SKBN is een landelijke vraagbaak en fungeert vanuit kennis en kunde als vliegwiel voor beleid. De actuele thema’s die centraal staan in de activiteiten van SKBN zijn: klimaatbestendigheid, digitalisering, circulaire economie en energietransitie. In het netwerk van SKBN worden kennis en ervaringen verstevigd, aangevuld en verrijkt. Dit zijn onze activiteiten op het vlak van kennisontwikkeling:

Project
Samenwerkingen van SKBN
Samenwerkingen van SKBN

SKBN bundelt haar krachten graag met partners. Op dit moment wordt samengewerkt op de volgende vlakken:   Rli De Raad voor leefomgeving en infrastructuur werkt aan een advies rondom de verduurzaming van bedrijventerreinen. SKBN is onderdeel van het expertpanel en denkt met haar netwerk actief mee aan de juiste adviesrichting richting de ministeries van EZK en BZK. het advies wordt verwacht in het najaar van 2023.   Paris Proof Rankings SKBN heeft zich verbonden aan de Paris Proof Rankings. Door Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies wordt ieder jaar in kaart gebracht wat de status is van de Nederlandse bedrijventerreinen in relatie tot de klimaatdoelstellingen 2050. SKBN ziet dit als een nuttig instrument om de status te monitoren en de aandacht te vestigen op de toegevoegde waarde van bedrijventerreinen. Sinds 2023 is ook Dutch Green Building Counsel aangesloten bij de Paris Proof Rankings.   Groeifonds Werklandschappen van de Toekomst SKBN is partner bij het Groeifonds Werklandschappen van de Toekomst. Samen  met een grote groep partners wordt de komende jaren ingezet op de realisatie van groenblauwe bedrijventerreinen. Zo kunnen de werklandschappen van de toekomst groen, gezond en klimaatbestendig zijn.   Stichting CLOK SKBN en Stichting CLOK zijn aan het verkennen op welke vlakken en hoe ze elkaars activiteiten kunnen aanvullen. Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen) draagt bij aan een duurzame regionale en lokale economie. 

Project
Onderzoeken met kennisinstellingen
Onderzoeken met kennisinstellingen

SKBN ondersteunt meerdere onderzoeken die door kennisinstellingen worden uitgevoerd: Fontys Hogeschool en Hogeschool Arnhem Nijmegen Al meer dan honderd jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. In Nederland zorgen zo’n 3.500 terreinen (> 80.000 hectare) voor meer dan 30% van de werkgelegenheid. Grote effecten zijn te bewerkstellingen op het gebied van de circulaire economie, o.a. door het sluiten van materiaalstromen. Dit potentieel krijgt echter vanuit overheidswege nauwelijks aandacht.  Het organiseren van publiek-private krachtenbundeling op bedrijventerreinen is essentieel voor het aanboren van de circulaire potentie. De rolinvulling van de lokale beleidsmedewerker werklocaties (zoals de EZ/RO-ambtenaar, accountmanager bedrijventerreinen en projectleider duurzaamheid) is echter weerbarstig. Enerzijds is het een zoektocht naar operationalisering van het concept circulaire bedrijventerreinen. Anderzijds moet het oorspronkelijk vooral inhoudelijke profiel worden verbreed naar een rol als innovatieve aanjager/procesmanager.  De volgende vraagstelling staat in RAAK-project SAMEN BETER centraal: “Hoe kan de lokale beleidsmedewerker een effectieve katalysator worden om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten in co-creatie met relevante stakeholders?” Beoogde looptijd: mei 2022 - april 2024 Meer informatie op de website van Fontys Meer informatie op de website van de HAN

Aanmelden nieuwsbrief