We willen steeds meer doen op de bestaande ruimte. Intensief ruimtegebruik wordt als oplossing gezien. Wat mogen we hiervan verwachten?

Bedrijven die groeien, meer woningen, betere maatschappelijke voorzieningen, een grotere capaciteit op het energienet, ruimte voor water, groen en ecologie: we moeten en willen ook steeds meer doen in dezelfde ruimte. De strijd om de ruimte is dan ook al sinds enkele jaren een bekend onderwerp van debat. 

Regelmatig kom ik overheden tegen die met concepten voor intensief ruimtegebruik aan de slag gaan als oplossing voor die ruimtelijke strijd. En als het gaat om de bedrijvenkant dan krijgen ook vastgoedontwikkelaars en eindgebruikers hier steeds meer oren naar. Maar is intensief ruimtegebruik dan ook echt dé oplossing? En hoe komen we nu tot daadwerkelijke realisatie?

Lees hier de volledige publicatie op Stadszaken.nl.

Dit is een column van Marije Groen is principal consultant at Buck Consultants International (BCI)

11-06-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Monitor Werklocaties: Noord-Holland telt meeste bedrijven in Nederland
Monitor Werklocaties: Noord-Holland telt meeste bedrijven in Nederland

Noord-Holland huisvest het hoogste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies. Dat blijkt dit jaar uit de Monitor Werklocaties. De monitor biedt ook uitgebreid inzicht in de verduurzaming van werklocaties. De Monitor Werklocaties brengt jaarlijks ontwikkelingen in beeld op werklocaties in Noord-Holland, zoals bedrijventerreinen en kantoren. Daarmee biedt de monitor zicht op een belangrijke opgave uit het coalitieakkoord: zorgen voor toekomstbestendige bedrijvigheid. Economie: meer bedrijven en banen De economie heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de werklocaties in de provincie. Na economisch mindere coronajaren groeit de Noord-Hollandse economie sterk, naar een totale waarde van € 166 miljard. Er zijn in 2022 410.090 bedrijven in de provincie, een stijging van 5,9% ten opzichte van 2021. Noord-Holland heeft daarmee het grootste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies.  De monitor laat ook zien hoeveel bedrijven verhuizen en waarheen. In totaal vertrokken én vestigden zich 2.240 bedrijven (met meer dan 5 werknemers) binnen Noord-Holland. De meeste bedrijven vertrokken uit Amsterdam (twee vijfde van het totaal). Amsterdam verwelkomende echter ook de meeste bedrijven, samen met de regio Amstelland-Meerlanden, die per saldo het meest profiteerde van de verhuizingen. Kantorenvoorraad lager na corona, leegstand ongeveer gelijk De kantorenvoorraad in Noord-Holland is licht gedaald. Op 1 januari 2023 was de voorraad 11,9 miljoen vierkante meter. De opname van kantoorruimte ligt sinds de pandemie op een lager niveau dan daarvoor. De leegstand van kantoren blijft met 11,3% ongeveer gelijk.  Bedrijventerreinen: meer banen, transformatie blijft achter Noord-Holland heeft 344 bedrijven- en zeehaventerreinen. De werkgelegenheid op deze terreinen is toegenomen tot 310.000 banen (+4,2%). In Noord-Holland worden ook bedrijventerreinen getransformeerd naar een andere functie, zoals wonen of kantoren. In Noord-Holland blijft het transformeren van bedrijventerreinen wel achter bij de plannen hiervoor. West-Friesland en Zaanstreek-Waterland zijn het meest actief op het gebied van subsidieaanvragen voor bedrijventerreinen: in deze regio’s werden de meeste provinciale subsidies aangevraagd voor georganiseerd beheer en verduurzaming van bedrijventerreinen, blijkt uit de monitor. Verduurzaming: gasverbruik neemt af, meer elektriciteitsgebruik Vanaf 2023 geldt voor verduurzaming bij kantoren een energielabelverplichting van label A, B of C. Van de Noord-Hollandse kantoren heeft 87% zo’n energielabel. Het gebruik van elektriciteit op de werklocaties neemt toe en het gasverbruik neemt er af. De monitor laat ook zien dat het verbruik van gas het hardst afneemt op de kantorenlocaties, terwijl het elektriciteitsgebruik op bedrijventerreinen bovengemiddeld snel toeneemt.  De rapportage, gedetailleerde online dashboards en atlas zijn beschikbaar op Bedrijventerreinen & kantoren van provincie Noord-Holland. Op deze pagina staat ook meer informatie over bedrijventerreinen en subsidies.

19-01-2024
Nieuws
Start opknappen Industriepark Zelhem
Start opknappen Industriepark Zelhem

Industriepark Zelhem wordt klaargemaakt voor de toekomst. Zo blijft het aantrekkelijk voor bestaande én nieuwe ondernemers en werknemers. Want dat is belangrijk voor een goed vestigingsklimaat en de regionale economie. Provincie Gelderland steunt dit soort plannen en maatregelen. Klaar voor de toekomst Helga Witjes en wethouder Peppelman van gemeente Bronckhorst gaven donderdag 16 mei 2024 de aftrap. Het verouderde bedrijventerrein aan het Industriepark in Zelhem wordt geherstructureerd om ruimte te bieden voor nieuwe bedrijfsgebouwen, een betere en veiligere verkeersafwikkeling, en meer planten- en diersoorten (biodiversiteit) en aanpassingen vanwege het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) in het gebied. Na de werkzaamheden is het bedrijventerrein straks helemaal klaar voor de toekomst.  Zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen "Bestaande bedrijventerreinen klaarmaken voor de toekomst is broodnodig. Zoals terreinen die bijvoorbeeld slim omgaan met energie, afval en grondstoffen, groen en buitenruimte. Dat zijn aantrekkelijke werkplekken voor de bedrijven en hun medewerkers. Ze dragen bij aan een goed vestigingsklimaat en daarmee aan de regionale economie. Want Gelderland kan niet zonder ondernemers, die zorgen voor inkomen en banen." Gedeputeerde Helga Witjes Provincie Gelderland Financiële bijdrage van provincie en gemeente Gebouwen aankopen, een plan opstellen en de werkzaamheden uitvoeren zijn mogelijk door een financiële bijdrage van zowel provincie Gelderland als gemeente Bronckhorst. Wethouder Peppelman van gemeente Bronckhorst “Het opknappen van verouderde bedrijventerreinen is dringend nodig om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar uitbreidingsmogelijkheden. Een gezond ondernemersklimaat is belangrijk en waar mogelijk dragen we daar als gemeente onze steen aan bij.”

17-05-2024
Aanmelden nieuwsbrief