Sinds het Didam-arrest worstelen gemeenten met de criteria en leidraden bij de gronduitgifte van bedrijventerreinen. Vijf tips van Peije Bruil (ArcusPlus) en Guido van der Molen (Sweco) helpen bij een overzichtelijke aanpak na 'Didam'. 

 

Lees het volledige artikel hier op Stadszaken.nl

 

04-06-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Hulp bij vol stroomnet voor Gelderse bedrijven
Hulp bij vol stroomnet voor Gelderse bedrijven

Gedeputeerden Ans Mol en Helga Witjes ontvingen op 13 mei 2024 een praktische handreiking, die ondernemers helpt om te gaan met netcongestie (file op het elektriciteitsnet). De handreiking, geschreven door experts, beschrijft wat nu nog wel kan. Deze maatregelen hebben zich in de praktijk bewezen. Wat kunnen ondernemers doen?  De file op het elektriciteitsnet zorgt voor grote uitdagingen. Elektriciteit om te groeien, verduurzamen of een bedrijf te starten is beperkt. Voor ondernemers is het belangrijk om te weten wat ze toch zelf kunnen doen. Daarom maakte een groep experts, samen met een aantal Gelderse organisaties, een praktische handreiking voor ondernemers. Gedeputeerden Ans Mol en Helga Witjes namen de handreiking in ontvangst, samen met VNO-NCW Midden-voorzitter Marcel Hielkema en Gelders ondernemer Jan Ros.  Praktische tips en ideeën  De handreiking maakt op een gemakkelijke manier duidelijk welke maatregelen er mogelijk zijn, individueel of samen met anderen. Wat hiervoor nodig is, waar te beginnen, wat het oplevert en wie kan helpen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld zelf meer energie gaan opwekken of een energiemanagementsysteem aanschaffen. Zo’n systeem meet energiestromen, waardoor een ondernemer slim kan omgaan met beschikbare energie. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld: restwarmte gebruiken of energie tijdelijk opslaan in een batterij. In een samenwerking kunnen ondernemers denken aan een gezamenlijke aansluiting, een gezamenlijk energiesysteem of aan directe aansluiting op een zon- of windpark. De handreiking gaat ook in op maatregelen die mogelijk zijn op (korte) termijn.

13-05-2024
Aanmelden nieuwsbrief