Op 12 april 2024 heeft Bouwmaat op Business Park Amsterdam Osdorp officieel haar vijfde locatie in Amsterdam geopend. Jurgen de Lange, Business Unit Manager, verklaarde: “We zijn enorm trots op deze locatie en het pand. Het is dichterbij voor onze klanten in Amsterdam-West en biedt een pand met veel daglicht voor de medewerkers, gelegen in een duurzaam gebouwde omgeving. En niet in de laatste plaats draagt het bij aan het bedrijventerrein door respect te tonen voor de omgeving via duurzaamheidsmaatregelen.”

Op een kavel van 0,58 hectare heeft Steengoed BMA BV in samenwerking met Dedato Architecten voor Bouwmaat een pand van zo’n 2.500 m2 met een (voorlopig) energielabel A++++ gerealiseerd. In het kader van de duurzame ambities van SADC vraagt de gebiedsontwikkelaar ondernemers een Value Added Plan op te stellen. Een plan waarin de bedrijven wordt gevraagd duurzame maatregelen uit te werken die verder gaan dan de wettelijke standaardeisen. Bouwmaat heeft daarin op drie pijlers toegevoegde waarde geleverd: Welzijn, Biodiversiteit en Materialen.

Op het gebied van Welzijn heeft Bouwmaat ingezet op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Veel daglicht, uitzicht op de natuur, een deelfietsenplan en oplaadpalen voor elektrische fietsen. Aanvullend daarop zijn er voldoende laadpunten voor de elektrische voertuigen van de klanten van de groothandel waarmee het bedrijf voorsorteert op de zero-emissie stadslogistiek die uiterlijk in 2025 in Amsterdam geldt.

Voor de groeninrichting heeft Dedato Architecten gekozen voor grotendeels lokale natuurlijke elementen. Samen met landschapsarchitect HollandsGroen is een ecologisch evenwicht en daarmee een verbetering van de leefomgeving voor vogels, vlinders, vleermuizen, bijen en andere insecten gecreëerd, aansluitend op de naastgelegen kavels. Het groene dak zorgt daarnaast ook voor een verbeterde isolatiewaarde en regenwaterbuffering. Aan de waterkant van de kavel is een ecologische oever aangelegd voor variatie in flora en fauna. Half open verhardingen, ondergrondse opvang van regenwater en schelpenverharding zijn andere maatregelen die genomen zijn.

Bouwmaat heeft daarnaast een bewuste keuze in materiaalgebruik gemaakt. Een keuze die is gebaseerd op efficiënte productie, afvalbeperking en hergebruikte/herbruikbare en demontabele materialen.

De Lange: “Dit is een belangrijke volgende stap voor Bouwmaat, met name om aansluiting te vinden op het gebied van duurzaamheid, waarbij we ook onze klanten adviseren. Met deze nieuwe locatie kunnen we de bouwgemeenschap in Amsterdam ondersteunen en blijven groeien als een partner voor al hun bouw- en onderhoudsbehoeften. Met deze nieuwe locatie hebben onze klanten nu binnen vijftien minuten rijden een Bouwmaat in de buurt.”

Yasha Schadee, projectmanager SADC: “Bouwmaat is de laatste ontwikkeling op Business Park Amsterdam Osdorp fase 1. Een ontwikkeling die volledig aansluit bij het duurzame werkklimaat dat we samen met de ondernemers op het business park hebben gecreëerd.”

12-04-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Podcast MRA: Sleutel voor grote transities op vaak ‘vergeten’ bedrijventerreinen.
Podcast MRA: Sleutel voor grote transities op vaak ‘vergeten’ bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen spreken vaak maar weinig tot de verbeelding. Veelal zijn het terreinen aan de rand van een gemeente, waar bezoekers alleen komen als ze er echt moeten zijn. Maar dat beeld is langzaam aan het veranderen. Niet alleen zijn bedrijventerreinen goed voor maar liefst een kwart van alle werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), ze kunnen ook een essentiële rol spelen in de ontwikkeling naar een circulaire economie, rond de energietransitie en vergroening van de leefomgeving. Bedrijventerreinen lopen echter tegen grenzen aan, onder meer op het gebied van ruimte en energie. Hierover gaat de nieuwste podcast in de serie Metropoolregio Actueel. ‘Dit moet lokaal op de agenda.’ Tot een jaar of vijf geleden was sprake van een overschot aan bedrijventerreinen in de MRA, maar inmiddels zijn er tekorten in alle deelregio’s en in de meeste gemeenten in de regio. Dit brengt de balans tussen de groei van het aantal inwoners en werkgelegenheid in gevaar. Samenwerking van provincies en gemeenten is nodig om hiervoor de beste oplossingen te vinden, staat in het voorwoord van de Bedrijventerreinenstrategie van de MRA, die in februari 2024 wordt gepresenteerd. Aan het woord in deze podcast van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen Noord-Hollands gedeputeerde Esther Rommel, tevens bestuurlijk trekker van de Bedrijventerreinenstrategie van de MRA, Pieter Dijckmeester, directeur Projecten bij SADC en Cees-Jan Pen, lector van het lectoraat ‘De ondernemende regio’ aan de Fontys Hogeschool.  Lees hier het hele bericht en luister de podcast.  

12-02-2024
Nieuws
Nieuwe energiehub laat achttien bedrijven energie delen
Nieuwe energiehub laat achttien bedrijven energie delen

Een middel tegen netcongestie: 18 bedrijven in het Noord-Brabantse Hapert openden gisteren een energiehub waarmee ze energie gaan delen. Het systeem ontlast het net, maar zorgt ook voor een efficiënter stroomgebruik onder de bedrijven. Hierdoor blijft groeien en verduurzamen mogelijk. Via het lokale energiesysteem (hub) geven de bedrijven aan wat hun vraag en aanbod van stroom is. Sommige bedrijven hebben daarbij energie over en sommige juist een tekort. Het systeem regelt de verdeling en de betaling van de gevraagde elektriciteit. Ook duurzame energiebronnen zijn aangesloten. Het mes snijdt aan twee kanten: het systeem maakt de bedrijven onafhankelijker van de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Ook zorgen de duurzame energiebronnen en efficiëntere stroomdeling voor ontlasting van het net. Voor de hub tekenden de bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) gisteren een samenwerkingsovereenkomst met Enexis. Het is een pilot van Enexis, gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant en de samenwerkende bedrijven, waaronder VDL Groep en VGI Groep. Stroombalans Volgens André Simonse van Firan, infraspecialist nieuwe energie, draai het bij deze hub om stroombalans: ‘De ideale mix voor een energiehub als deze bestaat uit enerzijds energieverbruik overdag en ‘s nachts - bijvoorbeeld door elektrische vrachtwagens te laden - én energieproductie uit zon, wind en warmtekrachtkoppeling.’ Om een energiehub voor elkaar te krijgen, is het volgens Simonse van belang dat bedrijven zich flexibel opstellen, dat een gemeente zich ondernemend opstelt én dat de netbeheerder van het elektriciteitsnet de nek durft uit te steken. ‘In het geval van het Kempisch bedrijventerrein is dat allemaal gelukt, waardoor alle partijen nu succesvol van start gaan.’ Volgens wethouder Hetty van der Hamsvoort (bedrijventerreinen) wisten overheden en ondernemers elkaar goed te vinden. ‘Dat is essentieel om deze pilot te laten slagen. Ook stimuleren we zo de technische en economische groei van de Brainportregio.’ Bram Gerrist van Enexis wijst erop dat de ontwikkeling van het energiesysteem een moeilijke technische en juridische puzzel was. ‘De belangen van de energiehub als groep, bedrijven individueel en Enexis als netbeheerder moesten samenkomen.’ Onvoldoende stroom Marco van Geel, voorzitter KBP en directeur VGI Groep, is enthousiast over het systeem: ‘Ik heb mijn bedrijf op dit park gevestigd en daarvoor dure grond gekocht. Toen bleek al snel dat ik onvoldoende stroom kon krijgen.' Van Geel moest daarom, samen met de andere betrokkenen, flink trekken aan het plan voor een energiehub. ‘Hiermee kunnen we met z’n allen blijven groeien en verduurzamen terwijl niemand zonder stroom zit.’  Lees het artikel ook op Stadszaken.nl.   Beeld: iStock - Tsvetan Ivanov

14-05-2024
Aanmelden nieuwsbrief