De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat datacenters zich volop inzetten voor verduurzaming en innovatie. Daarom heeft de provincie een richtlijn opgesteld. Deze gaat bijvoorbeeld over het reduceren van watergebruik, het aanbrengen van beplanting en het delen van restwarmte.

De gemeente is verplicht de richtlijn (pdf, 841 kB) te bespreken met de initiatiefnemer van een datacenter. 

Datacenters zijn cruciaal in een steeds verder digitaliserende samenleving. Datacenters maken het bijvoorbeeld mogelijk dat je digitaal kunt vergaderen, dat hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren en dat je je eigen digitale documenten kunt bewaren en delen. 

Esther Rommel, gedeputeerde economie: “Datacenters zijn niet meer weg te denken en ontzettend veel bedrijven, organisaties en particulieren in Nederland zijn er afhankelijk van. De ontwikkelingen van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) gaan razendsnel. Noord-Holland wil dan ook een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven. Maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor het effect van de datacenters. De datacenters hebben een grote impact op het landschap en het watersysteem. En ze gebruiken veel elektriciteit. Daarom vond de provincie het belangrijk om een datacenterstrategie op te stellen.”

De strategie was een belangrijke stap om te sturen op de vestiging en duurzame ontwikkeling van datacenters in Noord-Holland. In de strategie is onder andere vastgelegd dat er alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters mogen komen. 

Grijze 'dozen'

De richtlijn die Gedeputeerde Staten (GS) nu hebben vastgesteld komen voort uit de strategie. De richtlijn is het resultaat van gesprekken tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft input geleverd. 

Esther Rommel: ”Verduurzamen en innovatie staan altijd op de agenda als wij met partijen in gesprek gaan over datacenters. Wij vinden het erg belangrijk dat de datacenters aandacht besteden aan bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte en waterbesparing. Ook de inpassing in het landschap verdient altijd aandacht. Datacenters zijn meestal enorme grijze ‘dozen’ en beeldbepalend voor een gebied. Door aan te sluiten op de omgeving en te kiezen voor de juiste groenblauwe inpassing met bomen, struiken en waterpartijen is veel winst te behalen. Wij verplichten nu de initiatiefnemers om de richtlijn serieus te bekijken en vragen hen om te motiveren waarom er wel of niet aan voldaan kan worden.”

Maatwerk

De richtlijn komen bovenop de wettelijke vereisten die voortkomen uit landelijke en Europese wetgeving waar de datacenters sowieso aan moeten voldoen. De toepassing van de richtlijn zal voor ieder datacenter anders zijn. Het gaat om maatwerk waarbij rekening gehouden moet worden met het type datacenter en de lokale omstandigheden.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland is sinds medio 2020 participant van SKBN. Provincie Noord-Holland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

[email protected]
023 - 514 31 43

Provincie Noord-Holland
card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

ToekomstGroep opent vestiging op PolanenPark in Halfweg

Nieuws

03-04-2023

ToekomstGroep opent vestiging op PolanenPark in Halfweg

31 maart 2023 heeft ToekomstGroep officieel haar nieuwe vestiging op PolanenPark in Halfweg in gebruik genomen. Het in het oog springend pand vol duurzame noviteiten is geopend door Jan Piet Konijn (directeur ToekomstGroep), Marja Ruigrok (wethouder Haarlemmermeer) en Eva Klein Schiphorst (directeur gebiedsontwikkelaar SADC).

Jan Piet Konijn: “ToekomstGroep was al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie in Amsterdam of nabije omgeving. Met de realisatie van dit nieuwe pand in Halfweg zijn wij daar uitstekend in geslaagd. Een centrale plek waar vanuit ToekomstGroep haar klanten in de regio goed kan bedienen. Zo bouwen wij aan het fundament voor morgen.”

‍Goed voor het klimaat

ToekomstGroep, met klanten als woningbouwcorporaties, vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De eisen voor het eigen nieuwe pand lagen daarom ook hoog. Het eindresultaat is een duurzaam pand van 3.300 m2 verdeeld over twee lagen met een energielabel A+++ . Dit houdt onder andere in dat het pand gasloos en extreem geïsoleerd is, en voorzien is van triple glas en ledverlichting en slimme installaties voor optimaal koelte en warmtelast. Een groot deel van de energie wordt door zonnepanelen opgewekt, en er zijn 25 oplaadplekken voor elektrische voertuigen. Daarnaast is het nieuwe onderkomen zo veel als mogelijk circulair en demontabel.

Goed voor mens, natuur en omgeving

Het gehele terrein is met groenvoorziening afgewerkt. Zo heeft de uitbouw van 300 m2 op de begane grond een houten gevelbekleding, waar overheen een groene natuurlijke begroeiing komt. Hierdoor krijgt het gehele pand een unieke en letterlijke groene uitstraling, dat opgaat in de omgeving. Een ander voordeel van deze uitbouw is het dakterras voor medewerkers. ToekomstGroep vindt het welzijn van de medewerkers belangrijk. Overal is aan gedacht; van ruime kantoortuinen met flexplekken en sta en- zitbureaus, stilteplekken en aparte vergaderruimtes, tot aan een ruime kantine, douchegelegenheden én sportfaciliteiten. Tevens vind je er wandelroutes, zodat men een wandeling kan maken om mensen in beweging te krijgen en houden.

Het beplantingsplan is gericht op versterking van de biodiversiteit van de omgeving (dieren en insecten), wat terug te zien is in de keuze van beplanting, opbouw van terrassen en de aanwezigheid van verschillende nestkasten en insectenhotels. Het water dat op het dak valt, wordt gebruikt om de begroeiing te irrigeren. De daktuin voor de medewerkers, met uitzicht over de polder, heeft overhangende beplanting waardoor een ‘groene’ uitstraling ontstaat en de duurzaamheidsambitie van het gebied wordt versterkt. Groene erfafscheiding aan de parkzijde ter plaatse van de achtergevel geeft het gewenste decor voor het verderop en lager gelegen monumentale Fort aan de Liede, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Eva Klein Schiphorst, directeur SADC: “ToekomstGroep past goed op ons business park. Wij hebben namelijk de ambitie om te werken aan groene, gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse bedrijventerreinen. Werklandschappen van de toekomst dus, waar mensen graag willen zijn. Natuur en bedrijven verbinden. ToekomstGroep is hierin een goede partner om gebieden leefbaar en gezond te houden.”

Uitbreiding

Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Andijk, en een vestiging in Alkmaar. De nieuwe vestiging is een aanvulling voor ‘onder het kanaal’ voor de klanten in Amsterdam, Haarlem en omgeving. Het huidige pand in Amsterdam is uit zijn jasje gegroeid en is nu verhuisd naar PolanenPark, een ontwikkeling van  Schiphol Area Development Company (SADC). Bij ToekomstGroep werken zo’n 325 medewerkers.

Marja Ruigrok, wethouder gemeente Haarlemmermeer: “Als gemeente Haarlemmermeer zijn we verheugd dat ToekomstGroep Halfweg heeft gekozen als nieuwe locatie. En dat snappen we ook goed, want Haarlemmermeer is een aantrekkelijke vestigingsplaats met goede verbindingen over de weg, het spoor en door de lucht. Bovendien zijn er goede voorzieningen in de buurt. Daarnaast hebben we, net als ToekomstGroep, duurzaamheid hoog in ons vaandel, dus hartelijk welkom in onze mooie gemeente.”

Lees verder
card image

Nieuws

Zo los je de leegstandsopgave op: verplaats 'scheefwerkers' van bedrijventerrein naar binnenstad

Nieuws

17-03-2023

Zo los je de leegstandsopgave op: verplaats 'scheefwerkers' van bedrijventerrein naar binnenstad

Ruim een kwart van de bedrijven op bedrijventerreinen hoort vanwege hun gebruiksfunctie en milieuruimte niet op een bedrijventerrein thuis. Deze bedrijven verhouden zich over het algemeen prima tot andere stedelijke functies en bieden een oplossing voor de knellende leegstandsopgave in de binnenstad. Dat betoogt Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, SKBN.

Uit onderzoek van economisch geograaf Gerlof Rienstra samenwerking met de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) blijkt dat circa twee derde van de activiteiten die op een bedrijventerrein plaatsvindt een lagere milieucategorie heeft dan op dat bedrijventerrein is toegestaan. Een op de vier activiteiten hoeft vanwege de gebruiksfunctie zelfs helemaal niet op een bedrijventerrein te zitten. Deze activiteiten betreffen meestal voorzieningen als sport, gezondheid, onderwijs en winkels of gebouwen met een kantoorfunctie.

Als deze bedrijven elders in de stad hun plek vinden, speel je kostbare milieuruimte op bedrijventerreinen vrij waar op het moment een groot tekort aan is. De afgelopen vijf jaar alleen al verdween een oppervlakte van 46 vierkante kilometer aan bedrijventerreinen uit stedelijk gebied, vaak omdat er woonwijken kwamen. Het gaat om ruimte voor vitale functies, zoals bijvoorbeeld de verwerking van circulaire reststromen.

Scheefwerkers
Anderzijds kan het verplaatsen van bedrijven die geen of nauwelijks hinder veroorzaken, zogenaamde ‘scheefwerkers’, naar stadscentra de gewenste reuring daar terugbrengen. Centra van veel steden kampen de afgelopen jaren met een terugval van hun winkelfunctie. In slechts een op de tien middelgrote centra en binnensteden ligt de leegstand op of onder een gezond niveau van 4 à 5 procent, aldus Stec Groep. Alleen al in middelgrote steden staat 460.000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak leeg. Er ligt nog altijd een grote transformatieopgave.

Leegstaande winkelruimte wordt nog te vaak klakkeloos omgekat naar woonruimte. Maar wonen is een relatief passieve activiteit die zich vaak slecht verhoudt tot de dynamiek in centra van steden. Het is ook een misvatting dat bewoners altijd draagvlak genereren voor typisch stedelijke voorzieningen zoals horeca, schreef ik eerder in dagblad Trouw. Winkel en werk- of vrijetijdsfuncties vullen elkaar dan weer wel goed aan. Werknemers kunnen in het centrum terecht voor een broodje of gewoon voor een bezoek aan de winkel. Voor ontmoetingen die niet zelf op het kantoor kunnen plaatsvinden biedt het centrum alle gelegenheid.

Mixen
Wellicht kunnen we voor inspiratie naar het buitenland kijken: in steden als Londen wordt al in belangrijke mate geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van mixen van bedrijfsruimtes en winkels, die verder gaat dan een winkel in een plint, maar ook lichte industriële activiteiten betreft: de New London Mix. Voor deze nieuwe mixvormen is het echter belangrijk dat hiervoor ruimte geborgd wordt, omdat de grondopbrengsten van industriële activiteiten vaak niet in verhouding staan tot de grondopbrengsten uit wonen. Aan de slag ermee, zou ik zeggen!

Dit artikel werd gepubliceerd in
Cobouw.

Lees verder