Wat is eigenlijk ondermijning? Hoewel er tientallen verschillende definities van dit fenomeen zijn, betekent het grofweg de vermenging van de onder- en de bovenwereld. Hoe vaak en waar komt dit voor? Een snelle zoekopdracht op internet geeft al snel antwoord. 

  • ‘Burgemeester sluit bedrijventerrein in verband met drugs voor 12 maanden’- regio Oss;
  • ‘Drugs gevonden op bedrijventerrein’ - regio Arnhem;
  • ‘Wederom drugs gevonden op bedrijventerrein’ - regio Kerkrade;
  • ‘Vaten met drugs gevonden op bedrijventerrein’- regio Bergen op Zoom;
  • ‘Drugslab op bedrijventerrein’- regio Den Haag. 

Het komt veel voor en in heel het land.

In 2017 waren er 4.138 bedrijventerreinen in Nederland (bron RVO.nl). Veel van deze terreinen zijn verouderd en liggen in het buitengebied rondom de stedelijke gebieden. Op deze terreinen is geen controle en de eigenaren van het vastgoed zijn al lang blij met een huurder die netjes op tijd de huur overmaakt. Of zijn blij als ze hun verouderde vastgoed voor een goede prijs kunnen verkopen. Wie de huurder of koper is, wordt vaak niet diepgravend onderzocht. Helaas biedt deze anonimiteit van sommige bedrijventerreinen een dekmantel voor bedrijven die ook illegale activiteiten ontplooien. Soms blijkt zelfs dat meerdere bedrijven op een bedrijventerrein dergelijke activiteiten ontplooien

Is een BIZ de oplossing tegen ondermijning?

Vanaf 2015 bestaat de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Een bedrijveninvesteringszone, kortweg BIZ, is een geografisch afgebakend gebied. Ondernemers en/of vastgoedeigenaren in de BIZ maken samen afspraken over investeringen. Investeringen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren: aantrekkelijker, schoner, veiliger, duurzamer. Bij een BIZ werkt het zo dat een meerderheid van de ondernemers/vastgoedeigenaren in een gebied (bijvoorbeeld een bedrijventerrein) voor moet stemmen met de oprichting van de BIZ. Na oprichting is iedere ondernemer/vastgoedeigenaar verplicht om mee te doen. Middels de WOZ-belasting moet elke eigenaar of ondernemer een bijdrage betalen aan de BIZ. De gemeente waarin de BIZ ligt, int de bijdrage. De gemeente keert het als subsidie aan de BIZ uit.

Bij een BIZ wordt dus tijd en energie gestoken in het achterhalen wie vastgoedeigenaar of ondernemer is op een bedrijventerrein. Verder vergaderen ondernemers samen en voeren ze enquêtes uit over verbeteringen op het bedrijventerrein. Ondernemers en eigenaren leren elkaar dus kennen en maken samen afspraken. Voor malafide bedrijven is de aanwezigheid van een BIZ dus een groot nadeel. Wellicht zo groot dat ze besluiten geen vastgoed te kopen of te huren op een bedrijventerrein waar een BIZ aanwezig is.

Een BIZ kan een (deel van de) oplossing zijn. Het kan naar mijn mening een bijdrage leveren in het onaantrekkelijk maken van het bedrijvenpark voor criminele activiteiten. Leer elkaar als ondernemers kennen. 

Werk samen aan een goed en veilig vestigingsklimaat.

John Giesen

bestuurslid SKBN en consultant gebiedsontwikkeling bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML)


John Giesen
card image

Event

23-11-2023
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

23-11-2023

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

'Nederland verdient een investeringsfonds voor het beter benutten van bedrijventerreinen'

Nieuws
card image

Nieuws

Provincie pakt Utrechtse bedrijventerreinen aan

Nieuws

07-06-2023

Provincie pakt Utrechtse bedrijventerreinen aan

De provincie Utrecht telt zo’n 150 bedrijventerreinen, waarvan een aantal zwaar verouderd is. Veel ondernemers op die bedrijventerreinen zijn niet meer tevreden over hun huisvesting. Hun loods, fabriek, magazijn of bedrijfshal is verouderd en delen van de terreinen zelf zijn bepaald geen visitekaartje: saai, gedateerd, niet meer functioneel en vol eentonige bedrijfspanden. Maar verhuizen is lastig, want bedrijfsruimte is schaars in de drukke Utrechtse regio.

De provincie Utrecht wil bestaande terreinen intensiever en duurzamer gebruiken zodat er minder bedrijventerreinen bij komen. Een klus voor de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). De uitvoeringsorganisatie werkt al meer dan 10 jaar in opdracht van de provincie Utrecht aan de verbetering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in de provincie. Daar is recent een budget van 30 miljoen euro aan toegevoegd voor een baanbrekend plan om de markt in beweging te brengen: de OMU gaat verouderde kavels opkopen en up-to-date maken. Zo komt er ruimte voor ondernemers om te verhuizen én worden de verouderde bedrijventerreinen vernieuwd en intensiever gebruikt, zodat er minder nieuwe terreinen aangelegd hoeven worden.

Vierhonderdtachtig voetbalvelden nodig

De vernieuwing van de bedrijventerreinen is hard nodig, want ze vormen ondanks hun saaie uiterlijk hét motorblok achter onze regionale economie. Dagelijks zoeken honderdduizenden mensen de ruim 150 terreinen die de provincie Utrecht telt op; ze zijn namelijk goed voor meer dan een kwart van alle banen. Belangrijke plekken dus. Een aanzienlijk deel is echter verouderd, rommelig, niet duurzaam én er is behoefte aan uitbreiding, omdat het aantal inwoners en bedrijven in deze provincie blijft groeien. In totaal is zo’n 336 hectare extra ruimte nodig in de komende 10 tot 15 jaar; dat zijn zo’n 480 voetbalvelden.

Megaklus

Directeur Frank Hazeleger van de OMU, die deze megaklus uitvoert, vertelt over zijn missie: ‘We willen toegankelijke, groene en duurzame bedrijfsterreinen creëren, die efficiënt gebruikt worden en waar de medewerkers met plezier naar toe gaan. Waar je tussen de middag neerstrijkt in de lunchroom of een wandelingetje maakt door het groen. Vriendelijke werkplekken met plaats voor circulariteit, klimaatadaptatie, vergroening, biodiversiteit, energiebesparing en -opwekking.

Maar liefst 60 procent van het energieverbruik vindt plaats op bedrijventerreinen. Daar kun je een duurzame slag slaan door zonnepanelen op de grote daken te leggen. We streven ernaar om 85 hectare, dat zijn zo’n 120 voetbalvelden, van de nodige extra ruimte te creëren door de bestaande terreinen intensiever te gebruiken. Zo houden we meer ruimte in de regio over voor groen, woningen en energieopwekking.’

Rotte appels

Het opkopen en up-to-date maken van kavels op bestaande terreinen om zo extra ruimte voor bedrijven te creëren is een revolutionaire aanpak. Andere provincies en het Rijk kijken er met veel belangstelling naar. Hoe pakt de OMU dat aan? Frank Hazeleger: ‘Wij voeren met alle gemeenten in de provincie gesprekken over de mogelijkheden op hun bedrijventerreinen. Wij zoeken vervolgens naar verpauperde bedrijfspanden, de ‘rotte appels’ met torenhoog onkruid voor de deur en een overvolle brievenbus. Ze worden veelal als opslag gebruikt, maar vastgoedeigenaren doen ze vanwege de krappe markt vaak niet meteen van de hand. Dat vergt veel belletjes en bezoekjes van onze kant. Bij nog functionerende bedrijfspanden in een sterk verouderd jasje gaan we met de ondernemer in gesprek.’

Duurzaam en groen ondernemen

Vervolgens gaat de OMU aan de slag: vaak de panden slopen en weer uitgeven als nieuwe bouwrijpe bedrijfskavels. Onder voorwaarden: wie duurzaam en groen onderneemt heeft een streepje voor. De OMU let niet alleen op de grondopbrengsten bij de verkoop, maar ook of de ondernemer zich bijvoorbeeld aansluit bij de ondernemersvereniging, een groenstrook wil aanleggen of zonnepanelen op het dak legt. Daarnaast stimuleert ze de samenwerking tussen de bedrijven. Nu werken ze vaak als eilandjes, terwijl ze parkeerplaatsen kunnen samenvoegen of de afvalverwerking collectief kunnen oppakken.

Familiebedrijven

Naast het opkopen van bedrijfskavels helpt OMU-ondernemers die willen verhuizen. Hazeleger: ‘Bij de hulp aan bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen richten we ons niet op de grote XL-distributiecentra of de kleinere units. Die pakt de markt wel op. Wij zijn er voor het middensegment: het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de familiebedrijven. Zij zitten vaak al tientallen jaren op dezelfde plek en groeien uit hun voegen, maar kunnen de dubbele lasten tussen verkoop en koop van een nieuw pand niet dragen. En als de bank niet wil helpen, schuiven ze een verhuizing voor zich uit. Wij zorgen dan voor financiering tijdens de ontwikkelfase en helpen bij de aanpak. Kleinere bedrijven hebben bijvoorbeeld vaak geen idee van alle procedures bij de gemeenten. Logisch ook, want zo’n verhuizing doe je niet elk jaar.

Kaaspakhuis Woerden

Hazeleger: ‘Inmiddels is onze eerste aankoop een feit, een Kaaspakhuis in Woerden dat wil uitbreiden op een andere locatie. Ze zitten in een zwaar verouderd jaren-tachtig pand met onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden. De onderneming kan met opbrengst van de verkoop aan de OMU op zoek naar een nieuwe plek en wij gaan de huidige locatie, na sloop, opnieuw uitgeven in de markt. Inmiddels zijn we in overleg met de ondernemers op aangrenzende kavels om ook hun gebouwen en terreinen duurzamer en groener te maken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. We verwachten binnenkort ook onze tweede aankoop te kunnen presenteren. Er lopen daarvoor gesprekken bij diverse gemeenten. Zo kunnen we in de komende tien à vijftien jaar veel verouderde bedrijventerreinen een groene, duurzame ‘look en feel’ geven.’

Lees verder