Van leefbaar naar liefdevol

De gemeente Aalsmeer en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV starten binnenkort samen met omwonenden en ondernemers aan de uitwerking van ideeën voor de inrichting van het Machinepark. Het Machinepark vormt de groen en blauwe afscheiding tussen de woonwijk Aalsmeer Oost en het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer, en is straks ook een verblijfsgebied voor omwonenden en ondernemers. Ook het terrein rond sporthal de Bloemhof maakt onderdeel uit van het Machinepark. De stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelt geld ter beschikking voor de uitwerking van het Machinepark samen met de omgeving.

Van ruimte naar plek

Hoe maken we van een stukje openbare ruimte waar je niet vaak komt een plekje waar je wat langer wilt blijven, en soms gewoon niet meer weg wilt? Hoe maak je van een weg, een plein of een niet gebruikte parkeerplaats een park waar je kunt genieten en elkaar kunt ontmoeten?

Binnenkort ontvangen direct aanwonenden en ondernemers die in de buurt van het Machinepark gevestigd zijn een uitnodiging om mee te doen met de participatie. Tijdens een Place Game zullen we samen met bewoners, ondernemers, en betrokkenen het gebied op 10 plaatsen bekijken en ervaren. “Hoe was het hier, hoe is ’t nu en hoe kan het worden als we… “. We zoeken laaghangend fruit, ideeën en dromen voor de toekomst.

Het doel is om het park te programmeren en te ontwerpen met inbreng van de directe gebruikers. Doel is om het aanbod en de toegankelijkheid van natuur en groen in Aalsmeer te vergroten, wandelmogelijkheden in Aalsmeer-Oost toe te voegen en ontmoeting en interactie tussen inwoners en ondernemers te bevorderen.

NHN

NHN is sinds 2011 participant van SKBN. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

info@nhn.nl
072 - 519 57 74

NHN
card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Event

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Introductie thema
Spreker volgt

14.00 uur
Beperkt houdbaar – Gelderse bedrijventerreinen langs de meetlat
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Nieuws

Nieuwe overslaghaven Flevokust Haven officieel geopend

Nieuws

20-09-2018

Nieuwe overslaghaven Flevokust Haven officieel geopend

Na jaren dromen, durven en doen opende gedeputeerde Appelman van provincie Flevoland samen met wethouder Sparreboom vandaag Flevokust Haven. Flevokust Haven is de nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven in het IJsselmeer, met een containerterminal, een overslagkade en een groot havengebonden industrieterrein ten noorden van Lelystad.

Spectaculaire opening

Na de toespraken van gedeputeerde Appelman en wethouder Sparreboom, vlogen 2 flyboarders over het water naar de kade om de glazen te vullen. “Super trots zijn wij dat we na 2 jaar van bouwen en enkele jaren van voorbereiding met elkaar het glas mogen heffen op de toekomst en het succes van deze prachtige haven” aldus gedeputeerde Appelman en wethouder Sparreboom. Na de toost voeren de flyboarders een spectaculaire show op met vuur en vlaggen.

Over Flevokust Haven

Met de opening van Flevokust Haven, is de laatste ontbrekende schakel in het binnenvaartnetwerk van Nederland gerealiseerd. Door de centrale ligging in het IJsselmeer, vlakbij de A6, de hoofdvaarroute Amsterdam – Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan Flevokust Haven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in het logistieke netwerk. Vervoer over water is schoner en vaak goedkoper dan vervoer per vrachtwagen en vermindert de filedruk in met name de Randstad. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading, stukgoed en bulkgoederen. Gedeputeerde Appelman “Flevokust Haven is een enorme versterking van de logistieke concurrentiepositie van de regio Lelystad. Een unieke combinatie van sterke eigenschappen zet Flevokust Haven en de wijdere regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie”.

Ruimte voor groei

Bedrijven die de ruimte zoeken in de nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam, vinden op Flevokust Haven volop mogelijkheden. Met een unieke combinatie van een grote bouwhoogte en milieuruimte, ruime kavels, multimodale ontsluiting, clustering en de duurzame energiecentrale van Engie om de hoek, kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie en van elkaar. Daarmee biedt Flevokust Haven uitstekende kansen en ruimte voor maakindustrie, agro-food en bio-based activiteiten en circulaire economie. “De haven is belangrijk voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid van Lelystad en de regio” aldus gedeputeerde Appelman. Vanaf maart 2019 is het industrieterrein, dat door de gemeente Lelystad wordt gerealiseerd, fase 1 bouwrijp. Wethouder Sparreboom: “Flevokust Haven is economisch en qua werkgelegenheid van belang voor Lelystad. Gezien de grote belangstelling van bedrijven heeft het college van Lelystad de raad inmiddels voorgesteld uit te breiden naar 43 ha zoals opgenomen in het bestemmingsplan.” 

Samenwerking

Flevokust Haven is het resultaat van een zeer intensieve en constructieve samenwerking met veel partners De provincie realiseerde  buitendijks de haven. De gemeente realiseert binnendijks het industrieterrein. Het Rijk heeft vanuit het programma Beter Benutten met een subsidie van ruim € 7 miljoen een belangrijke bijdrage geleverd in het mogelijk maken van de haven. CTU Flevokust exploiteert in ieder geval de komende 20 jaar de containerterminal bij Flevokust Haven. CTU beschikt over meerdere containerterminals: CTU in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal, CTU Rivierenland in Tiel op industrieterrein Medel en vanaf nu dus ook CTU Flevokust. CTU Flevokust biedt nu reeds een dagelijkse lijndienst naar de haven van Rotterdam en twee keer per week naar de haven van Antwerpen. Er zijn ruime opslagmogelijkheden voor containers, er zijn reefer-aansluitingen en er zijn mogelijkheden voor gasmetingen.

Lees verder
card image

Nieuws

Officiële opening van Hazera’s nieuwe R&D veredelingsstation in Warmenhuizen

Nieuws

13-03-2018

Officiële opening van Hazera’s nieuwe R&D veredelingsstation in Warmenhuizen

Hazera opende afgelopen dinsdag het nieuwe Crucifer R&D Station. Het onderzoeksstation biedt de state-of-the-art faciliteiten die veredelaars nodig hebben om veredelingsprocessen te versnellen en te verbeteren. Meer licht, meer ruimte, technologie en faciliteiten zorgen voor optimale werkomstandigheden waarin zowel planten als medewerkers opbloeien.


De afgelopen maanden werd de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw, dat voor een groot deel bestaat uit kassen, onderzoeksruimten en kantoren. In totaal beslaat het nieuwe station tien hectare; groter dan de huidige locatie in Tuitjenhorn. “En daarmee zijn we klaar voor de toekomst”, aldus veredelingsdirecteur dr. Rik van Wijk. Met vernieuwde middelen en apparatuur veredelt Hazera rassen behorend tot de Cruciferengroep: Brassica zoals kool, bloemkool, spruitkool, en ook radijs. Het centrum is gebouwd volgens ecologische bouwnormen.

Gedeputeerde Economie en Landbouw van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond, feliciteert Hazera met het nieuwe R&D-station in Warmenhuizen. “De zaadveredelingssector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het zijn koplopers op het gebied van permanente innovatie en jaarlijkse (onderzoeks)investeringen waar geen enkele sector in de wereld tegenop kan. Ik ben er trots op een pareltje als Hazera in de provincie Noord-Holland te hebben.”

Carolien Wagenaar, Seed Valley: ” Het nieuwe researchcentrum van Hazera bevestigd wederom dat Seed Valley het centrum is voor innovatieve plantenveredeling. Het verstevigt onze positie als mondiaal middelpunt.”

Thijs Pennink, Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: ” Noord-Holland Noord heeft een onderscheidend vermogen op het terrein van de agri-food en de energie. Een innovatief en expanderend bedrijfsleven maakt van de regio één groot laboratorium waarin wordt gewerkt aan de toekomst. Het nieuwe station van Hazera versterkt alleen maar dit profiel van de regio. Ik feliciteer Hazera en daarmee ook de regio met deze nieuwe vestiging.”

Mede door alle positieve reacties van alle aanwezigen was deze opening een waar feest voor Hazera en haar medewerkers!

Lees verder