Inventarisatie onderdeel van subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ van Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW).

Gemeenten en ondernemingen maken veel gebruik van OTW. Intussen heeft de Provincie Noord-Holland aan twintig bedrijventerreinen subsidie toegezegd. De toegekende bedragen variëren tussen de 10.000 euro en 25.000 euro. Gedeputeerde Jaap Bond: “Het doel is om binnen twee jaar op tien bedrijventerreinen in Noord-Holland duurzaam beheer te organiseren waar dit nu nog niet is. Op nog eens tien bedrijventerreinen waar al wel duurzaam beheer is georganiseerd zetten we in op verduurzaming. Een goed georganiseerd duurzaam beheer is een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.”

De opdracht aan Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB start met een inventarisatie van kansrijke bedrijventerreinen. Kansrijke bedrijventerreinen met breed draagvlak voor investeringen in de verduurzaming komen in aanmerking voor de OTW-subsidie. Hiermee kan een gebiedscoördinator worden aangesteld die samen met de ondernemers tot een visie en uitvoeringsplan komt, welke vervolgens kan worden uitgevoerd. Na een jaar wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Op nationaal niveau sluit de aanpak van provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) op de website van Provincie Noord-Holland.

NHN

NHN is sinds 2011 participant van SKBN. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

info@nhn.nl
072 - 519 57 74

NHN
card image

Nieuws

Grootste zonthermische project van Nederland van start

Nieuws

05-07-2018

Grootste zonthermische project van Nederland van start

9.300m2 aan zonthermiepanelen leveren circa 5.000MWh aan warmte aan een kas voor de duurzame teelt van freesia’s

In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard wordt hard gewerkt aan het grootste zonthermische project van Nederland. Het betreft de installatie van 9.300m2 aan zonthermische panelen, die warmte gaan leveren aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia. De hoeveelheid warmte is vergelijkbaar met het jaarverbruik van circa 300 huishoudens. Met het project is een investering van circa € 3 miljoen gemoeid.

 

Tesselaar Freesia

Eigenaar van Tesselaar Freesia en initiatiefnemer van het project Pip Tesselaar is trots dat de uitvoering in volle gang is. “Dit project heeft enkele jaren aan voorbereiding gekost. We zijn samen met Mol Freesia uit Nibbixwoud in 2015 begonnen met onderzoek naar het verduurzamen van onze freesiateelt. Dit bracht ons onder meer naar Denemarken, waar zonthermie al op grotere schaal wordt toegepast. Met het zonthermiesysteem oogsten we het hele jaar door warmte in de vorm van warm water. Deze warmte wordt vervolgens zo veel mogelijk diect toegepast om de kas te verwarmen. Een eventueel overschot aan warmte in de zomer slaan we vervolgens met een warmte-koude-opslag (WKO) systeem in de grond. Tijdens zeer warme dagen pompen we koud water omhoog voor het koelen van de gewassen. In de winter werkt het andersom en pompen we het warme water omhoog en gaat het afgekoelde water weer de bodem in. De bodem blijft zodoende in balans”.

G2Energy

Het systeem wordt gerealiseerd door G2Energy. Kees Molenaar, accountmanager bij G2Energy: “Dit is de eerste keer dat een zonthermie-installatie op deze schaal in Nederland voor de glastuinbouw wordt toegepast. Grote voordeel van ons systeem is dat we werken met het ‘Drain-back-principe’. Hierdoor gaat er gewoon water door de collectoren, dit in tegenstelling tot bijna alle andere systemen die werken met glycol. De collectoren worden in eigen fabriek in Nederland gemaakt, een echt Hollands product dus, dat zich al ruim 30 jaar heeft bewezen, maar nu door alle ontwikkelingen in energieland een grote doorbraak meemaakt”.

Warmtebuffer

Omdat het in het voorjaar en de herfst ’s avond en ’s nachts vaak nog koud is, en de kas dan ook een warmtebehoefte heeft, wordt het systeem gecombineerd met een grote warmtebuffer van 1.000m3. De warmte die overdag geoogst wordt gaat dan niet de bodem in, maar wordt in de warmtebuffer opgeslagen om ’s avond en ’s nachts gebruikt te worden. Om het elektra van de pompen te verduurzamen heeft Tesselaar Freesia 620 PV-panelen geïnstalleerd op het dak van de schuur. “Het verwarmen van de kas vindt op deze manier helemaal duurzaam plaats”, aldus Pip Tesselaar.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord over het project

Gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is blij met het innovatieve systeem van Tesselaar Freesia. “Het Altongebied zat in 2013 nog in zwaar weer en was niet toekomstbestendig. Door een nauwe samenwerking tussen de ondernemers, gemeente Heerhugowaard, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, HVC en de Rabobank is het gebied nu op weg om één van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland te worden. De partijen hebben de gezamenlijke ambititie om in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Dit project draagt daar substantieel aan bij en vormt een inspiratie voor andere ondernemers”.

Gemeente Heerhugowaard zet in op energiereductie en verduurzaming

Ook Monique Stam, wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid van gemeente Heerhugowaard, is verheugd met de realisatie van het grootste zonthermische project van Nederland binnen haar gemeentegrenzen. “In het Altongebied vindt ongeveer een derde van het totale energieverbruik van onze gemeente plaats. Als gemeente zetten we ons samen met de andere partijen in om het energieverbruik te reduceren en te verduurzamen. Tesselaar Freesia laat met dit grootschalige en innovatieve project zien hoe de glastuinbouw verduurzaamd kan worden. Met het warmtenet van HVC in aanleg zijn we op weg om een voorbeeld te worden voor andere glastuinbouwgebieden in Nederland”.

Ondersteuning Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Pip Tesselaar is blij met de ondersteuning vanuit de gebiedscoördinator. “Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft onze subsidie-adviseur van Flynth ondersteund bij het schrijven van de aanvraag voor een POP3 Innovatiesubsidie van de provincie Noord-Holland. Ook is er ondersteuning gegeven bij de aanvraag van de benodigde vergunningen. Er komt in korte tijd veel op je af met zo’n project en dan is het prettig als er op deze wijze ondersteuning wordt geboden”.

Eind 2018 wordt het project volledig opgeleverd. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een POP3 Innovatiesubsidie van de provincie Noord-Holland,

Lees verder
card image

Nieuws

Startsein voor bouw Drijvend Zonnepark Lingewaard

Nieuws

15-01-2018

Startsein voor bouw Drijvend Zonnepark Lingewaard

Burgerinitiatief levert jaarlijks voor 600 huishoudens groene stroom op, dankzij Provincie Gelderland, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en crowdfunding

Op het centrale gietwaterbassin van Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. in het tuinbouwgebied Bergerden bij Bemmel (gemeente Lingewaard) drijven vanaf het voorjaar 2018 6.150 zonnepanelen. Dit is dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland. Coöperatie Lingewaard Energie realiseert dit zonnepark samen met Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. (bestaande uit 14 glastuinbouwbedrijven) en burgers. Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en een crowdfunding onder burgers in de regio financieren dit park. Drijvend Zonnepark Lingewaard produceert vanaf volgend jaar ruim 1.800.000 kWh groene stroom per jaar, genoeg voor 600 huishoudens.  

Voordelen drijvende panelen

“De verwachting is dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of grond”, zegt Pieter Siekman, bestuurder van Drijvend Zonnepark Lingewaard. “Dat is dankzij het koelende effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht. Omdat de panelen op het water drijven maken we geen gebruik van (schaarse) grond en zijn de panelen beter beschermd tegen vandalisme ", aldus Siekman. 


Toekomstmogelijkheden

Het drijvende zonnepark in Lingewaard is het eerste in Gelderland en het grootste van Nederland. Het is 15.000 vierkante meter groot, oftewel drie voetbalvelden. In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins.
"Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark binnen de gemeente. Zo dragen we als energiecoöperatie bij aan de energietransitie", zegt Siekman. 


Crowdfunding onder inwoners Lingewaard

Dit drijvende zonnepark is gefinancierd door Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en inwoners van de gemeente Lingewaard. Die laatste groep droeg bij via crowdfunding. Het drijvende zonnepark met al zijn milieuvoordelen sluit precies aan bij het doel van Innovatie- en Energiefonds Gelderland waarvan Oost NL fondsmanager is. Pieter Rhemrev, manager business unit Capital van Oost NL: "namens Innovatie- en Energiefonds Gelderland stimuleren wij ondernemers- en burgerinitiatieven die bijdragen aan de doelen van het Gelders Energie Akkoord. Natuurlijk moet een initiatief winstgevend zijn, maar de milieuwinst is net zo belangrijk." Siekman: "na een succesvolle crowdfundactie eind 2014 hebben wij vanuit Provincie Gelderland een participatiesubsidie ontvangen waarmee wij het project tot ontwikkeling hebben gebracht. ING bank en Oost NL hebben de overige financiering verstrekt. ING bank stelt het grootste deel via een projectfinanciering ter beschikking. Oost NL heeft met een specifieke financieringsmogelijkheid en een energievoucher geholpen de financiering rond te krijgen.” Eva Parro de la Paz en Wessel van Wijnen, Sustainable Project Finance team: “Wereldwijd financieren we als ING bank duurzame energieprojecten, wij zijn trots om bij te dragen aan dit eerste zon op water project in Nederland.”


Partners en samenwerking

Frans van Herwijnen, Stefan Peelen en Pieter Siekman zijn namens Lingewaard Energie de ‘drijvende krachten’ achter dit project. Zij maakten de tuinders op Bergerden, die met het water hun gewassen 'gieten', enthousiast voor hun plan. "Het zonnepark draagt ook bij aan de waterkwaliteit", zegt Siekman. "Door de plaatsing van de zonnepanelen verdampt minder water en krijgen algen dus minder kans." Zonne-energiespecialist Tenten Solar ontwerpt en installeert het drijvend zonnepark. Siekman: “vanaf het moment van aanbesteden bleek dat Tenten Solar de ideale partij was voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard. We zijn dan ook erg blij dat Tenten Solar nu ook een echte projectpartner is.” Greencrowd deed de subsidieaanvraag en verzorgt de administratieve afhandeling van de crowdfunders. De energie die het drijvende zonnepark opwekt, wordt door de Nijmeegse energieleverancier Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio.
 
“Dit wordt het eerste grote opwekproject van de Coöperatie”, zegt Paul Benders, voorzitter van Lingewaard Energie. “Ik ben er trots op dat door de enorme inzet van “vrijwilligers” Frans, Stefan en Pieter dit project gerealiseerd gaat worden. Zij hebben samen met andere betrokken partijen dit project op een professionele manier tot de startfase gebracht. Op deze deskundige wijze zijn wij ook met andere projecten bezig om onze gemeente Lingewaard te verduurzamen.”

Lees verder