De gemeente Rijswijk wil naast de investering in de openbare ruimte van de Treubstraat en entree Diepenhorstlaan, nu ook investeren in de openbare ruimte van het assenkruis van de Plaspoelpolder.

Er wordt volop geïnvesteerd in de Plaspoelpolder. Deze zomer is het nieuwe gebouw van het Europese Octrooibureau opgeleverd, is het laatste blok van Harbour Village gerealiseerd en hebben diverse nieuwe ondernemers hun weg gevonden naar het gebied. 

Naast het facililteren van verlevendiging, door de markt ruimte te geven om in andere functies in het businesspark te investeren, investeert de gemeente in de openbare ruimte van de Plaspoelpolder. Dit doet zij door de entree van de Plaspoelpolder herinterichten en de verkeersveiligheid op de kruising Verrijn Stuartlaan / Diepenhorstlaan te verbeteren en extra groen te planten in het werkgebied.

De gemeente zal de verkeersveiligheid op de kruising Verrijn Stuartlaan en Diepenhorstlaan verbeteren. De mogelijkheid voor een rotonde wordt momenteel onderzocht. Daarnaast is de herinrichting van de twee straten aan de orde. In lijn met de Toekomstvisie Plaspoelpolder wordt er bij de uitwerking hiervan gekeken naar de bereikbaarheid, vergroening en duurzaamheid. Immers deze assen, gelegen in het hart van het werkgebied, bepalen in grote mate de uitstraling van de Plaspoelpolder.

IPP

IPP is sinds 2011 participant van SKBN. Het Industrieschap De Plaspoelpolder is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag voor gronduitgifte en ontwikkeling alsook herstructurering.

bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl
070 - 326 19 91

IPP
card image

Nieuws

Gelderland heeft grootste drijvende zonnepark van Nederland

Nieuws

31-08-2018

Gelderland heeft grootste drijvende zonnepark van Nederland

Vrijdag 31 augustus 2018 openden Marianne Schuurmans (gemeente Lingewaard) en gedeputeerde Peter Drenth (provincie Gelderland) het grootste drijvende zonnepark van Nederland. Het zonnepark ligt op het gietwaterbassin van tuinbouwgebied Next Garden en is eigendom van Coöperatie Lingewaard Energie. Het zonnepark levert genoeg duurzame energie voor 600 huishoudens.

Grootste drijvende zonnepark

Met een oppervlak van 1,6 hectare en 6150 zonnepanelen is het op dit moment niet alleen het grootste drijvende zonnepark van het vaste land van Nederland, maar zelfs van Europa. Alleen in Engeland ligt er een groter zonnepark van 23.000 panelen. De verwachte stroomproductie van het zonnepark in Lingewaard is 1,75 miljoen kilowattuur. Dat is voldoende voor ruim 600 huishoudens. 

Drijvend op een gietwaterbassin

De tuinders van Next Garden (voorheen Bergerden) gebruiken het water in het gietwaterbassin voor hun gewassen. In 2014 heeft Coöperatie Lingewaard Energie de tuinders betrokken bij het idee om drijvende zonnepanelen op het bassin te gaan plaatsen. Het water van het gietwaterbassin van de tuinders bleek groot genoeg (3,25 ha) voor het drijvende zonnepark. Daarnaast hebben de energiecoöperatie én de tuinders met de aanleg van het zonnepark een win-winsituatie gecreëerd. Hoe dit werkt, legt initiatiefnemer Pieter Siekman van Coöperatie Lingewaard Energie uit in een video.

Lokale participatie met provinciale ondersteuning

Provincie Gelderland heeft het zonne-energieproject ondersteund via de subsidie ‘lokale hernieuwbare energieprojecten ’ aan de Coöperatie Lingewaard Energie. Deze subsidie bestaat al sinds 2013 en is er voor energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren. Sinds kort is de subsidie ook beschikbaar voor bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. De investeerder ontvangt bij deze subsidie 20% van de aanschafkosten terug. Voor aanvraag moeten minimaal 50 mensen mee investeren in het project. Zij moeten elk minimaal €50 en gezamenlijk minimaal 25% van het hele project inleggen. Voor het drijvende zonnepark Lingewaard hebben 71 mensen geld ingelegd via crowdfunding. 

Kansen benutten

Gedeputeerde Peter Drenth opende samen met burgemeester Marianne Schuurmans het zonnepark. 'Ik ben trots dat dit grootste drijvende zonnepark van Nederland in Gelderland ligt. Mooi dat dit door een energiecoöperatie is gerealiseerd én met steun van de tuinders. Het is belangrijk dat Gelderlanders mee profiteren van de kansen van energietransitie, en als provincie stimuleren we dat dan ook graag,' aldus Peter Drenth die over energietransitie gaat.

Lees verder