HyGear, leverancier van lokaal geproduceerde industriële gassen, ziet een toename in vraag naar waterstof en investeert in nieuwe productiecapaciteit. Dankzij een investering door Oost NL vanuit het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland kan HyGear de nieuwe installatie gaan bouwen. Naar verwachting is de uitbreiding gereed in het vierde kwartaal van 2019.?


De schaarste aan fossiele brandstoffen vraagt om energiebesparing, de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en het benutten van afvalstromen. HyGear uit Arnhem speelt hierop in met processystemen die het mogelijk maken op kleine schaal waterstof te produceren voor de industrie.

On-site waterstofgeneratoren

Het aanvankelijke doel van HyGears waterstof-installatie in Arnhem was het leveren van waterstof bij pieken in de vraag, en het bieden van een ‘back up’ capaciteit voor haar klanten die zij op dit moment belevert middels haar eigen “on-site” waterstofgeneratoren. “Na de ingebruikname van de installatie minder dan een jaar geleden, hebben we echter gezien dat ook andere gasleveranciers gebruik willen maken van onze productiecapaciteit. Kennelijk is er een grote behoefte aan het zuiver waterstof dat we hier produceren”, aldus Marinus van Driel, CEO van HyGear.
 
Het Arnhemse bedrijf zag de toegenomen vraag, waarbij niet alleen haar eigen trailers en cilinders voortdurend gevuld werden, maar ook die van andere industriële gasleveranciers. Een situatie waarbij de vraag het aanbod in de nabije toekomst overschrijdt. Om wél aan het aanbod te kunnen blijven voldoen investeert HyGear in nieuwe productiecapaciteit, met de bouw van haar nieuwe Hy.GEN 150 systeem.

Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

Daarvoor vond HyGear steun bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Oost NL is fondsmanager van Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen, om de economische functie van bedrijventerrein te versterken, in dit geval Industriepark Kleefse Waard (IKPW). Oost NL investeerde al eerder vanuit haar participatiefonds in HyGear om de ontwikkeling van de waterstofgeneratoren te kunnen financieren. HyGear is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een winstgevend bedrijf met een unieke kennispositie.

Oost NL

Oost NL is vanaf de oprichting van SKBN participant van SKBN. Oost NL is actief in Oost-Nederland. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterkt Oost NL daar de regionale economie.

info@oostnl.nl
088 - 667 01 00

Oost NL
card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Event

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

 • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

 • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

 • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Nieuws

TV-programma Sloop of Hoop

Nieuws

31-10-2018

TV-programma Sloop of Hoop

Zijn ze rijp voor de sloophamer, of is er toch nog hoop voor acht lege gebouwen in Brabant? Met die vraag onderzoeken de studenten Peter, Judith, Niels en Bibi een lege fabriek, kerk, school, kantoor boerderij en andere gebouwen in Brabant.

Ze gaan op zoek naar de verhalen die achter de kale muren schuilen. Wie werkten, woonden of geloofden hier? En wat brengt de toekomst voor deze plek? Is er een nieuwe bestemming denkbaar, en hoe zou dat er dan uit zien?

In acht uitzendingen van het tv-programma ‘Sloop of Hoop’ buigt het team, met studenten van Fontys, Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences zich over acht leegstaande Brabantse gebouwen.

De uitzendingen zijn vanaf vrijdag 2 november 2018 elke vrijdag om 18.00 uur te zien op Omroep Brabant. Op vrijdagavond worden de uitzendingen elk uur herhaald.

Eerste aflevering: Backer en Rueb in Breda

Voor de eerste aflevering reist het studententeam naar Breda. Wie de restanten van de machinefabiek van Backer en Rueb ziet, zou niet geloven dat in die stenen 150 jaar Bredase geschiedenis zit opgesloten. Oud-werknemers Ton en Joop leiden de studenten rond en laten de geschiedenis herleven. De ‘vooruitgang’ biedt misschien ruimte voor winkels of appartementen? Studenten Peter, Judith, Niels en Bibi bestuderen het pand en zijn omgeving en bedenken een plan. 

Bekijk deze aflevering hier.

Andere uitzendingen

 • 02-11 Backer en Rueb fabrieksgebouw - Breda
 • 09-11 Lege stal - Heusden
 • 16-11 Postgebouw - Roosendaal
 • 23-11 Spoorwachtershuisje  -Veghel
 • 30-11 Cementrum - 's-Hertogenbosch
 • 07-12 Sint Jozefkerk - Geldrop
 • 14-12 Nassau Dietzkazerne - Budel
 • 21-12 Zwembad Arkendonk - Oosterhout

Aanpak leegstand

De provincie Noord-Brabant zet zich in om met betrokkenen leegstand in Brabant terug te dringen. Door herbestemming en sloop van bestaande lege panden te stimuleren. En door te voorkomen dat nieuwbouwplannen op andere plekken tot nog meer leegstand leiden. Zo investeert de provincie mee in een duurzaam en veerkrachtig Brabant.

Lees verder
card image

Nieuws

Uitbreiding Green Chemistry Campus

Nieuws

05-03-2018

Uitbreiding Green Chemistry Campus

Rubia 100% Natural Colours heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld om kleuren uit planten te halen. Op de campus wil het bedrijf samen met het Kleuren Applicatie Centrum (KLAC) van Avans Hogeschool en ROC West-Brabant nieuwe, innovatieve technieken ontwikkelen.

Rubia 100% Natural Colours produceert de natuurlijke kleurstoffen voor de tapijt-, textiel,- en kledingindustrie. Het bedrijf heeft in 2017 een doorstart gemaakt. Het nieuwe managementteam wil hun unieke productieproces verder ontwikkelen in Bergen op Zoom. Rudolph de Jong, directeur van Rubia 100% Natural Colours: “De Green Chemistry campus is een logische locatie voor ons. Natuurlijke kleurstoffen vormen een van de focusgebieden van de campus, de benodigde specialistische laboratoriumapparatuur is aanwezig en de Campus ligt in de buurt van onze productielocatie in Steenbergen.”

Uitbreiding campus

Petra Koenders, directeur van de Green Chemistry Campus, erkent dat de campus bedrijven als Rubia 100% Natural Colours veel heeft te bieden: “In de nazomer van 2018 wordt onze nieuwe demoruimte geopend zodat alle faciliteiten aanwezig zijn om innovaties verder op te schalen.” Begin februari is gestart met de bouw van deze ruimte. Bedrijven die zich op de Campus vestigen, hebben al bewezen dat hun idee voor een biobased product of materiaal op kleine schaal werkt. In de nieuwe demoruimte kunnen zij aantonen dat hun product ook op grotere schaal met een constante kwaliteit geproduceerd kan worden.

Rubia 100% Natural Colours

Rubia 100% Natural Colours produceert natuurlijke kleurstoffen uit gewassen. Boeren in de buurt van Steenbergen telen in opdracht van Rubia 100% Natural Colours meekrap en wouw. Deze planten worden al van oudsher in de regio verbouwd. Rubia haalt de kleurstoffen uit de gewassen en maakt deze geschikt voor commerciële toepassingen. Het bedrijf werkte en werkt samen met onder andere Desso, ADIDAS en modeontwerpster Stella McCartney. Het bedrijf hecht veel waarde aan duurzaamheid: tijdens het productieproces wordt meer CO2 opgenomen dan er vrij komt. Ook is het proces volledig circulair.

Green Chemistry Campus

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Hernieuwbare grondstoffen zoals olifantsgras, gft- en houtafval vormen daarvoor de basis. De campus biedt niet alleen faciliteiten zoals laboratoria, een demoruimte en kantoorruimte, maar ook ondersteuning op het gebied van financiering, marketing en technologie. De provincie Noord-Brabant is aandeelhouder van de campus en maakt de bouw van de nieuwe demohal mede mogelijk.

Lees verder