HyGear, leverancier van lokaal geproduceerde industriële gassen, ziet een toename in vraag naar waterstof en investeert in nieuwe productiecapaciteit. Dankzij een investering door Oost NL vanuit het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland kan HyGear de nieuwe installatie gaan bouwen. Naar verwachting is de uitbreiding gereed in het vierde kwartaal van 2019.?


De schaarste aan fossiele brandstoffen vraagt om energiebesparing, de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en het benutten van afvalstromen. HyGear uit Arnhem speelt hierop in met processystemen die het mogelijk maken op kleine schaal waterstof te produceren voor de industrie.

On-site waterstofgeneratoren

Het aanvankelijke doel van HyGears waterstof-installatie in Arnhem was het leveren van waterstof bij pieken in de vraag, en het bieden van een ‘back up’ capaciteit voor haar klanten die zij op dit moment belevert middels haar eigen “on-site” waterstofgeneratoren. “Na de ingebruikname van de installatie minder dan een jaar geleden, hebben we echter gezien dat ook andere gasleveranciers gebruik willen maken van onze productiecapaciteit. Kennelijk is er een grote behoefte aan het zuiver waterstof dat we hier produceren”, aldus Marinus van Driel, CEO van HyGear.
 
Het Arnhemse bedrijf zag de toegenomen vraag, waarbij niet alleen haar eigen trailers en cilinders voortdurend gevuld werden, maar ook die van andere industriële gasleveranciers. Een situatie waarbij de vraag het aanbod in de nabije toekomst overschrijdt. Om wél aan het aanbod te kunnen blijven voldoen investeert HyGear in nieuwe productiecapaciteit, met de bouw van haar nieuwe Hy.GEN 150 systeem.

Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

Daarvoor vond HyGear steun bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Oost NL is fondsmanager van Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen, om de economische functie van bedrijventerrein te versterken, in dit geval Industriepark Kleefse Waard (IKPW). Oost NL investeerde al eerder vanuit haar participatiefonds in HyGear om de ontwikkeling van de waterstofgeneratoren te kunnen financieren. HyGear is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een winstgevend bedrijf met een unieke kennispositie.

Oost NL

Oost NL is vanaf de oprichting van SKBN participant van SKBN. Oost NL is actief in Oost-Nederland. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterkt Oost NL daar de regionale economie.

info@oostnl.nl
088 - 667 01 00

Oost NL
card image

Event

27-06-2019
Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’

Event

27-06-2019

Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’

Van ambitie naar uitvoeringsgericht programma

Aan ambities geen gebrek: 2040, 2035, een enkele bestuurder wil al in 2030 energieneutraal zijn. Een groot deel van de energieopgave slaat neer in de gebouwde omgeving. Kunnen ambtelijke organisaties bestuurlijke ambities waarmaken? Juist in de gebouwde omgeving valt of staat een goede uitvoering met een goede organisatie. Tijdens het seminar ‘Energietransitie als procesopgave’ dat ROm/Stadszaken.nl samen met Twynstra Gudde organiseert, krijgt u handvatten om van ambitie te komen tot een uitvoeringsgericht programma.
 
Tijdens het ROm-seminar ‘Energietransitie als procesopgave’ leert u:

 • hoe u een goede programmaorganisatie opzet om de energietransitie regionaal en lokaal in te bedden;
 • hoe u bij de uitvoering van het programma aanhaakt bij de bestaande lijnorganisatie;
 • welke manier van sturen het beste past bij uw organisatie en lokale context;
 • hoe u invulling geeft aan effectief gebieds- en omgevingsmanagement;
 • hoe u stakeholders en burgers het beste kunt mobiliseren in een lokale context;
 • hoe u inhoudelijke invulling geeft aan de gebiedsgerichte energietransitie.

PROGRAMMA

13.00 uur  
Inloop en opening door dagvoorzitter Marcel Bayer, hoofdredacteur ROm en Zenzi Pluut, managing partner Twynstra Gudde
 
13.30 uur 
Regionale samenwerking in de praktijk 
(spreker volgt)
 
14.00 uur 
Bouwen aan vertrouwen in de gebouwde omgeving
Martin Andriessen, programmadirecteur energietransitie, gemeente Den Haag
 
14.30 uur
Korte pauze
 
14.45 uur
Dialoogtafels

 1. Tafel 1: Programma-aansturing bij gemeentelijke energietransitie. Welke aanpak past het beste bij u?
 2. Tafel 2: Warmtenetten als governance-vraagstuk. Welke rol kunt u spelen als gemeente?
 3. Tafel 3: Mensgerichte energietransitie. Hoe balanceer je tussen gebiedsambitie en lokaal commitment?
 4. Tafel 4: Nieuwe coalities. Hoe stuur je samen met de markt op energetische gebiedstransformatie?
 5. Tafel 5: Energieneutrale bedrijventerreinen. Hoe stuur je bij kaveluitgifte op duurzaamheid?
 6. Tafel 6: Strategisch omgevingsmanagement. Hoe betrek je de omgeving bij gebiedsgerichte energietransitie?

16.00 uur  
Borrel

facts & figures

Wat: Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’
Wanneer: Donderdag 27 juni 2019, 13.30 – 17.00
Waar: Amersfoort (locatie volgt)
Voor wie: Professionals bij gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden en andere professionals die op strategisch niveau aan energietransitie in de gebouwde omgeving werken

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Lees verder
card image

Nieuws

'Personeel mijdt onbereikbaar bedrijventerrein'

Nieuws

10-04-2019

'Personeel mijdt onbereikbaar bedrijventerrein'

Het is slecht gesteld met de ov-bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Nu krapte op de arbeidsmarkt een steeds nijpender probleem vormt voor bedrijven, haken sommige groepen medewerkers af. Zij kunnen sommige werklocaties eenvoudigweg niet bereiken.

Bereikbaarheid is een groot issue op werklocaties ten westen van Rotterdam, stelt Boyd Bartels, themaleider ov-bereikbaarheid bij De Verkeersonderneming. ‘Ondernemers op door ov slecht ontsloten werklocaties zijn doorgaans vooral bezig met hun primaire werkproces. Maar deze zelfde ondernemers klagen dat ze vanwege hun relatief geïsoleerde ligging de concurrentiestrijd om arbeid verliezen zodra de vraag aantrekt door de economische groei.’

Afhaken

Remco Oomen is operationeel manager bij Tempo Team in Rotterdam. Hij onderschrijft de stelling van de Verkeersonderneming. ‘Bedrijventerreinen in de Botlek, Europoort en Maasvlakte zijn niet of nauwelijks per openbaar vervoer te bereiken’, zegt hij. ‘Er is een busverbinding naar het Transferium op de Maasvlakte, maar veel bedrijven liggen daar nog kilometers van verwijderd. Bovendien voelen veel medewerkers zich onveilig op de bedrijventerreinen, zij willen niet nog een stuk moeten lopen van en naar de bushalte.’

‘Voor het werk in de havengebieden vallen bepaalde groepen daardoor eenvoudigweg af’, zegt Oomen. ‘Bijvoorbeeld herintreders op de arbeidsmarkt. Voor hen vormt de bereikbaarheid vaak een onoverkomelijk obstakel. En dat terwijl dit nu juist een doelgroep is die we aan het werk willen helpen en waaraan grote behoefte is bij bedrijven rond Rotterdam.’

‘Dat het niet goed gesteld is met de ov-bereikbaarheid is niets nieuws’, stelt regiodirecteur Zuidwest Nederland van Randstad, Alex Groeneveld. ‘Maar het probleem vormt juist nu een grote uitdaging door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor bedrijven al erg lastig om goed personeel te vinden. En des te meer als dat medewerkers moeten zijn met eigen vervoer.’

Collectieve maatwerkoplossingen

De Provincie Zuid-Holland werkt aan bewustwording van dit steeds nijpender wordende probleem onder bedrijven. De provincie faciliteert met een bescheiden subsidie onderzoek naar alternatieve bereikbaarheidsoplossingen. Bartels: ‘Steeds meer ondernemersverenigingen doen een beroep op dit provinciale subsidiepotje, bijvoorbeeld voor het doen van draagvlakonderzoek naar collectieve maatwerkoplossingen.’

Tot nu toe lukt het Randstad in de meeste gevallen om iets te organiseren in samenspraak met gemeenten en bedrijven, vertelt Randstad-directeur Groeneveld. Hij wijst op het voorbeeld van containerterminal ECT. Het bedrijf heeft zelf vervoer geregeld. ‘Het liefst regel je dat met meerdere bedrijven tegelijk, maar dat is niet gemakkelijk. De ploegendiensten van andere partijen sluiten niet aan op die van ECT. Die bedrijven moeten daardoor ook een eigen pendeldienst opzetten. Voor kleinere bedrijven moet je kijken naar carpoolafspraken. Ook dat is in veel gevallen niet ideaal, want veel medewerkers staan niet te springen om uitzendkrachten thuis op te halen. Zo lang er geen fijnmazige ov-dienst is, blijft het behelpen.’

Noodklok

Het probleem speelt niet alleen in Rotterdam. Zo luidde in Venlo eind 2017 ondernemersvereniging Ondernemend Venlo de noodklok. De vereniging, waarbij meer dan 1.200 bedrijven zijn aangesloten, plaatste een paginagrote oproep in De Limburger om aandacht te vragen voor de bereikbaarheid van Greenport Venlo. Het gebied dat wordt ontwikkeld en beheerd door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus. Maar er is geen onsluiting via het OV. De komst van het treinstation Grubbenvorst zou een belangrijke oplossing zijn, stelde de ondernemersvereniging destijds.

De politiek weigerde echter om extra geld op tafel te leggen voor het station. Wel kwam er een tijdelijke oplossing, geboden door de provincie Limburg in samenwerking met Arriva, waarbij een busroute over het bedrijventerrein en de Greenportlane werd gereden. Sinds eind 2018 kunnen werknemers gebruik maken van een haal-en-brengservice om vanaf de Arriva-bushaltes tot aan de voordeur van het bedrijf te komen.

Lelylijn

In verschillende delen van het land hamert MKB-Nederland op verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen, zoals in Noord-Brabant. ‘Overall zien we dat er wel goed wordt geïnvesteerd in de infrastructuur in Nederland’, zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie. ‘Maar de economische groei gaat ook hard en we komen van ver. Al is het per regio anders, de bereikbaarheid verbetert over het algemeen wel, maar lokaal zijn er zeker nog de nodige problemen, onder meer op bedrijventerreinen.’ Ook maakt MKB Nederland zich hard voor de Lelylijn, een goede en snelle ov-verbinding tussen het westen en het noorden. ‘Daar merken ze dat meer bedrijven vanuit het volle westen naar de Noordoostpolder trekken maar dat de OV-verbinding ontoereikend is’, zegt de woordvoerder. ‘Een goede ov-verbinding biedt daar economische kansen.’

Volgens Bartels verandert er veel op bereikbaarheidsgebied. Hij wijst daarbij op de mobiliteitsmores bij een nieuwe generatie, die niet meer als vanzelfsprekend een auto heeft. ‘Een lastig bereikbare locatie valt bij die generatie dan al snel af. Dan wordt het voor bedrijven op zo’n locatie al snel lastig om de continuïteit voor de toekomst te waarborgen. ‘In het ideale geval gebruik je mobiliteit als het nodig is: het concept van MaaS, mobility as a service’, zegt Bartels. De verkeersonderneming werkt in Rotterdam aan een experiment. Honderd huishoudens laten vrijwillig de auto staan en krijgen in plaats daarvan een mobiliteitspakket waarmee ze toegang krijgen tot andere vormen van vervoer. Bartels spreekt van een succes. ‘Deelnemers komen ontspannen aan op hun plek van bestemming. Dat is ook wat waard.’

Lees verder