De aandacht voor werken en ondernemen raakt politiek ondergesneeuwd. Er is een gebrek aan bedrijventerreinen. Bestuurlijke aandacht is er wel. Wethouder Frank den Brok pleit in VNG Magazine voor een meer integrale afweging bij invulling van de beperkte fysieke ruimte.

Met name door prioriteit voor de gigantische woningbouwopgave is de economische functie onder druk komen te staan. De fysieke ruimte is beperkt, terwijl diverse grote maatschappelijke opgaven om voorrang strijden. Frank den Brok, lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, wijst op het belang van voldoende bedrijfsruimte om de BV Nederland in de toekomst duurzaam draaiende te houden. ‘Denk daarbij alleen al aan de ruimte die nodig is voor een volledig circulaire economie in 2050’, zegt Den Brok. 

Lees het volledige artikel in VNG Magazine nummer 11 (2024).

04-07-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
NVM: Bedrijfsruimtemarkt in de knel door netcongestie en ruimtegebrek
NVM: Bedrijfsruimtemarkt in de knel door netcongestie en ruimtegebrek

Op ruim de helft van de bedrijventerreinen in Nederland is geen capaciteit beschikbaar voor de extra afname van elektriciteit. Voor ruim drie op de tien locaties geldt dat er voorlopig geen stroom beschikbaar is. Vijf procent van de bedrijventerreinen beschikt over voldoende elektriciteit, blijkt uit onderzoek van NVM Business. Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt hard getroffen, stelt de organisatie van makelaars. Ook distributiecentra lopen volgens de makelaarsvereniging tegen de grenzen van het energienet aan.  De problemen zijn het grootst in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Daar is op meer dan 90 procent van de bedrijventerreinen geen nieuwe elektriciteitscapaciteit beschikbaar.   Alleen in delen van Zuid-Holland, Friesland en Flevoland is nog enige ruimte beschikbaar op het elektriciteitsnetwerk.  Naast de netcongestie bestaat er een groot tekort aan beschikbare grond. Dat zorgt ervoor dat het steeds moeilijker is om geschikte en duurzame locaties te vinden voor bedrijfsruimtes en bedrijventerreinen. Deze optelsom van factoren is terug te zien in een daling van de opname van bedrijfsruimtes.  Vooral bedrijfsruimten met oppervlakten boven 10.000 vierkante meter worden minder opgenomen. Daarentegen blijkt de uit de cijfers van NVM dat de vraag naar kleinere bedrijfspanden tot 5.000 vierkante meter onder veel (mkb-)ondernemers populair is.  In het rapport benadrukt de makelaarsorganisatie dat bedrijventerreinen belangrijk zijn voor de economie. Ze bieden werkplek aan 30 procent van de beroepsbevolking (3,5 miljoen banen). En die zijn weer goed voor een bijdrage van 40 procent aan het bruto binnenlands product (bbp).    Nieuwbouwprojecten vallen stil De beperkte ruimte op het stroomnet zorgt ervoor dat bedrijven terughoudend zijn met investeringen. Ook vallen nieuwbouwprojecten stil door een tekort aan bouwkavels en gebrek aan ruimte op het energienet.  'Dat is zorgwekkend, omdat het zowel het lokale bedrijfsleven als de bredere nationale economie belemmert. Ook verzwakt netcongestie de concurrentiepositie van Nederland', waarschuwt voorzitter Irene Flotman van NVM Business.  Zij roept het nieuwe kabinet op om met een aanpak te komen voor het energienetwerk en ruimtegebrek.  Duurzame oplossingen zoals energiehubs zouden volgens Flotman uitkomst kunnen bieden. In Tholen is deze maand de eerste energiehub in Nederland gerealiseerd. Dat voorbeeld zou volgens Flotman ook in andere regio's navolging moeten krijgen.   Lees het volledige bericht ook op Stadszaken.nl

27-06-2024
Nieuws
Provincie Utrecht sluit ‘Green Deal’ bedrijventerreinen van de toekomst
Provincie Utrecht sluit ‘Green Deal’ bedrijventerreinen van de toekomst

De provincie Utrecht gaat haar schouders zetten onder de hoognodige vergroening en het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen. Gedeputeerde André van Schie van de provincie ondertekende samen met bestuurslid Mieke Ansems van Werklandschappen van de Toekomst hiervoor de zogenoemde Green Deal. Dit is een intentieverklaring waarin beide partijen aangeven de komende jaren samen te werken aan de overgang naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dat de 4.000 bedrijventerreinen die ons land telt op de schop gaan, is hard nodig. Slechts 1 procent van de 100.000 hectare aan bedrijventerreinen in Nederland bestaat nu uit natuur. In Utrecht liggen zo’n 160 bedrijventerreinen. Hierop zijn ongeveer 16.000 bedrijven gevestigd, goed voor 175.000 banen. Deze bedrijventerreinen zijn vaak sterk versteend waardoor ze gevoelig zijn voor de negatieve effecten van klimaatverandering. De terreinen kunnen op zomerse dagen te kampen krijgen met hittestress en bij heftige neerslag met forse wateroverlast, wat kan leiden tot schade aan gebouwen en wegen. Bomen en planten verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Het toekomstbestendig maken en vergroenen van bedrijventerreinen zorgt dan ook voor gelukkigere en gezondere werknemers door het verminderen van stress en het stimuleren van beweging. Voor ondernemers betekenen groene bedrijventerreinen daarom het aantrekken en behouden van gelukkig en gezond personeel met een hogere productiviteit die de concurrentiepositie van het eigen bedrijf en de regio versterkt. Het aanplanten van groen biedt tevens grote kansen voor de biodiversiteit, die in ons land erg onder druk staat, en kan energiebesparing opleveren door de natuurlijke verkoeling. ‘Nieuw normaal’ Werklandschappen van de Toekomst is een brede coalitie, die met innovaties op diverse terreinen toewerkt naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen in heel Nederland. In een groot onderzoeksprogramma werken we landelijk met vier zogenoemde ‘living labs’ en tien ambassadeursterreinen. Deze living labs fungeren als proeftuinen, waar bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar de koelende waarde van groene gevels en het effect van een groene werkomgeving op gezondheid en productiviteit van werknemers. Met deze lerende aanpak moeten uiteindelijk minimaal duizend bedrijventerreinen stappen zetten richting toekomstbestendige ‘werklandschappen’. Om deze transitie te versnellen wordt samengewerkt met provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, ondernemersverenigingen, bedrijventerreinen zelf en andere stakeholders. Samen wordt gewerkt aan onderzoek, innovatie, opschaling en kennisdeling om uiteindelijk te komen tot een ‘nieuw normaal’. In de provincie Utrecht worden de komende jaren drie pilots opgezet: één living lab en twee ambassadeursterreinen. Green Deals Namens Werklandschappen van de Toekomst ondertekende bestuurslid Mieke Ansems de Green Deal met de provincie Utrecht. ‘Utrecht is een van de meest competitieve regio’s van Europa en heeft als speerpunten: groen, gezond en slim, daar past deze Green Deal perfect in. Ons land werkt aan een toekomstbestendige economie, waarin ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en brede welvaart ‘key’ zijn. Dat Utrecht meedoet met onze gedeelde missie is dus heel waardevol. Juist op regionaal niveau moet het gebeuren, precies daar waar provincies als verbinder meerwaarde hebben. De provincie Utrecht krijgt met deze deal cofinanciering. Het vestigings- en werkklimaat maken zo een stap naar een duurzame toekomst door slim om te gaan met de schaarse fysieke ruimte. De kracht van Utrecht zit in samenwerken, en precies dat is nodig. Samen komen we verder.’ Bron: Werklandschappen van de Toekomst

24-06-2024
Aanmelden nieuwsbrief