WELKOM BIJ SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) deelt en ontwikkelt kennis op het gebied van verdienvermogen en de ontwikkeling van het vestigingsklimaat. Heel concreet gaat het om de (her-)ontwikkeling en het beheer van werklocaties en hoe dit aan te pakken. Ook organiseert SKBN de ontmoeting tussen alle betrokken belangen. En SKBN levert – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van haar kennis.

Sinds medio 2010 is SKBN al actief met het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In onze stichting werken regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. SKBN wil graag in contact komen en blijven met andere ontwikkelingsmaatschappijen en staat open voor nieuwe participanten en kennispartners.

Lees op deze website bij Nieuws waar onze participanten in het dagelijks werk mee bezig zijn en wat zij realiseren. Nieuwsfeiten die al wat ouder zijn, kunt u in het Archief lezen. Bij Agenda kunt u lezen waar u ons en onze participanten kunt treffen. Wie onze participanten en kennispartners zijn, leest u onder Participanten. En als u contact wilt opnemen met SKBN of met een van de bestuursleden van SKBN kan dat Contact.

card image

Event

08-11-2018
BT Congres 2018

Event

16-10-18

BT Congres 2018

Voor de 13e keer organiseren wij het BT Event samen met Elba\Rec. Het thema Gezocht: Werkruimte/Werknemer werken we nu uit in een leerzaam en prikkelend programma. Zo zijn we blij dat Rutger Bregman en Adri-Bom Lemstra al vastgelegd zijn voor hét evenement op het gebied van vestigingsklimaat en regionale innovatiekracht.

Gezocht: Werkruimte

De ruimteclaims in de steden zijn groot, maar de ruimte is beperkt. Op het BT Event maken we een statement, maar brengen we vooral de dialoog op gang tussen de economische, ruimtelijke en duurzaamheidsprofessionals over de werkgebieden van de toekomst. Doe ook mee.

Gezocht: Werknemer

Naast de ruimtedruk, nemen de tekorten op de arbeidsmarkt ook in rap tempo toe. In het hele land staan werkgevers te springen om talent en de tekorten remmen de economische groei van regio's, maar hoe trek je de juiste werknemers naar jouw regio? Kom naar het BT Event en leer alles over arbeid, economie en ruimte.

Lees hier meer over het programma.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Dierx Electro Groep en Hinzen Events breiden uit op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond

Nieuws

Nieuws

Dierx Electro Groep en Hinzen Events breiden uit op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond

Dierx Electro Groep en Hinzen Events hebben samen een perceel van bijna 3.000 m2 gekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML). Dierx en Hinzen waren al sinds 2014 gevestigd op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond. Nu breiden ze daar uit door het aangrenzende perceel te kopen. In de bouwplannen van beide ondernemers is de mogelijkheid opgenomen om bedrijfsruimte aan derden te verhuren.

Serge Hoppenbrouwers, directeur van OML BV vertelt met genoegen: “OML is blij met weer een verkoop in de zone Zuidelijke Stadsrand. Voor ondernemers heeft OML nog volop mogelijkheden om een bedrijfskavel op maat in Roermond aan te bieden. We zijn blij dat we deze twee lokale ondernemers hebben kunnen helpen bij hun uitbreidingsplannen. Door hen het aangrenzende perceel te verkopen, hebben Dierx en Hinzen zich zeker gesteld van een goede toekomst in Roermond.”.

Op bedrijventerrein Merummerpoort is nu nog één kavel beschikbaar. Gezien de aantrekkende marktvraag verwacht OML deze kavel binnen afzienbare termijn te kunnen verkopen. 

Kerntaken OML

OML B.V. heeft de volgende kerntaken: advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken, locatie- en gebiedsontwikkeling, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen alsmede de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

OML verhuist naar Businesscenter Roerpoort

Nieuws

Nieuws

OML verhuist naar Businesscenter Roerpoort

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) verhuist per 24 september 2018 naar businesscenter Roerpoort in Roermond/Herten. OML was bijna 20 jaar gevestigd aan de Godsweerdersingel in Roermond. In Businesscenter Roerpoort gaat OML een vleugel op de derde verdieping huren. Hier is een eigentijds, flexibel kantoorconcept gerealiseerd met een open sfeer waardoor volop ruimte wordt gecreëerd voor overleg en samenwerking.

 

Businesscenter Roerpoort

Het businesscenter Roerpoort van Lebe was een van de eerste vestigers op bedrijventerrein Boven de Wolfskuil; een terrrein dat door OML wordt uitgegeven. Op de nieuwe locatie komt OML centraal te werken op dé plek waar voor OML B.V. de actie ligt, namelijk op de bedrijventerreinen in Midden-Limburg. Directeur Serge Hoppenbrouwers: “Wij zijn er trots op om vanuit Businesscenter Roerpoort te gaan werken. De vleugel is naar onze wensen ingericht. We kijken straks direct uit op (een deel van) de bedrijventerreinen die we in uitgifte hebben. De verbindingen naar de stad zijn kort en we kunnen optimaal gebruik maken van de nabijheid van de A73. We hebben altijd met veel plezier gewerkt vanuit het pand aan de Godsweerdersingel, maar het is tijd voor een nieuw elan met een nieuw modern onderkomen.”.

Nieuw elan voor OML

Het nieuwe elan vindt zijn basis in het Ondernemingsplan dat onlangs door de aandeelhouders van OML is vastgesteld. Met het ondernemingsplan voor de periode juli 2018 tot juli 2022 geeft OML invulling aan haar vernieuwde kerntaken:

  1. Advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken
  2. Locatie- en gebiedsontwikkeling, waaronder herstructureringsprojecten en strategische verwervingen
  3. Acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen
  4. Mogelijke ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg treedt de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Met een nieuw ondernemingsplan én de nieuwe huisvesting staat niets de directie en medewerkers in de weg om vol enthousiasme inhoud te geven aan de corebusiness: het faciliteren van ondernemers op bedrijventerreinen in Midden-Limburg.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Eerste zonnepanelen Zonnepark Andijk gelegd

Nieuws

Nieuws

Eerste zonnepanelen Zonnepark Andijk gelegd

Wethouder Nederpelt van de gemeente Medemblik heeft het eerste paneel in het zonnepark Andijk gelegd. Deze zomer wordt er een zonnepark gebouwd nabij het bedrijventerrein Andijk Zuid. Chint Solar Astronergy is de ontwikkelaar van dit zonnepark van circa 11 hectare, het project is ontwikkelt in nauwe samenwerking met de VOF Andijk Zuid en de gemeente Medemblik.

 

Na de zomer operationeel

Na de zomer moet het zonnepark af zijn en nog de hele nazomer zonne-energie kunnen leveren aan het net. Goldbeck Solar voert de bouw uit. Het park biedt genoeg energie voor 4.622 huishoudens, een kwart van alle huishoudens in de Gemeente Medemblik. Wethouder Nederpelt: “Dit project laat goed zien wat er mogelijk is wanneer lokale partijen de ambitie voor het duurzaam opwekken van energie delen. De komst van dit zonnepark is niet alleen een waardige toevoeging voor dit bedrijventerrein, maar past ook naadloos in de duurzame toekomst die wij voor de regio Westfriesland voor ogen hebben.”

Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte gebruikt Chint Solar zonnepanelen uit haar eigen fabrieken, zonnepanelen met een hoog vermogen per paneel. (340 Wp PERC technologie). Door het goede weer ligt het project op schema, om eind september aan het net gekoppeld te kunnen gaan worden.

Goed inpassen in de omgeving

Diederik Apotheker van Chint Solar/ Astronergy: “Vanaf de eerste ontwerpen van het zonnepark hebben we landschappelijke elementen rond het zonnepark toegepast, zodat het past in de omgeving.” Rondom het zonnepark wordt een singel aangeplant van maximaal drie meter hoog. De singel bestaat uit verschillende soorten, zodat er een stimulans voor lokale biodiversiteit, met name insecten en bijen vanuit gaat. Hiermee wordt het zonnepark aan het zicht ontrokken en lijkt het zonnepark op een boomgaard, zoals je die meer in die regio tegenkomt. Zo is de impact op de beleving van het landschap beperkt. Apotheker: “We zijn blij dat we met dit project weer een bijdrage hebben kunnen leveren aan een duurzame toekomst voor Nederland”.

Begeleiding

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft Astronergy/Chint Solar het afgelopen jaar begeleid bij het vinden van een geschikte locatie en vervolgens met het leggen van de juiste contacten, zoals ontwikkelaar VOF Andijk, de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland. Bernardo Silvestre, Head of Business Development Europe bij Chint Solar/ Astronergy : “Chint Solar/ Astronergy  is een van ’s werelds grootste onafhankelijke energieproducenten van zonne-energie met meer dan 3 GW op de balans en investeert actief in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Nederland en Europa. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ons goed geassisteerd bij het zoeken naar een locatie en het betrekken van regionale stakeholders om het proces te versnellen, dus kwamen we al snel uit in deze regio.”

Lees verder

Achtergrond

card image

17-07-2018

2/3 bedrijventerreinenoppervlakte Metropoolregio Amsterdam is toekomstbestendig

Achtergrond

Achtergrond

2/3 bedrijventerreinenoppervlakte Metropoolregio Amsterdam is toekomstbestendig

Tweederde deel van het bedrijventerreinenoppervlak (280 terreinen, 8.500 hectare) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) functioneert goed en is toekomstbestendig. Ten opzichte van de vorige meting in 2010 is dit een verbetering. Toen was maar de helft op orde. Ruim 30% is echter nog niet klaar voor trends als circulaire economie, smart logistics en robotisering. Grofweg € 200 tot € 400 miljoen is extra nodig om deze hectares toekomstbestendig te maken.

Met 300.000 banen en € 30 miljard aan jaarlijkse omzet zijn de bedrijventerreinen een belangrijke kurk onder de MRA-economie. Zo blijkt uit nieuw economisch onderzoek van Stec Groep – in opdracht van MRA – waarbij alle bedrijventerreinen zijn onderzocht. Tijdens het onderzoek hebben Jasper Beekmans en Evert-Jan de Kort van Stec Groep afgestemd met de begeleidingscommissie: Edwin Rem van de Provincie Noord-Holland, Jalal Loutfi van Gemeente Amsterdam en Rosemarijn Verdoorn en Frans van der Beek van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). PHB wordt uitgevoerd door SADC. PHB zet zich, met de uitkomsten van dit onderzoek, de komende jaren weer in om bedrijventerreinen te helpen verbeteren en verduurzamen. Voldoende inzet voor bedrijventerreinen in de MRA blijft komende jaren ook hard nodig, in samenhang met de transformatieplannen die er voor woningbouw zijn.

Bijna 70% van het bedrijventerreinenoppervlak blijkt in fase 1 van de economische levenscyclus, stelt Stec Groep vast. De terreinen in fase 1 matchen goed met de eisen en wensen van bedrijven over type panden, kavels, (digitale) bereikbaarheid, (milieu)ruimte, etc. Dit vertaalt zich in goede prestaties van de terreinen op o.a. werkgelegenheid, bedrijvendynamiek, investeringen, leegstand en toegevoegde waarde. 30% van het bedrijventerreinoppervlak zit in fase 2 of 3 in de levenscyclus. Het grootste deel (90%) hiervan in fase 2, waarbij veelal sprake is van lichte veroudering. Een klein deel (10%) hiervan is zwaar verouderd en zit in fase 3.

MRA sterke uitgangspositie voor next economy

Stec Groep stelt vast dat de bedrijventerreinen in de MRA goede papieren hebben om in te spelen op de next economy: circulaire economie, smart industry, open innovatie, smart logistics en robotisering. Bijna 20% van de 280 terreinen, in oppervlak meer dan 50%, heeft bovengemiddelde next economy eigenschappen. Omvang, ligging, aanwezige rest- en grondstoffenstromen, trekkers op de locatie, maar bijvoorbeeld ook milieuruimte, digitale infrastructuur, multimodaliteit, organisatie en samenwerking op de terreinen zijn hiervoor geanalyseerd.

Kleinere gemengde terreinen onder druk

Uit het onderzoek blijkt dat de gemengde, vaak kleinere binnenstedelijke terreinen de meeste veroudering vertonen. Bijna de helft van deze terreinen zit in fase 2 en 3 in de levenscyclus. Ligging, bereikbaarheid, leeftijd, maar ook onduidelijkheid over de toekomst zijn oorzaken. Zo spelen op sommige locaties plannen voor transformatie. Dit weerhoudt (zittende) bedrijven bijvoorbeeld om te investeren. In het onderzoek wordt aanbevolen om extra aandacht te hebben voor deze locaties bij het prioriteren van de herstructureringsopgave. Deze terreinen kunnen namelijk wel een belangrijke betekenis hebben, bijvoorbeeld voor stadsverzorgende bedrijven (stadslogistiek, kleine productie).

Extra investering nodig van €200 tot €400 miljoen

Globaal is becijferd dat de resterende herstructureringsopgave een gezamenlijke extra investering vergt van bedrijven en overheden in de MRA van € 200 tot € 400 miljoen. Dit komt bovenop de reguliere kosten van beheer en onderhoud om de terreinen actueel te houden. Hier staan ook opbrengsten tegenover, zoals meer omzet bij bedrijven, meer bedrijven die investeren en extra banen. Gemiddeld is een waardesprong van 10% tot 20% mogelijk, blijkt uit ervaringscijfers van de Stec Groep.

Nieuwe economische insteek onderzoek

De MRA koos met de Stec Groep voor een nieuwe, economische benadering van herstructurering. Deze geeft een beter beeld dan de traditionele ‘ruimtelijke’ benadering, die focust op hoe een terrein eruit ziet. Een rommelig bedrijventerrein wordt dan snel als verouderd of waardeloos aangemerkt, terwijl deze ‘lelijke’ terreinen vaak nog heel gewild zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijventerreinen goed zijn voor bijna 300.000 banen en € 30 miljard aan verdiensten per jaar, ofwel 25% van de banen en 20% van de totale MRA-economie.

Lees verder

Achtergrond

card image

17-07-2018

Terugblik op Het Bedrijventerrein van de Toekomst

Achtergrond

Achtergrond

Terugblik op Het Bedrijventerrein van de Toekomst

28 juni stond de kennisbijeenkomst van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) in het teken van het onderzoek ‘Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA’ van Stec Groep. Om het onderzoek meer te laten leven, werd de presentatie van Stec aangevuld met presentaties uit de praktijk.

 

Smart City Haarlem

De dag werd door PHB georganiseerd bij Smart City Haarlem. Ben Prijs, een van de initiatiefnemers van deze stichting opende de middag door een toelichting te geven op het concept van Smart City Haarlem. Smart City Haarlem is een platform voor innovatie in Haarlem. Dit wordt gedaan door slim gebruik te maken van data afkomstig van sensoren, smartphones, smart meters, GPS tracking en dergelijke. Smart City Haarlem heeft de ambitie om van Haarlem een stad van de toekomst te maken die voorloopt op het gebied van innovatie en slimme oplossingen.

Stec Groep: Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA

Jasper Beekmans van Stec Groep startte zijn presentatie met een aantal vragen aan het publiek waaruit blijkt dat we veel dingen over bedrijventerreinen in onze regio niet weten of ons er niet bewust van zijn. Hoe belangrijk is een bedrijventerrein bijvoorbeeld voor de regionale economie? Hoeveel banen heeft een terrein, wat is de toegevoegde waarde van een terrein en wat zijn de verschillen tussen de deelregio’s in de MRA? Stec gebruikte voor het onderzoek hun N-EER-analysemodel (Next Economy Effect Rapportage) en heeft aan de hand van dit model de opgave in termen van veroudering en herstructurering in beeld gebracht. Ook is de NEXT Economy-potentie van de terreinen in beeld gebracht en de instrumenten die ingezet kunnen worden ingezet om de geconstateerde opgaven aan te pakken. Welke terreinen zijn bijvoorbeeld sterk georganiseerd of zijn kansrijk voor circulariteit?
De antwoorden werden niet meteen prijsgegeven maar werden steeds meer inzichtelijk naarmate de onderzoeksresultaten werden toegelicht.

Kort samengevat levert het onderzoek een aantal conclusies op. Tweederde deel van het bedrijventerreinenoppervlak (280 terreinen, 8.500 hectare) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) functioneert goed en is toekomstbestendig. Ten opzichte van de vorige meting in 2010 is dit een verbetering. Toen was maar de helft op orde. Ruim 30% is echter nog niet klaar voor trends als circulaire economie, smart logistics en robotisering. Grofweg € 200 tot € 400 miljoen is extra nodig om deze hectares toekomstbestendig te maken.

Met 300.000 banen en € 30 miljard aan jaarlijkse omzet zijn de bedrijventerreinen een belangrijke kurk onder de MRA-economie. Voldoende inzet voor bedrijventerreinen in de MRA blijft komende jaren dan ook hard nodig, in samenhang met de transformatieplannen die er voor woningbouw zijn. HIRB-subsidies en ondersteuning van PHB en gemeenten zijn de afgelopen jaren belangrijk geweest en kunnen hier ook in de toekomst een waardevolle rol in spelen.

Stec heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam. Voordat het onderzoek openbaar wordt gemaakt zal er daarom eerst besluitvorming over plaatsvinden.


Voorbeelden uit de praktijk

Na de presentatie van Stec Groep horen we mooie praktijkvoorbeelden van Parkmanagement Waarderpolder en voorbeelden en praktische tips van de Omgevingsdienst IJmond.

KG Parkmanagement is verantwoordelijk voor het parkmanagement op het Haarlemse bedrijventerrein Waarderpolder. Kees Goedknegt licht toe hoe belangrijk duurzaam beheer, een actieve organisatie, en vooral ook samenwerking tussen publiek en privaat is. Dit uit zich op Waarderpolder in een goed bereikbaar, veilig en net terrein met voldoende werkgelegenheid. Stan Verstraete vertelt dat de  Waarderpolder ook actief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen door duurzame en circulaire ambities worden opgepakt en uitgevoerd vanuit ‘Groene connecties’. Ondersteuning vanuit de gemeente, PHB en HIRB-subsidies en OTW- subsidies van de provincie hebben hierbij ook een belangrijke rol gespeeld. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn zonnepanelen op bedrijfsdaken en het gebruik van een datalogger ten behoeve van energiebesparing.

Op het thema duurzame energie heeft de Omgevingsdienst IJmond, samen met ondernemers op bedrijventerreinen, al indrukwekkende stappen gemaakt. Een mooi voorbeeld van publiek- private samenwerking. Erna Hilbers, projectleider bij de OD IJmond, benadrukt dat verduurzaming te langzaam gaat en dat we harder met de klimaatdoelstellingen aan de slag moeten. Alleen handhaving is onvoldoende om de klimaatdoelen te halen. Naast de ‘stok’ is ook de ‘wortel’ van belang om de stappen te zetten die nodig zijn. Erna opereert tussen gemeenten en ondernemers om bedrijventerreinen te verduurzamen. Kagerweg in Beverwijk is hier een mooi en succesvol voorbeeld van waarbij ondernemers zich hebben verenigd en gezamenlijk energie willen besparen en opwekken. OD IJmond zet GreenBIZ IJmond in om te helpen door onder andere het inzetten van tools en advisering over energiebesparende maatregelen en wettelijke verplichtingen. Strengere regelgeving blijft soms toch echt nodig. Regelgeving is al aangescherpt en vanaf 1 januari 2019 moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Lees verder