WELKOM BIJ SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) deelt en ontwikkelt kennis op het gebied van verdienvermogen en de ontwikkeling van het vestigingsklimaat. Heel concreet gaat het om de (her-)ontwikkeling en het beheer van werklocaties en hoe dit aan te pakken. Ook organiseert SKBN de ontmoeting tussen alle betrokken belangen. En SKBN levert – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van haar kennis.

card image

Event

01-02-2021
Webinar: Circulaire principes in gebiedsontwikkeling: het kan!

Event

16-10-18

Webinar: Circulaire principes in gebiedsontwikkeling: het kan!

Kan dat wel? Dat is wat ze bij SADC vaak hoorden als zij zeiden dat ze hun gebieden ontwikkelen vanuit principes van de circulaire economie. Nu kunnen ze het laten zien. Circulaire principes in gebiedsontwikkeling toepassen kan! En op zo’n manier dat het toegevoegde waarde oplevert voor iedereen: beleggers, ontwikkelaars, bedrijven, medewerkers, omwonenden én de natuur! In het live-webinar op maandag 1 februari (uitgezonden vanuit C-Bèta), in de Week van de Circulaire Economie, vertelt SADC je er graag over. Maar ze horen ook graag jouw mening en ervaring. Schrijf je daarom snel in!

Voor SADC staat de transitie naar een circulaire economie al jaren centraal in de gebiedsontwikkeling van de business parks van SADC. Circulaire economie is geen hogere wiskunde. Het gaat erom dat je economische groei stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt. Dat is waar zij voor staan. En daarmee willen ze een bijdrage leveren aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Realiteit

Nu ze een paar jaar verder zijn, zit circulaire gebiedsontwikkeling in het DNA van SADC. Focus op duurzaamheid in de brede zin van het woord, niet alleen technisch en functioneel, maar ook als het gaat om belevingswaarde. Ze kunnen steeds meer ‘bewijs’ laten zien. De ambitie wordt realiteit.

Op Schiphol Trade Park in Hoofddorp wordt het ‘nieuwe normaal’ van gebiedsontwikkeling zichtbaar. Natuurinclusiviteit (versterken biodiversiteit en ecologie), een goede leefomgeving voor medewerkers en omwonenden, hergebruik van grondstoffen, gebruik van groene energie en een duurzame omgang met water zijn een paar van de voorwaarden. Voor de klanten, maar ook voor SADC. Bij de renovatie van de hoeve, het voorhuis, en heel recent de loods van C-Bèta, de circulaire hotspot en ontmoetingsplek op Schiphol Trade Park, brengen ze dit ook zelf in praktijk. Het is een van de plekken waar zij inspiratie en kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling en die delen met partijen in de bouwsector en hun klanten.

Systeemverandering

In het webinar krijg je te horen hoe SADC deze processen heeft aangepakt. En vooral ook over hoe ze samen met de klanten tot een nieuwe manier van denken komen. Het doel is een systeemverandering samen met klanten en toeleveranciers.

Heb je zelf ideeën of ervaringen? We horen ze graag! Tijdens het webinar, of vooraf bij je aanmelding. Dan kunnen we er goed op ingaan!

Sprekers

  • Yasha Schadee, Duurzaamheidscoördinator SADC
  • Rob de Wit, Gebiedscoördinator Schiphol Trade Park, SADC
  • Isaac Roeterink, Projectmanager C-Bèta, SADC

Moderator

  • Jeanet van Antwerpen, directeur SADC

Dag en tijd

Maandag 1 februari, 15.00 – 16.00 uur

Aanmelden

Aanmelden voor het live webinar van SADC gaat door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, onder vermelding van Aanmelding Week van de CE – SADC webinar. Je ontvangt daags van tevoren een link voor het webinar.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Klankbordgroep Zevenellen in Leudal van start

Nieuws

Nieuws

Klankbordgroep Zevenellen in Leudal van start

Vele positieve reacties op oproep deelname

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) is verheugd over de positieve reacties omtrent de vorming van de klankbordgroep Zevenellen voor Bedrijvenpark Zevenellen. "De klankbordgroep bestaat uit een divers gezelschap. Van dorpsraden tot vertegenwoordiging vanuit recreatie & toerisme, van omwonenden tot flora en fauna”, aldus Hans Coppus, directeur OML. 

Tijdens de eerste vergadering eind vorig jaar, die vooral in het teken stond van onderlinge kennismaking, sloten vanuit diverse geledingen vertegenwoordigers aan. De volgende personen en vertegenwoordigers hebben inmiddels aangegeven deel te nemen in de klankbordgroep Zevenellen: Dorpsoverleg Horn, Studiegroep Leudal, enkele omwonenden, Faunabeheereenheid en Natuur- en Milieufederatie Limburg. Daarnaast neemt ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente Leudal deel. Vanuit World Biobased Center Zevenellen (WBCZ) is Jan Janssen aanwezig. WBCZ is eigenaar van het zuidelijke gedeelte van het Zevenellen Bedrijvenpark. “De deur staat open voor andere belanghebbenden om aan te sluiten”, aldus Hans Coppus, directeur OML. Momenteel voert OML nog meer gesprekken met mogelijke leden. (Potentiële) nieuwvestigers of uitvoerende partijen zoals Coöperatie 7-LL en Strukton lichten op ad hoc basis en/of op wens vanuit de klankbordgroep hun plannen en/of werkzaamheden toe en gaan het gesprek aan.

Best mogelijke oplossingen

“Met de klankbordgroep kunnen we als buren en belanghebbenden samen nog beter kijken naar de best mogelijke oplossingen voor vraagstukken die zich aandienen op bijvoorbeeld infra, flora en fauna of positionering bedrijven”, aldus Hans Coppus. “Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor zorgen die er leven, zoals rondom geur. Dat en het geurbeleid staan o.a. op de agenda voor de volgende bijeenkomst in februari. Evenals, als de coronamaatregelen dat toelaten, een terreinbezoek. Voor deze bijeenkomst is ook Coöperatie 7-LL, één van de eerste nieuwvestigers, uitgenodigd.” De gepresenteerde virtual reality van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (OML) gaf de aanwezige klankbordgroepleden een globale indruk hoe dit deel van het bedrijvenpark er uit kan komen te zien: hoe liggen kavels of bedrijfspanden ten opzichte van elkaar of hoe zit het met de zogenaamde 'groene long’ (groene omgeving en recreatie)?  De deelname aan de klankbordgroep laat voor de klankbordgroepleden de handen vrij om ook in de formele procedures (vergunningaanvragen van bedrijven) zijn of haar bezwaren of ondersteunende geluiden te laten horen. “Door gezamenlijk in gesprek te gaan en blijven, willen we, daar waar mogelijk, een win-win-situaties creëren. Voor de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.”  Voorlopig neemt John Giesen, Gebiedsontwikkelaar bij OML, het voorzitterschap van de klankbordgroep Zevenellen op zich. 

Over Zevenellen

Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Voor ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen. Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico. OML heeft 5 aandeelhouders, waaronder de gemeente Leudal. De gemeente verleent vergunningen aan bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen. Afhankelijk van de aard van de activiteit kan dit ook de Provincie Limburg zijn. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). De ontwikkeling van het bedrijvenpark is goed voor de economie, werkgelegenheid en tevens voor de leefbaarheid van de inwoners van Leudal.

https://oml.nl/portfolio/duurzaam-multifunctioneel-bedrijvenpark-zevenellen 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

STULZ GROEP BV verhuist naar De President in Hoofddorp

Nieuws

Nieuws

STULZ GROEP BV verhuist naar De President in Hoofddorp

STULZ GROEP BV uit Amstelveen zal eind 2021 zijn intrek nemen in een nieuw te bouwen pand op bedrijvenpark De President in Hoofddorp. Op de kavel van 9.000 m2 zal in een eerste fase 6.000 m2 met een magazijnruimte van 3.200 m2 worden gebouwd. Eén van de voornaamste redenen voor de verhuizing is de uitbreiding van de leveringsomvang en werkzaamheden. De President is als uitvalsbasis gekozen vanwege de goede nationale maar ook internationale bereikbaarheid.

Het van oorsprong Duitse familiebedrijf STULZ GROEP BV is gespecialiseerd in high-end klimaatoplossingen. Het innovatieve bedrijf is toonaangevend in klimaatoplossingen, zoals precisie koeling, luchtbehandeling, comfort koeling, bevochtiging en warmtepompen. Een van de specialisaties is airconditioning voor datacenters en telecommunicatie-installaties. STULZ heeft wereldwijd twintig dochterondernemingen, waarvan Nederland er een is, en werkt samen met partners in meer dan 140 landen. De fabrieken van STULZ zijn gevestigd in Spanje, Duitsland, Italië, de VS, China, Brazilië en India. STULZ telt ongeveer 7.200 mensen wereldwijd, met een omzet van € 1.300.000.000. In de vestiging van Hoofddorp komen ca. 60 medewerkers te werken.

De nieuwe vestiging in Hoofddorp is gasloos en energie-efficiënt. Uiteraard door hun eigen duurzame klimaatoplossingen, maar ook door 1.200 zonnepanelen voor onder andere de laadpalen van de elektrische auto’s e de energievoorziening voor de warmtepompen. Het pand is ontworpen door en wordt gebouwd door F5 Projectengroep B.V.

Carlo Brouwer, Managing Director STULZ GROEP B.V.: “Deze verhuizing vat de groei die wij als STULZ maken, uitstekend samen.”

Eelco Kienhuis, Salesmanager SADC: “We zijn blij dat STULZ voor De President heeft gekozen. De locatie ligt dicht bij de afrit van de A4 en A5, met Schiphol om de hoek. Perfecte uitvalsbasis voor hun activiteiten.”

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

OML verkoopt kavel op De Hanze in Roermond aan ingenieursbureau

Nieuws

Nieuws

OML verkoopt kavel op De Hanze in Roermond aan ingenieursbureau

Op 30 november 2020 heeft OML een koopovereenkomst gesloten met SKS Group BV. De koop betreft een kavel van bijna 2.000 m2 op bedrijventerrein De Hanze, gelegen aan de zuidelijke stadsrand van Roermond.

Over het terrein

Het bedrijventerrein is gelegen ten zuiden van de stad Roermond, in de kern van Herten. De ontsluiting van het terrein is uitstekend te noemen. Op zeer korte afstand van de A73 en op slechts enkele kilometers verwijderd van de A2. Er zijn reeds diverse bedrijven gevestigd op het terrein, met name MKB-bedrijven. Met de verkoop van deze kavel is de laatste kleinschalige kavel binnen de portfolio van OML verkocht. Op het terrein zijn nog kavels beschikbaar, met name aan de spoorzone. De ontwikkeling die voorzien is door de ondernemer past goed bij de invulling van het bedrijventerrein De Hanze. OML is voornemens om de tweede fase in de komende jaren te gaan ontwikkelen, waarbij fase 1 de doorgangsroute wordt naar het toekomstige nieuwe terrein. 

Over de koper

De heer Khebreh is eigenaar van SKS Group BV. Een ondernemer pur-sang met een brede kennis met betrekking tot het ontwerpen, berekenen en detailleren van de bouwkundige constructies voor alle woningbouw en utiliteitswerken. Denk daarbij aan o.a. beton-, hout-, staal- en steenconstructies. Dit in combinatie met een afdeling die is gespecialiseerd in de bouwtechnische uitwerking van systeemvoeren (met name breedplaat), holle wanden, balkbodems en massieve prefab. 

Momenteel is het bedrijf gevestigd in de gemeente Leudal. In de komende jaren zal het zijn intrek nemen in het nieuw te bouwen pand. Het pand zal deels bestaan uit een werkplaats, onder andere voor het uitvoeren van testen, en een kantoorruimte voor de ingenieurs.

Over OML

OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Haven op XL Businesspark fors uitgebreid; meer dan 20.000 zeecontainers per jaar op Almelose kade

Nieuws

Nieuws

Haven op XL Businesspark fors uitgebreid; meer dan 20.000 zeecontainers per jaar op Almelose kade

Combi Terminal Twente (CTT) kampt met ruimtegebrek in Almelo. Daarom wordt de haven aan het Twentekanaal op XL Businesspark fors uitgebreid. Rijk en provincie Overijssel komen over de brug voor het project van 4,6 miljoen.

Met een overslag van 20.000 zeecontainers per jaar in Almelo heeft Combi Terminal Twente (CTT) zijn grenzen bereikt. 

Kade tjokvol

De 320 meter lange kade op XL Businesspark staat doorgaans tjokvol met containers. Er is grote behoefte aan meer ruimte. Om de capaciteit op te voeren wordt de kade met 150 meter verlengd. Dat kan door de naastgelegen openbare laad en loskade bij de terminal te betrekken. De openbare kade wordt in de plannen in zuidelijke richting aan de insteekhaven verplaatst. Want ook deze kade, die vooral voor overslag van bulk- en stukgoederen wordt gebruikt, blijft nodig. Tevens wordt er per schip olie aangevoerd voor het bedrijf Eurol, dat aan de haven ligt.

Uitbreiding gunstig voor Almelo

Het gemeentebestuur van Almelo staat vierkant achter het plan. ‘Uitbreiding van de laad- en loskade heeft gunstige gevolgen voor de positie van Almelo. Er ontstaat een positief effect op de bereikbaarheid via water, de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van Almelo in zijn geheel’, oordelen burgemeester en wethouders. Milieuaspecten zouden geen belemmering zijn. Maar het gaat wel ten koste van achttien bomen.

Omwonenden geïnformeerd

De kosten van het project bedragen 4,6 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Overijssel betalen ieder de helft. De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 150 meter van de nieuwe kade. Directe omwonenden worden apart geïnformeerd. Het bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage.

Bron: Tubantia, 9 december 2020

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Investa van start op nieuwe locatie: Energy Innovation Park in Alkmaar wordt nieuwe thuisbasis

Nieuws

Nieuws

Investa van start op nieuwe locatie: Energy Innovation Park in Alkmaar wordt nieuwe thuisbasis

De bouw van de nieuwe locatie van InVesta op het Energy Innovation Park in Alkmaar is officieel gestart. Het gebouw op de Diamantweg biedt straks ruimte voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van groen gas, waterstof en andere duurzame energiedragers. Ook wordt het gebouw voorzien van kantoren, vergaderruimtes, een lab en werkplaatsen.

Greendeal subsidie

In 2018 is een Greendeal gesloten met het Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar. De subsidie die hierbij is toegekend zal voor een deel gebruikt worden voor de bouw van het nieuwe InVesta pand.

Het Energy Innovation Park is gevestigd op het terrein van energieproducent TAQA. Alexandre Zandbergen, projectmanager bij InVesta; “Op onze nieuwe locatie hebben wij mogelijkheden om ons gebouw aan te sluiten op het bestaande gas- en warmtenet. Daarnaast bevinden we ons dan veel dichterbij het NXT tankstation, die duurzame brandstoffen zoals waterstof gaat verkopen. Met ruim 8.000 vierkante meter bouwgrond hebben we voldoende ruimte om de nieuwe locatie volledig naar wens in te richten.”

Duurzaam

Het gebouw aan de Diamantweg wordt duurzaam gebouwd en krijgt een innovatieve uitstraling. Studenten van Inholland en lokale bedrijven zullen betrokken worden bij het ontwerp van de installaties. Ze bekijken welke mix van beschikbare energiebronnen gebruikt kunnen worden, zoals het lokale warmtenet, een deel van de 20.000 zonnepanelen in de Boekelermeer, het door vestigers geproduceerde waterstof en groen gas. Het ontwerp zal uitgevoerd worden door BRT Architecten uit Alkmaar in samenspraak met aannemer Tervoort uit Egmond aan den Hoef.

Peter Simões, directeur van InVesta; “Ik ben blij dat er eindelijk begonnen kan worden met de bouw. Nu de eerste projecten in aantocht zijn kunnen we echt starten met de realisatie van InVesta als kennis- en expertisecentrum. In ons pand vinden straks demonstraties plaats om ontwikkelingen rondom vergassings-technologie zoals groengas en waterstof te versnellen. Dit is precies waar InVesta voor is opgericht.”

InVesta is momenteel al in vergevorderde gesprekken met meerdere bedrijven en organisaties die hun technologieën willen demonstreren, of onderzoek willen uitvoeren, bij InVesta.

Lees verder