Door een schaarste aan grond en vele ruimtevragers, wordt er op binnenstedelijke bedrijventerreinen ruimte in de hoogte gezocht. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt er wegens een groot tekort aan betaalbaar bedrijfsvastgoed gezocht naar mogelijkheden voor meerlaags bouwen. Er liggen prachtige kansen, mits het juridisch en financieel haalbaar is. Een voorwaarde is dat de bedrijfsruimte betaalbaar blijft voor de met name stadsverzorgende bedrijvigheid en maakindustrie.


HOE KUNNEN WE LEREN VAN BESTAANDE CASUSSEN EN PLANNEN, EN WAT IS ER ZOWEL FINANCIEEL ALS JURIDISCH MOGELIJK?

Die vraag staat centraal tijdens het Seminar ‘De kansen van gestapelde bedrijfsruimte’, dat de MRA, Gemeente Amsterdam, PHB en SKBN organiseren op donderdag 27 juni in Amsterdam.
 

De hoofdvragen tijdens deze bijeenkomst zijn:

  • Hoe ziet de businesscase van gestapelde bedrijfsruimten eruit, wat maakt deze anders dan reguliere bedrijfsruimtes?
  • Welke instrumenten heeft de gemeente om te sturen op betaalbare gestapelde bedrijfsruimte?
  • Hoe beweeg je de markt om gestapelde bedrijfsruimte te ontwikkelen? Wat kun je als gemeente met regulering of stimulerende maatregelen zelf doen?
  • Wat kunnen marktpartijen en gemeenten sámen doen om een businesscase haalbaar te maken? En dat zonder toevoeging van andere (soms slecht te mengen) andere functies.


PROGRAMMA (ov)
 

13.30 uur   
Inloop met koffie/thee

14.00 uur
Welkom door moderators Frank Voorbergen (PHB) en Jan Jager (Vakblad BT)

14.05 uur         
Introductie op de kansen van gestapelde bedrijfsruimte
Kijken naar internationale voorbeelden met Marije Groen van Buck Consultants International

14.20 uur         
Twee praktijkcasussen
The New Farm in Den Haag
. Gemeente Den Haag (naam volgt)
Makerstoren in Amsterdam
. Architect Allard Meine Jansen en ontwikkelaar Ian Grey


15.00 uur         
Korte pauze

15.15 uur         
Grondmethodiek en financiering in relatie tot gestapeld bouwen
De mogelijkheden onderzocht door Paul van Dijk van AKRO Consult

15.35 uur         
Panel met de MRA, financieel expert en ontwikkelaar(s)
Wat kun je samen doen om een haalbare businesscase te maken?
. Bert Hesselink, CTP
. Klaas T. Bakker, eigenaar/investeerder bedrijfsvastgoed
. Martijn Overmulder, Gemeente Amsterdam/MRA
. Jurriaan van den Eijkhof, ORAM


16.00 uur         
Afronding en borrel

 

Facts & Figures

Wanneer >> Donderdag 27 juni van 13.30 tot 16.30 uur
Waar >> Gemeente Amsterdam (Huis van de Toekomst) De Entree 300, 1101 EE Amsterdam
Bestemd voor >> Gemeentelijke en provinciale ambtenaren, bedrijventerreinprofessionals, ontwikkelaars bedrijfsmatig vastgoed.
Kosten >> Deelname aan dit seminar is gratis voor leden van SKBN en genodigden van PHB, Gemeente Amsterdam en MRA.

MELD JE AAN
 

Beeld: Makerstoren - UPtown Sloterdijk

Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Subsidie voor toekomstbestendig maken bedrijventerreinen in Noord-Holland
Subsidie voor toekomstbestendig maken bedrijventerreinen in Noord-Holland

Ook in 2024 stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Dat gebeurt met de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties, kortweg OTW-regeling. In 2024 is in totaal € 550.000 beschikbaar: € 400.000 voor bedrijventerreinen en € 150.000 voor winkelgebieden. De regeling staat open van 4 april tot en met 1 oktober 2024. De provincie Noord-Holland stelt al 20 jaar geld beschikbaar om bedrijventerreinen en winkelgebieden te vernieuwen, onder meer via de OTW-regeling.  Gedeputeerde Esther Rommel: "Ons nieuwe coalitieakkoord zet in op ruimte voor toekomstbestendige bedrijvigheid. Mede dankzij de OTW-regeling zijn de afgelopen jaren veel bedrijventerreinen in onze provincie verbeterd. De regeling voor 2024 maakt ook onderzoek naar optimaal gebruik van de ruimte op bedrijventerreinen mogelijk. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat dit een belangrijke uitdaging is." Bredere doelgroep De OTW-regeling 2024 is bedoeld voor gemeenten en ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Zij kunnen met deze subsidie bijvoorbeeld georganiseerd beheer opzetten of collectieve duurzaamheidsmaatregelen begeleiden. Het toevoegen van de ondernemers in winkelgebieden aan de OTW betekent een verbreding van de doelgroep ten opzichte van de eerdere OTW- regeling, die alleen beschikbaar was voor bedrijventerreinen. Als gevolg van deze verbreding komt een andere subsidie, de regeling Toekomstbestendige Winkelgebieden, te vervallen. Meer informatie over de OTW-regeling is te vinden op deze pagina. Foto: Raoul Croes on Unsplash

22-03-2024
Aanmelden nieuwsbrief