Op 31 oktober heeft Rli haar advies over de verduurzaming van bedrijventerreinen aangeboden aan minister Adriaansens van EZK. De raad constateert in dit advies dat de verduurzaming van bedrijventerreinen te traag verloopt. Dit is een gemiste kans, want duurzame bedrijventerreinen bieden veel meerwaarde voor zowel ondernemers als de Nederlandse samenleving. De raad pleit daarom voor beleid dat zich niet alleen richt op bedrijven, maar ook op bedrijventerreinen.

Graag licht Evert Nieuwenhuis van de Rli het advies nader toe aan het netwerk van SKBN. Ook is er de vraag hoe we tot een versnelling van toekomstbestendige werklocaties komen. Wat is daarvoor nodig? Er is voldoende ruimte voor input en vragen.

Het webinar vindt plaats op woensdag 13 december van 10 tot 11 uur.

Dit SKBN Kenniswebinar is alleen toegankelijk voor leden van de SKBN.

 

card image

Event

2024-02-01
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

2024-02-01

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Groen ommetje en bloemrijke paden op Schiphol-Rijk

Nieuws

15-09-2023

Groen ommetje en bloemrijke paden op Schiphol-Rijk

Het eerste groene lunchrondje van Schiphol is een feit

Medewerkers van het Business Park Oude Meer kunnen tussen de middag een flinke wandeling maken over bloemrijke paden, langs waterpartijen en bomenrijen. Gedeputeerde Esther Rommel en wethouder Marja Ruigrok (Haarlemmermeer) hebben het rondje officieel geopend. 

Lunchrondje: dé remedie tegen de middagdip 

Stichting Parkmanagement Schipholregio heeft in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland het lunchrondje en de bloemrijke paden ontwikkeld. Samen met hovenier Boogaard is er maatwerk geleverd en zijn er voor de biodiversiteit bijen- en vlindervriendelijke kruiden- en bloemenmengsels geplant. “Tussen de middag even 20 minuten rondlopen tussen het groen draagt bij aan werkplezier, vitaliteit en de productiviteit. Vergroening maakt het vestigingsklimaat op het businesspark een stuk aantrekkelijker”, aldus parkmanager Dorita Megens.

Gedeputeerde Esther Rommel: “Meer groen is heel prettig voor de medewerkers, maar is ook essentieel voor het verbeteren van de biodiversiteit. Minder steen en meer natuur verminderen hitteproblemen en zijn goed voor waterberging.” 

Prijsvraag

De provincie heeft een subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Het lunchrondje komt voort uit een prijsvraag die in 2017 was gekoppeld aan de regeling. 

Esther Rommel: ”Hoveniersbedrijf Eijkelboom heeft voor het vergroeningsplan op bedrijventerrein Oude Meer destijds de 2e prijs gewonnen die bestond uit een kleine financiële bijdrage voor het realiseren van meer groen. De parkmanagementorganisatie en hovenier hebben het plan nog verder uitgewerkt en er een veel groter project van gemaakt. Ik hoop dat er op meer bedrijventerreinen soortgelijke initiatieven gerealiseerd worden.” 

Foto: gemeente Haarlemmermeer

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Steun voor walstroom in de Wiltonhaven in Schiedam

Nieuws

24-03-2023

Steun voor walstroom in de Wiltonhaven in Schiedam

Gebruik van walstroom voor zeeschepen kan bijdragen aan schonere lucht rond de Schiedamse zeehavens. Het voorkomt dat grote zeeschepen hun generatoren continu moeten laten draaien. Dit betekent minder geluidsoverlast voor de omgeving. Maar terwijl walstroom voor binnenvaartschepen steeds gebruikelijker wordt, zijn er voor zeeschepen nog de nodige uitdagingen. Over deze uitdagingen spraken Europarlementariër Caroline Nagtegaal en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, met Damen Shiprepair en Huisman. Op initiatief van de Schiedamse wethouder Antoinette Laan bezochten zij op donderdag 23 maart 2023 de Wiltonhaven.

Jeannette Baljeu over het belang van walstroom: “De provincie Zuid-Holland werkt aan zero-emissie in haven en industrie. We hebben daarbij niet alleen oog voor grote havens zoals de Rotterdamse haven. Ook kleinere havens zijn van belang. In de Wiltonhaven kijken we, onder andere met Huisman, wat er allemaal kan. In het bijzonder op het gebied van walstroom. Met walstroom kunnen we een belangrijke stap zetten in de energietransitie. Door het gebruik ervan reduceren we niet alleen CO2, maar ook stikstof, fijnstof en nestgeluid. Daarmee dragen we bij aan verschillende opgaven van de provincie.”

Negatieve businesscase

De Europese Fit for 55 regelgeving (55% CO2-reductie per 2030) maakt walstroom per 2030 verplicht voor containerschepen en cruiseschepen. Tegelijk is de businesscase voor walstroom voor zeeschepen nog niet positief. Overheden stimuleren het gebruik van walstroom, maar rijkssubsidies zijn niet toereikend. Daarom besloot de provincie Zuid-Holland onlangs om een walstroominstallatie voor de ferry’s van DFDS te subsidiëren. De provincie ziet ook kansen in de Wiltonhaven.

De Wiltonhaven kent een extra obstakel. Anders dan bij DFDS, waar steeds dezelfde schepen terugkeren, is in de Wiltonhaven niet bekend welke schepen gaan aanleggen. Gegevens over het benodigde vermogen en de laadtijd zijn voor de Wiltonhaven niet te voorspellen, omdat elk schip weer anders is. Daar komt bij dat de kadebezetting sterk wisselt. Als er geen schip aan de kade ligt, staan er geen inkomsten tegenover de hoge kosten van de walstroom-infrastructuur.

Ook steun uit Europa

Het grote vermogen voor de schepen in de Wiltonhaven, geen wettelijke plicht voor walstroom, geen bekende, terugkerende afnemer en een lage kadebezetting maakt walstroom in de Wiltonhaven een uitdaging waar op Europees niveau oog voor is. Europarlementariër Caroline Nagtegaal zet zich in voor duurzaam transport. Ze spreekt haar steun uit voor walstroom in de Wiltonhaven: “Schepen die hiervoor al geschikt zijn, kunnen bij deze aanlegplek nog niet aan de stekker. Walstroom is daarom hard nodig in offshore havens zoals de Wiltonhaven. Als overheid moeten we dat stimuleren. Dit is een maatschappelijke opgave, waarbij regelgeving niet belemmerend moet werken en de kosten niet alleen bij het bedrijfsleven terecht mogen komen.”

Offshore haven

De Wiltonhaven is als offshore haven een belangrijke schakel voor vaartuigen die betrokken zijn bij de installatie van windmolens op zee. Met scheepsreparatie en vooral hijskranen die op zee een windmolen van 200 meter hoog op een fundering kunnen tillen. De kranen zijn vaak geïnstalleerd op een jack-up vessel dat zich kan vastzetten op de zeebodem. De MegaWatts die nodig zijn voor zeeschepen, werkeilanden en kranen vragen een enorme laadinfrastructuur.


Foto: Dennis Wisse / Fotobureau Roel Dijkstra

Lees verder