DEELNEMERS SKBN

Als kennisalliantie wil SKBN van waarde zijn voor elke professional die bijdraagt of wil bijdragen aan toekomstbestendige bedrijventerreinen en werklocaties. Daarom nodigen wij geïnteresseerden uit om aan te sluiten en deel te nemen.

Zij hebben zich al aangesloten:

card image
Business Park Haaglanden

Website bezoeken
card image
Gebiedsonderneming Laarberg

Website bezoeken
card image
Stadsregio Parkstad Limburg

Website bezoeken