AGENDAOVERZICHT

card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Nieuws

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Event

20-11-2018
Expertsessie Georganiseerd Beheer op Bedrijventerreinen

Nieuws

20-11-2018

Expertsessie Georganiseerd Beheer op Bedrijventerreinen

Op 20 november deelt het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) graag goede en bruikbare voorbeelden met gemeenten en ondernemers(verenigingen) die het beheer op bedrijventerreinen willen organiseren of verbeteren. De genomineerden voor de Plabeka Bokaal 2018 in de categorie Georganiseerd Beheer vertellen u over hun aanpak, genomen hobbels en kansen. Laat u inspireren en vraag hen hoe zij met kwesties zijn omgegaan die bij u actueel zijn.

Daarna kunt u een een-op-een gratis mini-adviesgesprek hebben met een van de genomineerden, en met PHB over de verschillende mogelijkheden die er zijn, beschikbare subsidies en advies en ondersteuning vanuit PHB.

Bedrijventerreinen belangrijk voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Waarom organiseert SADC deze expertsessie? De MRA telt circa 280 bedrijventerreinen. Volgens recent onderzoek van Stec zijn de bedrijventerreinen in de MRA goed voor bijna 300.000 directe banen. Dat is 25% van alle banen in de MRA. Inclusief indirecte banen schat Stec in dat circa 35-40% van alle banen in de MRA samenhangt met bedrijventerreinen. Met € 29 miljard leveren bedrijventerreinen een significante bijdrage aan de regionale economie. Kortom, bedrijventerreinen en de bedrijven en ondernemers zijn essentieel voor deze regio!

Goed beheer basis voor kwaliteit, samenwerking en verduurzaming bedrijventerreinen

Op verschillende terreinen is sprake van professioneel beheer maar op het merendeel van de terreinen is het beheer niet goed georganiseerd of kan de kwaliteit verbeterd worden. Goed georganiseerd beheer, zoals parkmanagement of een Bedrijveninvesteringszone (BIZ), verbetert de kwaliteit van een bedrijventerrein (schoon, heel, veilig), leidt tot meer samenwerking tussen ondernemers en gemeente en biedt een goede basis om bedrijventerreinen te verduurzamen.

Programma

13.30 – 14.00 uur
Ontvangst

14.00 – 14.15 uur
Welkom en introductie door Frans van der Beek, PHB

14.15 – 14.35 uur
Ton Wijker, BIZ Havengebied IJmuiden: integrale aanpak en doorzettingsvermogen (Winnaar Plabeka Bokaal 2018 categorie Georganiseerd Beheer), inclusief vragenronde

14.35 – 14.55 uur
Paul Flens, De Ambacht Oostzaan: georganiseerd beheer ook op kleinere terreinen (Genomineerde Plabeka Bokaal 2018 categorie Georganiseerd Beheer), inclusief vragenronde

14.55 – 15.10 uur
Pauze

15.10 – 15.30 uur
Ton Sels, BIZ op Spoorzicht Nieuw-Vennep: opzetten en uitbreiden van een BIZ (Genomineerde Plabeka Bokaal 2018 categorie Georganiseerd Beheer), inclusief vragenronde

15.30 – 17.00 uur
Mogelijkheid tot mini-advies/oriënterend gesprek met (naar keuze) Ton Wijker, Paul Flens, Ton Sels, Frans van der Beek, Harm de Boer (PHB), Frank Voorbergen (PHB), Rosemarijn Verdoorn (PHB)Borrel met hapjes om na te praten, kennis te delen en te netwerken

Datum en locatie

Dinsdag 20 november, 14.00 – 17.00 uur

Werkcentrum Spoorzicht Ons Tweede Thuis
Luzernestraat 43
2153 GM Nieuw-Vennep

Ruime, gratis parkeergelegenheid

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl.

Graag tot 20 november!

Lees verder