Event
Seminar - De kansen voor gestapelde bedrijfsruimte
Seminar - De kansen voor gestapelde bedrijfsruimte

Door een schaarste aan grond en vele ruimtevragers, wordt er op binnenstedelijke bedrijventerreinen ruimte in de hoogte gezocht. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt er wegens een groot tekort aan betaalbaar bedrijfsvastgoed gezocht naar mogelijkheden voor meerlaags bouwen. Er liggen prachtige kansen, mits het juridisch en financieel haalbaar is. Een voorwaarde is dat de bedrijfsruimte betaalbaar blijft voor de met name stadsverzorgende bedrijvigheid en maakindustrie. HOE KUNNEN WE LEREN VAN BESTAANDE CASUSSEN EN PLANNEN, EN WAT IS ER ZOWEL FINANCIEEL ALS JURIDISCH MOGELIJK? Die vraag staat centraal tijdens het Seminar ‘De kansen van gestapelde bedrijfsruimte’, dat de MRA, Gemeente Amsterdam, PHB en SKBN organiseren op donderdag 27 juni in Amsterdam.   De hoofdvragen tijdens deze bijeenkomst zijn: Hoe ziet de businesscase van gestapelde bedrijfsruimten eruit, wat maakt deze anders dan reguliere bedrijfsruimtes? Welke instrumenten heeft de gemeente om te sturen op betaalbare gestapelde bedrijfsruimte? Hoe beweeg je de markt om gestapelde bedrijfsruimte te ontwikkelen? Wat kun je als gemeente met regulering of stimulerende maatregelen zelf doen? Wat kunnen marktpartijen en gemeenten sámen doen om een businesscase haalbaar te maken? En dat zonder toevoeging van andere (soms slecht te mengen) andere functies. PROGRAMMA (ov)   13.30 uur    Inloop met koffie/thee 14.00 uur Welkom door moderators Frank Voorbergen (PHB) en Jan Jager (Vakblad BT) 14.05 uur          Introductie op de kansen van gestapelde bedrijfsruimte Kijken naar internationale voorbeelden met Marije Groen van Buck Consultants International 14.20 uur          Twee praktijkcasussen The New Farm in Den Haag . Gemeente Den Haag (naam volgt) Makerstoren in Amsterdam . Architect Allard Meine Jansen en ontwikkelaar Ian Grey 15.00 uur          Korte pauze 15.15 uur          Grondmethodiek en financiering in relatie tot gestapeld bouwen De mogelijkheden onderzocht door Paul van Dijk van AKRO Consult 15.35 uur          Panel met de MRA, financieel expert en ontwikkelaar(s) Wat kun je samen doen om een haalbare businesscase te maken? . Bert Hesselink, CTP . Klaas T. Bakker, eigenaar/investeerder bedrijfsvastgoed . Martijn Overmulder, Gemeente Amsterdam/MRA . Jurriaan van den Eijkhof, ORAM 16.00 uur          Afronding en borrel   Facts & Figures Wanneer >> Donderdag 27 juni van 13.30 tot 16.30 uur Waar >> Gemeente Amsterdam (Huis van de Toekomst) De Entree 300, 1101 EE Amsterdam Bestemd voor >> Gemeentelijke en provinciale ambtenaren, bedrijventerreinprofessionals, ontwikkelaars bedrijfsmatig vastgoed. Kosten >> Deelname aan dit seminar is gratis voor leden van SKBN en genodigden van PHB, Gemeente Amsterdam en MRA. MELD JE AAN   Beeld: Makerstoren - UPtown Sloterdijk

27-06-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Gemist event
MRDH Vastgoeddebat: ruimte voor wonen én werk in stedelijke transformatiegebieden
MRDH Vastgoeddebat: ruimte voor wonen én werk in stedelijke transformatiegebieden

Er liggen prachtige kansen voor ontwikkelaars om stedelijke transformatiegebieden zoals M4H, Schieoevers Delft en de Binckhorst nieuwe mixgebieden te realiseren van wonen én werken. Bovendien zijn dit vaak de plekken waar ruimte voor innovatieve bedrijven gewenst is. Steden wijzen in het bijzonder op het belang van voldoende betaalbare bedrijfsruimte te midden van andere functies (zoals wonen), en willen daarop sturen. Maar in de praktijk kiezen marktpartijen vaak voor wonen. Als het niet voor opbrengstmaximalisatie is, dan wel voor het sluiten van de grex. En marktpartijen gegeven vaan de voorkeur aan ‘pure play’. Óf wonen, óf werken. Ontwikkelaars onderkennen het maatschappelijke belang van gemengde omgevingen. NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter verklaarde op het BT Event 2023 dat het patroon van monofunctionele woonomgevingen moet worden doorbroken, om uiteindelijk betere steden te krijgen, zodat stedelingen niet alleen kunnen wonen, maar ook werken. En vitale voorzieningen onder handbereik hebben. MRDH VASTGOEDDEBAT op de PROVADA Hoe kunnen gemeente en markt optimaal samenwerken bij het realiseren van voldoende betaalbare bedrijfsruimte in stedelijke transformatiegebieden? Die vraag staat centraal tijdens het MRDH Vastgoeddebat ‘Ruimte voor wonen én werk in stedelijke transformatiegebieden’ dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) samen met SKBN/Vakblad BT voor economische gebiedsontwikkeling op dinsdag 11 juni op de PROVADA organiseren, om 10.00 uur in ruimte E107.   De initiatiefnemers roepen in het bijzonder vastgoedontwikkelaars op aan te schuiven bij deze ‘marktconsultatie’. Doe mee en geef samen met collega’s vanuit het gemeentelijk domein vorm aan de stad van morgen! PROGRAMMA (ov) 10.00 uur Welkom namens gastheren door moderator Jan Jager (BT) 10.05 uur Stedelijke transformatiegebieden: sturen op ruimte voor werk Korte pitches vanuit gemeenten. Hoe stuur je op betaalbare ruimte voor werk: de stok, of de wortel? Gebieden en instrumentaria onder de loep. .Programma Innovatiedistrict Delft: sturingsprincipes Jeanet van Antwerpen, programmadirecteur Innovatiedistrict Delft .M4H Rotterdam David Louwerse, gebiedsadviseur Ruimtelijke Economie Gemeente Rotterdam   10.25 uur Ontwikkelaars aan het woord: visie op ruimte voor wonen én werken Wat hebben ontwikkelaars nodig om (betaalbare) ruimte voor werken te realiseren in stedelijke mixgebieden? .NEPROM Fahid Minhas, directeur .AM Gebiedsontwikkeling Mieke Verschoor, manager Mixed Zones .Amvest Olga Wagenaar, ontwikkelmanager 10.45 uur Gezamenlijke roundup: actieagenda 2025-2030 11.00 uur Einde – Lunch op stand Gemeente Den Haag/Rotterdam   PRAKTISCHE INFORMATIE Wat: BT-SKBN/MRDH Vastgoeddebat: ruimte voor wonen én werk in stedelijke transformatiegebieden Datum: Dinsdag 11 juni, 10.00 – 11.00 uur; Locatie: PROVADA, zaal E107 Voor wie: Iedereen die op de PROVADA aanwezig is en gelooft in gebalanceerde steden en ook zelf, dan wel met ontwikkelpartners, meer wil ontwikkelen dan huizen alleen. Kosten: Geen, wel dien je een toegangsticket voor de PROVADA te hebben. Aanmelden: Niet nodig, iedereen welkom tot zover de zaalcapaciteit toelaat. Meer informatie: Mieke Naus, [email protected]    

11-06-2024
Gemist event
Samenwerken aan Circulaire Bedrijventerreinen in Zuid-Holland
Samenwerken aan Circulaire Bedrijventerreinen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en SKBN nodigen je graag uit voor een feestelijke bijeenkomst op maandagmiddag 10 juni bij het provinciehuis in Den Haag. De reden? Een blijvende samenwerking creëren om kansen te benutten én belemmeringen weg te nemen voor circulaire praktijkcases op (Zuid-Hollandse ) bedrijventerreinen. Ook wordt de online inspiratie- en kennisbank gelanceerd met allerlei beschikbare handvatten en voorbeelden over circulariteit op bedrijventerreinen! In eerder georganiseerde evenementen van de provincie Zuid-Holland en SKBN kwam al naar voren dat er behoefte is aan inspirerende praktijkvoorbeelden, verdiepende kennisdeling en blijvende netwerkvorming. Want hoe behouden we fysieke ruimte voor circulaire activiteiten op bedrijventerreinen? Wat is er qua wetgeving mogelijk om ‘afval’ weer als grondstof in te zetten? En welke verdienmodellen zijn er om kringlopen te sluiten rondom materialen? Wat staat er op het programma? >> In gesprek met Meindert Stolk (gedeputeerde Economie en Innovatie, provincie Zuid-Holland), Mieke Naus (programmamanager SKBN) en Jaap Langhout (ambassadeur circulaire bedrijventerreinen) over kansen, belemmeringen en samenwerking circulaire bedrijventerreinen >> Ga op speeddate en laat je inspireren door de inspiratie- en kennisbank met diverse voorbeelden en handvatten: - beschikbare juridische instrumenten circulaire bedrijventerreinen - praktijkvoorbeeld Dutch Fresh Port: verwaarden groente en fruit - concrete manieren om ruimte te scheppen voor circulaire (maak)bedrijven - praktijkvoorbeeld Helmond grondstoffenrotonde - resultaten circulair.biz: kansrijke Zuid-Hollandse grondstofstromen - praktijkvoorbeeld Friesland routekaarten >> Creëer met ons een gezamenlijke ambitie en geef jouw input voor een te vormen Community of Practice om blijvend kennis en ervaringen te delen >> Netwerk met ervaringsdeskundigen, experts, gemeenten, parkmanagers en provincie om elkaar beter te leren kennen Praktische informatie De bijeenkomst is op maandagmiddag 10 juni. Inloop vanaf 12.15 uur met lunch, 13.00 uur start programma, 16.00 uur borrel en netwerken, 17.00 uur einde programma. Graag voor 3 juni aanmelden via dit formulier.   De bijeenkomst vindt plaats bij het provinciehuis van Zuid-Holland en bevindt zich aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. Je kunt je aanmelden bij de receptie van het hoofdgebouw van het provinciehuis. MELD JE AAN

10-06-2024
Gemist event
Webinar: Een andere manier van grondexploitatie (GREX) en gronduitgifte (Didam-arrest)
Webinar: Een andere manier van grondexploitatie (GREX) en gronduitgifte (Didam-arrest)

Dit lunchwebinar georganiseerd door Stichting CLOK gaat over de wenselijkheid van een ander grondexploitatie-model en de gevolgen van het Didam-arrest voor gronduitgifte. Jan Brugman en Michiel Wiersinga vertellen over beide onderwerpen en gaan vervolgens in gesprek met de deelnemers van het webinar, om vragen te beantwoorden, maar ook om de kennisbehoefte te peilen en daar op een later moment verder in te voorzien.  Datum: donderdag 30 mei 2024 Tijd: 12:00 - 13:00 uur Waar: via Teams KLIK HIER VOOR AANMELDEN   Grondexploitatie “Meer verantwoordelijkheid voor de gebieden zelf.”, dat is de koers van het Ministerie van EZK als het gaat over werklocaties, over bedrijventerreinen. Eigenaren en gebruikers zetten zelf de koers uit. De private kant, ondernemers/eigenaren, is 70-80% eigenaar van bedrijventerreinen. De publieke kant, gemeente/overheid, is eigenaar en beheerder van het openbare gedeelte.  De huidige vorm van grondexploitatie (GREX) bij de ontwikkeling van een terrein is tijdelijk. Na verkoop van de kavels, sluit de tijdelijke GREX. Daarna wordt het openbare gedeelte overgeheveld naar de afdeling openbaar beheer. Maar de vitaliteit van bedrijventerreinen gaat over de lange termijn. Dus ook na de verkoop van de kavels. En dat lukt in Nederland niet altijd. Gronduitgifte  Een bijkomende uitdaging is dat het uitgeven van grond nog complexer is geworden dankzij het Didam-arrest uit 2021. Openbare uitgifte is de regel, één-op-één uitgifte de uitzondering. En beide procedures kennen stevige vereisten voor onderbouwing.  Michiel Wiersinga (CLOK) schrijft zijn afstudeeropdracht (HAN) over het Didam-arrest en de gevolgen hiervan voor gebiedsontwikkeling, bedrijventerreinen en gemeenten, afdeling EZ. Hij bevindt zich in het laatste stadium van het onderzoek en praat ons bij over hoe het arrest in grote lijnen in de praktijk werkt en wat hem tot dusverre is opgevallen. 

30-05-2024
Gemist event
Webinar: Strategisch economische planning: 'Wat voor stad/regio wil je zijn?'
Webinar: Strategisch economische planning: 'Wat voor stad/regio wil je zijn?'

Razendsnelle ontwikkelingen in economie, technologie en maatschappij hebben een grote impact op ons dagelijkse leven en de benodigde ruimte om dit te kunnen realiseren. In het nastreven van brede welvaartsdoelen worden zorgvuldige afwegingen gevraagd tussen economische-, ecologische- en sociaal-maatschappelijke belangen.  Dat roept tal van vragen op want hoeveel en welk type ruimte is nodig om de transities in economie en ketens, energie en mobiliteit, gebouwen en materialen en energie samen vorm te geven? Welke omgevingskwaliteit is passend en wenselijk op verschillende typen werkmilieus? Wat betekent de inzet van de Rijksoverheid op 10 cruciale technologieën voor steden en regio’s?  We kunnen vaststellen dat we leven in een tijd waarin niet alles meer mogelijk is, dus moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Wat is je DNA als stad of regio? En nog belangrijker wie wil je als regio zijn en welke aanknopingspunten zijn er om over na te denken en in te grijpen. In het webinar Strategisch economische planning: ‘Wat voor stad/regio wil je zijn?’ gaan BT en Buck Consultants International (BCI) aan de hand van praktijkcases van drie steden in op vragen, waar u in de praktijk mee worstelt: >> Wat is mijn economisch vertrekpunt (stuwend of verzorgend) en op welke manier is dat onderscheidend? >> Wat zijn de belangrijkste bouwstenen om op voort te bouwen in de toekomst? >> Welke trends en (beleids)ontwikkelingen zijn het meest relevant? Denk aan circulaire economie, energietransitie en innovatiebeleid. >> Wat zijn mijn mogelijke ontwikkelrichtingen en hoe vertaalt zich dat naar stedelijke scenarioplanning? En welke afwegingen moeten er gemaakt worden? >> Hoe vertaalt dit zich door in de praktische uitvoering?  >> Wat vraagt dit aan ruimtelijke beleid, capaciteit en grondbeleid? MELD JE HIER AAN VOOR HET WEBINAR   PROGRAMMA Welkom + intro  14:00 – 14:15 Bas Dijkhuizen, vakredacteur vakblad BT en Niels Peters, Senior Adviseur Buck Consultants International 14:15 - 14:30 Ilse Nieskens, Strategisch Adviseur Economie van de gemeente Nijmegen, over de brede procesaanpak om te komen tot een nieuwe economische visie voor de gemeente  14:30 – 14:45 Renske van den Branden - Eldik, strategisch adviseur economie & ruimte van de gemeente Bergen op Zoom, over de focus op een plant based economy in de praktijk 14:45 – 15:00 Arjen Wennink, adviseur (circulaire) economie gemeente Tilburg, over economie en de toepassing op werklocaties 15:00 – 15:15 Vragen/wrap up FACTS & FIGURES Datum: 28 mei 2024 Tijdstip: 14.00 uur tot 15.15 uur Voor wie: gemeentelijke, provinciale organisaties en vastgoedontwikkelaars Kosten: de bijeenkomst is gratis Aanmelden

28-05-2024
Gemist event
SKBN Kenniswebinar - Ruimtelijke strategie voor circulaire economie
SKBN Kenniswebinar - Ruimtelijke strategie voor circulaire economie

Voor verschillende regio's deed Ecorys in samenwerking met partners onderzoek naar de ruimtelijke impact van de circulaire economie, en welke strategie daarop te voeren is. Vorig jaar deden ze dit voor Provincie Zuid-Holland (i.s.m. BVR) en het Noordzeekanaalgebied in Noord-Holland (i.s.m. Metabolic). Dit jaar keken ze samen met BVR naar de Groene Metropoolregio en in de Provincie Noord-Holland wordt samen met BRO het onderzoek nu voortgezet. Bekijk hier de eerste conclusies Luc Heestermans, senior consultant bij Ecorys, deelde op woensdag 15 mei de lessen die ze uit deze onderzoeken hebben getrokken en op welke manier je als regio aan de slag kunt om ruimtelijk voor te sorteren op de circulaire economie.  Vier lessen uit het webinar: 1. De vraag is ‘wat voor regio wil je zijn?’ Provincies zijn in de lead om regioprofielen te maken. We moeten per regio kijken welke logische ketens er te vormen zijn. En welke boven-regionale samenwerking kan worden opgezet. Kijk daarbij ook over de grens. 2. Rondom een keten kun je een ecosysteem opzetten van overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten/onderwijs, etc. Overheid moet daarin niet sturen maar de ketensamenwerking faciliteren, de partijen om tafel zetten. Goede voorbeelden: IPKW en Rotterdam Makers District. 3. Er is ruimte nodig voor circulaire activiteiten, maar niet alle circulaire activiteiten hebben een HMC-locatie nodig. We moeten beter benutten wat er is, met het juiste bedrijf op de juiste plek. Daarvoor is schuifruimte nodig. Dat is niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. Als je in gesprek gaat met bedrijven dan is vaak het bedrijf zelf de initiatiefnemer om een andere – lees betere – plek te zoeken. Er moet een win-win zijn voor alle partijen. 4. Denk groots maar maak het ook praktisch: - Neem de ambitie voor een circulaire economie op in je omgevingsvisie en stel doelen. - Stel een leidraad op voor duurzame bedrijventerreinen zodat je elk nieuw project daaraan kunt toetsen. - En tot slot maak afspraken met je terreinen over circulariteit bijvoorbeeld binnen een BIZ.   Bekijk hier de presentatie van Ecorys. Kijk hier het webinar terug:  

15-05-2024
Gemist event
Dilas Kennisbijeenkomst - 'Hoe sorteert logistiek voor op nieuwe ruimtebehoefte?'
Dilas Kennisbijeenkomst - 'Hoe sorteert logistiek voor op nieuwe ruimtebehoefte?'

Aan de hand van best practices en een paneldiscussie wordt tijdens het Dilas-kennisevent antwoord gegeven op de vraag hoe de organisatie van stadslogistiek op de schop moet onder invloed van de zero-emissie zones. Voor wat betreft het ruimtevraagstuk vereist dit dat alle betrokken gemeentes, provincies, investeerders/ontwikkelaars en bedrijven (logistiek, dienstverleners en verladers) samen meer moeten doen met minder ruimte. Dit betekent dat gemeentes, provincies en bedrijven elkaar nog meer zouden moeten opzoeken in het gesprek over mogelijke oplossingen – zoals inzetten op bundelen, functiemenging en de opzet van (whitelabel) stadshubs - en de praktische uitvoering daarvan met als uitgangspunt voor de markt dat op gebiedsniveau moet worden geacteerd in plaats van alleen het gebouw. Picnic breidde de afgelopen jaren flink uit in Nederland. Hub na hub opende de online supermarkt bij steden door heel Nederland. De teller staat inmiddels op rond de 64 hubs. Hoe de online supermarkt dit voor elkaar kreeg, in een tijd dat ruimte voor last-mile logistiek extreem schaars was in en rondom steden, legt Hans Eijkman van Picnic uit tijdens dit kennisevent. Youssef Zouhair, fulfilment manager bij IKEA Nederland, zal zich naast Picnic, ook aansluiten. Over het hoe en waarom de Zweedse meubelgigant op dit moment zijn 13 winkels in Nederland ombouwt tot fulfilment centra als onderdeel van de strategie om in 2025 volledig uitstootvrij te bezorgen. Tijdens deze kennisbijeenkomst staan onder meer de volgende vragen centraal: Wat levert in ketens denken op dus niet alleen op gebouw- maar ook gebiedsniveau op? Wat is de meerwaarde van nóg intensiever samenwerken met gebruikers door projectontwikkelaars en beleggers? Hoe gaan we redeneren in kansen, in plaats van onmogelijkheden, waar het gaat om mixed-use oplossingen in steden? Programma 15.30 - 16.00 uur - Inloop 16.00 - 16.30 uur Het lastmile en hub concept van Picnic, Hans Eijkman, supply chain operations manager bij Picnic 16.30 - 17.00 uur Over het hoe en waarom de Zweedse meubelgigant op dit moment zijn 13 winkels in Nederland ombouwt tot fulfilment centra als onderdeel van de strategie om in 2025 volledig uitstootvrij te bezorgen. Youssef Zouhair, fulfilment manager bij IKEA Nederland. 17.00 - 17.30 uur - Paneldiscussie Kansen noodzaak van mixed-use en whitelabel voor logistiek vastgoed in de stad, is er voor beide oplossingen een business case? 17.30 - 18.30 uur – Borrel en happen MELD JE HIER AAN  

18-04-2024
Gemist event
Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups
Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

Ontwikkelruimte voor kennisclusters en campussen is één van de vier speerpunten van het Nationaal Programma Ruimte voor Economie, met bijzondere aandacht voor de fysieke doorgroeimogelijkheden voor start-ups en scale-ups. Dat is ook niet zo vreemd: wereldwijd verandert de economie in een kenniseconomie. De werkgelegenheid op campussen groeit veel harder dan op andere plekken. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. Op campussen, innovatieve werklocaties en in start-up omgevingen komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar bedrijven innoveren en waar talent wordt opgeleid, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie. De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een steeds belangrijker motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem. Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen campus of innovatieomgeving wil hebben. En steeds vaker is dat geen universitaire campus. Campussen heb je in vele soorten en maten. Van klassieke scienceparken en bedrijvencampussen tot campussen rond hbo- en mbo-instellingen, waar leren en werken samensmelt. Steeds meer steden ontwikkelen innovatiedistricten, als integrale binnenstedelijke ontwikkeling. En elke stad wil bovenal startups de ruimte geven. Maar hoe organiseer je dat? Want marktpartijen investeren niet in hun huisvesting. Er is sprake van marktfalen. Moeten overheden en onderwijs deze rol op zich nemen? Tweedaagse studiereis Na drie succesvolle eerdere edities, organiseren vakblad BT en Twynstra Gudde een nieuwe ‘Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups’. Op woensdag 17 en donderdag 18 april reizen we langs een vijftal succesvolle campussen, innovatieve werklocaties en een start-up incubator die een antwoord bieden op bovenstaande en andere vragen. Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campus-expert Gregor Heemskerk (partner Twynstra Gudde), onderzoeken we wat de lessons learned zijn van de onderstaande innovatiehotspots: MEDIA PARK HILVERSUM Van besloten bedrijventerrein naar open campus met MBO en HBO. RDM CAMPUS ROTTERDAM Unieke leer-werkomgeving in de haven met ruimte voor nieuwe bedrijven die méér haalt uit het mbo-onderwijs. BLUECITY (in afwachting van bevestiging) Dit voormalige tropische zwembad aan de Maasboulervard is getransformeerd tot een hub met start-ups die zich richten op circulariteit. YES!DELFT + GREEN VILLAGE Bezoek de bekendste incubator van de Nederland + testfaciliteit voor innovatieve duurzaamheid. THE NEW FARM Den Haag haalt de maakindustrie terug in de stad. Bezoek het eerste gestapelde bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige, stedelijke maakbedrijven. Centrale vraag deze editie is: hoe campussen te organiseren en te financieren? Subvragen zijn: Hoe organiseer je vastgoedontwikkeling op campussen en innovatieve werklocaties? Hoe zorg je voor huisvesting voor start-ups, hoe bekostig je deze onrendabele faciliteit? Hoe betrek je onderwijsinstellingen en bedrijven bij de campus?  Hoe zet je een triple helix-community of campusorganisatie op en hoe bekostig je dit?  Hoe zorg je voor een cultuur van open innovatie waar bedrijven en onderwijs kunnen samenwerken en wat is daarbij de rol van de campusorganisatie?  Hoe zet je een innovatieprogramma op?  Hoe maak je van een campus een bruisend stukje stad/innovatiedistrict? Facts & Figures Wat: 2-daagse campusreis* Wanneer: woensdag en donderdag 17 & 18 april 2024 Voor wie: ambtenaren van gemeenten en provincie, medewerkers van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, mensen uit het onderwijs en iedereen die bij het ontwikkelen en organiseren van campussen en innovatieve werklocaties betrokken is. Inclusief: compleet verzorgd met lunches, diner, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer, reisbegeleiding en een reisverslag achteraf. Kosten: € 1450,00 (ex. btw) *Een volledig programma met tijden volgt spoedig Aanmelden  

17-04-2024
Gemist event
Seminar ‘Hup de hoogte in en andere oplossingen voor intensiever ruimtegebruik’
Seminar ‘Hup de hoogte in en andere oplossingen voor intensiever ruimtegebruik’

Rond 2030 bestaat het areaal aan bedrijventerreinen in Nederland voor 90 procent uit bedrijventerreinen die er nu al zijn. Om de vraag naar economische ruimte te accommoderen, moeten deze terreinen efficiënter worden benut. Steeds vaker gaat het over de vraag hoe je duurzaam kunt intensiveren. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid om meerlaags te bouwen op bedrijventerreinen. Maar het kan ook gaan om herverkaveling op clusterniveau en slimme, collectieve parkeeroplossingen.  Met het beter benutten van het bouwvlak en het aanpassen van de regels voor de maximale bouwhoogte is een potentiële ruimtewinst te behalen van naar schatting 5 tot 10 procent. Zelfs een ruimtewinst tot 20 procent is in theorie haalbaar, door bij herstructurering van terreinen bedrijven met dezelfde milieucategorie bij elkaar te plaatsen, concludeerde STEC in ene onderzoek.  Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van economisch onderzoeksbureau Ecorys zou uitwijzen dat het maatschappelijke rendement bij verdichting boven de 20 procent gunstig is. Daarvoor zijn wel kaveloverstijgende ingrepen nodig, aldus de Utrechtse inspiratiegids INTENS. SKBN / BT Seminar Tijdens het seminar ‘Hup de hoogte in en andere oplossingen voor intensiever ruimtegebruik’ dat SKBN samen met vakblad BT organiseerde, gingen we dieper in op de vraag: hoe kun je op bedrijventerreinen de hoogte in? En welke andere manieren zijn er om de ruimte die er is, intensiever te benutten? Hoe ga je om met wet- en regelgeving en hoe houd je het betaalbaar met een gezonde businesscase?  Een aantal 'take-aways' Daag de markt uit met strenge eisen bij de uitgifte, houd als gemeente sturing en regie; Maak de maatschappelijke baten inzichtelijk; Zet voorkeursrecht in om grip op grond en intensiever grondgebruik terug te kunnen pakken; Elke regio verdient een gebiedsontwikkelingsmaatschappij om te kunnen investeren en capaciteit te delen, op enige afstand van de politiek; Denk daarnaast ook aan een gebiedsexploitatiemaatschappij; Maak slim gebruik van de ruimte die de nieuwe Omgevingswet biedt om functies die zich op papier slecht tot elkaar verhouden dichter naar elkaar te brengen; Pas de mogelijkheid toe die de Omgevingswet biedt om financiële bijdragen te vragen bij (gerelateerde) bouwactiviteiten en stop dat geld in een intensiveringsfonds; Overweeg de mogelijkheid tot het oprichten van een PPS, waarop Didam niet van toepassing is; Zet, waar je geen grondpositie hebt, subsidies in, maar waak voor selectief voordeel. PROGRAMMA + PRESENTATIES 14.00 uur Welkom Jan Jager, vakblad BT en Mieke Naus, SKBN 14.05 uur Introductie Wat is de te behalen winst door te stapelen? Hub Ploem, Partner Stec Groep 14.20 uur Praktijkcases  Intensiveren in de praktijk: tussen droom en realiteit >> Mercuriuskwartier, Den Haag Jerryt Krombeen, Stedenbouwkundige Gemeente Den Haag >> De Isselt, Amersfoort Marco van Hoek, senior adviseur en procesmanager ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Amersfoort >> Pier14, Zwijndrecht Otto Verschoor, senior project- en programmamanager ROM-D 15.30 uur Juridisch Stapelen en andere vormen van intensivering: hoe maak je het mogelijk met wet- en regelgeving? Joost Hoekstra, Advocaat Omgevingsrecht Straatman Koster Advocaten/Coalitie Ruimte voor Werk 15.45 uur Financieel De rol van een gebiedsontwikkelingsmaatschappij Rikus Wolbers, senior projectmanager, OostNL/OHG 16.00 uur Aan de slag Maak een prioriteitenagenda  Maak het samen concreet en zo specifiek mogelijk: wat zijn dé vijf bottlenecks die intensiveren tegenhouden? Wat is de prioriteitenagenda waar we komend jaar mee aan de slag moeten?  16.30 uur Afsluiting  Terugkoppeling en borrel  Beeld: Mercuriuskwartier. Credit: Gemeente Den Haag.

10-04-2024
Gemist event
Bijeenkomst Verduurzaming Bedrijventerreinen
Bijeenkomst Verduurzaming Bedrijventerreinen

Ondernemers op bedrijventerreinen staan voor grote opgaven. Een eigen bedrijf runnen, mogelijk uitbreiden en zorgen dat het bedrijf én de omgeving toekomstbestendig worden. Ook is er nog netcongestie, waardoor bedrijven niet aangesloten kunnen worden of dat er afnamebeperkingen worden opgelegd door de netbeheerders. Om te blijven ondernemen is het noodzakelijk om geld te investeren in de energietransitie, vergroening, wateropgave en innovaties, maar óók in samenwerkingsvormen. Maar hoe doe je dat? Welke oplossingen zijn er al? En door wie kan je geholpen worden? Op 10 april worden al deze vragen beantwoord. PVB Nederland, VNO-NCW Midden en Werklandschappen van de Toekomst organiseren de eerste van een serie bijeenkomsten voor bestuurders en professionals die actief zijn op bedrijventerreinen in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Tijdens deze bijeenkomsten willen we informatie uitdelen en ophalen: uitdelen waar er concrete handreikingen en ‘best practices’ zijn, ophalen waar het in de praktijk op vastloopt en ander gereedschap nodig is. Deze sessie is voor alle bedrijven(terreinen) in Flevoland, Gelderland en Utrecht die zich bezig houden met het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en/of kantoorparken. Voor bestuurders, ondernemers, parkmanagers en projectleiders die zich bezig houden met de energietransitie.   Klik hier voor het programma en aanmelden. Datum: woensdag 10 april Tijd: 13.00 - 17.00 uur Locatie: Bosch beton, Grote Bosweg 1, 3771 LJ Barneveld

10-04-2024
Gemist event
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Midden-Limburg
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Midden-Limburg

Op maandag 8 april was de zesde bijeenkomst van de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Deze keer waren we te gast op bedrijventerrein Roerstreek in Roermond. ‘Ontwerp’ en ‘Financiering’ bij de vergroeningsopgave stond op deze bijeenkomst centraal. Bekijk hier de presentaties van Vanessa Silvertand van OML Anne-Marie Bor van het Adaptatie Atelier Janny Vos van idVerde Vylon Ooms van Verbond van Verzekeraars Eric Duffhuis van De Hurk Werkt! Op de bijeenkomst besteedden we aandacht aan het komende vergroeningsproces op Bedrijventerrein Roerstreek waar ze binnenkort starten met een haalbaarheidsstudie. idverde Advies voert deze studie uit in nauwe samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML), Parkmanagement Midden-Limburg, de gemeenten Roermond en Roerdalen en bedrijven op het terrein. Uit de studie komt een pakket aan mogelijke maatregelen voor de lokale bedrijven en de gemeenten. Hierbij wordt gekeken naar kosten, tijd en opbrengst voor klimaat, biodiversiteit, beleving en gezondheid. Met de deelnemers bekijken we de praktijk met een rondleiding over Bedrijventerrein Roerstreek aan de Oostzijde van Roermond. Op Roerstreek zijn ruim 130 bedrijven gevestigd, waarvan een groot deel uit de sectoren industrie, groothandel en logistiek/distributie.   Aansluitend werkten we verder in twee parallelsessies. Jannie Vos van idverde Advies nam de deelnemers mee in een werksessie over het ‘Ontwerp’ bij  de vergroeningsopgave. Parallel daaraan leidde Anne-Marie Bor van Stichting Adaptatie Atelier het gesprek over ‘Financiering’ en het inzetten van financiële instrumenten. Alle deelnemers praatten daarna gezamenlijk over waar en hoe de ontwerpen financieringsvraagstukken samenkomen.   PROGRAMMA   11.30 Inloop met lunch 12.30-12.35 Welkom door moderator Freya Macke van Samen Klimaatbestendig 12.35-12.45 ‘Het vergroeningsproces op Bedrijventerrein Roerstreek’ door Vanessa Silvertand van OML 12.45-13.45 Rondleiding over Bedrijventerrein Roerstreek 13.45-15.15 Twee parallelsessies (inclusief introductie en wisseltijd) • Ontwerpsessie o.l.v. Jannie Vos van idverde Advies • Financieringssessie o.l.v. Anne-Marie Bor van Stichting Adaptatie Atelier 15.15-15.45 Terugkoppeling van de beide sessies waarin de ontwerp- en financieringsvraagstukken samenkomen 15.45-16.30 Borrel en einde     Praktische informatie Datum Maandag 8 april Tijdstip 11.30-16.30 uur (inclusief lunch en borrel) Locatie Rockwool B.V. op industrieterrein Roerstreek Adres Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Kosten De estafette is gratis toegankelijk Doelgroep Dit programma is bestemd voor vertegenwoordigers van medeoverheden en parkmanagers. Andere geïnteresseerden komen op de wachtlijst te staan.

08-04-2024
Gemist event
Webinar Subsidies Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Noord-Holland
Webinar Subsidies Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Noord-Holland

Graag nodigen wij u uit voor het (gratis) informatieve webinar over subsidiemogelijkheden voor toekomstbestendige bedrijventerreinen op donderdag 28 maart van 16.00 tot 16.45 uur, georganiseerd door de provincie Noord-Holland, PHB en ONHN.  Subsidieregelingen De provincie Noord-Holland investeert in de verduurzaming en ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Hiervoor heeft de provincie twee subsidieregelingen: Toekomstbestendige Bedrijventerreinen voor fysieke maatregelen (opvolger van de bekende HIRB-regeling)  Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW), voor onderzoek en procesondersteuning De subsidie Toekomstbestendige Bedrijventerreinen is de opvolger van de HIRB-subsidie van afgelopen jaren. Subsidie kan door gemeenten aangevraagd worden voor duurzaamheidsmaatregelen en herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen. Ook kan een gemeente met behulp van de subsidie Toekomstbestendige Bedrijventerreinen een duurzaamheidsfonds voor de bedrijventerreinen in haar gemeente openen, waarmee individuele bedrijven subsidie kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen.  De tender voor de subsidie loopt van 18 april tot en met 30 mei 2024. De bekende OTW-subsidie is beschikbaar voor procesmaatregelen en onderzoek op het gebied van georganiseerd beheer (parkmanagement), duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, ondernemers- en parkmanagementverenigingen.  De regeling gaat open op 4 april en sluit op 1 oktober. Naast de twee subsidieregelingen wordt medio 2024 ook gestart met het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB). Doel van dit programma is om de samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen aan te jagen. Het programma wordt gefinancierd met middelen vanuit de rijksoverheid. Programma Subsidieregelingen Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties: wie komt er in aanmerking voor subsidie, welke activiteiten zijn subsidiabel, wat zijn de voorwaarden en waar moet je als aanvrager rekening mee houden? Voorbeelden van succesvolle subsidieaanvragen uit de afgelopen jaren. Hoe zijn zij tot een plan van aanpak gekomen, wat zijn aandachtpunten en succesfactoren, en welke impact is er met de subsidie gerealiseerd. Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen: wat houdt het programma in, wie komt in aanmerking voor deelname, en wat willen we met het programma bereiken? Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfunctie. Datum en tijd Het webinar wordt donderdag 28 maart van 16.00 tot 16.45 uur live uitgezonden.  Aanmelden Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden. U kunt gebruikmaken van deze link waarmee u direct wordt toegelaten. U mag deze uitnodiging uiteraard doorsturen naar uw collega, relatie en/of ondernemer. 

28-03-2024
Gemist event
Live-stream: 'Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet'
Live-stream: 'Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet'

Op donderdag 14 maart organiseert SKBN in samenwerking met Vakblad BT en ROm de live-stream ‘Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet’. Leer hoe je het Omgevingswet-instrumentarium zo optimaal mogelijk aanwendt voor economisch ruimtegebruik.    KLIK HIER OM DIT EVENT TOE TE VOEGEN AAN JE AGENDA Dit kun je verwachten: Wat de Omgevingswet anders maakt dan haar voorganger (de Wro) voor zover relevant voor het borgen en plannen van economische ruimte; Wat de kerninstrumenten van de Omgevingswet zijn, zoals de ‘omgevingsvisie’, het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’ waarin sectorale doelen kunnen worden vastgelegd; Hoe deze en afgeleide instrumenten kunnen worden aangewend om economische ruimte te borgen en te plannen; Hoe het proces van ruimtelijke planvorming precies in elkaar steekt en hoe ‘economie’ daar het beste bij kan aanhaken. De Omgevingswet voor het economische domein De Omgevingswet wordt bij het bedrijfsleven, en in mindere mate ook bij economische afdelingen van overheden, vereenzelvigd met juridische trajecten en vooral beroepsprocedures. Maar de Omgevingswet biedt ook het raamwerk voor gezamenlijke visie- en planvorming voor het borgen van ruimte vóór bedrijven en economische ontwikkeling. Basisprincipe van de nieuwe wet is om functies ruimtelijk evenwichtig toe te delen. Dat doe je in overleg, met collega-ondernemers, met sectoren binnen de (gemeentelijke) overheid en met belanghebbende omwonenden. Geen zaak dus van alleen juristen. Sterker: daar moet je als economisch-ruimtelijk vakprofessional bij zijn! Het spel van ruimtelijke planvorming wordt vooral goed begrepen door het woondomein, die traditioneel nauw verwant is met het ruimtelijk ordening-domein. Om te voorkomen dat ruimte voor economie wéér op de tweede plaats komt, is het zaak dat het economische domein – of het nu het bedrijfsleven of de overheid is – in een vroeg stadium bij het spel van de ruimtelijke planvorming aanhaakt.  Programma Ruimte voor Economie Om ruimte te geven aan economische transities wil EZK-minister Micky Adriaansens dat er tot 2050 15 procent meer ruimte komt voor economie: van 2,6 procent landbeslag nu naar 3 procent in 2050, aldus haar in oktober gepresenteerde programma Ruimte voor Economie. Dat ‘programma’ is een omgevingswetinstrument waarin sectorale doelen worden vastgelegd. Samen met de omgevingsvisie (op nationaal niveau de Nota Ruimte) zijn programma’s de belangrijke instrumenten van de Omgevingswet voor beleidsontwikkeling. Het borgen en plannen van economische ruimte zal uiteindelijk decentraal moeten worden afgehecht, met regionale en lokale omgevingsvisies, lokale programma’s en decentrale regels zoals lokale omgevingsplannen waarin ruimte voor werk juridisch is geborgd.    KLIK HIER OM DIT EVENT TOE TE VOEGEN AAN JE AGENDA   Programma  11.00 uur - Welkom - Jan Jager, hoofdredacteur BT Q&A: Nationaal Programma Ruimte voor Economie In gesprek met Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK 11.05 uur - Introductie: Omgevingswet als kans voor het borgen van ruimte voor werk  - Willem Buunk, managing consultant, Berenschot 11.15 uur - Praktijkcasus Metropoolregio Rotterdam Den Haag Jeroen Kraaij, strateeg Werklocaties Gemeente Den Haag 11.25 uur - Reacties panel Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK Frank den Brok, wethouder economie gemeente Oss, voorzitter pijler economie & werk G40-stedennetwerk Willem Buunk, managing consultant, Berenschot 11.40 uur - Praktijkcasus Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen  Michel Hek, speerpuntcoördinator Toekomstbestendige Werklocaties 11.50 uur - Reacties panel 12.05 uur - Beantwoording kijkersvragen en afronding 12.15 uur - Einde   KLIK HIER OM DIT EVENT TOE TE VOEGEN AAN JE AGENDA   Facts & figures Wat: Live stream Wanneer: Donderdag 14 maart 2024 Hoelaat: 11.00 uur tot 12.15 uur Voor wie: Iedereen die bezig is met het borgen en plannen van economische ruimte, van panden tot complete werkgebieden en het regionale fysieke vestigingsklimaat Waar: Het is een online uitzending (interactief) Kosten: Deelname is gratis

14-03-2024
Gemist event
Kennisbijeenkomst Energy Hubs
Kennisbijeenkomst Energy Hubs

Datum: 12 maart 2024 Tijd: 12:15 – 18:00 uur Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag MEER INFORMATIE & AANMELDEN Doelgroep: Bedrijven die last hebben van netcongestie en meer willen weten over slimme oplossingen. Stakeholders die hier aan willen bijdragen en van willen leren. Wat kun je verwachten? In deze bijeenkomst: Geven we informatie over de laatste stand van het elektriciteitsnet en de consequenties voor bedrijven in 2024-2029; laten we zien welke slimme oplossingen nu al op bedrijventerreinen worden toegepast en hoe je hier zelf gebruik van kunt maken; delen we de plannen en tijdspaden van partijen die zich nu inzetten voor versnelling van energiehubs door middel van het mogelijk maken van groeps-to’s, certificering, datadeling en subsidies; vragen we de deelnemers om hun eigen slimme oplossingen te delen zodat we het inventieve kapitaal van ondernemers kunnen inzetten (in plaats van dat overheden en netbeheerders verzinnen hoe bedrijven straks moeten ondernemen); creëren we een gezamenlijk doel voor 2024 en doen we een duidelijke oproep aan elkaar om stappen te zetten om sneller en creatiever naar mogelijkheden voor bedrijven toe te werken.  Aanleiding: Ieder bedrijventerrein is een Energy Hub Wat als jouw bedrijf niet kan doorgroeien of geen nieuwe activiteiten kan starten omdat het geen toegang krijgt tot het elektriciteitsnet voor afname of invoeding? De aankomende jaren zijn rigoureuze maatregelen nodig om het vestigingsklimaat voor bedrijven te behouden. Verzwaren van het elektriciteitsnet is een belangrijke stap maar komt voor duizenden MKB bedrijven jaren te laat. Daarom werken we gelijktijdig aan slimmer gebruik van het elektriciteitsnet. Slim gebruik van het net kan nu en in de toekomst voor meer mogelijkheden zorgen voor bedrijven. Een samenwerking tussen bedrijven met slimme oplossingen noemen we een energy hub al spreken we steeds vaker over lokale gedistribueerde energiesystemen. Hoe je het ook noemt, het vraagt om flink omdenken voor bedrijven, overheden, netbeheerders en energiebedrijven. Wil je weten wat congestie voor jou betekent? Met wie je hierin kan samenwerken? En welke oplossingen voor slim gebruik er nu al zijn? Wil je weten of die oplossingen al geimplementeerd kunnen. worden, en zo niet wanneer dat wel kan en wat je dan nu al kunt doen? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Organisatie Dit is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en stichting Energy Scale-Up. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks bijeenkomsten. Zie voor meer informatie daarover op energyscale-up.nl Datum: 12 maart 2024 Tijd: 12:15 – 18:00 uur Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag MEER INFORMATIE & AANMELDEN

12-03-2024
Gemist event
Webinar: Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen
Webinar: Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen

Het programma Ruimte voor Economie van het ministerie van EZK zet in op het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen in Nederland zijn aan een opknapbeurt toe. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke ingrepen (zoals het renoveren en verduurzamen van bestaande bedrijfspanden), maar zeker ook om ruimtelijke ingrepen (zoals het herinrichten en herstructureren van bedrijventerreinen). Het doel voor de komende jaren is om de juiste bedrijven op de juiste plek te krijgen, het ruimtegebruik op bedrijventerreinen te intensiveren en een algemene kwaliteitsimpuls te geven aan bedrijventerreinen waardoor de belevings- en recreatiewaarde voor werknemers en passanten toeneemt. In de praktijk blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er sprake is van versnipperd grondeigendom, en gemeenten meestal geen actieve grondpositie (meer) hebben. Daarnaast geldt dat het voor het creëren van (schuif)ruimte op bedrijventerreinen noodzakelijk is om te kunnen investeren in onrendabele toppen. Het uitplaatsen van bedrijven die ‘scheefwerken’ is niet zomaar gebeurd. Welke rol kan de overheid hierin spelen? Hoe ziet de samenwerking met investeerders én ondernemers er bij dit soort vraagstukken uit? En wat zijn de kansen voor opschaling van regionale herontwikkelingsmaatschappijen? Programma Op de bestaande bedrijventerreinen speelt de verduurzamingsopgave. We bespreken in dit webinar in welke mate we de ruimtelijke opgave en de verduurzamingsopgave in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Sander van Schijndel en Han Wiendels vertellen iets over de aanpak en ervaringen van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Na afloop hiervan is er ruime gelegenheid voor Q&A en discussie. Datum: 6 februari Tijd: 12.00-13.00 uur Locatie: online Klik hier voor aanmelden. Deelnemen is kostenloos.  Dit webinar wordt georganiseerd door Kennisnetwerk Regionale Economie.   

06-02-2024
Gemist event
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied. Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied. Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied? Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen? Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?   Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam over de ontwikkeling van M4H. We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel. Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT. Wanneer – Donderdag 1 februari 2024 Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam) Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel Het aantal plekken in deze projectvisit is inmiddels vergeven. Mail naar Mieke Naus [email protected] met vragen.   Fotocredit: Sandra Koning

01-02-2024
Gemist event
Masterclass: Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?
Masterclass: Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?

Lees heir het verslag van deze masterclass.   Circulaire transitie moet hoger op de agenda van het omgevingsbeleid komen. Dit is nodig om in de komende decennia te kunnen voldoen aan de ruimtevraag van circulaire bedrijven. Er is extra (milieu)ruimte nodig voor het ruimtelijke faciliteren van de circulaire transitie, terwijl de teneur eerder is gericht op minder milieuruimte en functiemenging. Recent waarschuwde VNO-Midden er al voor dat de milieuruimte van tientallen bedrijventerreinen in Oost-Nederland onder grote druk staat. Meer en meer dreigt de ontluikende circulaire economie vast te lopen door ruimtegebrek en onomkeerbare keuzes. Tegelijkertijd vraagt de grote ruimtedruk ook om innovatieve oplossingen en doorbraken in het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. Masterclass Tijdens de masterclass bespreekt Emil Evenhuis (PBL) de hoofdlijnen, aanpak en eventuele vervolgstappen naar aanleiding van het PBL-onderzoek Ruimte voor circulaire economie (informatie over het onderzoek). Vanuit het onderzoeksproject Samen Beter lichten Cees-Jan Pen (Fontys) en Juriën Poulussen (Stec Groep) toe wat er lokaal en regionaal al bekend is over de ruimtelijke effecten van circulaire transitie en tot welke knelpunten dit leidt. Stec investeert al geruime tijd in kennisontwikkeling en -deling met betrekking tot de ruimtelijke effecten van de circulaire transitie.  Casussen We willen graag casussen ophalen die we vanuit onderzoeksproject Samen Beter willen onderzoeken omtrent het onderwerp "Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?". Via het inschrijfformulier kun je een casus inbrengen, denk hierbij aan: lokale worstelingen, doorbraken, voorbeelden, succesverhalen, etc. Programma 10:30 – 12:15 Masterclass Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen? 12:15 – 13:00 Lunch en afsluiting Datum: 25 januari 2024 Waar: Stec Groep - Willemsplein 5, 6811 KA Arnhem Deelname is kostenloos   Samen Beter is een gezamenlijk initiatief van het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogeschool en het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN University of Applied Sciences in samenwerking met een groot aantal Nederlandse gemeenten. Dit onderzoek wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

25-01-2024
Gemist event
Digitale masterclasses: Circulaire economie op bedrijventerreinen
Digitale masterclasses: Circulaire economie op bedrijventerreinen

Voor een succesvolle transitie naar circulaire bedrijventerreinen is betrokkenheid en kennis van zaken essentieel. Als koploper in de circulaire transitie organiseerde Provincie Zuid-Holland in samenwerking met SKBN, Green Change en Omgevingsdienst Midden-Holland in januari twee webinars over de circulaire kansen op bedrijventerreinen. De webinars hebben een bron aan praktische kennis opgeleverd waarmee parkmanagers, ambtenaren, pioniers en voorlopers uit het bedrijfsleven meteen mee aan de slag kunnen.  In de loop van 2024 worden verschillende verdiepingsmasterclasses georganiseerd. Verslag masterclass 1: Circulaire Bedrijventerreinen voor gemeenten Verslag masterclass 2: Circulaire Bedrijventerreinen voor parkmanagers Waar hebben we het over? Het PBL en de Rijksoverheid concluderen dat er door de transitie naar een circulaire economie groeiende behoefte is aan bedrijventerreinen, met name terreinen met hoge milieu categorieën of watergebonden. In Zuid-Holland zijn er 618 bedrijventerreinen (waarvan 23% georganiseerd zijn) die ‘vechten’ voor behoud van ruimte. Op deze terreinen wordt ruim 30% van het bruto regionaal product gerealiseerd en deze zijn goed voor ruim een kwart van de werkgelegenheid. Bedrijventerreinen zijn met 60% van het Nederlands grondstoffengebruik dé geografische hotspot om grondstoffen en materialen die nu als ‘afval’ wegvloeien, economisch en ecologisch te benutten.   Met vriendelijke groet, Pascal van Dam (provincie Zuid-Holland) Leontien Cenin (provincie Zuid-Holland) Annette Kabel (provincie Zuid-Holland) Mieke Naus (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland) Laura van de Kar (Omgevingsdienst Midden-Holland) Thirza Monster (Green Change) Astrid Meier (Green Change)  

23-01-2024
Gemist event
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Haarlem
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Haarlem

De 5e Estafette vond plaats in Provincie Noord-Holland Waarderpolder Haarlem - Groene bedrijventerreinen maken we samen   = Bekijk de presentaties in het programma-overzicht =  Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende duurzame ruimte te bieden, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het doel van alle betrokkenen is een groen gezond bedrijventerrein dat antwoord geeft op energie- en klimaatuitdagingen, en daarmee een aantrekkelijke werkomgeving biedt voor werknemers en ondernemers.     Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette in Noord-Holland, kijken we naar de samenwerking die nodig is om een groen bedrijventerreinen te realiseren. Samenwerking tussen verschillende overheden, tussen afdelingen binnen overheden én samenwerking tussen de opgaven waar een terrein voor staat. Verbinding is het centrale thema: hoe zorgen we ervoor dat we niet langs elkaar heen acteren in eenzelfde gebied? Hoe krijg je verbinding van opgaven én professionals voor een optimaal resultaat?     Op bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem laten ze graag zien hoe ze al tot concrete resultaten zijn gekomen, en wat dat vergt van de organisatie. Ook kijken we naar een terrein dat aan het begin van een transformatie staat, en tegen welke bottlenecks men aanloopt. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is het bieden van concrete handelingsperspectieven voor gemeenten, en dagen we je uit om cross-sectoraal te gaan denken én werken.   PROGRAMMA  13.30 uur Welkom door dagvoorzitter   13.35 uur Welkom door gastheer   13.45 uur Keynote - De ecologische visie én aanpak van SADC  SADC staat bekend om haar groene aanpak en aanleg van bedrijventerreinen. Hoe werkt dit in de praktijk en wat vergt het van de organisatie en betrokkenheid van ondernemers? Via welke handelingsperspectieven gaat SADC te werk?   Door: Jan Jaap Blüm - Coördinator Integrale Duurzaamheid bij SADC - bekijk de presentatie. 14.10 uur  Tweespan - De aanpak van Zaanstad en Alkmaar Gemeente Zaanstad // Groenplan Hoogtij  Door Hendrik Visser - bekijk video 1 en video 2 Gemeente Alkmaar // Toolbox Vergroenen Beverkoog Martin Verschure (gemeente Alkmaar) en Hendrik Goeman Borgesius (Bedrijvenvereniging Beverkoog) - bekijk de presentatie, bekijk hier de toolbox vergroenen van Beverkoog Op welke manier wordt de vergroeningsopgave aangepakt?  Met welke partijen/afdelingen wordt er samengewerkt?  Wat zijn de lesson's learned, en ook: wat zijn nog te overwinnen obstakels?  14.40 uur Waarderpolder - Een groen en toekomstbestendig bedrijventerrein Door Stan Verstraete - bekijk de presentatie Bekijk hier het convenant van gemeente Haarlem en Waarderpolder 15.00 uur Rondleiding 3D Makerszone   15.45 uur  Hoe kun je als gemeente aan de slag? Op welke manier sta je ondernemers bij? Er zijn verschillende mogelijkheden die op weg helpen. Concrete handelingsperspectieven vanuit: Provincie Noord-Holland, Jacobien Crol - bekijk de presentatie PHB, Abe Ferweda - bekijk de presentatie NHN, Robin Bäcker - bekijk de presentatie 16.30 uur  Plenaire afronding + borrel   

29-11-2023
Gemist event
Circulaire Bedrijventerrein Safari - Helmond en Eindhoven
Circulaire Bedrijventerrein Safari - Helmond en Eindhoven

Op dinsdagochtend 28 november gaan we op een Circulaire Bedrijventerrein Safari naar twee werklocaties in Noord-Brabant waar concrete stappen naar een circulaire economie worden gezet. Vanuit Eindhoven rijden we naar onze eerste stop in Helmond, bedrijventerrein Hoogeind. Daar leren we alles over de grondstoffenrotonde. Bedrijven bundelen hier hun gescheiden afval en verwerken het vervolgens circulair tot nieuwe grondstoffen. Daarna rijden we naar De Hurk in Eindhoven. We gaan in gesprek met zowel ondernemers als de gemeente over concrete projecten als een warmterotonde, smart synergy, afvalinzameling en werken met zonnestroom en natuurlijk dilemma's die spelen rond het energienet. Schijf je in en ga mee op deze Circulaire Bedrijventerrein Safari! Programma 8.30 uur Verzamelen bij Fontys Rachelsmolen 9.00 uur Vertrek bus vanaf Fontys Rachelsmolen, Eindhoven Introductie van Cees-Jan Pen 9.25 uur Aankomt bij De Hoogeind in Helmond, introductie 9.30 uur Welkom door Gemeente Helmond: Peter Blasic 9.45 uur Grondstoffenhub Helmond - Hoe kan het business model voor zo’n rotonde eruit zien? Actoren? Rol/competenties publieke professional? Succes- en faalfactoren? Door: Mattijs Bouwmans, Projectmanager Circulaire Economie bij Indusym van Indusym 10.15 uur We rijden via locaties op Hoogeind naar Plan-B, onder begeleiding van Matthijs Bouwmans. 10.30 uur Verder naar bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven 11.00 uur Inleiding door Gemeente Eindhoven - Aanpak op de Hurk - wat zijn de plannen Door: Ilse ter Horst, Adviseur Duurzame Industrie en Bedrijfsleven, Gemeente Eindhoven 11.15 uur Circulariteitscans (kwantitatieve analyse + engagement bedrijven) op De Hurk. Pilot collectieve inzamelronden voor E-Waste en pallets. Samenwerking met de recent gevormde organisatiegraad van de BIZ, dat geeft weer andere inzichten en dynamieken. Door: Mattijs Bouwmans, Projectmanager Circulaire Economie bij Indusym 11.35 uur Brabant Onderneemt Circulair toegelicht. Wat is BOC? Het doel van BOC, etc Door: Annelot Manshanden, Projectcoördinator Circulair & Energie bij VNO-NCW Midden. 11.50 uur Lunch 12.20 uur Bus terug via hotspots op De Hurk naar Fontys Rachelsmolen. Onder begeleiding van: Peter Vloet, Gemeente Eindhoven   12.50 uur Einde bijeenkomst bij Fontys Rachelsmolen.   Facts & Figures Wanneer: Dinsdag 28 november  Tijd: 9.00 tot 13.00 uur Vertrekplaats: Fontys Rachelsmolen in Eindhoven Deelname: Deze safari is gratis voor partners van het onderzoek Samen Beter, leden van de SKBN en leden van Brabant Onderneemt Circulair.   MELD JE NU AAN    Deze safari wordt georganiseerd in het kader van het onderzoek Samen Beter van de HAN en Fontys Hogescholen. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Kijk hier voor meer informatie over dit onderzoek. Fotocredit: Fred Tigelaar  

28-11-2023
Gemist event
 Masterclass & workshop: Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?
Masterclass & workshop: Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?

Om in de komende decennia te kunnen voldoen aan de ruimtevraag van circulaire bedrijven is het belangrijk dat circulaire economie hoger op de agenda van het omgevingsbeleid komt. Anders dreigt de ontluikende circulaire economie vast te lopen door ruimtegebrek en onomkeerbare keuzes. Meer en meer wordt duidelijk dat er extra (milieu)ruimte nodig is voor het ruimtelijke faciliteren van de circulaire transitie. Tijdens de masterclass bespreekt Emil Evenhuis (PBL) de hoofdlijnen en aanpak van het onderzoek (informatie over het onderzoek). Vanuit het onderzoeksproject Samen Beter licht Cees-Jan Pen (Fontys) in samenwerking met empirische data van de Stec groep, Ginder en CLOK toe wat er lokaal en regionaal al bekend is over de ruimtelijke effecten van circulaire transitie en tot welke knelpunten dit leidt. Tijdens de masterclass is er voldoende ruimte voor het delen en toelichten van lokale ervaringen, knelpunten en doorbraken. Na deze masterclass gaan we in een workshop aan de gang met casussen die jullie zelf in kunnen brengen omtrent het onderwerp "Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?". Via het inschrijfformulier kun je al een casus inbrengen die behandeld kan worden, denk hierbij aan: lokale worstelingen, voorbeelden, succes verhalen, etc. Programma  09.00 uur Inloop 09.30 uur Aftrap door Cees-Jan Pen 09.45 uur Hoofdlijnen & aanpak onderzoek door Emil Evenhuis 10.30 uur Pauze 10.45 uur Wat doet Brabant Onderneemt Circulair?  11.00 uur Workshop: Casussen "Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen? 12.15 uur Plenaire afronding 12.30 uur  Lunch  Datum: 22 november 2023 Tijd: 9.30 tot 12.30 uur Locatie: Rachelsmolen 1, Eindhoven | Gebouw R3, Inspiration Center KLIK HIER VOOR AANMELDEN  

22-11-2023
Gemist event
BT Event 2023 | Ruimte voor werk: samenwerken aan integrale verstedelijking
BT Event 2023 | Ruimte voor werk: samenwerken aan integrale verstedelijking

De behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte groeit de komende jaren fors. Het gaat daarbij niet altijd om ‘schone’ bedrijvigheid. Maar in nagenoeg álle stedelijke regio’s van Nederland komt ruimte voor werken door oprukkende woningbouw in de verdrukking.  Beide opgaven – ruimte voor werken en ruimte voor wonen – zijn even urgent. Sterker: ze hebben elkaar nodig. Wat heb je aan een woonstad zonder ruimte voor basale voorzieningen zoals bouw- reparatie- en installatiebedrijven, (last mile-)logistiek, verwerking van reststromen en maakindustrie? Wat heb je aan een werkstad, zonder huizen? Van strijd naar samenwerken Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) presenteert dit najaar haar nationale programma werklocaties. Het is een van achttien nationale programma’s. Om álle daarmee gepaard gaande ruimteclaims te kunnen accommoderen, is Nederland twee keer te klein.  In plaats van de strijd aangaan met wonen en andere sectoren, zal er moeten worden samengewerkt. Met als inzet dat voldoende ruimte voor productieve- en stadsverzorgende bedrijvigheid een randvoorwaarde is voor een gezonde stedelijke- en regionale economie waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Én om noodzakelijke ruimte te bieden aan duurzame transities.  Alleen samen komen we tot ruimtelijke win-wins. Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden   Over het congres Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.   Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

09-11-2023
Gemist event
BT-SKBN Seminar 'Grip op ruimte voor werk'
BT-SKBN Seminar 'Grip op ruimte voor werk'

Of je nu in Nederland, België of Engeland bent, ruimte voor werken zit door oprukkende woningbouw in de verdrukking. Overal proberen steden de teruggang voor een halt toe te roepen en bij gebiedstransformaties te sturen op nieuwe ruimte voor productieve bedrijvigheid. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens het seminar ‘Grip op ruimte voor werk’ dat vakblad BT en SKBN op woensdag 20 september organiseren, leer je hoe je met ruimtelijke en financiële instrumenten kunt sturen op ruimte voor werken. Na een periode dat gemeenten ruimhartig waren met het toelaten van (economische) activiteiten, noopt ruimteschaarste tot een selectiever toelatingsbeleid. ‘Het juist bedrijf op de juiste plek’ is het nieuwe adagium om onderbenutting van kostbare milieuruimte tegen te gaan. Daarnaast willen overheden sturen op nabijheid van werkvoorzieningen en stedelijke bevolkingsconcentraties. Het is sowieso al een uitdaging om ruimte voor stadsverzorgende- en productieve bedrijvigheid als vitale stedelijke functie te borgen, dat het vaak aflegt tegen lucratievere woningbouw. Dit terwijl door een toenemend aantal inwoners in stedelijke regio’s de behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte enkel groeit. Gemeenten hebben echter maar beperkt grip op grondgebruik. Ze moeten dealen met private eigenaren die vaak voor de hoogste grondopbrengst gaan. En als een gemeente of ontwikkelingsmaatschappij al eigenaar is van de grond, dan mag ze deze op grond van het gelijkheidsbeginsel niet ongemotiveerd aan één partij aanbieden. Het wijzigen of verbijzonderen van bestemmings- of omgevingsplannen gaat gepaard met planschaderisico’s en is traag. Voor diensten geldt het principe van vrije vestiging wat een brancheringsbeleid in de weg staat. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn wijzigingen in het onteigenings- en voorkeursrecht van kracht, waar eveneens rekening mee moet worden gehouden. Tijdens het seminar ‘Grip op ruimte voor werk’ leer je: Welke planologisch-juridische instrumenten je kunt inzetten om grip te houden op grondgebruik, zoals het bestemmingsplan, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) en erfpacht; Welke privaatrechtelijke instrumenten je kunt inzetten om te kunnen sturen op economische activiteiten in een gebied of pand; Welke vormen van ‘financial engineering’ je daarbij kunt inzetten bijvoorbeeld door verevening en je daarbij kunt leunen op het vereveningsartikel uit de Wro 2008; Hoe je ruimte voor gewenste economische activiteiten ook voor de lange termijn zo veel mogelijk borgt; zowel binnen de context van de eigen organisatie als binnen de dynamiek van de markt; Welke tools de Omgevingswet biedt om succesvol te sturen op bestemming en grondgebruik, zoals de projectprocedure. PROGRAMMA 13.30 uur Inloop 14.00 uur Welkom en introductie Jan Jager, vakblad BT en Mieke Naus, SKBN 14.10 uur Financial engineering Damo Holt, Rebel Group Financiële instrumenten om te kunnen sturen op ruimtegebruik zijn er legio. Maar zonder van paardenmiddelen ben je - als het om ruimte voor werken gaat - al snel behoorlijk ontmand. Niet elke gemeemte heeft zin of de middelen om vastgoed aan te kopen, gronden te verwerven of te onteigenen. Toch zijn er tal van creatieve mogelijkheden om met financiele afspraken - zij het privaatrechtelijk - te sturen op ruimte voor werken. 14.30 uur Planologisch-juridisch instrumentarium Anita Nijboer, partner/ advocaat omgevingsrecht SIX Advocaten Ruimte is schaars. Woningbouw is de primaire ambitie van overheden. Hoe zorg je er desondanks voor dat ruimte voor werken planologisch-juridisch afkadert? En welke kans biedt de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt?  14.50 uur Casus 1: Borgen van ruimte voor werken in transformatiegebieden Schieoevers Delft (Fidan Bulut, programmadirecteur Schieoevers) (lees ook dit artikel in vakblad ROm) 15.10 uur Casus 2: borgen van grootschalige bedrijfstuimte in binnensteden  Bouwblokken visie- en verordening Gent (Marc de Ridder, Adjunct van de directie van Stad Gent Marc de Ridder ‘verweefcoach’ ) 15.30 uur Wrap-up Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool/ lid adviescommissie SKBN FACTS&FIGURES Wat: BT/SKBN Seminar ‘Grip op ruimte voor werk’ Voor wie: Gemeentelijke en provinciale ambtenaren RO en grondbeleid, wethouders RO en economie, medewerkers stedelijke en regionale ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappijen, et cetera Wanneer: Woensdag 20 september 2023 van 14 tot 17 uur Waar: Redactie BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort Kosten: Gratis voor abonnees van BT en leden van SKBN. Overige deelnemers betalen 99 euro. Overige deelnemers krijgen een korting ter hoogte van hetzelfde bedrag (99 euro) op inschrijving op het BT Event op donderdag 9 november 2023. MELD JE AAN  

20-09-2023
Gemist event
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Utrecht
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Utrecht

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende ruimte te geven, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette op Lage Weide in Utrecht, gaan we op zoek naar de juiste manier om een bestaand bedrijventerrein te vergroenen mét de ondernemers. Hoe kun je als overheid ondernemers stimuleren dat ze aansluiten en daadwerkelijk investeren? Maak de stap van plannen maken naar daadwerkelijke uitvoering. En welke rol speelt parkmanagement daarbij? Op bedrijventerrein Lage Weide laten ze graag zien hoe ze al tot concrete resultaten zijn gekomen. En op welke manier ze het bedrijventerrein willen transformeren tot de groene long van Utrecht. Kijk hier voor een artikel naar aanleiding van deze bijeenkomst. Praktische informatie Datum: maandag 18 september Tijd: 13.30 – 16.30 uur Locatie: De Hofclub Lage Weide (Niels Bohrweg 121, 3542 CA Utrecht) Deelname: Gratis, meld je hier aan Programma 13.00 uur            Inloop 13.30 uur            Welkom door dagvoorzitter Roeland Tameling, directeur Parkmanagement Lage Weide 13.35 uur            Welkom door Susanne Schilderman, wethouder EZ en Circulaire Economie bij gemeente Utrecht 13.45 uur            Keynote speaker: Elwin de Vink, Business Developer Duurzame Leefomgeving bij Donker Groep 14.10 uur            De aanpak van de kopgroep ondernemers Lage Weide. Duo gesprek met ondernemers Anne de Roos en Ronald Crombag. Zij vertellen hoe ondernemers op Lage Weide aan de slag zijn gegaan met het droombeeld en het bottom up draagvlak creëren. 14.30 uur            Pauze 14.45 uur            Living Lab Tour Lage Weide Kies als deelnemer uit vijf ‘living labs’ op Lage Weide. Per casus wordt ter plekke een toelichting door de betrokken ondernemers gegeven. Zie onderstaand de locaties, een keuze maken de deelnemers op de dag zelf. 16.00 uur            Plenaire terugkoppeling door Roeland Tameling met publiek 16.30 uur            Borrel   Living Labs UW Werkmaatschappij Bij UW Werkmaatschappij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. De vraag: ‘hoe duurzaam kunnen we zijn?’ staat daarbij centraal. Zo werkt UW met een ‘groene meetlat’: hier leren we op interactieve wijze wat dit inhoudt. Ook is UW bezig met de ontwikkeling van een werkacademie: van traditionele werkplek naar een verwelkomende, prikkelarme en drempelvrije plek om samen te komen. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een groene werknemerstuin die we tijdens de rondleiding bezoeken. Vigr Bij Vigr deden we in december mee aan de collectieve bomenplant-actie van ILW. Zelf hebben we ook plannen voor vergroening, zoals een groene gevel, bekijken wij de mogelijkheden voor zonnepanelen voor eigen gebruik en rijden wij voornamelijk hybride en elektrische auto’s. De groene gevel is goed om biodiversiteit en het klimaat binnen te bevorderen, maar het is ook goed voor de uitstraling van ons pand, het bedrijf en het bedrijventerrein. Zo proberen we bij te dragen aan een aantrekkelijke werkomgeving voor onze (potentiële) medewerkers en klanten. Passend bij de dynamische en vitale uitstraling die we als bedrijf nastreven. Met de deelnemers van de estafette gaan we in op (het waarom van) onze ambities, uitdagingen die we tegenkomen en hoe we tot realisatie komen. Stamhuis Tijdens de wandeling rond de panden van Stamhuis komen in vogelvlucht al diverse verduurzamingsmaatregelen aan de orde: naast het geven van een impuls aan de aantrekkelijkheid en vergroening van de bedrijfsentrees komen ook de plaatsing van zonnepanelen, batterijen en management van netcongestie aan de orde. Daarna wordt dieper ingegaan op de toekomstplannen en worden op interactieve wijze vragen en inzichten met elkaar gedeeld. Groenpand Groenpand helpt je om een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Van zonnepanelen en warmtepompen tot groene stroom, groendaken en laadpalen, zij zijn van alle duurzame markten thuis. In de rondleiding met oprichter Joren Harmanny in en rond hun eigen pand komt dit aan de orde. En kun jij je laten inspireren door alle extra initiatieven die zij genomen hebben uit hun drang naar een beter milieu. Bijvoorbeeld hun groene gevel, nestmogelijkheden, wateropslag en vergroening rondom het pand.  

18-09-2023
Gemist event
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag

De Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette heeft na Eindhoven en Deventer een nieuwe stop: op dinsdag 20 juni zijn we op het Provinciehuis in Den Haag. Het thema is: 'Hordes nemen voor groene gezonde bedrijventerreinen'. Heel Zuid-Holland vol met werklandschappen van de toekomst, groen en gezond. Om dit te bereiken vinden we echter vaak  vele (onzichtbare) hordes op ons pad. Heb je ook al langer vergroeningsideeën voor je bedrijventerrein, maar lukt het niet om ze te realiseren? Heb je wel ideeën en komt het niet tot uitvoering in jouw gemeente? Of zie je de mogelijkheden van meer groen op bedrijventerreinen, maar jouw opdrachtgevers nog niet? Kom dan naar de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Daar wijzen professionals op de hordes die we samen moeten nemen. En ga je samen aan de slag om er overheen te springen. Heb je een interessante Zuid-Hollandse casus? Mail deze voor 26 mei naar [email protected]. Op 20 juni gaan we aan de slag om jouw groene gezonde bedrijventerrein te kunnen realiseren. Zet de datum en locatie alvast in je agenda. We hopen je te verwelkomen in ons estafetteteam. Voor wie is deze middag bedoeld? Ondernemers, beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten, parkmanagers, bestuurders, adviseurs, hoveniers & groenvoorzieners en ecologen. Praktische informatie Datum: dinsdag 20 juni Tijd: 12.30 tot 17.30 uur Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland (Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag) Klik hier voor deelname

20-06-2023
Gemist event
SKBN On Tour - Samenwerken aan transitieopgaven
SKBN On Tour - Samenwerken aan transitieopgaven

SKBN organiseert, dit jaar in samenwerking met het Ministerie van EZK, weer een SKBN On Tour. Het thema is: Samenwerken aan transitieopgaven. De uitzending was live te volgen op dinsdag 20 juni van 10 tot 12 uur.   BEKIJK HIER DE UITZENDING TERUG   Bedrijventerreinen staan voor urgente transitieopgaven. Het energieverbruik moet omlaag en er dient veel meer gebruik te worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Het energiebesparingspotentieel is enorm. Daarnaast lenen bedrijventerreinen zich in theorie uitstekend voor duurzame decentrale opwek en energieopslag. Er wordt met veel interesse gekeken naar pilots voor smart energy hubs, die ook een antwoord bieden op netcongestie. En welke plaats nemen bedrijventerreinen in de NOVEX-opgave? Het is niet meer van deze tijd om werklocaties als afgezonderde gebieden te beschouwen. Maar hoe doe je dat? Tot slot stelt de verstedelijking bedrijventerreinen voor grote uitdagingen. Ruimteclaims stapelen zich op. Naast het borgen van vitale bedrijfslocaties, zal bestaande ruimte op bedrijventerreinen beter moeten worden benut door onder andere te prioriteren en intensiveren. Kortom, de winst die is te behalen op bedrijventerreinen is groot. Maar een versnipperde eigendomsstructuur, een gebrek aan urgentiegevoel of sowieso de complexiteit van de opgave stelt voor uitdagingen. Eén ding is duidelijk: alleen door krachten te bundelen kan de grote transitiewaarde die bedrijventerreinen vertegenwoordigen verzilverd worden. Dat begint met samenwerking!  Samenwerking tussen eigenaren en ondernemers onderling, samenwerking met netbeheerders en ook samenwerking tussen overheden en ondernemers. Tijdens het programma SKBN On Tour laten we aan de hand van drie aansprekende projecten zien hoe grote stappen kunnen worden gezet in transitieopgaven. Wat krijgen partijen samen voor elkaar en wat is er nodig voor een constructieve samenwerking?  XL Businesspark Almelo Naar energie-autonomie is samenwerking met een energiemaatschappij Rutger Beekman (XL Businesspark Almelo), André Simonse (Firan), Mark van Mast (Port of Twente) en Michiel van Dam (Enexis) Lage Weide Utrecht Intensiveren in samenwerking met een ontwikkelingsmaatschappij          Roeland Tameling (Parkmanagement Lage Weide), Frank Hazeleger (NV OMU) en Toon Verschuren (Provincie Utrecht) Noordzeekanaalgebied Samenwerken aan een meervoudige gebiedsopgave Emiel Reiding (MRA), Lousanne Boeijen en William Stokman (Programmabureau Noordzeekanaalgebied), Arnoud Verhage (ORAM) en Tjeerd Schulting (Damen Shiprepair)  

20-06-2023
Gemist event
SKBN op Provada: Bedrijfsruimte als kansrijke vastgoedcategorie
SKBN op Provada: Bedrijfsruimte als kansrijke vastgoedcategorie

Steden en stedelijke regio's willen een actievere rol spelen bij het borgen van voldoende ruimte voor werk. Maar ze kunnen dit niet alleen. Alleen met behulp van de vastgoedmarkt kan in de groeiende behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte worden voorzien.   Ruimte voor werken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) staat onder druk. Maar een economisch gezonde regio moet voldoende plek hebben voor werk en innovatie. En met de groei van de bevolking neemt de behoefte aan stadsverzorgende bedrijvigheid ook toe. Intensiveren van bestaande stedelijke werkgebieden en het stapelen en mixen van werken met andere functies, is nodig om in de behoefte aan ruimte voor werken te kunnen voorzien. Dat kan alleen als de markt voor bedrijfsruimte, die tot nog toe vaak zaak is van de ondernemers zelf, verder professionaliseert. In ontwikkeling, exploitatie en beheer. Voor het borgen van voldoende en kwalitatief goede bedrijfsruimte in steden is het nodig dat markt en overheid samen aan de slag gaan om zowel bestaande bedrijventerrein naar een hoger plan te tillen te streven naar een goede invulling van transformatie en gemengde gebieden. In deze gezamenlijke sessie op woensdag 14 juni van 12 tot 13 uur in zaal E107 van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, SKBN en vakblad BT, staan de volgende vragen centraal: Hoe ziet de markt voor stedelijke bedrijfsruimte eruit en hoe definiëren steden de opgave ten aanzien van stedelijke bedrijfsruimte zelf? Wat is er nodig om professionele vastgoedontwikkelaars- en beleggers te activeren in de groeiende markt voor bedrijfsruimte te investeren? Wat doet de markt zelf al? In hoeverre zijn de verschillende belangen en doelstellingen van overheid en markt op één lijn te brengen? PROGRAMMA 12.00 uur Welkom en inleiding door moderator (Jan Jager, vakblad BT) 12.05 uur Casus Gemeente Den Haag (ZKD of Mercuriuskwartier) 12.15 uur Casus Gemeente Rotterdam - M4H Gábor Everaert, opgavemanager Team Ruimtelijke Economie bij het cluster Stadsontwikkeling Rotterdam 12.25 uur De markt in beeld door Sven Bertens, JLL 12.35 uur Paneldiscussie met o.a.  Sven Bertens – JLL Bert Hesselink – CTP  Marjolein Steinebach – MRDH  Marcel Michon – BCI  

14-06-2023
Gemist event
SKBN Werkbezoek naar Londen
SKBN Werkbezoek naar Londen

De trein naar Londen is geboekt voor het jaarlijks SKBN Werkbezoek. Van dinsdag 6 juni tot en met donderdag 8 juni zijn we in de Engelse hoofdstad. Het programma (onder voorbehoud): Morning day one 08.28 hrs Departure from Rotterdam Central Station 11.00 hrs Arrival at London St. Pancras International Afternoon day one INDUSTRIAL LAND & INDUSTRIAL ACCOMMODATION 11.30 hrs             Arrival at NLA – The London Centre for general introduction 11.45 hrs             Welcome to London by Federico Ortiz, Head of Content of NLA, London’s built environment community, and Jörn Peters, principal strategic planner London Plan & Growth Strategies Team, Greater London Authority (GLA) 12.00 hrs             Introduction by Jörn Peters, principal strategic planner London Plan & Growth Strategies Team and Yip Siu, senior project officer (North West Area Team) planning and regeneration, Greater London Authority (GLA), on: •             Diagnoses (decrease of industrial land); •             GLA’s policies to limit a further decrease of industrial land and industrial accommodation: protecting, intensification, co-location, substitution; •             Cooperation with local councils Putting policy into practice 12.45 hrs             Industrial intensification in East London Introduction by David Harley, interim development director, Be First development company, a 100% subsidiary of the London Borough of Barking and Dagenham (LBBD): (to be included e.g. facilitating a shift from engines to filmstudio’s as a principal industry by assembling land, securing planning and recruiting studio builders/operators; land pressures on Barking Industrial Park/Riverside Industrial Estate; industrial intensification as a surviving strategy; developing Barking Industria as a showcase of innovative, stacked industrial development, with the support of GLA) 13.15 hrs             Oversight of Greater London spatial developments over the New London Model, by Federico Ortiz Projectvisits 14.00 hrs             Bus to Barking Industria, alongside the new film studio’s Introduction by David Harley and architect, followed by a tour of the building: •             Meet and greet with architect •             Tour of the building •             Explanation about rental protocol 15.30 hrs             Bus to the hotel 16.00 hrs             Arrival at the hotel IBIS London Stratford Check in Free afternoon & evening Morning day two ECONOMIC REGENERATION & INNOVATION 07.45 hrs             Bus to CEME Innovation Centre, CEME Business Campus 08.30 hrs             Arrival at CEME Tea and/or coffee 08.45 hrs             Tour of the campus (in 3 groups), alongside: •             Industrial workshops; •             Launchpad; •             Innovation center; 09.15 hrs CEME: a catalyst for economic regeneration Welcome and introduction by Noorzaman Rashid, Chief Executive of CEME (Centre of Engineering and Manufacturing Excellence) Innovation Centre. Overview of our strategy and purpose and key stakeholders we are working with  local authorities, Thames Freeport and Thames Estuary Growth Board. 09.30 hrs             Skills Development within the region Tracey Wright, Director of Skills and Engagement The CEME contribution and major projects such as our Business Growth Academy 09.45 hrs             Creating a Hydrogen ecosystem in the SE Helena Alexander, IKIGAI The Living Lab concept, opportunities and challenges 10.00 hrs             An emerging Hydrogen business at CEME Frederick Davies MD Fusion Blue Accelerating growth and business opportunities with the help of CEME 10.30 hrs             Bus to The Trampery, Fish Island Village 11.15 hrs             Introductions by Jessica Roper, chief operating officer of The Trampery social enterprise Alex Jeremy head of partnerships, Poplar HARCA housing association Francesca Colloca, Head of Innovation – SHIFT and London Legacy Development Corporation 12.00 hrs             Split group in two: Group 1: Visit of Poplar Works Group 2: Visit of Fish Island Village 13.00 hrs             Lunch at Gotto Trattori Afternoon day two DISTRICT MANAGEMENT ON A NEXT LEVEL 14.45 hrs             Arrival at Camden Town Methodist Church 15.00 hrs             Introduction by Hasanul Hoque, Operations Director of Camden Town Unlimited Business Improvement District: from district management to providing workspaces ... followed by a walk of the area •             The future of the high street •             Spaces for work and experiences •             Camden Green Loop 17.00 hrs             End of day’s program. Overground back to the hotel 18.45 hrs             Gather in hotel lobby Departure on foot for final dinner                 Morning day three Outbound journey 08.45 hrs             Gather in hotel lobby and walk to Stratford Station 09.00 hrs             Underground to St. Pancras International 09.30 hrs             Arrival at St. Pancras International 11.04 hrs             Train back to Rotterdam 15.32 hrs             Arrival at Rotterdam Central Station   Deze reis is inmiddels volgeboekt, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

06-06-2023
Gemist event
SKBN Webinar - Ruimte voor werken in de Puzzel van De Jonge
SKBN Webinar - Ruimte voor werken in de Puzzel van De Jonge

Provincies zijn aan de slag met de ruimtelijke nota. Alle transitie-opgaven die er liggen, moeten worden ingepast in de vierkante meters die de provincie telt. Een hele opgave, die vraagt om creativiteit en ‘meerlaags’ puzzelen. Om voldoende duurzame werklocaties te garanderen, ligt er een belangrijke taak bij gemeenten. Zij kunnen duidelijk maken wat er aan ruimte nodig is voor hun economie. Met dit webinar van SKBN op dinsdag 30 mei van 9.30 tot 11.00 uur, wilen we gemeenten en provincies inspireren om aan de slag te gaan met de ruimtevraag die ze hebben voor hun economie. En helpen we provincies op weg voor het leggen van een waardevolle puzzel, mét draagvlak. Kijk hier het volledige webinar terug. PROGRAMMA   9.30 uur - Welkom     9.35 uur – Introductie van de puzzel  Welke overheid heeft, in relatie tot de puzzel, welke rol in het ruimtelijk domein?  Korte introductie en toelichting door Charles Aangenendt van BZK Hierbij de verwijzingen naar brieven en rapporten: Kamerbrief over grip op grootschalige bedrijfsvestigingen Kamerbrief over voortgang regie op de ruimte en programma Mooi Nederland Rapporten VDM en BURA 9.50 uur - Economische scenarioverkenning: wat zijn de werklocaties van de toekomst in de regio Utrecht en welke (beleids)keuzes dienen nu te worden gemaakt? Toelichting onderzoek regio Utrecht door Edgar Wever van TwynstraGudde 10.10 uur - Hoe sorteer je als gemeente of regio voor op een door jou gewenste economie? Verschillende aanpakken, typologieën en scenario’s toegelicht door Marcel Michon en Jordi Hubers van BCI 10.30 uur –  Zo geef je vorm aan een Regionaal Programma Werklocaties Toelichting door Michel Hek van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Presentatie volgt. 10.45 uur – Napraten 11.00 uur – Afronding  

30-05-2023
Gemist event
PBL symposium: De toekomst van bedrijventerreinen in een circulaire economie
PBL symposium: De toekomst van bedrijventerreinen in een circulaire economie

Waar: PBL-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag Wanneer: donderdag 20 april, 14.00 – 17.00 uur De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Wat betekent dat voor de toekomst van bedrijventerreinen? Hoe veranderen de ruimtebehoeften van bedrijven die circulair gaan werken? Kom op 20 april om 14.00 uur naar de presentatie over de ruimtelijke dimensies van de circulaire economie en de gevolgen voor bedrijventerreinen in het bijzonder. Na de presentatie door Trudy Rood en Emil Evenhuis over verschillende strategieën, reageren kenners uit provincie, Rijk, bedrijfsleven en onderzoek op basis van praktijkervaringen. Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst in het PBL-kantoor in Den Haag. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier. De strategieën voor bedrijventerreinen zijn onderdeel van het onderzoek dat het PBL (samen met CE-Delft, Bureau Buiten en BVR) heeft gedaan naar de ruimtelijke consequenties van - en ruimtelijke voorwaarden voor - een circulaire economie. Dit onderzoek is gedaan in het kader van de Ruimtelijke Verkenning 2023. In een apart beleidsrapport gaat het PBL een toelichting geven over de ruimtelijke implicaties van circulaire economie met aandacht voor wat dit betekent voor beleid. U bent van harte welkom om het symposium over deze kwesties bij te wonen op donderdag 20 april. Lees hieronder het programma en meld u aan. Voel u vrij om deze uitnodiging te delen met mensen in uw netwerk. Graag tot 20 april, Trudy Rood en Emil Evenhuis, Onderzoekers Planbureau voor de Leefomgeving   Programma woensdag 20 april 2023: 13.30    Ontvangst met koffie en thee 14.00    Opening door dagvoorzitter Sonja Kruitwagen 14.05    Welkom door Marko Hekkert, directeur PBL 14.15    Presentatie belangrijkste bevindingen PBL-onderzoek ‘Ruimte voor Circulaire Economie’ (met bijdragen van CE Delft, Bureau Buiten en BVR), door Trudy Rood en Emil Evenhuis, onderzoekers bij het PBL. 14.45    Reflecties vanuit de praktijk Perspectief vanuit het bedrijfsleven op ruimte, knelpunten en kansen. Presentatie door Roland Amoureus, Directeur Public Affairs bij Renewi. Rol en mogelijkheden van provincies. Presentatie door Ilse Zaal, Gedeputeerde provincie Noord-Holland voor economie, en portefeuillehouder ruimtelijke economie IPO. Rol en mogelijkheden van nationaal beleid. Presentatie door Jurgen Geelhoed, MT-lid directie Regio bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 15.30    Korte pauze 15.45    Paneldiscussie met Roland Amoureus, Ilse Zaal , Jurgen Geelhoed, Cees-Jan Pen (Lector de ondernemende regio bij Fontys), en Koos Seerden (voorzitter van Commissie ruimtelijke ordening van VNO-NCW). 16.30    Afsluiting door dagvoorzitter Sonja Kruitwagen 16.35    Borrel

20-04-2023
Gemist event
Studiereis: innovatieve werklocaties en campussen in Nederland en België
Studiereis: innovatieve werklocaties en campussen in Nederland en België

Het kabinet zet vol in op het stimuleren van innovatieve ecosystemen, als onderdeel van een groen en strategisch industriebeleid. De regio vormt hierbij een cruciaal schaalniveau, omdat het aansluit bij veel mechanismen achter innovatieprocessen bij bedrijven. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. Op campussen en andere innovatieve werklocaties komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar kennis, kunde en kapitaal elkaar kruisen, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie. De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een belangrijk motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem. Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen innovatieve werklocatie of campus wil hebben. Dat hoeft écht niet altijd een universitaire campus te zijn. Kennis en ondernemerschap zit immers overal! Tweedaagse studiereis Na succesvolle edities in 2020 en 2022, organiseren vakblad BT en TwynstraGudde op woensdag 19 en donderdag 20 april een nieuwe tweedaagse ‘Studiereis innovatieve werklocaties en campussen’. Kijk hier voor het volledige programma De reis gaat door Nederland en België en voert langs: Smart Campus Leerpark in Dordrecht, een mbo-campus die bedrijven naar zich toe haalt; Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout, een uit Philips voortgekomen bedrijvencampus met gedeelde (test)faciliteiten die succesvol is in het aantrekken van innovatieve maakbedrijven; de campus heeft de ambitie de meest productieve vierkante kilometer van België te worden; Het Eindhovense Brainport Industries Campus (BIC), een duurzaam en innovatief werklandschap voor de hightechmaakindustrie. Hier innoveren en produceren bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen onder één dak; De Life Science Campus Pivot Park in Oss, die feitelijk uit een reddingsoperatie ontstond nadat medicijnfabrikant MSD zich gedeeltelijk terugtrok en de provincie Noord-Brabant, gemeente Oss en het ministerie van Economische Zaken MSD-onderzoekers in de gelegenheid stelden nieuwe bedrijven te starten in oude MSD-gebouwen. Inmiddels zijn en worden nieuwe gebouwen toegevoegd aan de campus, die onderdeel uitmaakt van een veel grotere lifescience-cluster, om in de vraag naar nieuwe bedrijfsruimte te kunnen voorzien. Provincie en gemeente staan nu voor de keuze om het campusvastgoed wel of niet te verkopen aan een externe investeerder.   Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campusexpert Gregor Heemskerk (partner TwynstraGudde), onderzoeken we wat de leasons learned zijn van de bovengenoemde innovatiehotspots. Centrale vraag is: hoe ontwikkel je een campus en wat komt daarbij kijken? Op de campussen werken triplehelixpartners samen: het draait om kennisuitwisseling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, vaak gefaciliteerd door de overheid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de campusorganisatie. Wat doet zo’n campusorganisatie nu precies? En hoe wordt de campusorganisatie gefinancierd? Aandachtspunt is dat de zeggenschap tussen productie, innovatie en onderwijs in evenwicht moet zijn. Als bedrijven gaan domineren, bestaat het risico dat het kortetermijnbelang gaat prevaleren. Maar als onderzoeks- en onderwijsorganisaties te veel invloed krijgen, dan is het risico dat er te weinig wordt doorgepakt. Hoe zijn de vier hotspots met die spanning omgegaan? Het bouwen van een campus vergt een lange adem. Het gaat dus om de kunst om community’s te vormen en te onderhouden, om bedrijven te trekken en om netwerken en ecosystemen te bouwen. Welke instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet? Hebben Dordrecht, Turnhout, Eindhoven en Oss hetzelfde handelingsrepertoire, of handelen zij toch weer net anders? Kijk hier voor het volledige programma Facts & Figures 2-daagse campusreis 19 & 20 april 2023 Kosten: € 1450,00 (ex. btw) Compleet verzorgd inclusief maaltijden, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer en reisbegeleiding. Tijdens de busreis wordt teruggeblikt op de inhoud. Deelnemers ontvangen een uitgebreid reisverslag met lessen. Organisatie: BT en TwynstraGudde Meer info en aanmelden

19-04-2023
Gemist event
Seminar Ruimte voor werken in de stad: randvoorwaarden voor functionele mixzones
Seminar Ruimte voor werken in de stad: randvoorwaarden voor functionele mixzones

Stedelijke bedrijventerreinen staan door woningbouwambities onder druk. Anderzijds wordt waardevolle milieuruimte op bedrijventerreinen vaak nog onderbenut, doordat er bedrijven zitten die best gemixt kunnen worden met andere functies in (centrum)stedelijke zones, wijkcentra of woonomgevingen. Maar dan moet die ruimte er wel zijn. Veel gebouwen worden al met plinten opgeleverd, maar die zijn vaak niet geschikt voor serieuze bedrijvigheid. En wat willen ondernemers eigenlijk? Tijdens het seminar Ruimte voor werken ín de stad: randvoorwaarden voor functionele mixzones dat vakblad BT en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) op dinsdag 4 april organiseren, staat de vraag centraal hoe we aantrekkelijke vestigingsmilieus kunnen creëren voor bedrijfsactiviteiten in gemengde stedelijke omgevingen. U leert: Inzicht krijgen in de spreiding van economische activiteiten, uitgesplitst naar hindercategorie; Welke activiteiten te mengen zijn met andere functies en zo ja, onder welke (ruimtelijke) randvoorwaarden, ook vanuit het omgevingsrecht bezien; Welke activiteiten elkaar juist aanvullen (in hoeverre biedt mengen van economische activiteiten met andere functies juist ruimte voor synergie, en hoe vertaalt dit zich in nieuwe soorten functionele mixzones?); Wat de hickups zijn waar bedrijven tegenaanlopen, en hoe je die kunt slechten; Hoe je kunt sturen op ruimte voor bedrijfsruimte in de stad, of het nu om (centrum)stedelijke zones, wijkcentra of woonomgevingen gaat; Wat de kansen zijn voor de bedrijfsruimtemarkt in stedelijke mixzones PROGRAMMA 13.30 uur Inloop met koffie en thee 14.00 uur Opening en welkom Jan Jager, vakblad BT, en Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool/adviescommissie Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) 14.05 uur Analyse Van bedrijventerrein tot productiewijken: welke economische activiteiten zitten waar? Gerlof Rienstra, Rienstra beleidsadvies en beleidsonderzoek 14.20 Trends Nieuwe typologieën voor stedelijke mixzones met werken Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI) 14.40 uur Praktijk Herstructureren, intensiveren... mixen – onderzoek ‘Meer dan de plint’ en vertaling naar praktijk Sander van Schijndel, investment manager Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) 15.00 uur Praktijk Kansen voor de bedrijfsruimtemarkt in stedelijke mixzones – Verantwoordelijkheden markt en overheid Sven Bertens, head of research & strategy, JLL The Netherlands 15.20 Praktijk Van mooie woorden naar harde instrumenten – In gesprek met drie steden over hun inspanningen om ruimte voor werken te borgen: in hoeverre is het afdwingbaar?  Marc de Ridder, adjunct van de directie & verweefcoach, Stad Gent Casper van der Feltz, projectleider vastgoed en gebiedsontwikkeling, Gemeente Den Haag Marc Weel, projectleider Grond & Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam 15.40 Wrap up Werken ín de stad – Randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat Cees-Jan Pen 16.00 uur Borrel Lees hier het artikel over dit seminar.  

04-04-2023
Gemist event
De circulaire bedrijventerreinsafari van Samen Beter
De circulaire bedrijventerreinsafari van Samen Beter

De bijdrage van bedrijventerreinen aan de circulaire economie is enorm groot, maar wordt tegelijkertijd zwaar onderschat. Om de circulaire potentie van bedrijventerreinen beter te benutten, is de inzet van de publieke professional essentieel. De lokale beleidsmedewerker kan een effectieve katalysator worden, in co-creatie met relevante stakeholders. Onderzoekers van Fontys Hogescholen en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gaan van start om in living labs op bestaande bedrijventerreinen dit tweejarige RAAK onderzoek uit te gaan voeren.   In het kader van dit project 'Samen beter' wordt op 17 maart een bedrijventerreinensafari georganiseerd voor de partners in dit onderzoek, waaronder SKBN. Programma Om 9:30 uur verzamelen we ons bij het Gelredome* in Arnhem, waarna we om 10:00 uur vertrekken naar InnoFase in Duiven. Van probleem naar oplossing: Energie! (Beperkte) uitbreiding van het elektriciteitsnet is al enige tijd een probleem waar gemeenten en bedrijven tegenaan lopen. Op het bedrijventerrein InnoFase is energie-uitwisseling tussen bedrijven onderling één van de speerpunten. Graag nemen ondernemers en de gemeente Duiven/Westervoort jullie mee in deze transitie en de kansen en uitdagingen waar ze mee te maken hebben. We lunchen in de bus (~ 12:30) onderweg naar TPN-West in Nijmegen. Warmtenetten worden veel genoemd bij de oplossingen van energievragen op bedrijventerreinen. ARN is de reststroomverwerker op TPN-West Nijmegen met een interessante propositie om hier invulling aan te geven. De ARN neemt ons mee in hun plannen en visie, en tegelijkertijd nemen we ook de bredere agenda van het bedrijventerrein mee. Om 15:30 uur zullen we weer terug zijn op het startpunt. * Parkeerplaats voor Basic-Fit, Batavierenweg 24 Arnhem. Ook met OV bereikbaar via Arnhem Centraal Station, bus naar Bushalte Gelredome. Aanmelden kan alleen als lid van SKBN Meld je aan via deze link   

17-03-2023
Gemist event
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Deventer
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Deventer

GROEN HERSTRUCTUREREN & REVITALISEREN Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende ruimte te geven, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, werkklimaat, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het doel is een groen gezond bedrijventerrein dat antwoord geeft op klimaatuitdagingen, en een aantrekkelijke omgeving biedt voor werknemers en ondernemers. Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette in Deventer, gaan we samen met u op zoek naar de juiste integrale manier om bedrijventerreinen te herstructureren én te vergroenen. MELD JE NU AAN PROGRAMMA 12.30 uur Inloop 13.00 uur Welkom door moderator Margot Ribberink 13.10 uur Keynote De opgave voor een groene gezonde werkomgeving. Ex- Rijksbouwmeester Floris Alkemade deelt zijn visie over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. Zeker als het gaat om het creëren van groene gezonde werklandschappen. Iedereen is aan zet, maar hoe dan? Wat betekent dit voor de (her)inrichting van onze bedrijventerreinen? Floris neemt ons in zijn visie naar hoe het wél kan. 14:15 uur Keynote Bewust ondernemen. Inspirerend verhaal van Overijsselse ondernemer die met aandacht voor medewerkers en duurzaamheid heeft geïnvesteerd in een gezonde groene werkomgeving. Arap-John Tigchelaar; directeur Transferro. 14.45 uur Korte pauze 15.00 uur Workshops Zelf aan de slag met de uitdaging (in kleinere groepen) Workshop 1 Herstructureringsopgave als kans voor verduurzaming, de aanpak van de HMO. De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) blaast verouderde werklocaties nieuw leven in en geeft leegstaande kantoorlocaties een nieuwe bestemming. Dat doen ze met oog voor het maatschappelijke effect van de ontwikkeling, samen met gemeenten en ondernemers in heel Overijssel. Als de markt een gebiedsontwikkeling niet oppakt, dan komt HMO in beeld. De portefeuille is zeer omvangrijk. HMO heeft de focus op het aanjagen van private investeringen. Han Wiendels is directeur van HMO. Hij laat in deze workshop zien hoe HMO in haar projecten vergroening en klimaatadaptatie meeneemt en de koppelkansen benut. Workshop 2 Samenwerken in een PPS voor vergroening van werklocaties Bergweide 4 in Deventer is een bedrijvenpark dat veel economische waarde biedt. Er wordt gewerkt aan het bereiken van een multipliereffect door middel van het opzetten van een PPS. Hoe organiseer je dat, en wat kunnen we leren van de aanpak in Deventer? Met Menno ten Heggeler. Workshop 3 Het belang van biodiversiteit en de verschillende rollen van stakeholders Begeleid door Eddy Schabbink van IPC Groene Ruimte. Voor diverse belanghebbenden interessant maar richten ons met name op Bestuursleden van Ondernemersverenigingen. De reis van Hessenpoort/Transferro dient als voorbeeld. Workshop 4 Voldoende ruimte voor bedrijven en het versnellen van verduurzaming In deze workshop georganiseerd door het Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel verkennen we de mogelijkheden om voldoende ruimte te behouden voor bedrijvigheid en bieden we concrete handvatten om de duurzaamheidstransitie op bedrijventerreinen te versnellen. Workshop 5 Vergroenen van bedrijventerreinen: bedrijven als trekker Een bedrijventerrein waar al veel is gebeurd op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie, is het High Tech Systems Park (HTSP) in Hengelo. Hogeschool Saxion heeft in opdracht van Transitiemakers en Thales onderzoek gedaan naar een gebiedsgerichte aanpak voor de vergroening van bedrijventerreinen. Hoe werkt dat als een bedrijf trekker is? Wat kunnen we leren van de succesfactoren? Hoe werkt dat met doorpakken? En hoe kunnen we dat vertalen naar jouw eigen praktijk? Workshop 6 Ontwerpen van Groen en Gezond Een ontwerpatelier met lokale MKB’ers om een start te maken met het ontwerp voor het revitaliseren van een bedrijventerrein in Deventer; concrete impact! Ook leerzaam om te kijken hoe dit bij jou zou kunnen. 16.00 uur De Kantine Opstelling met publiek. Wat hebben we geleerd, waar gaan we morgen mee aan de slag? Margot Ribberink vat de middag samen en Provincie Zuid-Holland neemt het stokje over van Overijssel. 16.30 uur Borrel MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

07-03-2023
Gemist event
Verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’
Verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’

In verband met de provinciale statenverkiezingen organiseren vakblad BT en Buck Consultants International (BCI) op woensdag 1 februari 2023 het eerste van een reeks van drie verkiezingswebinars. Thema van het eerste webinar is ‘ruimte voor werken, de provincie aan zet’. Meld je hier gratis aan. Op donderdag 14 oktober presenteerde minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een Kamerbrief de eerste contouren van het programma werklocaties. Daarmee ligt er een veelbelovende eerste uitwerking, waarin de minister onder meer stelt dat het Kabinet het huidige areaal aan ruimte dat bestemd is voor economische activiteiten op bedrijventerreinen, minimaal wil behouden. In juli 2023 volgt de definitieve uitwerking van het programma werklocaties. Op 12 december verstuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) het provinciaal startpakket voor de fysieke leefomgeving aan de provincies. De provincies zullen in 2023 – samen met gemeenten en waterschappen – de ruimtelijke puzzel moeten gaan leggen, waarin ze ruimte voor werken moeten afwegen tegen en/of combineren met ruimtevragen vanuit andere nationale programma’s. Ook zullen ze zich moeten positioneren ten opzichte van gemeenten, die verantwoordelijk zijn en blijven voor het bestemmen en aanleggen van ruimte voor werken. Programma 11.00 uur - Welkom en introductie, Jan Jager, redacteur BT, en Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI) Korte QenA over de EZK-Kamerbrief contouren programma werklocaties Jan Jager & Marcel Michon in gesprek met Kristel Wattel-Meijers en Margreet Verwaal, resp. programmamanager programma werklocaties en senior beleidsmedewerker, Ministerie van EZK, over de contouren van het programma werklocaties 11.10 uur - Wat is de ruimtevraag vanuit economische sectoren? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI) 11.25 uur - Hoe veranderen duurzame en circulaire doelen randvoorwaarden ten aanzien van de vestiging van economische functies en bedrijven? Ilse Zaal, gedeputeerde Noord-Holland, portefeuillehouder ruimtelijke economie (IPO) 11.40 uur – Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio aan Fontys Hogeschool, presenteert kort de resultaten van een inventarisatie van provinciale verkiezingsprogramma’s. Heeft ruimte voor werken in tegenstelling tot de gemeentelijke partijprogramma’s in 2020 nu wél de aandacht? Hoe zorgen we ervoor dat ruimte voor werken een onderwerp wordt aan de formatietafel? Gevolgd door een dialoog over de rol van de provincie bij het toedelen en borgen van ruimte voor werken met Kristel Wattel-Meijers, Margreet Verwaal, Marcel Michon en Ilse Zaal, onder leiding van Jan Jager 12.00 uur - Einde Praktische informatie Wat: verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’ Wanneer: woensdag 1 februari, 11.00 uur – 12.00 uur Voor wie: medewerkers van afdelingen economie en ruimtelijke ordening van provinciale en gemeentelijke overheden, medewerkers van (regionale) ontwikkelingsmaatschappijen en iedereen die zich met ruimte voor werken bezighoudt; Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden Klik hier om je aan te melden  

01-02-2023
Gemist event
De kracht van de regio: naar een nog productievere Achterhoek
De kracht van de regio: naar een nog productievere Achterhoek

Er liggen voldoende kansen om de Achterhoek nóg productiever te maken. Maar hoe verzilver je deze kansen? Die vraag staat centraal tijdens het kennis- en netwerkevent ‘De kracht van de regio – naar een nog productieve Achterhoek’ dat vakblad BT en Regionaal Bedrijvenpark Laarberg op woensdagmiddag 18 januari 2023 organiseren.  De Achterhoek bruist van de economische activiteit. De Achterhoek heeft van oudsher een sterke landbouwsector met daaromheen een grote verwerkende en toeleverende industrie. De innovatieve maakindustrie dankt de regio aan de haar industriële verleden. In de Achterhoek lag ijzererts aan de oppervlakte en langs de Oude IJssel ontstonden diverse gieterijen. De gieterijen zijn inmiddels grotendeels verdwenen maar legden een fundament voor het ontstaan van hoogwaardige maakindustrie die steeds slimmer wordt, met een wereldwijde afzet. Op grond van het aantal patenten is de Achterhoek de tweede innovatie-regio, na Eindhoven. Alleen al de regio Oost-Achterhoek heeft de economische omvang van 80 procent van de regio Eindhoven. Het aandeel industriële werkgelegenheid in de Achterhoek is ook fors hoger (17 procent) dan het Gelderse en landelijke gemiddelde (resp. 11 en 10 procent). Maar de economische ontwikkeling van de regio staat continu onder druk. Er is sprake van een constante trek van jong talent uit de regio. Structurele arbeidsmarktkrapte door vergrijzing komt daar bovenop. En ondanks het technologisch vernuft, blijft de arbeidsproductiviteit in de Achterhoek achter bij het landelijk gemiddelde. De regio ontbeert bovendien een dominant stedelijk centrum en daarmee gepaard gaande agglomeratievoordelen. Daar staan een prachtige woonomgeving en betaalbare huizen tegenover, maar dan moeten die huizen er wel zijn. Tot slot stelt de energietransitie voor grote uitdagingen. Lokaal geproduceerde duurzame energie stuit vooralsnog op congestie op het net en wettelijke beperkingen die gelden voor lokale energie-uitwisseling. Wat: Kennis- en netwerkevent ‘De kracht van de regio – naar een nog productievere Achterhoek’ Wanneer: Woensdagmiddag 18 januari 2023 Waar: BINX Smartility, Bolwerk 2, Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Groenlo Voor wie: Gemeentelijke- en provinciale ambtenaren, (inter)regionale bedrijven en andere organisaties, plus iedereen die professioneel bij de ontwikkeling van de Achterhoek of vergelijkbare regio’s betrokken is. Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden Klik hier voor aanmelden!  

18-01-2023
Gemist event
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein. Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan. Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.   Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal. Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien. Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden Over het congres Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.   Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.  

10-11-2022
Gemist event
Webinar Ontwikkelen van succesvolle innovatie-omgevingen: wat is de ideale rolverdeling tussen overheden, kennisinstellingen en vastgoedpartijen?
Webinar Ontwikkelen van succesvolle innovatie-omgevingen: wat is de ideale rolverdeling tussen overheden, kennisinstellingen en vastgoedpartijen?

Tijdens het ‘Webinar succesvolle innovatieomgevingen’ dat Buck Consultants International (BCI) op donderdag 13 oktober in samenwerking met vakblad BT/Stadszaken.nl organiseert, staat de vraag centraal hoe je een succesvolle innovatie-omgeving ontwikkelt. Innovatiedistricten, campussen, fieldlabs, broedplaatsen, science parks, incubators, accelerators….. Het barst van de initiatieven om jonge en doorstartende innovatieve bedrijven de juiste plek en werkomgeving te bieden. Daarbij gaat het om de ‘software’ (zoals innovatie-ecosystemen, begeleiding en financiering van startups en business development) én de hardware (adequate gebouwen en een aantrekkelijk gebied).    Deelvragen zijn: Wat zijn de kritische voorwaarden om een succesvolle innovatie-omgeving te realiseren? Hoe creëer je onderscheidend vermogen in relatie tot die andere meer dan 150 initiatieven voor campussen/incubators/field labs et cetera in Nederland? Wat is een passende rolverdeling tussen overheden, vastgoedpartijen en andere betrokkenen als het gaat om investeringen, exploitatie en organisatie van een innovatie-omgeving? Tijdens het webinar geeft BCI-directeur René Buck inzicht in concrete frameworks en kengetallen, maar presenteert hij ook concepten en ervaringen van meerdere typen innovatie-omgevingen. Met ander woorden: wat werkt wel, wat werkt niet?   Buck Consultants International is toonaangevend op het gebied van innovatie-omgevingen en kan bogen op ruime praktijkervaring met het begeleiden van campussen, innovatiedistricten en innovatieclusters. Alleen al in de laatste anderhalf jaar voerde en voert BCI projecten uit in Leiden, Rotterdam, Maastricht, Twente, Utrecht, Tilburg, Helmond, Sittard-Geleen, Amsterdam, Venlo, Heerlen en ’s-Hertogenbosch.   Datum: Donderdag 13 oktober, 11.00 - 12.00 uur Locatie: Online Voor wie: Beleids- en programmamedewerkers van overheden, vastgoedontwikkelaars en -beleggers, campusorganisaties, medewerkers van publieke en private ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappijen. Kosten: de bijeenkomst is gratis Klik hier voor aanmelden   

13-10-2022
Gemist event
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette

SKBN, Stichting Steenbreek, Natuur en Milieufederaties, NL2025 en NLGroeit nodigen u graag uit voor de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Deze vindt plaats op 10 oktober 2022 op de High Tech Campus in Eindhoven. Meld u hier aan Nederland kan en moet groener volgens de inwoners van Nederland. Meer dan 170.000 inwoners deden mee aan de enquête ‘Namens Nederland’. Uit de uitkomst blijkt: Nederlanders zijn eensgezind dat we verbeteringen willen op: Duurzame groei Onderwijs Zorg en klimaat & leefomgeving Voor dit laatste punt streven we naar een gezonde generatie door gedragsverandering: meer beweging, gezonde voeding en een duurzame en gezonde leefomgeving. Om de gewenste impact te maken op een duurzame en gezonde leefomgeving, moet Nederland onder andere aan de slag met de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen. Groene gezonde bedrijventerreinen Maar 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren, ofwel: bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen. Dat moet anders, vinden de Natuur- en Milieufederaties, Stichting Steenbreek en SKBN. In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen we dat meer bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Dit vraagt om een grote verandering op vele bedrijventerreinen en concreet om gerichte actie door bedrijven om meer groen-blauw te worden. Samen met ondernemers gaan we voor een gezonde werkomgeving. Wat willen we gaan we doen? We zullen events in de vorm van excursies organiseren op inspirerende en vooruitstrevende groen-blauwe bedrijventerreinen door heel Nederland. Op deze events zullen wethouders, beleidsmakers, NGO’s en ondernemers bij elkaar komen. We starten de event tour op de High Tech Campus in Eindhoven. Start evenement in Noord-Brabant De High Tech Campus in Eindhoven heeft bijvoorbeeld als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te zijn in 2025. Voor het start evenement in Noord-Brabant zijn toezegging van voorbeeldprojecten waaronder Philips-Best en Interpolis. We nodigen bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie uit voor dit event. Alleen samen maken we Nederland groener en blauwer. Voorlopig programma (o.l.v. Margot Ribberink, ambassadeur Stichting Steenbreek) 13.30 uur Inloop 13.45 uur Welkom wethouder Rik Thijs van de gemeente Eindhoven 14.05 uur Noodzaak van het inrichten van groen-blauwe maatregelen opbedrijventerreinen, korte ‘wetenschappelijke’ verkenning 14.15 uur Praktijkvoorbeelden uit Brabant, o.a. door Philips, Interpolis en MKB uit Brabant 15.00 uur Rondleiding HTC terrein 16.00 uur Toolkits, vragen en matchmaking MKB 16.15 uur Borrel en einde Praktische informatie Datum: 10 oktober van 13.30 tot 16.30 uur Locatie: High Tech Campus, Eindhoven Kosten: geen Meld u hier aan

10-10-2022
Gemist event
Webinar ‘Herstructurering 2.0’
Webinar ‘Herstructurering 2.0’

Herstructureren van bedrijventerreinen vraagt om nieuw denken, waarbij bedrijven de trekkers zijn en er minder afhankelijkheid is van grote publieke budgetten. Tijdens het webinar ‘herstructurering 2.0’ leert u aan de hand van praktijkcases: Hoe je met minimale publieke investeringen maximale investeringen bij de (vastgoed)markt uitlokt; Hoe je bij transformatie succesvol aansluit bij kansenzones; Hoe fysieke herstructurering en economische herstructurering hand in hand gaan Hoe je van een plan tot realisatie komt.   PROGRAMMA 11.00 uur Opening door Marcel Michon en Paul Bleumink, managing partners van Buck Consultants International (BCI) en Jan Jager, redacteur vakblad BT 11.05 uur Zo vergroot je de investeringsbereidheid van ondernemers Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overwijsel (HMO) 11.20 uur Casus 1: Aansluiten bij kansenzones –Leiden Challenge (meerdere terreinen) Jeroen Ooms, accountmanager/beleidsadviseur gemeente Leiden 11.35 uur Casus 2: Publiek en privaat, hand in hand herstructureren – Spaanse Polder, Rotterdam Wout Gelderloos, project- en accountmanager, Gemeente Rotterdam 11.50 uur Casus 3: Van versteend en gesloten naar klimaatbestendig en uitnodigend – Bergweide, Deventer Mark van Mast, parkmanager, Gemeente Deventer 12.05 uur Wrap up door Marcel Michon en Paul Bleumink 12.15 uur Einde webinar   Datum: Woensdag 21 september 11.00 - 12.15 uur Locatie: online Voor wie: beleids- en programmamedewerkers van regionale en lokale overheden, medewerkers van publieke en private herstructureringsmaatschappijen et cetera. Bij overschrijving behoudt de organisatie zich het recht voor een selectie te maken op basis van het profiel van de inschrijvers. Kosten: de bijeenkomst is gratis U kunt zich hier aanmelden   

21-09-2022
Gemist event
Seminar Werklocaties van de toekomst
Seminar Werklocaties van de toekomst

De economie verandert, bedrijven veranderen, en dus moet ook de huisvesting van bedrijven moet zich daarop aanpassen. Er zijn bijna 4.000 werklocaties in ons land; 40 procent van ons BNP wordt er verdiend. Deze werklocaties staan voor grote opgaven. Ze moeten duurzamer, circulair, klimaatbestendig worden en bijdragen aan de biodiversiteit. Maar bedrijventerreinen moeten ook economisch en maatschappelijk relevant blijven en aantrekkelijk voor een nieuwe generatie werknemers een bedrijven. Welke transformaties zijn nu al zichtbaar? En welke terreinen zijn de koplopers? Tijdens het seminar ‘werklocaties van de toekomst’ dat vakblad BT samen met Twynstra Gudde organiseert, staat de vraag centraal hoe je werklocaties ‘fit’ maakt voor de economie van morgen, met een nadruk op organisatie en proces. Je leert: Hoe het werken verandert en wat voor eisen dit stelt aan werklocaties; Hoe je van bedrijventerrein een campus maakt; Hoe je van parkmanagement tot gebiedsmanagement komt; Hoe je van een klassiek bedrijventerrein een nieuw mixgebied voor wonen en werken maakt PROGRAMMA 14.00 uur Inloop met koffie en thee 14.30 uur Welkom door Gregor Heemskerk, partner Twynstra Gudde, en Jan Jager, vakblad BT 14.40 uur Introductie: de toekomst van werken, leren en innoveren door Benny Ng – researcher a.s.r. Real Estate, board member VOGON Dr. Benny Ng is werkzaam als vastgoedonderzoeker bij a.s.r. real estate die namens institutionele beleggers investeert in Nederlandse science parks via het ASR Dutch Science Park Fund.  De focusgebieden van Benny zijn science parks/campussen en kantoorlocaties in Nederland. Hij is gepromoveerd aan de TU/e en heeft zich destijds gericht op de locatievoorkeuren van bedrijven op Nederlandse science parks en zijn werk is gepubliceerd in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Tijdens het seminar zal hij u meenemen in  de science park markt in Nederland, de voordelen die van belang zijn voor huurders, locatievoorkeuren en ‘stickiness’ van huurders. 15.10 uur Van bedrijventerrein naar kenniscluster – Industriepark Kleefse Waard/stichting Connectr, Arnhem door Wouter van der Burg – kwartiermaker, innovatie en strategie ontwikkelaar Wouter van der Burg heeft als kwartiermaker veel ervaring in de ontwikkeling en transformatie van bedrijventerreinen tot dynamische campussen waar ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden nauw samenwerken aan de uitdagingen voor de toekomst. In zijn verhaal neemt Wouter deelnemers mee in de kritische succesfactoren die hij heeft ervaren in de ontwikkeling van Brainport Industries Campus in Eindhoven, de oprichting van het CITC op de Novio Tech Campus in Nijmegen en de opbouw van Connectr Energy Innovation op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. 15.35 uur Van parkmanagement naar gebiedsmanagement – (casus volgt) 16.00 uur Van bedrijventerrein naar nieuw mixgebied – Sloterdijk I Zuid door Mieke Verschoor, Ontwikkelingsmanager Mixed Zones – AM Gebiedsontwikkeling 16.25 uur Wrap up door Gregor Heemskerk 16.45 uur Borrel   Datum: Woensdagmiddag 14 september 14.00 - 17.00 uur Locatie: Redactie vakblad BT/Stadszaken.nl Adres: Paulus Borstraat 41, Amersfoort Voor wie: beleids- en programmamedewerkers van regionale en lokale overheden, publieke en private (gebieds)ontwikkelingsmaatschappijen, campusorganisaties. Bij overschrijving behoudt de organisatie zich het recht voor een selectie te maken op basis van het profiel van de inschrijvers. Kosten: de bijeenkomst is gratis Aanmelden kan HIER

14-09-2022
Gemist event
Slotbijeenkomst ‘Verduurzaming bedrijventerreinen in een gebied met netcongestie: utopie of realistische ambitie?’
Slotbijeenkomst ‘Verduurzaming bedrijventerreinen in een gebied met netcongestie: utopie of realistische ambitie?’

Op 7 juli organiseert NHN * de slotbijeenkomst ‘Verduurzaming bedrijventerreinen in een gebied met netcongestie: utopie of realistische ambitie?’. Graag nodigen wij je uit voor de slotbijeenkomst ‘Verduurzaming bedrijventerreinen in een gebied met netcongestie: utopie of realistische ambitie?’. Tijdens deze (gratis) bijeenkomst delen wij concrete resultaten van een project dat stichting New Energy Coalition met partners heeft uitgevoerd op bedrijventerrein Winkelerzand. Datum: Donderdag 7 juli 2022 Tijd: 15:00 – 18:00 uur (inclusief informele borrel) Locatie: McKili, Zandloper 17, 1731 LM Winkel Waarom is dit voor jou belangrijk? Tijdens deze middag presenteren we concrete oplossingen en praktische voorbeelden van hoe je, ondanks de begrenzingen van het huidige elektriciteitsnet, als bedrijf de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen kunt verminderen door het slim inzetten van zelf opgewekte hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld met de inzet van warmtepompen, energieopslag met batterijen, waterstofgenerators en e-boilers. In de huidige onzekere tijden met fluctuerende energieprijzen is investeren in genoemde energiemaatregelen een middel om in mindere maten afhankelijk te zijn van prijsontwikkeling op de energiemarkt en de leveringszekerheid van elektriciteit en gas. Een robuustere bedrijfsvoering door te vergroenen. Programma 15.00 uur – Inloop 15.15 uur – Welkom en introductie., Joep Sanderink, New Energy Coalition 15.20 uur – Belang duurzame bedrijventerreinen. Mark Boereé, Programma Manager Regio Deal 15.30 uur – Verduurzaming Bedrijventerrein Winkelerzand. Joep Sanderink, New Energy Coalition 16.00 uur – Praktijkvoorbeeld, verduurzaming in de praktijk. 16.15 uur – Openstelling subsidieregeling en aansporing tot actie. Nico Meester, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 16:30 uur – De route naar een gezonder, duurzamer en meer circulair bedrijfsmodel. Alje Kuiper, Mijn Impact 16.55 uur – Afsluiting. Joep Sanderink, New Energy Coalition 17.00 uur – Nazit/borrel Aanmelden Aanmelden graag voor 2 juli via deze link. Je ontvangt per mail een bevestiging van je deelname. Bij vragen kun je contact opnemen met Joep Sanderink. * Het project en de bijeenkomst worden mede uitgevoerd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Groot Ecobouw, Bedrijvengroep Niedorp en gemeente Hollands Kroon.

07-07-2022
Gemist event
BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’
BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’

Veel binnensteden gaan op de schop. Maar de ruimte die vrijkomt door het terugbrengen van het winkelareaal, wordt zelden gebruikt voor nieuwe economische functies. Of het moeten de voorzieningen zijn voor nieuwe bewoners, die in centrumplannen wél een sleutelrol krijgen toebedeeld. Daarmee doen steden zowel de economie als hun binnensteden tekort. Bedrijven genereren een dynamiek die bij de binnenstad hoort. De functie werken en typische binnenstadvoorzieningen als cafés, restaurants, vullen elkaar perfect aan. Ondernemers geven dan ook steeds vaker de voorkeur aan stedelijke omgevingen, waarin ze de voorkeur van een nieuwe generatie werknemers volgen. Omgekeerd genereren bedrijven draagvlak voor nieuwe voorzieningen. Daar komt bij dat bedrijven elders in de stad in de knel zitten door transformatie van bedrijventerreinen naar wonen. Tegelijk vinden op bedrijventerreinen op grote schaal activiteiten plaats die eigenlijk niet op bedrijventerreinen horen, en prima in een binnenstad-omgeving zouden passen. Maar qua directe grondopbrengst legt werken het vaak af tegen wonen, ook in binnensteden. Tijdens het BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ op woensdagmiddag 6 juli, staat de vraag centraal hoe we ruimte maken voor bedrijven in binnensteden. Dat doen we aan de hand van praktijkcases en een interactieve dialoog met sprekers én de deelnemers. Tijdens het seminar komen onder meer de volgende vragen aan bod: Hoe zorg je voor een gezonde cocktail tussen verschillende binnenstadfuncties, welke rol kunnen bedrijven daarin vervullen? Hoe kom je van visie tot beleid en uitvoering, dwz hoe kunnen gemeenten en marktpartijen samen tot een gebalanceerde programmering komen? Welke instrumenten, zowel planologisch als economisch, zijn inzetbaar om ruimte voor werken in binnensteden te borgen? We sluiten af met een netwerkborrel in de tuin van de redactie van BT. Klik hier om u direct aan te melden. Programma 13.30 uur, inloop met koffie en thee 14.00 uur,  welkom door Jan Jager, redacteur BT. Aftrap door Gert-Joost Peek, lector gebiedsontwikkeling en transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam n.a.v. het onderzoek ‘Ecosystemen van Werk in de stad, veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus’ 14.15 uur, Onderzoek onderbenutting bedrijventerreinen: is er sprake van scheefwerken? Door Gerlof Rienstra, Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies 14.30 uur, Casus 1: Bedrijvige binnenstad als economische motor van Rotterdam. Door Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI), Esther Roth, projectmanager aanpak kantoren, gemeente Rotterdam. 14.50 uur, Casus 2: Winkelen én werken, een gouden combinatie. Door Herman Kok, directeur Kern, voor binnensteden in balans (voorheen: Nederlands Raad van Winkelcentra) + gemeente (naam volgt) 15.10 uur, Casus 3: Innovatiedistrict Zwolle – Innoveren in de Zwolse binnenstad, door Karel Bolt, Sector Accountmanager Nieuwe Economie, Gemeente Zwolle 15.30 uur, Casus 4: Ondernemers begeleiden naar (kern)winkelgebieden in héél Limburg – De methode ‘Streetwise’. Door Leonie Kuepers en Sjaak Vinken, oprichters Stichting Streetwise 15.50 uur, Plenaire wrap up o.l.v. Jan Jager en Gert-Joost Peek 16.00 uur, Netwerkborrel in de redactietuin Praktische informatie Wat: BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ Wanneer: Woensdag 6 juli, 14.00 uur – 17.30 uur Waar: Redactie BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort Kosten: De bijeenkomst is gratis voor abonnees van BT en ROm en participanten/kennispartners/deelnemers van SKBN. Andere deelnemers betalen 100 euro entree Klik hier om u aan te melden

06-07-2022
Gemist event
Studiereis 21-23 juni - Duurzame transitie Stuttgart Region – Building Back Better
Studiereis 21-23 juni - Duurzame transitie Stuttgart Region – Building Back Better

Door de overstap naar elektrisch rijden kunnen tot 2030 zo’n 410.000 arbeiders in Duitsland hun baan verliezen. Dat schreef het Handelsblatt begin 2020. Toen kwam corona, met productie-uitval door haperende supply chains en acute werkgelegenheidszorgen en discussies over de wenselijkheid van reshoring van de productie van vitale onderdelen zoals chips, als gevolg. En toen alles weer bijna normaal leek, viel Rusland Oekraïne binnen. Dat betekent niet alleen dat de levering van vitale ‘kabelbomen’ voor de Duitse auto-industrie uit Oekraïne tot een abrupt einde kwam; de onzekerheid over energy supply hangt als een donkere wolk boven de hele Duitse economie en onderstreept nogmaals de kwetsbaarheid door afhankelijkheden. Het antwoord van Stuttgart Region, dat wordt beschouwd als dé kraamkamer van de automobiel, was, is en blijft verduurzaming. Verduurzaming heeft alleen maar méér momentum gekregen door de pandemie en de geopolitieke ontwikkelingen. Hoe schakelt de regio, die nog grotendeels leunt op de auto-industrie, om naar een nieuwe, duurzame economie? Wat vraagt dat van het bedrijfsleven, van de mobiliteit en de inzet van techniek? En wat is de rol daarbij van nieuwe industrieën zoals AI en quantum computing?    Tijdens het SKBN-werkbezoek van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 juni 2022, ontdekken we hoe Stuttgart Region de transitie naar een duurzame economie aanpakt. Een belangrijke speler in deze operatie is het Verband Region Stuttgart. Binnen dit regioverband maakt men zich sterk voor slimme mobiliteit, nieuwe bedrijvigheid, energietransitie, goede planning en toegankelijkheid van natuur en het ontwikkelen en aantrekken van nieuwe industrieën. Ook kijken we naar de effectiviteit van een publiek-private strategiedialoog voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. Dit alles uiteraard in een omgeving met veel werklocaties en toonaangevende ondernemingen. Stuttgart is immers een van Duitslands oudste industriële steden. Met een duidelijke toekomstambitie. De stad, die meerdere universiteiten herbergt, doet er dan ook alles aan om haar vele talenten binnen de stadsgrenzen te houden. Met succes! Ga mee met deze SKBN Studiereis op 21, 22 en 23 juni!   PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) Dinsdag 21 juni We worden welkom geheten door het Region Verband Stuttgart, de Wirtschaftsförderung en de Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart. Voor welke opgaven staan de stad en regio? En hoe gaan zij deze uitdagingen gezamenlijk aan? Woensdag 22 juni Deze dag verdiepen we ons in de IBA2027, een vliegwiel dat de regio toepast voor de versnelling van bouwprojecten en energietransitie. We gaan terug naar de IBA van 100 jaar geleden in Stuttgart: de modernistische wijk Weissenhof. Ook nemen we een kijkje bij de M.Tech Accelerator, een boeiende start-up facilitator. Ook laten we ons rondleiden in de wijk Feuerbach waar Bosch van oudsher een grote stempel drukt op de ontwikkelingen. Donderdag 23 juni We reizen naar het zuiden van de stad, naar de ARENA2036, een zeer flexibel onderzoeksplatform voor mobiliteit en productie van de toekomst. We worden ontvangen door de universiteit en een afvaardiging van Daimler. AANMELDEN Wat  SKBN Studiereis Stuttgart Datum Dinsdag 21 juni t/m vrijdag 23 juni 2022 Inclusief Heen- en terugreis vanaf Utrecht Centraal of Arnhem Centraal, 3 lunches, 2 hotelovernachtingen, een intensief programma met lokale sprekers en gidsen, vervoer ter plaatse, 1 slotdiner, evaluatie en reisverslag. Kosten € 950 euro ex. btw AANMELDEN   Meer info Logistiek en organisatie: Tessa van der Heiden: 033 870 0100, [email protected]. Inhoud: Jan Jager, [email protected], 06 1841 1641  

21-06-2022
Gemist event
Provada 2022 - sessie Digital Twin Airport Corridor
Provada 2022 - sessie Digital Twin Airport Corridor

SADC organiseert tijdens PROVADA beurs de sessie Digital Twin Airport Corridor. SADC heeft een Digital Twin laten ontwikkelen van de Airport Corridor, het gebied dat loopt van de Amsterdamse Zuidas naar Schiphol en station Hoofddorp. De Metropoolregio Amsterdam staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Binnen de Airport Corridor is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige en duurzame woon-werklocaties. Dit brengt wel uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de energietransitie en duurzame bereikbaarheid in een regio met zoveel mensen en beperkte ruimte? Om de beste keuzes te maken voor de toekomst, moet je de economische en maatschappelijke consequenties kunnen overzien. Dat vraagt om actuele, bruikbare informatie. De databronnen die hiervoor nodig zijn, zijn nu vaak per thema verspreid over verschillende publieke en private partijen. Daarom heeft SADC het initiatief genomen om samen met andere partijen, een Digital Twin van de Airport Corridor te ontwikkelen. Een innovatief instrument voor gebiedsontwikkeling, dat een digitale weergave van de werkelijkheid creëert en waarmee je alle relevante informatie kunt combineren, analyseren en simuleren. Zo kun je digitaal in beeld brengen, wat de gevolgen van bepaalde keuzes zouden zijn in de echte wereld. Bijvoorbeeld voor financiële waarde, duurzame bereikbaarheid of de bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Tijdens de sessie vertellen we er meer over, en gaan daarna in gesprek met panelleden die ook Digital Twins ontwikkelen. Ook is er volop ruimte om vragen te stellen en mee te praten. Programma 14.55 – 15.00 uur            Inloop 15.00 – 15.15 uur            Presentatie Digital Twin Airport Corridor door Peter Heida, projectmanager SADC 15.15 – 16.00 uur            Panelgesprek, onder leiding van Peter Heida, met: Abe Ferwerda, projectmanager, SADC Caren van der Merwe, Sustainable Business Advisory Team, Rabobank Emile Revier, Partner, PosadMaxwan Ilco Slikker, Sr. Business Consultant Adviesgroep Novius, Royal HaskoningDHV Lieke Dreijerink, Programma Ontwikkelaar, AMS Institute Entree(kaart) Het is niet nodig om je voor deze sessie aan te melden. Er geldt een vrije inloop. Wél is het noodzakelijk om (zelf) een entreekaart voor de PROVADA te hebben. Deze kan je hier online bestellen. Datum en tijd Woensdag 15 juni 15.00 – 16.00 uur (14.55 uur inloop) Locatie De PROVADA wordt gehouden in de Amsterdamse RAI, in het Holland Complex, entree C (hal 10, 11 en 12). De sessie Digital Twin Airport Corridor vindt plaats in zaal E106. Zaal E106 is op de 1e verdieping te vinden, rechts bovenaan de roltrap. Bekijk hier de plattegrond van de RAI. Aandacht voor parkeren De organisatie van de PROVADA waarschuwt dat parkeren bij de RAI dit jaar voor ‘grote uitdagingen’ zal worden. Hier kan je meer informatie over mogelijke alternatieven lezen. Goed om te weten om tijd bij de sessie aanwezig te kunnen zijn! Foto: Gerd Altmann via Pixabay

15-06-2022
Gemist event
Provada 2022 - sessie Netcongestie opgelost door innovatie
Provada 2022 - sessie Netcongestie opgelost door innovatie

SADC organiseert tijdens PROVADA beurs de sessie Netcongestie opgelost door innovatie. De grote vraag naar elektriciteit in Nederland leidt tot congestie op het elektriciteitsnet. De tijd die nodig is om het elektriciteitsnet uit te breiden komt vaak niet overeen met bijvoorbeeld de groei van een bedrijf of realisatie van een business park. SADC heeft het initiatief genomen een duurzame collectieve oplossing te ontwikkelen door een uniek lokaal virtueel stroomnetwerk op business park Schiphol Trade Park te lanceren. De ontwikkelde digitale oplossing maakt het mogelijk dat bedrijven met beperkte stroomcapaciteit de real-time ongebruikte capaciteit van bedrijven mét capaciteit kunnen gebruiken. Door vraag en aanbod real-time te meten en te sturen, wordt de beschikbare capaciteit onderling verdeeld en daarmee optimaal benut. We lichten toe hoe het collectief op Schiphol Trade Park tot stand is gekomen, en wat de resultaten en nieuwe kansen zijn. Natuurlijk werken meer partijen aan een oplossing van de netcongestie, met soms andere oplossingen. Tijdens een panelgesprek zullen we op de problemen, afwegingen, oplossingen en resultaten ingaan. Ook is er volop ruimte om vragen te stellen en mee te praten. Programma 12.55 – 13.00 uur            Inloop 13.00 – 14.00 uur            Toelichting virtueel net Schiphol Trade Park, en panelgesprek, onder leiding van Bart Blokland, manager energiesystemen SADC, met: Arnoud van der Wijk, Projectmanager, SADC Frans Deeleman, Projectdirecteur, Rijksvastgoedbedrijf George Koolman, Consultant Electrical Power Systems, Royal HaskoningDHV Jeroen Lotze, Director Real Estate, Port of Amsterdam Olav Steffers, Director Foreign Investments, Amsterdam Airport Area Entree(kaart) Het is niet nodig om je voor deze sessie aan te melden. Er geldt een vrije inloop. Wél is het noodzakelijk om (zelf) een entreekaart voor de PROVADA te hebben. Deze kan je hier online bestellen. Datum en tijd Woensdag 15 juni 13.00 – 14.00 uur (inloop vanaf 12.55 uur) Locatie De PROVADA wordt gehouden in de Amsterdamse RAI, in het Holland Complex, entree C (hal 10, 11 en 12). De sessie Netcongestie opgelost door innovatie vindt plaats in de business lounge: bij de ingang met de roltrappen omhoog en dan naar links. Helemaal achterin is de business lounge. Dit staat aangegeven als PROVADA Lounge. In de hal staat naast de informatiebalie een plattegrond en zijn medewerkers van de PROVADA aanwezig om eventueel te helpen. Bekijk hier de plattegrond van de RAI. Aandacht voor parkeren De organisatie van de PROVADA waarschuwt dat parkeren bij de RAI dit jaar ‘een grote uitdaging’ zal worden. Hier kan je meer informatie over mogelijke alternatieven lezen. Goed om te weten om tijd bij de sessie aanwezig te kunnen zijn! Foto: Vitaly Vlasov via Pexels

15-06-2022
Gemist event
Provada 2022 - Het belang van economisch programmeren van transformatiegebieden in stedelijke omgevingen
Provada 2022 - Het belang van economisch programmeren van transformatiegebieden in stedelijke omgevingen

De stad is uitermate populair voor allerlei typen functies zoals wonen, werken en recreëren. De beschikbare ruimte in de stad is tegelijkertijd echter beperkt, hetgeen tot een ‘strijd om de ruimte’ leidt. De economie van de stad dreigt daarbij het kind van de rekening te worden door de ruimteclaims van andere functies, omdat in tegenstelling tot wonen er onvoldoende economisch geprogrammeerd wordt. Oftewel, welke typen bedrijven willen we mengen met wonen, en kan dat - naast kantoren - ook met bedrijfsruimtes? Wat voor interactiemilieus (wonen, werken, voorzieningen) moeten worden gecreëerd en wat betekent die menging van functies voor de doorlooptijd en exploitatie van de plannen? Hoe kunnen gemeenten en ontwikkelaars gezamenlijk een werkbare economische programmering maken? Wat zijn ervaringen en mogelijke hindernissen? Datum : Dinsdag 14 juni 2022 Tijd : 14:00 - 15:15 uur Organisatie : Buck Consultants International in samenwerking met Provada Locatie : RAI, Amsterdam – Zaal E107 Onder leiding van Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International nemen we u samen met meerdere experts op het gebied van werken in de stad (Marije Groen en Jordi Hubers senior adviseurs Buck Consultants International) mee in deze boeiende discussie: Arnoud Nierop, senior beleidsstrateeg ruimtelijke economie, gemeente Leiden. De druk op de ruimte neemt toe in de stad. Hoe vertaalt de gemeente de ambitie van ‘één woning, één baan’ naar type locaties voor de economische functies van de toekomst? Marc Croijmans, senior adviseur economie gemeente Maastricht. Maastricht heeft vanuit hun economische visie ook een ruimtelijke vertaling gemaakt. Hoe heeft de gemeente dit aangepakt? Wat waren de ervaringen hierbij? Ron Frazer, directeur VolkerWessels Materieel & Logistiek. Als internationaal bouwconcern werkt VolkerWessels samen met veel partijen. Hierbij zien zij het belang van programmeren en plannen voor bouwlocaties in de stad. Hoe kijken zij als ontwikkelende en bouwende organisatie hier tegenaan? Geïnteresseerd in deze Provada bijeenkomst? Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden. Deelname via deze link. Voor het volledige programma zie Provada. Voor meer informatie neem contact op met Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International, tel. 024-3790222, [email protected]. Foto: Daniel McCullough on Unsplash  

14-06-2022
Gemist event
Provada 2022 - Seminar Urgentieprogramma Bedrijfshuisvesting
Provada 2022 - Seminar Urgentieprogramma Bedrijfshuisvesting

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren ingezet op het behoud van bedrijventerreinen door verduurzaming bedrijventerreinen, toevoegen van bedrijfsruimte, aanscherping kaders (‘nee, tenzij’), subsidie-instrumenten, samenwerking met het bedrijfsleven en regionale samenwerking op vlak van hoogmilieu-categorie bedrijvigheid. Ondanks de resultaten is er nog steeds te weinig bedrijfsruimte in stad en regio en is er geen balans van vraag- en aanbod. Er is een krapte op de markt, er is te weinig nieuw gerealiseerd en er is geen voorraad aan projecten. Er is sprake van een vorm van marktfalen. Met het Urgentieprogramma Bedrijfsruimte wil de gemeente de stap zetten naar een meer actief overheidsoptreden. Tijdens de Provada wil de gemeente Den Haag graag het gesprek hierover aangaan met de ontwikkelende marktpartijen. Welke rol ligt hier aan de kant van ontwikkelaars, waar kan de gemeente zorgen voor de juiste randvoorwaarden? Hoe versnel je gemengde ontwikkelingen en hoe zorg je ervoor dat er ruimte beschikbaar blijft voor werkmilieus. Na een korte inleiding vanuit de gemeente zullen drie sprekers van buiten de gemeente ingaan op de vraag ‘hoe dan’. Een markt voor bedrijfsgebouwen bestaat (nog) niet, wat betekent dat voor de diverse rollen bij vastgoedontwikkeling. Hoe kunnen we wel zorgen voor voldoende (nieuwe) bedrijfsruimte? Kan een actief grondbeleid een rol spelen. En alles overziend, waar liggen de kansen gegeven het urgentieprogramma bedrijfshuisvesting.  1. Bert Kassies, programmadirecteur CID,  Dienst Stedelijke Ontwikkeling De opgave voor Den Haag  2. Jeroen Kraaij (Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Economie) Waarom een urgentieprogramma bedrijfshuisvesting en de betekenis van een regionaal woon-werkakkoord In Den Haag en de regio is er weinig tot geen aanbod van bedrijfsruimte. Hierdoor kunnen bedrijven niet groeien, zich niet vestigen en is er ook geen schuifruimte voor herontwikkeling. Hiervoor is een urgentieprogramma nodig. Herontwikkeling en vernieuwing zijn complex, duur en langdurig. Ondernemers en eigenaren beschikken niet over alle expertise om hier als ontwikkelende partij op hun eigen locatie op te treden. Vraag daarbij is ook: welke werkplekken willen we toevoegen? Hoe faciliteren we startende bedrijven? Dit vraagt om een andere rol van de gemeentelijke overheid, maar het is ook nog een zoektocht naar het juiste instrumentarium.  3. Milan Bergh, architect/partner bij bureau APTO Een markt voor bedrijvengebouwen bestaat (nog) niet, waarom ontwikkelaars nog niet in staat zijn zelfstandig bedrijfsruimte te realiseren. APTO werkt binnen en buiten Nederland aan projecten waar verschillende functies worden gecombineerd. Welke kansen liggen er voor een ander ruimtelijk ontwerp? Wat is de positie van het bedrijven in de stad? Aan de hand van voorbeelden wordt ingegaan waarom bedrijven bij herontwikkeling niet uitgesloten moeten worden, maar juist de start van de ontwikkeling moeten zijn. Ook de financieringsarrangementen zijn daar nog niet op ingericht. Ingegaan wordt op drie voorbeelden: een gestapeld bedrijfsverzamelgebouw, alleen met collectief van opdrachtgevers komt dit project van de grond. Een tweede voorbeeld betreft het toevoegen van last mile logistiek aan een nieuwbouwwoningproject, waarbij de huidige grondprijzen wel haalbaar zijn. Het derde voorbeeld gaat over een blokgerichte aanpak met wonen boven bedrijven. 4. Klaas Bakker, Ontwikkelaar/mede-eigenaar Akerpoort, voorzitter ondernemerskring BCO Amsterdam Gebrek aan financiering beperkt de vastgoedmarkt op bestaande bedrijventerreinen. Korte inventarisatie van de Haagse bedrijventerreinen. Aan de hand van concrete voorbeelden op het BCO is een analyse gemaakt van het veranderende gebruik van de panden en daarnaast van de financieringen. Vanuit dat perspectief is onderzoek gedaan van een steekproef van 43 bestaande bedrijventerreinen, waarvan 3 in Den Haag. Dat onderzoek wordt momenteel uitgebreid naar alle 3.769 bedrijventerreinen in Nederland. Wat kun je leren uit die cijfers, met name voor financieringen? Welke perspectieven bieden die (grote) getallen voor financieringen? Tot slot, terug naar Den Haag. Wat zijn de 'best practices' om de financiering van vastgoed op bedrijventerreinen te verruimen? 5. Gert- Joost Peek: lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement Menging van bedrijven en andere functies. Waar liggen de kansen? In veel steden, ligt het grootste potentieel voor een lerende stedelijke ontwikkeling in binnenstedelijke bedrijven- en industrieterreinen. Hier komen werken en wonen elkaar tegen en is het doel om innovatiemilieus te creëren, waar nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan en groeien. Hier ontstaat de nieuwe economie – circulair, biobased, genetwerkt en met baankansen voor iedereen – die de stad verder brengt als draaischijf van de transitie. Waar liggen hier kansen voor Den Haag?  6. Discussie onder leiding van Paul Jansen, projectmanager Dienst Stedelijke Ontwikkeling                                                               Om deze bijeenkomst bij te kunnen wonen dien je in het bezit te zijn van een kaart voor PROVADA 2022. Bestel je kaarten voor PROVADA. Locatie: C203 Tijd: 14.00 - 16.00 uur

14-06-2022
Gemist event
Stichting CLOK: Dag van Bedrijventerreinen
Stichting CLOK: Dag van Bedrijventerreinen

SKBN is aanwezig op de Dag van Bedrijventerreinen die op 24 mei wordt georganiseerd door stichting CLOK. Stichting CLOK organiseert ieder jaar de Dag van Bedrijventerreinen; dit jaar in samenwerking met Parkmanagement Lage Weide. De Dag van Bedrijventerreinen 2022 kent een inspirerend hoofdthema: de Waarde van Bedrijventerreinen. Wat is ‘jouw’ bedrijventerrein eigenlijk waard? En hoe bereken je die waarde? Daarnaast is er een waaier aan deelsessies waarmee je snel je kennis verbreedt of verdiept. Je stelt zelf je eigen maatwerkprogramma samen en krijgt actuele expertise aangereikt door inspirerende experts. Zoals op het vlak van uitvoeringskracht toekomstbestendige bedrijventerreinen, waarde creëren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook ontdek je op 24 mei hoe je ondernemers meekrijgt in alle transities die richting je bedrijventerrein opstomen. De Dag van Bedrijventerreinen bestaat uit het plenaire programma, twee zelfgekozen deelsessies, een excursie naar bedrijventerrein Lage Weide, netwerkborrel en diner (bij ticketprijs inbegrepen). Deze dag is bedoeld voor besturen van ondernemersverenigingen, besturen van bedrijventerreinen, parkmanagementbesturen, parkmanagers en beleidsmedewerkers EZ en accountmanagers Bedrijven van gemeenten.  Thema: ‘Waarde van bedrijventerreinen’ Datum: dinsdag 24 mei 2022 Locatie: Carlton President Hotel te Utrecht Prijs: € 395,- (groepskorting: vanaf 3e persoon kost het ticket € 295,-), Deelnemers van CLOK: € 295,- Meld je aan voor de Dag van Bedrijventerreinen Programma 08:30 Ontvangst 09:30-10:30 Plenaire programma met Keynote spreker Cees-Jan Pen Keynote spreker is Cees-Jan Pen, Lector de Ondernemende Regio aan Fontys Hogeschool. Tijdens de keynote en aftrap voor de goede gesprekken gaat Cees-Jan Pen vooral in op innovaties die hij ziet, best practices, resultaten die bereikt kunnen worden door de waarde wel op juiste waarde te schatten, hoe je omgaat met sectorale woningbouwwolk boven en rond het terrein etc. 10:30-11:00 Pauze met koffie, thee en zoete lekkernijen 11:00-12:30 Ronde 1 Deelsessies Het gevecht om de ruimte in de Achtersluispolder – Rob Smits Aan de zuidkant van Zaanstad ligt de Achtersluispolder. Een bedrijventerrein dat veel te bieden heeft aan bedrijven, en in de toekomst ook aan woningzoekenden. In deze deelsessie gaat Rob Smits in op de plannen van de komende decennia, waarin hij en zijn team samen met ondernemers van de Achtersluispolder én projectontwikkelaars werken aan de herontwikkeling van de Achtersluispolder tot een unieke woon-werkwijk. Rob Smits neemt je mee in de complexe ontwikkelingen die komen kijken in het ontstaan van deze unieke Zaanse stadswijk, waarbij de kwaliteit van openbare ruimte, voorzieningen, werkgelegenheid en leefbaarheid centraal staan. Het geheim achter het succes van de bezettingsgraad in Emmen – Herman G. Idema In deze deelsessie presenteert Herman G. Idema ‘het wonder van Emmen’, oftewel van turf, jenever en achterdocht naar trendsetter en koploper. Onderliggend hieraan is de metamorfose in denken en doen op de bedrijventerreinen in de industriestad met ruim honderdduizend inwoners in de zuidoosthoek van Drenthe. Van vestigingsruimte voor bedrijven met vooral laagwaardige arbeid, ver weg gelegen in een uithoek in het veen, naar een over de weg en per spoor uitstekend bereikbaar internationaal erkend centrum voor groene chemie en bio-kunststoffen met volop ruimte voor groei. Idema neemt je mee in de rol van belangenbehartiger Ondernemend Emmen als denker, organisator, aanjager, agendasetter, dienstverlener, belangenbehartiger en verbinder voor de ondernemers op zo’n pakweg duizend hectare duurzaam bedrijventerrein langs de autosnelweg A37, halverwege de metropoolregio’s Randstad Holland en Bremen-Hamburg. Stakeholders meekrijgen bij het creëren van waarde op een bedrijventerrein – John Giesen Hoe kun je meerwaarde creëren met stakeholders bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein? In deze deelsessie zal John Giesen (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-LImburg / SKBN) ingaan op deze vraag aan de hand van een casus uit het werkveld. De casus gaat over de ontwikkeling van multifunctioneel Bedrijventerrein Zevenellen in de gemeente Leudal. Een locatie waar jarenlang twee elektriciteitscentrales hebben gestaan, en die na ruim 20 jaar opnieuw wordt gerevitaliseerd en waarbij allerlei nieuwe bedrijven vormgeven aan de herstructurering van het gebied. Mobiliteit en bereikbaarheid – Roeland Tameling en Daan van Haarlem De komst van corona heeft gezorgd voor een andere kijk op de woon-werkreis en thuiswerken lijkt dan ook een blijvertje. Maar let op! Mensen zijn sociale wezens en hebben fysieke interactie nodig. Daarom zullen we behoefte blijven houden aan een ontmoetingsplaats, welke zorgt dat we met elkaar verbonden blijven en waar we elkaar in de ogen kunnen kijken. In deze deelsessie gaan Roeland Tameling en Daan van Haarlem in op de veranderingen in mobiliteit en bereikbaarheid waaraan onze werklocaties onderhevig zijn. Want eigenlijk zouden alléén die mensen ter plaatse moeten komen, die daadwerkelijk daar moeten zijn. Anderen kunnen op afstand werken of op een ander moment aanrijden. Dat stelt andere eisen aan een werklocatie. Het reserveren van een werk- én parkeerplek gaat er echt aankomen. Het plannen en reserveren van een reiswijze volgt dan vanzelf. Tameling en van Haarlem gaan op de rol van park- en centrummanagement als hét schakelpunt op de werklocatie, die inzicht heeft in- en toegang tot de organisaties ter plaatse en die waakt over de organisatiegraad. 12:30-13:30 Lunch 13:30-17:00 Ronde 2 Deelsessie en Excursie Bedrijventerrein Lage Weide Groep wordt in tweeën gedeeld. Groep 1 begint met de excursie met shuttlebussen naar Bedrijventerrein Lage Weide, Groep 2 begint met gekozen deelsessie. 15:00-15:30 Pauze en wissel groepen: Groep 1 gaat naar gekozen deelsessie, groep 2 gaat op excursie. Betrokkenheid bij Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB) – Jeroen Bosma Duurzame transities staan hoog op de agenda voor bedrijventerreinen. Echter is het wel van belang dat de onderliggende ambities voor deze verduurzaming ook concreet worden vertaald in programma’s die werkbaar zijn voor de verschillende stakeholders op deze terreinen. Deze programma’s komen daarom ook niet zomaar tot stand, daar komt de nodige onderbouwing vanuit het werkveld bij kijken. In deze sessie neemt Jeroen Bosma je mee in dit proces, hoe je invloed uit kan oefenen in hoe duurzaamheidsprogramma’s op bedrijventerreinen tot stand komen én hoe je vervolgens zelf ook aanspraak kan maken op de subsidiëring die hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Dit doen ze door in te gaan op de huidige ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming voor bedrijventerreinen, wat deze voor jou kunnen betekenen, en tot slot hoe je een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van deze programma’s. Uitvoeringskracht bedrijventerreinen – Sandra Suijkerbuijk en Jeroen Brandsma Wat weet jij van de bedrijventerreinen in jouw gemeente? In hoeverre kunnen deze terreinen bijdragen aan jouw beleidsambities? En hoe komt het dat de mogelijkheden weinig worden benut? Hoe zorg je ervoor dat plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? Aan de hand van een bedrijventerrein in Gouda laten Sandra Suijkerbuijk en Jeroen Brandsma zien welke data je helpt om meer grip te krijgen op het bedrijventerrein en op welke manier je kan verbinden met de spelers op het bedrijventerrein waarbij we inzoomen op de eigenaren. Eigenaren hebben immers de beschikkingsmacht over de grond op het bedrijventerrein en zijn daarmee een belangrijke speler. Wil je in je eigen gemeente aan de slag met bedrijventerreinen of loop je al langer aan tegen het gebrek aan uitvoering dan is deze deelsessie iets voor jou. Kwaliteit werklocaties verbeteren door het aanjagen van private investeringen – Han Wiendels Ondernemers benutten de bedrijventerreinen. Het zijn dan ook hun investeringen in het terrein die bepalen of het terrein kwalitatief écht op orde blijft. Essentieel is dus de structurele aandacht voor deze investeringsbereidheid in het economisch beleid. HMO (Herstructurerings Maatschappij Overijssel) heeft in Overijssel sinds 2009 het aanjagen van private investeringen tot speerpunt van haar aanpak gemaakt, en met succes. Loop je in je eigen werk regelmatig aan tegen de investeringsbereidheid van bedrijven op het bedrijventerrein? Meld je dan aan voor deze deelsessie. Han Wiendels neemt je in mee in de aanpak, projecten en resultaten van HMO en laat je door de ogen van de ondernemer naar je bedrijventerrein kijken. Waarde van bedrijventerreinen – Cees-Jan Pen De deelsessie ‘Waarde van bedrijventerreinen’ is een verdieping op de plenaire introductie van Cees-Jan Pen. Er wordt voortgeborduurd op de inzichten uit de ochtend en dieper ingegaan op de vraag: hoe krijgen we de waarde van bedrijventerreinen goed voor het voetlicht? Cees-Jan Pen vertrekt vanuit de kennis dat toch zeker een derde van de banen en bedrijven op bedrijventerreinen zitten, dat er circulaire potentie is en dat de politieke interesse op een of andere manier te gering is; dat we meer moeten doen om de basis bij bedrijventerreinen via beheer, onderhoud en handhaving op orde te krijgen en dat we professioneler via parkmanagement en fondsvorming om moeten gaan met deze gebieden. Helaas is dit nog lang niet op alle plekken op orde en moet er dus nog veel gebeuren wil de waarde van bedrijventerreinen voor een goed voetlicht komen. 17:00-17:30 Plenaire afsluiting 17:30-18:30 Borrel 18:30-20:00 Diner

24-05-2022
Gemist event
Campusreis: Elke stad een eigen campus - 11 & 12 mei 2022
Campusreis: Elke stad een eigen campus - 11 & 12 mei 2022

Na een succesvolle editie 2020, organiseren Vakblad BT en TwynstraGudde op woensdag 11 en donderdag 12 mei daarom een nieuwe tweedaagse ‘studiereis innovatieve werklocaties en campussen’. Thema dit jaar is Hoe ontwikkel je een campus en wat komt daarbij kijken? Innovatie wordt steeds belangrijker voor regionale economische groei. En het stimuleren van innovatie in je regio kun je organiseren. Campussen en andere innovatieve werklocaties zijn plekken waar kennis, kunde en kapitaal samenkomen, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie. Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland zijn eigen innovatie hotspot wil hebben. Dat hoeft écht niet altijd een universitaire campus te zijn. Kennis en ondernemerschap zit immers overal! Tweedaagse studiereis De reis voert van het Arnhemse Industriepark Kleefsewaard (IPKW), een tot broedplaats getransformeerd fabrieksterrein van AkzoNobel met een focus op circulaire bedrijven, naar Zwolle, waar een bezoek wordt gebracht aan onder meer ZWINC, een aan de Windesheim-hogeschool verbonden incubator voor innovatieve startups. Daarna gaat de reis verder naar Groningen, waar na een avondprogramma en overnachting een uitgebreide excursie volgt op de Campus Groningen. Met de Healty Ageing Campus op het terrein van het UMCG en het tot Zernike Campus doorontwikkelde Zernike Complex, is dit de snelst groeiende campus van Nederland. Inhoudelijke ligt de focus op healthy ageing, nieuwe energie en sustainable society. Campus Groningen is niet alleen een magneet voor studenten maar herbergt inmiddels bijna 200 innovatieve bedrijven en heeft een cruciale functie als innovatiemotor van Noord-Nederland. Campus Groningen is één van de tien campussen van nationaal belang. De reis eindigt bij de WaterCampus Leeuwarden, een internationaal watertechnologie-onderzoek en innovatie-ecosysteem gericht op het vinden van oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek. WaterCampus bestaat uit Wetsus, een faciliterend netwerk voor trendsettende wetenschappelijke kennisontwikkeling van meer dan 100 bedrijven en 23 universiteiten en kennisinstellingen uit heel Europa, een incubator/bedrijfsverzamelgebouw waar ook de Water Alliance, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale- en landelijke overheden gevestigd is, en het Water Applicatie Centrum, een hightech onderzoeksfaciliteit voor bedrijven.  De campus is niet alleen het brandpunt van een internationaal netwerk, maar tevens een plek waar een complete leerlijn is ontwikkeld voor watertechnologie en waar nieuw talent gekweekt wordt voor de krappe regionale arbeidsmarkt en conversie plaatsvindt naar de regionale economie. Tijdens de campusreis die onder inhoudelijke leiding staat van campus-expert Gregor Heemskerk (partner Twynstra Gudde), komen de volgende vragen aan bod: Waarom is de campus hier ontstaan? Hoe is de focus gekozen, hoe wordt deze bewaakt? Hoe vindt conversie naar de regionale arbeidsmarkt en -economie plaats? Is er ruimte voor bedrijven op de campus? Hoe zit de eigendomsconstructie in elkaar? Wat is het onderliggende verdienmodel, direct of indirect? Hoe groot is de campusorganisatie, hoe is de organisatie gefinancierd? Is er steun van gemeenten, provincie, Rijk? Hoe worden communities gevormd en onderhouden, bedrijven betrokken, netwerken en ecosystemen gebouwd? Welke activiteiten worden ingezet voor ecosysteemontwikkeling? Hoe zet de campus onderzoeksprogramma’s op? Hoe wordt de incubator gefinancierd? Hoe worden startups begeleid? Et cetera. Programma* Dag 1 – woensdag 11 mei 2022 Ochtend Verzamelen in Arnhem (Sonsbeekzijde station of op parkeerplaats IPKW) Programma IPKW (inhoud volgt) Middag Busreis naar Zwolle incl. lunch Programma, onder meer ZWINC** (inhoud volgt) Busreis naar Groningen Avond Aankomst Groningen en check-in hotel Avondprogramma Dag 2 – donderdag 12 mei 2022 Ochtend Programma Campus Groningen (inhoud volgt) Middag Busreis naar Leeuwarden Programma WaterCampus Leeuwarden (inhoud volgt) Busreis terug naar Arnhem*** *Tijdsaanduidingen zijn indicatief, wijzigingen voorbehouden **Tweede programmaonderdeel volgt ***Tijdens de busreis wordt teruggeblikt op de inhoud. Deelnemers ontvangen een uitgebreid reisverslag met lessen. Facts & Figures 2-daagse campusreis 11 & 12 mei 2022 Compleet verzorgd inclusief maaltijden, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer en reisbegeleiding Kosten: € 1450,00 (ex. Btw) Aanmelden? Klik hier. Foto: Fotograaf René de Wit voor architectencoöperatie Gear 2022

12-05-2022
Gemist event
Conferentie Groen Werkt Beter
Conferentie Groen Werkt Beter

Wist je dat natuur jouw bedrijf en bedrijventerrein veel kan opleveren? Kom naar de conferentie Groen Werkt Beter en leer wat natuur kan betekenen voor de vitaliteit van medewerkers, aantrekkelijk werkgeverschap en vestigingsklimaat. Doe  inspiratie op met concrete voorbeelden van bedrijven(terreinen) die buiten én binnen vergroenen en laten je zien hoe je natuur een vaste plek in het werkproces kunt geven. Bedrijventerreinen in Nederland zijn hot, letterlijk en figuurlijk. Meer groen op bedrijven(terreinen) kan deze plekken niet alleen sterk laten afkoelen, maar zorgt ook voor minder wateroverlast en meer biodiversiteit. Daar profiteert niet alleen de Nederlandse natuur van, maar ook Nederlandse ondernemer. Natuur heeft een bewezen positief effect op onze concentratie, ontspanning en creativiteit. Dat betekent tevreden en gelukkiger werknemers en uit werkgeversperspectief een positief effect op werktevredenheid, ziekteverzuim, productiviteit en burn-out. Programma Laat je inspireren door deskundige sprekers, leerzame workshops, interactieve werkvormen en ontmoetingen. Sprekers zijn o.a.: Ruud Veltenaar Ruud Veltenaar is filosoof, trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar en buitengewoon hoogleraar. Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact van ons leven en werk. Mark Mieras Mark Mieras is wetenschapsjournalist & natuurkundige en gespecialiseerd in hersenonderzoek. Mark zal je laten zien wat de wetenschappelijk bewezen effecten zijn van natuur op onze hersenen en specifiek wanneer we aan het werk zijn. Bekijk het hele programma hier. Praktisch Voor wie? Werkgevers, bedrijventerreinenorganisaties en overheden. Denk hierbij aan parkmanagers, directie, HRM en beleidsambtenaren. Wanneer? Dinsdag 5 april 2022, 13.00 - 18.00 uur Waar? TU Delft, Julianalaan 134 Kosten? Gratis Aanmelden Deze conferentie wordt georganiseerd door IVN in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, Groene Cirkels Bijenlandschap, TU Delft en Stichting Steenbreek.

05-04-2022
Gemist event
Eindconferentie project PowerParking Dronten
Eindconferentie project PowerParking Dronten

Parkeerplaats als lokale energiecentrale Leerervaringen PowerParking Dronten Steeds meer mensen en bedrijven leveren stroom terug aan het elektriciteitsnet. Dat net slibt dicht. Toch moet de stimulans van duurzaamheid blijven (groeien). Nog meer zonnepanelen op land? Ruimte is ook in Flevoland niet oneindig. Wat biedt gebruikte ruimte aan kansen? Genoeg. Parkeerterreinen zijn bij uitstek driedubbel te benutten: parkeren, laden en opwekken. De parkeerplaatsen krijgen een dak van zonnepanelen. De hiermee opgewekte zonne-energie wordt lokaal gebruikt. Door het toepassen van slim energiemanagement wordt de noodzaak van een zwaarder elektriciteitsnet voorkomen. En ook belangrijk: elektrisch rijden krijgt een impuls. Het project PowerParking was daar! Project PowerParking “Parkeren, laden en m’n auto staat droog. En de overkapping ziet er verrassend fraai uit.” Zomaar een reactie uit de gemeente Dronten, waar PowerParking sinds voorjaar 2021 volop in gebruik is. In dit EFRO*-project steken provincie Flevoland, gemeente Dronten, TU Delft, Eneco, Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark en Alfen samen energie. Wat zijn de leerervaringen tot nu toe?  * EFRO: Europees Fonds Regionale Ontwikkeling Nieuwsgierig naar deze ervaringen? Meld je dan uiterlijk 17 maart hier aan voor de eindconferentie PowerParking. Wanneer: 31 maart 2022 Tijd: 13:00 – 17:15 uur Locatie: theater De Meerpaal in Dronten   Conceptprogramma eindconferentie PowerParking 13:00 – 15:00 uur Welkom en plenair deel Opening door wethouder Dronten en gedeputeerde Flevoland Programma Kansen voor West III – subsidiekansen voor de energietransitie Presentatie PowerParking Kansen en knelpunten voor uitrol Bezoek aan de PowerParking locatie 15:00 – 16:15 uur Workshops Ronde 1: keuze uit: Praktijkervaringen bij de ontwikkeling van PowerParking Gemeente Dronten en Eneco Ontwikkeling van een solar carport in een wijkaanpak Spreker nog niet bevestigd Onderzoeksresultaten PowerParking in congestiegebied TU Delft (Engels gesproken) Waar gaat het naartoe met elektrisch rijden? MRA-elektrisch Ronde 2: keuze uit: Slim energiemanagement / de rol van de batterij PetaWatts De business case  Eneco met Merosch Onderzoeksresultaten CO2-emissiereductie van het systeem TU Delft (Engels gesproken) Ontwikkeling van een kleine solar carport Spreker nog niet bevestigd 16:15 – 17:15 uur Afsluiting en netwerkborrel   Ik meld me aan   Na je aanmelding ontvang je in maart een bevestiging van het programma. Dan kun je ook je keuze voor de twee workshops doorgeven. Tijdens de conferentie houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen. Voor meer informatie kun je bellen naar Karin Maatje van de provincie Flevoland, telefoonnummer 06 - 27588737. Of stuur een e-mail naar: [email protected] Download hier de uitnodiging.

31-03-2022
Gemist event
Seminar Uitvoeringskracht voor toekomstbestendige bedrijventerreinen
Seminar Uitvoeringskracht voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Kadaster en Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen) organiseren samen een seminar op donderdagmiddag 24 maart 2022. Het thema voor deze werkbijeenkomst is: "Uitvoeringskracht voor toekomstbestendige bedrijventerreinen".    Voor wie? Dit seminar is bedoeld voor: EZ medewerkers bij gemeenten waar bedrijventerreinen zijn gevestigd besturen van ondernemersverenigingen en daarbinnen eigenaren vastgoed die gevestigd zijn op een bedrijventerrein parkmanagers Met de juiste data naar de juiste spelers Wat weet u van de bedrijventerreinen in uw gemeente? In hoeverre kunnen deze terreinen bijdragen aan uw beleidsambities?  En hoe komt het dat de mogelijkheden weinig worden benut? Hoe zorgt u ervoor dat plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd?  Aan de hand van een bedrijventerrein in Amersfoort en Gouda laten we zien welke data u helpen om meer grip te krijgen op het bedrijventerrein. En op welke manier u kunt verbinden met de spelers op het bedrijventerrein. We zoomen daarbij in op de eigenaren. Eigenaren hebben immers de beschikkingsmacht over de grond op het bedrijventerrein en zijn daarmee een belangrijke speler. Wilt u in uw eigen gemeente aan de slag met bedrijventerreinen? Loopt u al langer aan tegen het gebrek aan uitvoering? Dan nodigen we u van harte uit om op 24 maart de werksessie bij te wonen.  Programma 24 maart 2022 Middag van 13.30 tot 17.00 uur Programma onderdelen: Inloop met koffie en thee   Toepassing van de monitor door Jeroen Bosma en Jeroen Brandsma Pauze Workshop Netwerk en borrel Maximaal 30 personen Er kunnen maximaal 30 personen naar het seminar komen, dus meld u snel aan via [email protected]. Eén week van te voren krijgt u informatie over de locatie en de precieze aanvangstijd. We hopen u 24 maart op Lage Weide te mogen ontvangen.  

24-03-2022
Gemist event
Livestream | Bedrijventerreinen: cruciaal in de energietransitie
Livestream | Bedrijventerreinen: cruciaal in de energietransitie

In 2030 moeten we als Nederland een CO2 reductie van 55% behalen en in 2050 geheel energieneutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn cruciaal, zo niet onmisbaar, in de energietransitie. Er kunnen forse stappen gezet worden met betrekking tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Door met slimme oplossingen energie op te slaan en onderling uit te wisselen wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast en kunnen bedrijven hun duurzame ambities realiseren, om zo bij te dragen aan de reductie van CO2. Op verschillende bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de MRA zijn al grote stappen gezet om de CO2 doelstellingen te behalen. Deze koplopers dienen als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in de regio. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en PHB heeft Buck Consultants International de kansen voor energietransitie op alle bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in kaart gebracht. Voor ieder bedrijventerrein in regio, in totaal 380, zijn de kansen inzichtelijk gemaakt en maatregelen en instrumenten uiteengezet waarmee ondernemers en gemeenten aan de slag kunnen. Gemeenten en ondernemers zitten aan tafel om samen te kijken naar de mogelijkheden, succesvolle voorbeelden en beschikbare ondersteuning. Onder leiding van Thijs Pennink (Oud-directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN) gaan Tom Grootjen (SAENZ), Axel Boomgaars (Gemeente Ouder-Amstel), Sigrid van der Valk (Gemeente Medemblik), Bas Koeten (Bas Koeten Racing en stichting Energie neutrale bedrijventerreinen Westfriesland), Rob van der Wal (CirCoPack en Ondernemend Heiloo), Nico Meester (Ontwikkelingsbedrijf NHN) en Frans van de Beek (PHB) het gesprek aan. Luister en kijk je mee maandag 14 maart?

14-03-2022
Gemist event
Kennisbijeenkomst Red flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen
Kennisbijeenkomst Red flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen

In het najaar van 2020 heeft PHB samen de provincie Noord-Holland een webinar georganiseerd over ondermijning op bedrijventerreinen.  In vervolg daarop nodigt zij u graag uit voor de hybride kennisbijeenkomst "Red Flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen" (fysiek en online) op donderdagmiddag 3 maart.   Doel Kennisuitwisseling Ervaringen uitwisselen Bijdragen aan het opbouwen van een netwerk op gebied van criminele inmenging Versterking rol ondernemers(verenigingen) Alex Straathof en Erik Essen, Lector respectievelijk Onderzoeker bij het lectoraat Management van Cultuurverandering, Hogeschool van Amsterdam geven een presentatie over hun onlangs afgeronde onderzoek Red Flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen. Met het tweejarige onderzoeksproject richtten zij zich op de minder opvallende, maar desalniettemin cruciale elementen, met als sleutelbegrip ‘criminele inmenging’. Samen met een consortium van ondernemers en gemeenten hebben zij onderzocht hoe de rol van ondernemers en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen versterkt kan worden. De belangrijkste opbrengsten van dit onderzoek worden tijdens de bijeenkomst gedeeld. Er zal zowel aandacht besteed worden aan het leren zien en herkennen van criminele inmenging, als het toepassen van de inzichten die daaruit voortkomen. Ondermijning in de praktijk Ewoud Slot, programmacoördinator ondermijning (stadsdelen) bij de Gemeente Amsterdam, vertelt ons hoe ondermijning in Amsterdam in de praktijk wordt aangepakt. Amsterdam heeft recent een aanpak voor de gehele stad ontwikkeld, die door meerdere projectleiders ondermijning in alle stadsdelen wordt toegepast. Doel is om de stad weerbaarder te maken door ondermijning goed ingebed te krijgen en op een duurzame manier aan te pakken. Welke ontwikkelingen ziet men in Amsterdam, welke kansen zijn er en waar loopt men tegen aan? Interactief fysiek of online? Het delen van kennis en ervaringen en het opbouwen van een breed netwerk in de Metropoolregio Amsterdam zijn belangrijke doelstellingen van deze bijeenkomst. Hier zal volop ruimte voor geboden worden. Door fysiek aanwezig te zijn, zal interactie en relatie-opbouw met anderen uiteraard meer mogelijk zijn. We zouden het daarom goed vinden als je fysiek aanwezig kunt zijn. Maar ook als je online deelneemt, kun je via de chat vragen stellen. Programma 14.30 uur           Ontvangst met koffie/thee 15.00 uur           Welkomstwoord door Frank Voorbergen, PHB 15.05 uur            Presentatie ‘Red Flags’ door Alex Straathof en Erik Essen Hogeschool van Amsterdam 15:35 uur            Presentatie “Weerbare Stad’ door Ewoud Slot, gemeente Amsterdam 16.00 uur            Panelgesprek met presentatoren 16.15 uur            In gesprek met presentatoren en elkaar                            Verdieping, ervaring delen en expertise ophalen Hoe signaleer je ondermijning? Hoe kan de meldingsbereidheid worden vergroot? Hoe is handhaving geregeld? Welke rol kunnen de politie en de parkmanagement/ondernemersvereniging spelen? Welke kansen zien gemeenten en waar loopt men tegenaan? 16.40 uur            Plenaire afsluiting 16.50 uur            Netwerkgelegenheid met hapje en drankje 17.45 uur            Einde Datum en tijd Donderdag 3 maart 2022 Inloop vanaf 14.30 uur Start programma 15.00 uur Einde programma 16.50 uur Netwerkborrel tot 17.45 uur Locatie C-Bèta Rijnlanderweg 916 2132 MN  Hoofddorp Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen. Aanmelden Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst, [email protected]. VERMELD DAAR DAN BIJ OF JE FYSIEK OF ONLINE AANWEZIG BENT.   Over PHB Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsovereenkomst van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten, omgevingsdiensten en de Vervoerregio Amsterdam.

03-03-2022
Gemist event
50 jaar ‘Grenzen aan de groei’ – Wat gaan we de komende 50 jaar doen?
50 jaar ‘Grenzen aan de groei’ – Wat gaan we de komende 50 jaar doen?

Op 2 maart is het 50 jaar geleden dat het rapport 'Grenzen aan de groei' van de club van Rome verscheen. Het rapport schetste het scenario dat als de westerse maatschappij doorging met de consumptiemaatschappij, een immense catastrofe het gevolg zou zijn. Het rapport werd de aanjager van de milieubeweging van de jaren tachtig en lijkt met de huidige klimaatverandering en biodiversiteitscrisishelaas relevanter dan ooit. Wat kunnen we, anno 2022, leren van het rapport? Wat is er de afgelopen jaren al wel gedaan en wat moeten we nog doen? Hoe kunnen we vergroening, digitalisering en een circulaire economie inzetten om het tij te keren? Om deze vragen te beantwoorden en een blik in het verleden en heden te werpen slaan Future City Foundation, Stichting Steenbreek en de SKBN de handen ineen tijdens een online talkshow op 2 maart van 10.00 - 11.00 uur. Mediapartner van dit Webinar is Stadszaken.nl. Datum: 2 maart, van 10.00 - 11.00 uur Locatie: Online talkshow onder leiding van Jan-Willem Wesselink Kosten: Gratis In het rapport lees je de alarmerende boodschap: “De mensheid kan niet blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijkheden te komen. (…) Dat betekent dat we de keuze hebben tussen nieuwe doelstellingen zoeken teneinde onze toekomst in eigen handen te nemen, of ons onderwerpen aan de onvermijdelijk wredere gevolgen van ongecontroleerde groei.” Welke nieuwe doelstellingen kunnen we nu zoeken om ervoor te zorgen dat we onze toekomst en die van onze kinderen in eigen hand nemen? Daarover gaan we met drie experts (namen volgen z.s.m.) in gesprek. Wilt u meer weten en meepraten? Meld u aan   Over de Future City Foundation De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden. Lees meer Over Stichting Steenbreek Stichting Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie en biedt ondersteuning bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving. De Steenbreekvisie is dat het besef dat groen goed is voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en een fijne, aantrekkelijke leefomgeving gemeengoed wordt. En dat iedereen in Nederland, van bewoner tot bestuurder, hiernaar handelt. Bekijk de website Over SKBN De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is al tien jaar de landelijke kennisalliantie voor de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen en andere werklocaties.  Over Stadszaken.nl Stadszaken.nl informeert stedelijk professionals en RO-ers over ontwikkelingen in het vakgebied met dagelijks nieuws, achtergronden, tools, inspiratie en events. Dat doen we binnen de thema’s die er nu toe doen, namelijk economie, ruimte, circulaire economie, mensen en smart cities. Stadszaken.nl publiceert iedere werkdag actuele content en daarnaast minimaal drie keer per week achtergrond-, opinie- en/ of how-to-verhalen. Dat doen we samen met een netwerk van partners en een professionele redactie, ieder met zijn eigen specialiteit. Bekijk de website Meld u aan

02-03-2022
Gemist event
Verkiezingsdebat 2022: Werklocaties in de knel
Verkiezingsdebat 2022: Werklocaties in de knel

Door de grote nadruk die wordt gelegd op woningbouw, dreigt het werken in de marge te raken. Ruimtelijke verdringing van werkfuncties uit de stad is deels al realiteit. Is dit wenselijk? Is het nodig? Steden bestaan bij de gratie van economische dynamiek. Hoe houden en vinden we fysieke ruimte voor versterking van de stedelijke economie? Bij welke thema’s en doelgroepen moeten de prioriteiten liggen op economisch gebied in de komende raadsperiode? Bij de ontwikkeling van kennisintensieve bedrijven, het reguliere bedrijfsleven in kantoren, logistiek en maakindustrie of toch bij de detailhandel en cultuursector, die zo te lijden heeft van corona? En op wie richt je je dan: starters, het al gevestigde midden- en kleinbedrijf of nieuwe vestigers uit het buitenland? En vervolgens, wáár dan in de gemeente? Op goed ov-ontsloten kantoorlocaties, op te herontwikkelen en te intensiveren bedrijventerreinen of in nieuwe gespecialiseerde vestigingsmilieus? En hoe maak je van functiemenging een haalbare kaart? In dit online-verkiezingsdebat schetsen betrokken bestuurders en experts hun dilemma’s en komen we tot concrete stappen om knelpunten weg te nemen, ter inspiratie voor de nieuwe collegeakkoorden.   Datum: 22 februari 2022 Tijd: 16:00 – 17:00 Locatie: online Gasten Monique Esselbrugge, wethouder Financiën, Economie, Vestigingsbeleid (D66) – Gemeente Nijmegen Hans Krieger, wethouder Economische Zaken, Gebiedsontwikkeling, Grondzaken (VVD) – Gemeente Zaanstad (gevraagd) Erwin Boom, wethouder Kennisinfrastructuur, Arbeidsmarkt, agrifood, logistiek en Maakindustrie – Gemeente Venlo Experts Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International Cees-Jan Pen, Lector De Ondernemende Regio (Fontys) Theo Föllings, manager Business Development Oost NL en voorzitter SKBN Doe mee! Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden   Het online verkiezingsdebat wordt georganiseerd door de redactie van ROm-Stadszaken.

22-02-2022
Gemist event
Voorlichtingsbijeenkomst 'Circulair Praktijkprogramma 2.0' tijdens week van de Circulaire economie
Voorlichtingsbijeenkomst 'Circulair Praktijkprogramma 2.0' tijdens week van de Circulaire economie

Van 7 t/m 12 februari is de Week van de Circulaire economie. En in het kader daarvan blikken SKBN en C-creators op 8 februari van 9.00 - 10.00 uur vooruit op het Praktijkprogramma 'Circulaire werklocaties' 2.0 en terug op het Praktijkprogramma 1.0.  Datum: 8 februari van 9.00 - 10.00 uur Locatie: Online, link volgt Deelname gratis Meld u aan voor de voorlichtingsbijeenkomst Wat kunt u verwachten van het praktijkprogramma? Interessante projectvisits gedurende het jaar (Het aantal projectvisits is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers. Bijvoorbeeld bij 10 deelnemers zijn er 10 projectvisits); Kennisuitwisseling met andere werklocaties en organisaties; Delen van verslagen en handelingsperspectieven van de andere werklocaties en leren van elkaar door het delen van documenten en ervaringen in de community; Uitbreiding van uw netwerk op gebied van de circulaire transitie; Oplevering van producten die als handvatten kunnen dienen; Op maat gegeven advies van circulaire experts. Bent u bezig met de circulaire of energietransitie? Wilt u stappen maken binnen uw gebied of werklocatie? Meld u dan nu aan voor versie 2.0: Aanmelden voor het praktijkprogramma. Wat? We starten in het voorjaar van 2022, mits er genoeg animo is. We zien u graag bij de bijeenkomst in de week van de Circulaire economie op 8 februari van 9.00 - 10.00 uur.  Start de dag op een circulaire manier en meld u nu aan! Meld u nu aan voor de voorlichtingsbijeenkomst Heeft u vragen? Neem dan contact op met Zoë Spaaij via [email protected].

08-02-2022
Gemist event
Voorlichtingsbijeenkomst 'Circulair Praktijkprogramma 2.0'
Voorlichtingsbijeenkomst 'Circulair Praktijkprogramma 2.0'

Ziet u kansen om circulariteit te integreren in uw werk op bedrijventerreinen? Wilt u ervoor zorgen dat uw bedrijventerrein of werklocatie in uw gemeente meer toekomstbestendig wordt? En wilt u weten hoe anderen dit aanpakken en leren van de ervaring van andere werklocaties? SKBN, C-creators en Akro Consult slaan de handen ineen om uw verder te helpen in de circulaire transformatie met het praktijkprogramma ‘Circulaire werklocaties 2.0’. Wilt u hierover meer weten? Op 20 januari 2022 organiseren we een voorlichtingsbijeen­komst van 10.00 - 12.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link. Wat kunt u verwachten? Interessante projectvisits gedurende het jaar (Het aantal projectvisits is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers. Bijvoorbeeld bij 10 deelnemers zijn er 10 projectvisits); Kennisuitwisseling met andere werklocaties en organisaties; Delen van verslagen en handelingsperspectieven van de andere werklocaties en leren van elkaar door het delen van documenten en ervaringen in de community; Uitbreiding van uw netwerk op gebied van de circulaire transitie; Oplevering van producten die als handvatten kunnen dienen; Op maat gegeven advies van circulaire experts. Bent u bezig met de circulaire of energietransitie? Wilt u stappen maken binnen uw gebied of werklocatie? Meld u dan nu aan voor versie 2.0: Aanmelden voor het praktijkprogramma. Wat? We starten in het voorjaar van 2022, mits er genoeg animo is. In de week van de circulaire economie zal er een kick-off worden georganiseerd waarin we terugblikken naar de geleerder lessen van het praktijkprogramma 1.0 en vooruitblikken naar de leerdoelen voor het nieuwe praktijkprogramma. We zien u graag bij de voorlichtingsbijeenkomst op 20 januari van 10.00 – 12.00 uur. Meld u nu aan voor de voorlichtingsbijeenkomst Heeft u vragen? Neem dan contact op met Zoë Spaaij via [email protected].

20-01-2022
Gemist event
BT Event 2021: De kracht van werklocaties
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant. Bekijk hier een terugblik op het BT Event. De kracht van werklocaties Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering. Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen. Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen. Doel De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk! Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

10-11-2021
Gemist event
Provada 2021 - Succesvolle herontwikkeling bedrijventerreinen
Provada 2021 - Succesvolle herontwikkeling bedrijventerreinen

Ontmoet SKBN tijdens de Provada. In deze sessie - georganiseerd door Buck Consultants International - maak je kennis met de ontwikkelingen op de Plaspoelpolder. Herontwikkeling van (delen van) bedrijventerreinen is voor de toekomstkracht van bedrijven én de stedelijke economie cruciaal. Vaak is er echter sprake van een (korte termijn) financieel tekort, terwijl het herontwikkelingsproject wél duidelijk economische voordelen (groei van bedrijven en werkgelegenheid) én positieve maatschappelijke effecten heeft in de vorm van een toekomstbestendige bedrijvenlocatie met een duurzame inrichting en ruimte voor energietransitie. Een brede organisatie van het proces, samenwerking met vastgoedpartijen én risicodragende cofinanciering door overheden moeten en kunnen in plaats komen van langdurige processen en subsidies. Maar hoe kan dat in de praktijk? In deze sessie worden drie praktijkvoorbeelden toegelicht door betrokkenen, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie staat onder leiding van Paul Bleumink, managing partner van Buck Consultants International. Het programma ziet er als volgt uit: 15.00 - 15.15 uur Anders organiseren en financieren van herontwikkeling Herontwikkeling van bedrijventerreinen komt van de grond door kansenzones binnen terreinen af te bakenen. In zo’n kansenzone ontwikkelen bedrijven in het gebied, ontwikkelaars/beleggers en de gemeente samen haalbare plannen. Wat zijn de succesfactoren? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International. 15.15 - 15.30 uur Deventer pakt het integraal op samen met ondernemers De gemeente Deventer werkt in het programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer 2030’ (TBBTD) intensief samen met ondernemers. Menno ten Heggeler, projectleider TBBTD geeft een toelichting op die samenwerking met concrete voorbeelden op grote terreinen zoals Bergweide en Kloosterlanden. 15.30 - 15.45 uur Er is iets moois gaande op de Plaspoelpolder Plaspoelpolder kent met name in het Middengebied verouderd vastgoed. Maar er is weinig leegstand en recent worden panden en kleinere deelgebieden herontwikkeld. Ivar van der Drift (Industrieschap Plaspoel Polder) en Armand van de Laar (wethouder Gemeente Rijswijk) vertellen aan de hand van de plankaart van het gebied wat er aan vernieuwingen plaatsvindt. Er is sprake van een kentering in de markt, doordat ontwikkelaars/beleggers panden en kavels opkopen, om die opnieuw als bedrijfsruimtes in de markt te zetten. Waar nodig zet het Industrieschap ook haar eigen vermogen in.  15.45 - 16.00 uur Herontwikkeling van brownfields is een must in het logistiek knooppunt Venlo Er zijn in Venlo in de afgelopen tien jaar veel gronden uitgegeven aan grote logistieke bedrijven. Tegelijkertijd zijn er ook verouderde locaties, zoals in Belfeld. Erwin Boom (wethouder gemeente Venlo) en ontwikkelaar René Geujen (NextLevel Development) gaan in op de succesvolle herontwikkeling van zo’n brownfieldlocatie in Belfeld. Wat waren de knelpunten, hoe heeft het samenspel tussen gemeente en ontwikkelaar zich ontwikkeld en welke lessen kunnen daaruit voor andere brownfields worden afgeleid? 16.00 – 16.15 uur Discussie met panel en met de zaal De inleiders vormen het panel van deskundigen, dat onder leiding van moderator Paul Bleumink ingaat op vragen vanuit de zaal. Meer informatie Datum: Woensdag 27 oktober 2021 Tijd: 15:00 - 16:15 uur Organisatie: Buck Consultants International in samenwerking met Provada Locatie: RAI, Amsterdam – Zaal E107 NB: Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden, koop je toegangsbewijs via deze link.  

27-10-2021
Gemist event
Provada 2021 - Stedelijke functiemenging in de praktijk
Provada 2021 - Stedelijke functiemenging in de praktijk

Ontmoet SKBN tijdens de Provada. In deze sessie - georganiseerd door Buck Consultants International - is Theo Föllings (voorzitter SKBN) panellid. De stad is om te wonen, te winkelen, te genieten van cultuur, onderwijs te volgen .... én om te werken. Met alle ruimteclaims op tafel - woningbouw voorop - lijken ruimtezoekende bedrijven straks nauwelijks plaats te kunnen vinden in steden. Maar bedrijven willen óók graag in de stad zitten: nabij personeel, openbaar vervoer-knooppunten, gelijksoortige bedrijven en lokale markt. Functiemenging biedt kansen, als instrument om te vernieuwen, te verlevendigen, te intensiveren en synergie te bereiken. Niet als doel op zichzelf, want soms zijn combinatiemogelijkheden beperkt of is er een sterke logica om juist één functie dominant te laten blijven. In deze sessie worden 2 praktijkvoorbeelden gepresenteerd met aandacht voor haalbaarheid, succes- en faalfactoren, en organisatie van het proces, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie wordt geleid door Marcel Michon, managing partner van Buck Consultants International (BCI). Het programma ziet er als volgt uit: 14.00 - 14.15 uur Functiemenging op basis van heldere afwegingen Hoe komen steden en de vastgoedsector tot een goede afweging van wonen, werken en voorzieningen op diverse typen werklocaties in een stad en tot welke typen werkmilieus en mengvormen van wonen en werken leidt dat Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International. 14.15 - 14.30 uur Verkleuren van een binnenstedelijk bedrijventerrein heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van omliggende gebieden In Spoorzone Oost in Arnhem worden complexe opgaven van wonen en werken opgelost in een ruimer gebied. Gielijn Blom en Heleen Sauer, beiden senior beleidsadviseur bij de gemeente Arnhem, presenteren de herontwikkeling/transformatie van bedrijventerrein Rijnpark naar een nieuwe woon/werkomgeving. Die forse ingreep vraagt om versnelde herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een nieuwe haven voor bedrijven in de directe omgeving van Rijnpark. 14.30 - 14.45 uur Maakindustrie in de stad Rotterdam Makersdistrict combineert wonen en werken in MerweVierhavens (M4H). Dat betekent kleinschalige maakindustrie inpassen naast wonen en voorzieningen. Harriët Sinnige, manager vastgoed van de Port of Rotterdam, geeft het belang van M4H aan voor het versnellen van de transities in de haven, stad en regio. Innovatieve maakbedrijven zijn daarvoor cruciaal en zij willen in een inspirerende werkomgeving gevestigd zijn. Daarvoor biedt M4H de (ontwikkel)ruimte. 14.45 – 15.15 uur Discussie met panel van deskundigen en met de zaal Vragen uit de zaal worden beantwoord door een panel van deskundigen, bestaande uit de inleiders, Theo Föllings (voorzitter van SKBN) en Jordi Hubers (senior adviseur Buck Consultants International). Het goed invullen van stedelijke functiemenging is de grote uitdaging voor de komende jaren, want ook maak- en handelsbedrijven horen bij en in de stad. Hoe lossen we de knelpunten op? Meer informatie Datum: Dinsdag 26 oktober 2021 Tijd: 14:00 - 15:15 uur Organisatie: Buck Consultants International in samenwerking met Provada Locatie: RAI, Amsterdam – Zaal E107 NB: Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden, koop je toegangsbewijs via deze link.  

26-10-2021
Gemist event
Summerschool Bedrijventerreinen grijs en grauw? Maak ze groen-blauw!
Summerschool Bedrijventerreinen grijs en grauw? Maak ze groen-blauw!

Denk je aan bedrijventerreinen, denk je waarschijnlijk niet direct aan groen. En dat is een gemiste kans. Groene bedrijventerreinen zijn niet alleen fijn voor bloemetjes en bijtjes en beter voor de gezondheid van de werknemers, maar vergroening is ook economisch aantrekkelijk. Hoe zorg je ervoor dat bedrijventerreinen en gemeentes de kansen van vergroening gaan zien? Doe mee aan de summerschool op 18, 19 en 20 oktober 2021. Waar gaat het over? Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat en de economie van steden. Een groot deel van het stedelijke bedrijfsleven vindt hier plaats. Maar ze nemen ook 10 tot 20 procent ruimte van een stad in. Uit onderzoek blijkt dat bedrijventerreinen voor slechts 1 procent van hun oppervlakte bestaan uit groen-blauwe structuren, denk aan bomen, vaste planten, gras, sloten of poelen. En 90 procent van de daken van bedrijfspanden zijn onbenut, terwijl hier kansen liggen voor groene daken of zonnepanelen. Er valt dus nog veel te winnen op gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie. Bovendien werkt bijna een derde van de werkende bevolking op een bedrijventerrein. Volgens onderzoek is groen belangrijk voor de vitaliteit van werknemers, omdat het onder andere beweging stimuleert. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen het belang van de groen-blauwe transitie gaat zien? Hoe maak je de maatschappelijke meerwaarde van groen-blauwe bedrijventerreinen inzichtelijk en zorg je ervoor dat de transitie wordt versneld en iedereen hierin meegaat? Tijdens deze summerschool dagen we jou uit om hierover na te denken. Je gaat 3 dagen lang in multidisciplinaire teams aan de slag met de vraag: Welke kansen en uitdagingen biedt het vergroenen en klimaat adaptief maken van bedrijventerreinen en hoe zorg je ervoor dat groen het nieuwe economische normaal wordt en zo de vitaliteit van de werknemers op bedrijventerreinen wordt versterkt? Waarom meedoen? Leer hoe je groen en economie met elkaar kunt verbinden; Ontwikkel je professionele en persoonlijke skills; Maak kennis met hoe gemeentes, provincies en bedrijventerreinen werken en ontmoet een onwijs interessant netwerk van bedrijven en stakeholders; Omdat je graag de leefomgeving een groener en gezonder wil maken; Omdat je graag bezig bent met inhoudelijke en vernieuwende onderwerpen; Omdat je interessante mensen wil leren kennen; En drie dagen plezier met hen wil hebben. Voor wie? Ben je: HBO / WO, studerend of net aan het werk Voor economisten, vastgoedkenners en urbanisten Vind jij duurzaamheid belangrijk, maar wil je ook impact maken? En zie je welke businesskansen vergroening en verduurzaming oplevert? Doe dan mee aan deze summerschool! Je leert in een team met studenten uit andere disciplines hoe je groen economisch aantrekkelijk maakt . En hoe economie en ecologie elkaar niet hoeven uit te sluiten. Voor duurzaamheidsfanaten en groenspecialisten Vind jij een groene leefomgeving belangrijk? En wil jij die grijze betonblokken het liefst omtoveren tot een groen en duurzaam walhalla? Doe dan mee aan deze summerschool en denk mee hoe je bedrijventerreinen groen kunt ontwikkelen én beheren. Bedenk hoe gemeentes en bedrijventerreinen samen de uitdagingen en kansen van een duurzame leefomgeving gaan oppakken. Voor sociologen en gezondheidsexperts Een groene leef- en werkomgeving is belangrijk voor de gezondheid van de gebruikers. Het nodigt uit om meer te bewegen  en het is bewezen dat uitzicht op groen je productiever maakt. Maar hoe overtuig je grondeigenaren ervan dat het belangrijk is om in een groene leefomgeving te investeren? Bedenk tijdens deze summerschool samen met je team oplossingen voor een groenere leefomgeving. Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Je hebt een achtergrond in ruimtelijke ordening, planologie, sociologie, sustainable studies, groen, toerisme, gezondheidswetenschappen, geo design, economie, of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers. Deze summerschool wordt georganiseerd door Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, Stichting Steenbreek en SKBN.

20-10-2021
Gemist event
Kennisbijeenkomst PHB/SADC: Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?
Kennisbijeenkomst PHB/SADC: Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?

Wat kunnen we van hen leren, en welke vragen wil je stellen? Energietransitie op bedrijventerreinen. Dat is iets wat veel ondernemers en gemeenten wel willen. Immers, gezamenlijk staan we voor de grote opgave van de energietransitie in Nederland en ook bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe doe je dat? Energie besparen, duurzaam opwekken van energie en eventueel opslag van duurzame energie in een gebied waar allerlei ondernemers zijn gevestigd? En wat kost dat dan? Kun je als ondernemer ook kosten besparen en wat levert het financieel en maatschappelijk (CO2-reductie) op? PHB organiseert 12 oktober de (gratis) hybride kennisbijeenkomst ‘Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?’. Hieronder informatie over het programma en het aanmelden. In MRA-regio zijn er twee initiatieven die al grote stappen hebben gezet in de energietransitie op bedrijventerreinen: GreenBiz IJmond en SAENZ. Zij hebben al diverse projecten uitgevoerd en van de provincie Noord-Holland subsidie gekregen om andere initiatieven op te zetten en uit te werken. Onderdeel van de ondersteuning van de provincie is dat beide initiatieven hun kennis en ervaring delen. Daarom organisereert PHB op 12 oktober deze bijeenkomst. Ze doen dit door middel van interactieve sessies waardoor er ook volop de gelegenheid is om vragen te stellen. Dus bereid je vragen voor en vraag om advies. Samen proberen we de kansen en knelpunten van de energietransitie voor bedrijventerreinen op tafel te krijgen. Programma (onder voorbehoud) 15.00 uur            Inloop en ontvangst 15.30 uur            Start fysieke bijeenkomst en online uitzending 15.30 uur            Opening door Frank Voorbergen (adviseur PHB) 15.35 uur            Introductie door Tom Grootjen, SAENZ 15.45 uur            Introductie door Jan Boudesteijn, GreenBiz IJmond 15.55 uur            Panel 1 o.l.v. Frank Voorbergen met interactie met deelnemers in de zaal met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Sale Wiersema (PHB) en Dennis Meerburg (PHB) Welke kansen en knelpunten liggen er met betrekking tot energiebesparing, duurzame opwek en opslag van duurzame energie? Waar lopen ondernemers tegenaan bij het versnellen en opschalen? Wat zijn oplossingen die goed werken? Met welke partij(en) kunnen knelpunten en oplossingen worden aangepakt zodat die versnelling en opschaling wel tot stand komt? Welke subsidies zijn mogelijk, en hoe kunnen verschillende subsidies (provincie, gemeentelijke overheid) worden gestapeld? Welke ervaringen zijn er met lokale opslag (batterijen, accu’s) gericht op collectieve opslag c.q. opslag op bedrijfsniveau? Beantwoording specifieke vragen van deelnemers uit de zaal 16.25 uur            Conclusies en aanbevelingen uit panel 1 discussie, door Frank Voorbergen 16.30 uur            Panel 2 o.l.v. Frank Voorbergen met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Frank van de Lustgraaf (gemeente Amsterdam),     Boris Alers (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en René Kroese (Liander) Welke rol kunnen de gemeenten en de Omgevingsdienst spelen in de informatie over de mogelijkheden, verplichtingen en het oplossen van knelpunten in verduurzaming? Welke rol kan de gemeente spelen in het faciliteren van ondernemers? Hoe kunnen de belangen van de ondernemers en de (soms andere) vastgoedeigenaren worden samengebracht? Hoe richt je een lokaal energieplatform op en welke samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk? 17.00 uur            Samenvatting 17.05 uur            Mededelingen Vragenuurtje PHB, SAENZ en GreenBiz IJmond Status onderzoek ‘Energiepotentie bedrijventerreinen’ door Frans van der Beek 17.15 uur            Einde online uitzending 17.15 uur            Netwerkborrel 18.00 uur           Einde Datum, tijd en wijze Dinsdag 12 oktober, 15.30 – 18.00 uur (online 17.15 uur) Hybride bijeenkomst Deze bijeenkomst is hybride. Dat betekent dat je de bijeenkomst zowel fysiek als online kunt bijwonen. Wij adviseren je echter fysiek aanwezig te zijn zodat je zowel tijdens de panelsessies jouw vragen kunt stellen en achteraf nog van gedachten kan wisselen met de andere aanwezigen. Locatie fysieke bijeenkomst C-Bèta Rijnlanderweg 916 2132 MN  Hoofddorp Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen. Coronatoegangsbewijs De geldende coronatoegangsrichtlijnen worden gevolgd. Dat betekent dat je toegang kunt krijgen tot het fysieke event als je jouw vaccinatiebewijs (corona-app), herstelbewijs of een negatieve testuitslag via testen voor toegang kunt overleggen. Neem ook je ID mee. Aanmelden fysieke bijeenkomst Je kunt je aanmelden voor de fysieke bijeenkomst door een mail te sturen naar [email protected], o.v.v. AANMELDING FYSIEKE KENNISBIJEENKOMST PHB. Vergeet niet je coronatoegangsbewijs en ID mee te nemen. Aanmelden online bijeenkomst Je kunt je aanmelden voor de online bijeenkomst door een mail te sturen naar [email protected], o.v.v.. AANMELDING ONLINE KENNISBIJEENKOMST PHB. Daags van te voren ontvang je van ons een link naar de uitzending. Over GreenBiz IJmond GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers, die ondernemers en gemeenten helpt met het verduurzamen van hun bedrijf en het bedrijventerrein. Dit betekent dat zij zich richten op de thema’s energie besparen, duurzame energie opwekken inclusief een lokaal energie platform, educatie en circulaire economie. In verschillende gemeenten zijn zogenoemde GreenBiz Deals getekend. Dit zijn Beverwijk, Uitgeest, Velsen en Heemskerk. Inmiddels hebben meer dan 60 ondernemers in verschillende gemeenten de GreenBiz Green Deal getekend. Hieruit blijkt de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn vruchten af te werpen om gezamenlijk de CO2 reductie- en energieverbruik- te verlagen. Doel is om dit verder uit te breiden/ op te schalen. Over SAENZ SAENZ is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers. Opgericht in 2016. De aangesloten bedrijven zijn uitsluitend bedrijven gevestigd in Wormerveer op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. Sinds 2020 kunnen ook bedrijven zich aansluiten die gevestigd zijn op de aangrenzende bedrijventerreinen in Wormer en Assendelft-Noord. Doelstellingen van de vereniging zijn: Gezamenlijke inkoop (exploitatievoordeel te realiseren voor de aangesloten leden) Ondersteuning leden bij duurzaamheidsvraagstukken Het realiseren van een lokaal energie platform waarbij lokaal opwek gekoppeld wordt aan lokaal verbruik gericht op de zakelijke markt. Over PHB PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsovereenkomst van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten, omgevingsdiensten en de Vervoerregio Amsterdam.

12-10-2021
Gemist event
Inspiratiebijeenkomst Realistisch verduurzamen van bedrijventerreinen
Inspiratiebijeenkomst Realistisch verduurzamen van bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen verduurzamen, welke ondernemer wil dat niet? Zonnepanelen op het dak brengen je energierekening omlaag. Klimaat-adaptieve maatregelen, zoals wateropvang en groenvoorzieningen, voorkomen dat je installaties vastlopen door hittestress. Én al die activiteiten zorgen voor een gezonde leefomgeving. Het ondernemerschap op bedrijventerreinen levert een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Bedrijventerreinen moeten toekomstbestendig ingericht worden, met aandacht voor duurzame mobiliteit, energiebesparing en circulariteit. Maar hoe pak je dit aan op een realistische manier? Over dit thema organiseren het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB-Nederland en IVN, het instituut voor natuureducatie, een inspiratiebijeenkomst op 28 september van 16.00-19.00 uur. Tijdens het programma is het mogelijk deel te nemen aan een rondleiding over het terrein onder leiding van Dave Heesakkers (vastgoedbedrijf Next Level) en Rene Geujen (Provincie Zuid-Holland). Inspirerende sprekers Jelle de Jong, algemeen directeur IVN ‘Wat weten ze bij de High Tech Campus of Schiphol Trade Park over vergroenen wat wij nog niet weten?’ Jelle licht het project ‘Vergroenen bedrijventerreinen’ toe, waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan bij het Nationale Groeifonds. Groene groeier Marc van der Heijden, oprichter van Bee in Balance. Hij plaatst bijenkasten en ecosystemen op bedrijventerreinen. Samen met liftenproducent Kone zal hij uitleggen wat de meerwaarde voor ondernemers is. Gedeputeerde Willy de Zoete gaat in op het provinciaal beleid voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. De provincie Zuid-Holland loopt daarin voorop. Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West, zal meer vertellen over het belang van het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op bedrijventerreinen. Van harte welkom zijn ondernemers met een pand of fabriek op een bedrijventerrein in Nederland, vastgoedbedrijven, groene groeiers, parkmanagers en medewerkers van werkgeversorganisaties, provincies en gemeenten. Wanneer: 28 september Waar: Klappolder 1 2665 LP Bleiswijk Tijd: 16.00- 19.00 uur Aanmelden Meld je aan via dit aanmeldformulier.

28-09-2021
Gemist event
Studiereis 2021 - Bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie door bedrijventerreinen
Studiereis 2021 - Bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie door bedrijventerreinen

Dit jaar organiseerden we de studiereis in de vorm van een digitale excursie. De digitale studiereis met het thema ‘Bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie door bedrijventerreinen’ vond plaats op 22 juni van 10.00 – 11.30 uur.   Via deze link kunt u de excursie terugkijken   Jaarlijks organiseert SKBN een rondje langs de velden bij verschillende bedrijventerreinen om zo een kijkje in de keuken te krijgen van wat er speelt in de praktijk bij Nederlandse bedrijventerreinen. Door de beperkingen rondom corona was het niet verstandig om op dat moment bedrijventerreinen te bezoeken. Wel willen gemeenten, overheden, bedrijven, professionals en parkmanagers inspiratie opdoen en leren van elkaar. We hebben een nieuw concept uitgewerkt waardoor we jullie online konden meenemen op excursie langs drie verschillende bedrijventerreinen. Waar naar toe? Het SKBN-busje reist in totaal 418 kilometer met als startpunt de SKBN-locatie in Utrecht. We bezoeken drie heel verschillende bedrijventerreinen: Plug-in City op Strijp S in Eindhoven, businesspark Waarderpolder in Haarlem en Laarberg in Groenlo. Ieder terrein heeft te maken met eigen kansen en uitdagingen, maar ze zijn allemaal bezig met de vraag: Hoe maak je een bedrijventerrein toekomstbestendig en hoe draag je als bedrijventerrein bij aan de maatschappij? Onze gasten Naast de excursie voeren we verdiepende gesprekken over relevante SKBN thema’s, zoals energietransitie, circulariteit en groen-blauw. De verdiepende gesprekken vinden onder leiding van Marcel Bayer (hoofdredacteur ROM magazine) plaats met Theo Föllings (Oost NL tevens voorzitter SKBN), Joost Okkema (Laarberg), Joop Spijker (WUR), Gregor van Heemskerk (Twijnstra Gudde), Paul van Dijk (Akro Consult), Frank Hazeleger (NV OMU), Gido ten Dolle (Provincie Noord-Brabant), Stan Verstraete (Waarderpolder) en Jan Brugman (Industrieschap Plaspoelpolder) Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar [email protected] of [email protected]

22-06-2021
Gemist event
Week van de Hitte: Zo realiseer en beheer je een groenblauw bedrijventerrein
Week van de Hitte: Zo realiseer en beheer je een groenblauw bedrijventerrein

Hittestress aanpakken, dat doe je samen! Provincie Gelderland organiseert samen met verschillende partners de Week van de Hitte. Van 14 tot en met 17 juni 2021 kunt u inspirerende en interactieve sessies volgen. Gevolgen hitte beperken Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van de stijgende temperatuur. Tijdens een hittegolf blijft het lang warm in huis, ervaren kwetsbare ouderen hittestress en krijgt de natuur een klap. Met z’n allen kunnen we die gevolgen beperken. Overal zijn aanpassingen nodig: in de woningbouw, openbare ruimte, gezondheidszorg, energietransitie, natuur en nog veel meer. Aanpak Een gezamenlijke aanpak is cruciaal, maar hoe doen we dat? De Week van de Hitte is een belangrijk begin. Gelderland nodigt iedereen uit: GGD’en, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, gemeenten, burgerinitiatieven en andere partijen. Wat zijn goede voorbeelden? Welke kennis is er, wat missen we nog? Door het hier samen over te hebben, kunnen we daarna beter aan de slag. Programma Er is een uitgebreid en gevarieerd programma. Wilt u meer weten over hoe Arnhem de hittestress aanpakt? Of wat dacht u ervan om een echt mysterie op te lossen: het Sprengenbeek mysterie? Ook besteden we aandacht aan hitte in de zorg. Bekijk het programma voor alle sessies. Sessie | 17 juni 2021 van 14.00 uur tot 16.00 uur Wist je dat maar 1% van de ruimte op bedrijventerreinen is ingericht met bomen, planten, gras, sloten of poelen? Het gevolg: veel bedrijventerreinen ervaren hittestress in de zomer. Dat is nadelig voor het productieproces en de gezondheid van medewerkers. Leer wat groen (en blauw) kan doen! Laat je inspireren door concrete voorbeelden en kom meer te weten over de geleerde lessen (zodat jij het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden). Provincie Gelderland organiseert deze talkshow in samenwerking met Stichting Steenbreek. Doe ook mee! Meld je aan! Het complete programma van de Week van Hitte bekijk je hier. Daar kunt u zich ook inschrijven voor 1 of meerdere (andere) sessies.

17-06-2021
Gemist event
Webinar Uitdaging voor gemeentes: Zon-PV op bedrijventerreinen
Webinar Uitdaging voor gemeentes: Zon-PV op bedrijventerreinen

Zon-PV op daken van bedrijfsterreinen biedt u kansen voor de stimulering van zonne-energie. Maar hoe pak je dat als gemeente precies aan? Laat u tijdens dit webinar inspireren door vakgenoten bij andere gemeenten. Deel ervaringen en stel al uw vragen over zon-PV op bedrijfsdaken. Voor wie? Provinciale, gemeentelijke en andere ambtenaren. Vanuit duurzaamheidsdoelstellingen en/of ruimtelijke ordening hebben ze te maken met de stimulering van zonne-energie. Bij de plenaire sessies is iedereen welkom die zich met deze onderwerpen en doelgroepen verbonden voelt. De verdiepingssessies zijn alleen voor provinciale, gemeentelijke en andere ambtenaren. Programma Plenaire (gezamenlijke) sessie: 10.00 uur – 11.15 uur Onder begeleiding van moderator Rob de Reu (RVO) leidt Karin Keijzer (RVO) het webinar in. Ze schetst de relevante ontwikkelingen van zon-PV en bedrijventerreinen. Daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde: Gemeente Dronten: Nee tegen zon buiten het dak (Geert Gielen, regisseur duurzaamheid)   Gemeente Utrecht: Zon op dak, aanbod aan en bereiken van ondernemers (Freek Vossen, projectleider zon op dak) Over Morgen: hoe kan je als gemeente ondernemers bereiken en ontzorgen voor realisatie van zon op dak? (Florian Sloots, adviseur duurzame energie en duurzame mobiliteit) Regio West-Friesland pakt het collectief en integraal aan (Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid) Het gezamenlijke deel sluit af met een paneldiscussie. Verdiepingssessies: 11.30 uur - 12.30 uur Na een pauze neemt u in kleinere groepen deel aan de verdiepingssessies. Hier is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Deel uw vraagstukken en tips. Bij uw inschrijving geeft u aan waar uw behoefte tot verdieping in het bijzonder ligt. Met deze informatie delen we u in de juiste sessie (onder voorbehoud van beschikbare plaatsen, vol=vol!)   Geen zon buiten daken - Gemeente Dronten Benut collectiviteit, voor en door ondernemers - Regio West-Friesland Dakconstructie: Zon op dak aanbod aan en het bereiken van ondernemers - Gemeente Utrecht In gesprek hoe je als gemeente samen met lokale organisaties een versnellingsaanpak opzet - Over Morgen Meld u aan Schrijf u in via deze aanmeldlink.   Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de serie RVO-kennis- en informatiebijeenkomsten: zon-PV voor lokale overheden.

31-05-2021
Gemist event
Webinar Klimaatbestendige bedrijventerreinen
Webinar Klimaatbestendige bedrijventerreinen

Bedrijven hebben steeds vaker schade en overlastdoor hitte en hevige neerslag, droogte en stormen. Dat roept nieuwe vragen op. Hoe verminderen we schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedheten parkeerplaatsen of machines en mensen die oververhit raken? Zijn ondernemers zich bewust van het risico op stagnerende bedrijfsprocessen met (financiële) risico’s? En hoe pak je dit aan als gemeente, parkmanager en bedrijvenvereniging? Deze vragen en meer staan centraal tijdens het webinar Klimaatbestendige bedrijventerreinen van Arcadis op 20 mei 2021 van 10.00 – 11.00 uur. Na afloop is er een half uur de tijd om na te praten. Om schade en overlast te verminderen zijn maatregelen in zowel de openbare ruimte als aan panden en percelen nodig. Dat vraagt niet alleen kennis van de juiste maatregelen op de juiste plek, maar vooral afstemming en samenwerking. Ben je gemeenteambtenaar, trekker van een bedrijvenvereniging, ondernemer of parkmanager? In dit webinar krijg je concrete handvatten om aan de slag te gaan. Het doel is om de partijen bij elkaar te brengen, afspraken te maken en in actie te komen. Je krijgt praktisch toepasbare verhalen te horen met ervaringen, succes en leermomenten. Er is ruimte voor gesprek en vragen. De sprekers zijn: Freya Macke: senior adviseur klimaatadaptatie bij Arcadis Rogér Derksen: senior adviseur klimaatadaptatie bij Arcadis Claudia Reuter: adviseur klimaatadaptatie bij Arcadis Sofie Voesenek: projectmanager ruimtelijke economie bij de gemeente Breda  Datum Donderdag 20 mei 2021 Tijd 10:00 – 11:00 uur Locatie Online Doelgroep Ambtenaren, trekkers van bedrijvenverenigingen, ondernemers en parkmanagers Aanmelden Je kunt jezelf voor dit webinar aanmelden via dit aanmeldformulier.   Foto: Arnold van Kreveld

20-05-2021
Gemist event
Bijeenkomst: Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen
Bijeenkomst: Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen

Gezocht: Gemeenten en bedrijventerreinen met ambitie voor klimaatadaptatie en vergroening Op maandag 17 mei van 10.00 tot 11.15 uur wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd over het programma "Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen".  Een coalitie bestaande uit ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers is bezig met de aanvraag “Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen”, dat ingediend wordt bij het Nationaal Groeifonds. Het doel van het programma is om bedrijventerreinen grootschalig te vergroenen.  De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Velen zijn echter niet toekomstbestendig: grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Het programma zal bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en vestigingsklimaat en er wordt een boost gegeven aan innovatie van de groene sector.  Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht wat het programma inhoudt en hoe gemeenten en bedrijven kunnen aansluiten. We zoeken minimaal 10 combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Door deel te nemen maak je gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot werklandschap van de toekomst. Via deze link kunt u zich aanmelden en meer informatie lezen.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie, Stichting Steenbreek, Stadswerk en de Natuur en Milieufederaties.

17-05-2021
Gemist event
Webinar HIRB+ en OTW-subsidie
Webinar HIRB+ en OTW-subsidie

2,5 miljoen euro beschikbaar voor fysieke verduurzaming van bedrijventerreinen Donderdag 29 april organiseert PHB in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) een webinar dat volledig in het teken staat van de HIRB+ en OTW-subsidie. De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 17 jaar in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is met steun van de provincie de kwaliteit van honderden hectaren bedrijventerrein verbeterd. Ook in 2021 stelt de provincie HIRB+ en OTW subsidie beschikbaar. Daarnaast stelt de provincie in het kader van de motie Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds € 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het fysieke verduurzamen van bedrijventerreinen onder de noemer HIRB+ duurzaamheid. Margot Recter, Beleidsadviseur Economie & Sport – sector Regionale Economie en Erfgoed van de Provincie Noord-Holland licht de subsidieregelingen toe. Rembrandt de Vries, ondernemer op Business Park Amsterdam Osdorp en lid van de parkmanagementvereniging, en Bashar al Badri, verenigingsmanager Westfriese Bedrijven Groep (WBG) vertellen hoe zij de verkregen subsidie hebben aangewend. De ondernemers van Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) zijn sinds 2019 via de parkmanagementvereniging gestart met een verduurzamingstraject. Gemeente Amsterdam heeft alle ondernemers gratis energiescans aangeboden. Uit de rapportages hiervan is het plan van aanpak BPAO Energiepositief 2025 opgesteld waarmee OTW-subsidie is aangevraagd en verkregen. Gelijktijdig hebben de ondernemers met elkaar een energieteam opgericht. Op dit moment ligt er een propositie op basis van de resultaten van de energiescans van een aantal bedrijven. In deze propositie is uitgewerkt wat de terugverdientijd is voor bedrijven van een bedrijfsverzamelgebouw die zonnepanelen gaan plaatsen. Rembrandt de Vries licht de genomen en de nog te nemen stappen toe. De WBG is een koepelorganisatie van bedrijvenverenigingen in de regio West-Friesland met ruim 1.000 leden. Verduurzaming van bedrijventerreinen is een van de belangrijkste thema’s van de WBG. De afgelopen jaren is het project WBGroen, met ondersteuning van een OTW subsidie uitgevoerd. Dit project bestond uit een communicatiecampagne, het bieden van kennis en ondersteuning aan bedrijven en het organiseren van kennisuitwisseling. Dankzij de opgedane ervaring en het ontstane momentum is inmiddels een stichting opgericht met een ambitieus doel om in 2040 bedrijventerreinen in de regio energieneutraal te maken. Te beginnen met een duurzaam ondernemers loket van waaruit de bedrijven gratis worden ondersteund bij het nemen van energiemaatregelen. Het betreft een onafhankelijk loket en dóór en vóór ondernemers. Frank Voorbergen, projectmanager van PHB en specialist in HIRB en OTW, is moderator. Aanmelden Je kunt je voor die webinar aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Je ontvangt daags van tevoren een link waarmee je het webinar kunt bekijken. Vergeet je niet het webinar in je agenda te zetten? Datum en tijd Donderdag 29 april 2021 15.00 – 16.00 uur

29-04-2021
Gemist event
Webcast: Economie als hefboom in de Regio
Webcast: Economie als hefboom in de Regio

10 jaar decentraal regionaal economisch beleid Het Rijk droeg in 2011 het regionaal-economisch beleid over aan de provincies. De provincies hebben samen met de regio’s, het bedrijfsleven en het onderwijs veel aangepakt en bereikt. Dat gebeurde in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De decentralisatie leverde een vorm van partnerschap op tussen provincies en het ministerie. Die samenwerking is in het afgelopen decennium alleen maar gegroeid en versterkt. Tien jaar regionaal economisch beleid is een moment om de balans op te maken. Daarom organiseren het IPO en het ministerie van Economische Zaken op woensdag 21 april 2021 de webcast 'Economie als hefboom in de regio'. Samen met alle betrokkenen van diverse overheden en economische partners. Wat heeft tien jaar regionale economie ons gebracht? Welke kansen en uitdagingen zien we de komende jaren? Met de keynote en tafelgasten wordt ingegaan op deze vragen. Wat: webcast Economie als hefboom in de regio Datum: 21 april Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur Locatie: digitale bijeenkomst Aanmelden  U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Uiterlijk een dag voor de webcast ontvangt u de link waarmee u kunt deelnemen. Aanmelden Webcast Regionale Economie - Provincie Overijssel  Programma Er is een boeiend en interactief programma voor u samengesteld met interessante gastsprekers en tafelgasten. Otto Raspe, hoofd RaboResearch Regio's, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap, verzorgt de inleiding. Op prikkelende wijze licht hij onderwerpen zoals brede welvaart toe. Onder leiding van gespreksleider Wendelien Wouters gaat het gesprek met de tafelgasten vervolgens over de drie ‘hefbomen’ uit het IPO Herstelplan Regionale Economie: innovatie, arbeidsmarkt en duurzame gebiedsontwikkeling. Hamit Karakus Hamit Karakus is tafelheer bij de webcast. Hij is een bestuurder en politicus. Sinds 2014 is hij directeur van Platform31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Acht jaar lang was hij PvdA-wethouder in Rotterdam. Per 2 maart 2021 is hij lid van de Eerste Kamer waar hij onder andere lid is van de commissie Economische Zaken en Klimaat. Jacco Vonhof Jacco Vonhof is sinds 2018 voorzitter MKB Nederland en ondernemer. Hij is de afgelopen jaren in verschillende (bestuurs)functies binnen en buiten het bedrijfsleven actief geweest. Zo was hij onder meer voorzitter van VNO-NCW Midden (2013-2018), bestuurslid van brancheorganisatie OSB (schoonmaakbedrijven) en lid van de Centrale Raad van de Kamer van Koophandel. Renate Westdijk Renate Westdijk is ondernemer, voormalig lid van de SER Noord Nederland en bestuurslid VNO NCW MKB Noord regio Friesland. Zij is zeer betrokken op de thema’s arbeidsmarkt, diversiteit & impact ondernemen. Christine Boland Christine Boland is werkzaam als trendanalist en consultant en analyseert op heldere wijze  maatschappelijke trends en ontwikkelingen en brengt deze in kaart. Zij geeft reflecties op de huidige tijdgeest en beantwoord vragen van onze gasten en deelnemers. Het geheel wordt opgeluisterd met muzikale intermezzo’s van het folkduo Sander en Arnout Brinks van Tangarine. Deze tweelingbroers waren voorheen vaste huisband van het televisieprogramma 'De Wereld Draa

21-04-2021
Gemist event
Webinar: Circulaire principes in gebiedsontwikkeling: het kan!
Webinar: Circulaire principes in gebiedsontwikkeling: het kan!

Kan dat wel? Dat is wat ze bij SADC vaak hoorden als zij zeiden dat ze hun gebieden ontwikkelen vanuit principes van de circulaire economie. Nu kunnen ze het laten zien. Circulaire principes in gebiedsontwikkeling toepassen kan! En op zo’n manier dat het toegevoegde waarde oplevert voor iedereen: beleggers, ontwikkelaars, bedrijven, medewerkers, omwonenden én de natuur! In het live-webinar op maandag 1 februari (uitgezonden vanuit C-Bèta), in de Week van de Circulaire Economie, vertelt SADC je er graag over. Maar ze horen ook graag jouw mening en ervaring. Schrijf je daarom snel in! Voor SADC staat de transitie naar een circulaire economie al jaren centraal in de gebiedsontwikkeling van de business parks van SADC. Circulaire economie is geen hogere wiskunde. Het gaat erom dat je economische groei stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt. Dat is waar zij voor staan. En daarmee willen ze een bijdrage leveren aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties. Realiteit Nu ze een paar jaar verder zijn, zit circulaire gebiedsontwikkeling in het DNA van SADC. Focus op duurzaamheid in de brede zin van het woord, niet alleen technisch en functioneel, maar ook als het gaat om belevingswaarde. Ze kunnen steeds meer ‘bewijs’ laten zien. De ambitie wordt realiteit. Op Schiphol Trade Park in Hoofddorp wordt het ‘nieuwe normaal’ van gebiedsontwikkeling zichtbaar. Natuurinclusiviteit (versterken biodiversiteit en ecologie), een goede leefomgeving voor medewerkers en omwonenden, hergebruik van grondstoffen, gebruik van groene energie en een duurzame omgang met water zijn een paar van de voorwaarden. Voor de klanten, maar ook voor SADC. Bij de renovatie van de hoeve, het voorhuis, en heel recent de loods van C-Bèta, de circulaire hotspot en ontmoetingsplek op Schiphol Trade Park, brengen ze dit ook zelf in praktijk. Het is een van de plekken waar zij inspiratie en kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling en die delen met partijen in de bouwsector en hun klanten. Systeemverandering In het webinar krijg je te horen hoe SADC deze processen heeft aangepakt. En vooral ook over hoe ze samen met de klanten tot een nieuwe manier van denken komen. Het doel is een systeemverandering samen met klanten en toeleveranciers. Heb je zelf ideeën of ervaringen? We horen ze graag! Tijdens het webinar, of vooraf bij je aanmelding. Dan kunnen we er goed op ingaan! Sprekers Yasha Schadee, Duurzaamheidscoördinator SADC Rob de Wit, Gebiedscoördinator Schiphol Trade Park, SADC Isaac Roeterink, Projectmanager C-Bèta, SADC Moderator Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Dag en tijd Maandag 1 februari, 15.00 – 16.00 uur Aanmelden Aanmelden voor het live webinar van SADC gaat door een e-mail te sturen naar [email protected], onder vermelding van Aanmelding Week van de CE – SADC webinar. Je ontvangt daags van tevoren een link voor het webinar.

01-02-2021
Aanmelden nieuwsbrief