Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Investeringen in Scheveningen Haven (Gemeente Den Haag)

05-11-2013

De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de positie van Scheveningen Haven als een krachtig maritiem en toeristisch gebied. De kades worden opgeknapt en de visserijsector krijgt meer ruimte. De Derde Haven krijgt een nieuwe gemengde bestemming voor zeezeilschepen en bedrijfsschepen.

 

Op het Norfolkterrein worden circa 700 woningen gebouwd. Daarnaast is er in het plan ruimte voor hotels, restaurants, winkels, publieksfuncties en bedrijven. De gemeente wil de twee havenhoofden met elkaar verbinden zodat de verschillende havenbekkens qua tijd dichter bij elkaar komen te liggen. Het rondje haven wordt zo mogelijk gemaakt. Voor de oeververbinding heeft de gemeente een aanbesteding opgestart. De vernieuwing van het gebied moet leiden tot een toename van werkgelegenheid in het toerisme, de watersport en de visserij.

 

Uitbreiding visserij op Schevenings Noordelijk Havenhoofd
De visserijsector heeft aangegeven te willen uitbreiden en die ruimte krijgt ze op het Noordelijk Havenhoofd. In juli 2013 hebben de ondernemers samen met VolkerWessels Vastgoed plannen gepresenteerd voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd.

Zo wordt het karakteristieke en monumentale visafslaggebouw aan de Eerste Haven in Scheveningen herontwikkeld. Met nieuwbouw, waar vis verhandeld en verwerkt wordt, komt er ruimte vrij voor de vestiging van meer visverwerkende bedrijven in het gebied. Aan de strandzijde komt onder meer de nieuwe publiekstrekker FISH rond de thema's vis en Noordzee en een nieuwe vestiging van Simonis. Op deze manier worden strand en visserij aan elkaar verbonden.

 

Het gebied rond de afslag zal in de komende jaren getranformeerd worden tot een modern en duurzaam bedrijventerrein. Aan de strandzijde wordt met de komst van een driesterrenhotel, een hotelappartementencomplex, een grote parkeergarage en op termijn een indoorsportcluster, het gebied ook buiten het zomerseizoen verlevendigd. In FISH worden de verhalen over de visserij beleefd en verteld. Hier worden enorme schaalmodellen van de schepen getoond en vangsttechnieken 'onder water' uitgelegd. Geleerd kan worden hoe vis wordt klaargemaakt en er kan geproefd worden. Duidelijk wordt wat er allemaal op, in en onder de Noordzee gebeurt. Zo komen op het Noordelijk Havenhoofd vis, strand en Noordzee bij elkaar.

 

Het plan betekent meer werkgelegenheid en een economische versterking van de havenfunctie. Belangrijke succesfactoren van het gebied zijn het aanwezige ondernemerschap en het feit dat Scheveningen dicht bij de visgronden en midden in de Randstad ligt. Dus snel bij de klant.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: