Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

De diversiteit van SADC

30-01-2014

Als regionaal gebiedsontwikkelaar is de missie van SADC het gefaseerd, integraal ontwikkelen van hoogwaardige en onderscheidende vestigingslocaties, passend bij de marktvraag. Onze activiteiten zijn voor een belangrijk deel ondergebracht in projecten en andere samenwerkingsverbanden. Hierdoor zijn wij in staat de regie te voeren op een groot aantal onderwerpen. Om een beeld te geven zijn naast de vestigingslocaties die in de verkoop zijn een aantal samenwerkingsverbanden, waar wij op regionaal niveau mee samenwerken, hieronder kort opgenomen.

 

Vestigingslocaties in de verkoop

 

  • Schiphol Logistics Park
  • Businesspark Amsterdam Osdorp
  • De President
  • Groene Hoek
  • Schiphol Trade Park

 

Voor meer informatie over deze vestigingslocaties: www.sadc.nl

 

Ruimtelijke-economische programmering

ACT (Amsterdam Connecting Trade)

Het programma ACT is in 2008 gestart. De doelstelling was de integrale ontwikkeling van het gebied ten zuiden van Schiphol als toplocatie voor logistieke bedrijvigheid. In de afgelopen jaren is het speelveld verbreed. De focus ligt nu op logistieke innovaties in de Metropoolregio Amsterdam: de Logistieke Westas (van bloemenveiling via Schiphol tot Haven Amsterdam). ACT als samenwerkingsverband is aangepast op deze nieuwe scope. In de nieuwe samenwerking ligt minder focus op specifieke bedrijventerreinen. In afstemming met partners in de Amsterdam Logistics Board werken we aan versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van de gehele regio. Dit doen we via uitvoering van concrete ruimtelijke en infrastructurele projecten.

 

Een overzicht van alle projecten binnen het regionale Cluster Logistiek vindt u op de online community www.DinalogAmsterdam.nl

Voor meer informatie over ACT en de onderwerpen Beyond Logistics, Multimodaliteit en duurzaamheid: www.amsterdamconnectingtrade.nl

 

Internationale marketing & acquisitie

AAA (Amsterdam Airport Area)

De vereniging AAA werkt namens en met markt en overheid aan versterking van de concurrentiekracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vestigingsplaats voor luchthaven- en logistiek gerelateerde internationale bedrijvigheid. Daartoe richt zij zich op het organiseren van een platform voor afstemming over de ruimtelijk-economische propositie van de regio en het uitvoeren van gezamenlijke internationale marketing-, promotie- en acquisitie activiteiten. AAA presenteert namens de verschillende partners de samenhang tussen de gebieden en daarmee de regio als geheel, als som der delen. Immers, een internationaal bedrijf zal eerst kiezen voor de ene (Europese) regio ten opzichte van de andere, en vervolgens pas voor een specifieke locatie binnen die regio.

Zie voor meer informatie: www.aaarea.nl

 

Beheer

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen

Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) richt zich op de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met als doel het vestigingsklimaat in de MRA te verbeteren. PHB is al ruim 4 jaar actief en sinds 2014 een verantwoordelijkheid van SADC met de Provincie Noord-Holland als opdrachtgever. Tevens draagt het PHB bij aan de opgave om te komen tot een zorgvuldig ruimtegebruik. Het effectief gebruik van bestaande locaties voorkomt een te groot beslag op nieuwe locaties.

Het PHB werkt nauw samen met publieke partners (gemeenten, provincies Noord-Holland, Flevoland en de Stadsregio Amsterdam) en private partners (ondernemers, ontwikkelingsbedrijven en ontwikkelaars.

Voor meer informatie: www.projectbureauherstructurering.nl


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: