Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Genie- en Citadelterrein te Hendrik-Ido-Ambacht (ROM-D)

04-02-2014

Het Genie- en Citadelterrein in Hendrik-Ido-Ambacht is gelegen aan een nieuwe ontsluitingsweg: het Noordeinde. Het terrein wordt verkocht onder de naam Business Park Aan de Noord. Daarmee is direct duidelijk dat er een link is met de rivier en dat deze locatie past in de ontwikkeling van bedrijvigheid in de maritieme sector, waarmee de Drechtsteden zich profileren. Het Citadelterrein (6,5 ha) is namelijk bedoeld voor watergebonden en watergerelateerde bedrijven en beschikt over een kade van 500 meter. Het Genieterrein (5,6 ha) is deels aan het water gelegen, maar beschikt niet over een kade. Hier is ruimte voor watergerelateerde bedrijven en bedrijven in de milieucategorie t/m 5. Voor bedrijven, die behoefte hebben aan een zichtlocatie, is er zowel op het Genieterrein als op het Citadelterrein ruimte langs het Noordeinde.

 

Het Noordeinde vormt de nieuwe ontsluitingsweg van Hendrik-Ido-Ambacht vanaf de A15. Het terrein is daarmee het visitekaartje van de gemeente en wordt als zodanig ingericht. Duurzaamheid is een sleutelwoord bij de ontwikkeling van dit terrein. De gebouwen dienen zodanig flexibel te zijn, dat in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van duurzame energie. Ook wordt de kwaliteit van de gebouwen getoetst op grond van de het GPR Gebouw Systeem, waarbij naar vijf thema’s gekeken wordt: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

 

Locatie

”Business Park Aan de Noord” is gelegen in het oostelijk deel van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en wordt begrensd door de rivieren de Noord en de Rietbaan aan de oostzijde, het doorgetrokken Noordeinde aan de westzijde, het Frankepad aan de noordzijde en een insteekhaven aan de zuidzijde. De rivier De Noord is één van de hoofdwatertransportassen in Nederland en direct bij de A15 gelegen.

 

Beschikbaarheid

Het Business Park aan de Noord wordt ontwikkeld samen met ABB Ontwikkeling BV uit Sliedrecht en Stemar Projectontwikkeling uit Hendrik-Ido-Ambacht. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van het Citadelterrein en hebben voor de ontwikkeling de Bouwcombinatie Stemar ABB v.o.f. opgericht. De ROM-D geeft de kavels op het Genieterrein uit.

Vanaf 1 april 2014 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De 1e kavels worden in juni 2014 uitgegeven. De Ham Groep uit Ridderkerk is zich aan het opmaken voor verhuizing naar het Genieterrein. De eerste paal voor de nieuwbouw gaat naar verwachting voor de zomervakantie de grond in en voorjaar 2015 moet de operatie klaar zijn. De Ham Groep is daarmee de eeste nieuwe 'bewoner' van dit deel van het Businesspark aan de Noord.

 

Bestemming

Het bestemmingsplan Antoniapolder-plus is in 2013 vastgesteld. Het Genie- en Citadelterrein is hierin opgenomen als Bedrijvenbestemming. Binnen het bestemmingsplan worden drie milieuzones onderscheiden. Per zone is aangegeven welke categorieën bedrijven of bedrijfsactiviteiten zich mogen/kunnen vestigen.

 

  • Milieuzone A: lichte bedrijven (categorie 1 en 2);
  • Milieuzone B: lichte en middelzware bedrijven (categorie 1,2,3 en 4);
  • Milieuzone C: middelzware en zware bedrijven (categorie 1,2,3,4, en 5).

 

Stedenbouwkundige uitgangspunten

In 2010 is een Beeldkwaliteitsplan door het college van Hendrik-Ido-Ambacht vastgesteld. Dit plan is op te vragen bij de ROM-D.

 

Voorzieningen

Het centrum van het Business Park Aan de Noord wordt gevormd door het waterbusplein. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om hier een horecagelegenheid te vestigen.

In nader overleg met eigenaren/projectontwikkelaars, die in de nabijheid van deze locatie al grond in eigendom hebben, wordt in de komende periode de haalbaarheid onderzocht naar de vestiging van publiekstrekkers om en op het Waterbusplein. Naast de extra impuls voor het gebied wordt daarmee ook bereikt dat de entree naar het waterbusplein sociaal veiliger wordt. Ook wordt onderzocht of de nieuwe steiger te zijner tijd aangepast kan worden om ook te fungeren als aanlegplaats voor het pontje dat wandelaars van en naar de Sophiapolder vervoert. Op 17 maart 2014 is het startsein gegeven voor de aanleg van het tijdelijke Waterbusplein aan het Noordeinde. Het tijdelijke plein ligt iets zuidelijker dan het beoogde definitieve waterbusplein, maar de nieuwe steiger van de waterbus krijgt nu al zijn definitieve plek.

 

Bereikbaarheid

Vanaf de brug over De Noord, komende uit de richting Alblasserdam/Gorinchem, is het bedrijventerrein ontsloten via het Noordeinde. Tevens vormt het Noordeinde de aansluiting met de A15, richting Europoort. De route Noordeinde/Veersedijk vormt een rechtstreekse verbinding met Zwijndrecht en vrijwel een directe aansluiting op de A15. Tevens is het Noordeinde via de hoofdroute door de vinex-wijk De Volgerlanden ook aangesloten op de A16.

Het terrein is ook bereikbaar met de waterbus (route Dordrecht – Rotterdam v.v.), die ieder half uur hier aanlegt.

 

Prijzen

Voor het Genieterrein wordt gerekend met een grondprijs van € 250,-/m2.

Voor informatie over prijzen van het Citadelterrein wordt verwezen naar: Makelaarskantoor Bremavo, de heer G. Roos, telefoonnummer 078 – 612 28 00.

 

Links

 


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: