Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Maatwerk in tandpastafabriek .......... (NV OMU)

21-10-2013

..... stimuleert de herstructurering op bedrijventerrein De Isselt

 

OMU heeft zich begin 2012 bij gemeente Amersfoort en Ondernemersvereniging De Isselt van het gelijknamige bedrijventerrein gemeld om gezamenlijk initiatieven te ontplooien voor de herstructurering van dit verouderde terrein. Op dit bedrijventerrein ligt vlak bij het centrum van Amersfoort een kavel van circa twee hectare groot, de Prodentlocatie. Hier stond vroeger de tandpastafabriek van Prodent. Unilever, de eigenaar van het merk en de fabriek, besloot twee jaar geleden de tandpastaproductie te verhuizen. Hiermee kwam deze locatie leeg te staan en is Unilever gestart met de verkoop van deze locatie. In dat kader is er door Unilever met verschillende partijen gesproken.

 

Ook de regionaal bekende ontwikkelaar Schipper Bosch toonde interesse in deze fabriek en is in onderhandeling gegaan met Unilever. Zij wilde deze voormalige fabriek, gelegen op een prominente plek langs de Eem, graag kopen en herontwikkelelen naar een bedrijvenverzamelgebouw waar verschillende kleine bedrijven zich gaan vestigen. Een passende financiering was echter niet voor handen. Grootste probleem hierbij was dat er nog geen concrete huurder(s) voor het grootste deel van dit gebouw gecontracteerd konden worden. Dit basisvoorwaarde voor financiering vanuit reguliere financiële instellingen.

 

Schipper Bosch heeft het plan voorgelegd aan gemeente Amersfoort en ik vervolgens, op advies van de gemeente Amersfoort, in gesprek gekomen met de NV OMU. Na analyse van eht plan en meerdere gesprekken heeft de NV OMU vertrouwen gekregen in de gesprekspartners, de locatie en de beoogde herontwikkeling. Het plan paste ook goed bij de filosofie en doelstellingen van NV OMU. NV OMU wilde dan ook graag haar medewerking aan dit project verlenen. Via een gedegen strategie wordt een organische ontwikkeling van het grotere gebied tot stand gebracht. Schipper Bosch heeft met inzet van NV OMU de financiering van de aankoop en verbouwingen rond gekregen en de onderneming DeNieuweStad opgericht. De financiering vanuit NV OMU is bedoeld voor de beginperiode (0 tot max. 4 jaar).

 

DeNieuweStad staat voor:
"Een plek waar mensen en bedrijven samenwerken, hun vrije tijd doorbrengen en wonen. Waar kwaliteit en innovatie elkaar vinden en waar nieuwe verbindingen worden gelegd. Waar een deel van de kennis, het geld, de kunde en energie terug wordt gegeven aan de gemeenschap. Een plek waar welzijn centraal staat." (website DeNieuweStad)

 

Waar een ontwikkelaar in het verleden alleen op risico ontwikkelde en pas startte als 70 procent verhuurd was, willen Schipper Bosch en de NV OMU het nu op organische wijze aanpakken. Schipper Bosch gaat de fabriek stapje voor stapje opknappen, waardoor elk bedrijf dat zich in het pand vestigt, maatwerk krijgt. Wat heeft de nieuwe huurder nodig? Daar gaan we mee aan de slag. Een vernieuwde aanpak die helemaal past bij deze tijd.

 

In het voorjaar van 2013 hebben Schipper Bosch en NV OMU overeenstemming bereikt over de voorwaarden en uitgangspunten van de financiering. Op basis daarvan heeft Schipper Bosch in mei 2013 de voormalige Prodentfabriek gekocht van Unilever en is vervolgens gestart met de nadere planuitwerking. Inmiddels zijn de eerste huurders gecontracteerd en is er op een aantal concrete locaties gestart met de verbouw van de voormalige tandpastafabriek.

 

Als de herontwikkeling van deze locatie voldoende is gerealiseerd en er een gestage kasstroom gerealiseerd wordt, kan deze financiering worden ondergebracht bij een reguliere financiële instelling. NV OMU wordt dan uitgekocht en kan haar middelen opnieuw aanwenden voor andere projecten in het kader van de herstructuering.

 

Door te investeren in de Prodentlocatie draagt de NV OMU tevens bij aan de herstructurering van het bedrijventerrein De Isselt, een van de belangrijkste bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Verbetering van de Prodentlocatie heeft immers ook een positieve uitstraling naar de directe omgeving van dit gebied. Dit sluit goed aan op de doelstelling van de NV OMU: het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen door middel van de aanpak van private kavells (door de inzet van procesmanagement en financiële participaties dient 50 hectare privaat bedrijfsterrein in de periode 2011-2022 geherstructureerd te worden.

 

Over NV OMU
NV OMU is eind 2011 opgericht met als doel voor ondernemers in de provincie Utrecht een goed vestigingsklimaat te creëren. Niet door nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen voor bedrijven, maar door samen met lokale ondernemers en gemeenten mogelijkheden te benutten op bestaande bedrijventerreinen. NV OMU investeert samen met private partijen en verstrekt geen subsidies.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: