Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Herstructurering bedrijventerrein Bosscherveld (LIOF/LHB)

30-10-2013

Bosscherveld is het oudste bedrijventerrein van Maastricht en is functioneel sterk verouderd. Het is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Belvédère waarin de volgende projecten zijn opgenomen: de westelijke aanlanding van de Noorderbrug, de realisatie van een duurzame energiecentrale (DECL) en een nieuwe OV-verbinding met Vlaanderen. Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, waaronder perifere detailhandel, in dit gebied. Voor zowel de Provincie Limburg als de gemeente Maastricht heeft deze gebiedsontwikkeling een hoge prioriteit. Het verleggen van het Noorderbrug tracé heeft grootschalige bedrijfsverplaatsingen tot gevolg.

 

LHB is voornemens met de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Belvédère en de gemeente Maastricht een samenwerking aan te gaan en risicodragend te participeren in de herstructurering van Bosscherveld. Gezamenlijk wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een samenwerkings- en participatieovereenkomst.

 

Op grond van deze overeenkomst worden verschillende business cases uitgewerkt waarbij LHB een rol gaat spelen. Daarbij wordt gedacht aan onder meer ’t Rondeel en de Vredestijnlocatie. Ook wordt in gesprek gegaan met te verplaatsen bedrijven met als doelstelling deze zo veel mogelijk binnen het bedrijventerrein te herplaatsen. Bedrijven die vallen in de categorie “zware bedrijvigheid” worden bij voorkeur verplaatst naar bedrijventerrein Beatrixhaven. Bij de herstructurering komt ook ruimte vrij die benut kan worden voor de ontwikkeling van perifere detailhandel.

 

Verwacht wordt dat de samenwerkings- en participatieovereenkomst nog in de eerste helft van 2013 wordt ondertekend.

 

Kenmerken

 Regio

 Zuid-Limburg

 Gemeente

 Maastricht

 Oppervlakte (bruto ha)                

 62

 Werkgelegenheid

 1001

 

Betrokken partijen: LHB, gemeente Maastricht, WOM Belvèdére, ondernemers 

 

Voor meer informatie:
www.lhb.nu of e-mail: info@lhb.nu


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: