Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Projecten

Stedelijke projecten Amsterdam: Zuidas, Westpoort, Food Center en Zuidoost

Amsterdam heeft een sterke focus op de ontwikkeling van een aantal grootstedelijke gebieden en projecten. Daarin coördineert Amsterdam de contacten en onderhandelingen met beleggers en potentiële ontwikkelaars. En tegelijkertijd zorgt het voor een gezonde balans tussen inzet en kosten ener...


Biobased economy op Zevenellen (OML)

Zevenellen, een waardevol domein OML is de regisseur over het bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum (gemeente Leudal) en is het aanspreekpunt voor bedrijven en de invulling van het terrein. De invulling met biobased economy en de centrale ligging van het terrein bieden een veelvoud aan kansen voo...


Genie- en Citadelterrein te Hendrik-Ido-Ambacht (ROM-D)

Het Genie- en Citadelterrein in Hendrik-Ido-Ambacht is gelegen aan een nieuwe ontsluitingsweg: het Noordeinde. Het terrein wordt verkocht onder de naam Business Park Aan de Noord. Daarmee is direct duidelijk dat er een link is met de rivier en dat deze locatie past in de ontwikkeling van bedrijvighe...


De diversiteit van SADC

Als regionaal gebiedsontwikkelaar is de missie van SADC het gefaseerd, integraal ontwikkelen van hoogwaardige en onderscheidende vestigingslocaties, passend bij de marktvraag. Onze activiteiten zijn voor een belangrijk deel ondergebracht in projecten en andere samenwerkingsverbanden. Hierdoor zijn w...


Bedrijvenloket brengt ondernemers en gemeenten bij elkaar (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord)

De zeven gemeenten in de regio West-Friesland en de vier gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland hebben de handen ineen geslagen om bedrijven beter te kunnen helpen met hun vragen over bedrijfshuisvesting. Hiertoe hebben de gemeenten samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) h...


Investeringen in Scheveningen Haven (Gemeente Den Haag)

De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de positie van Scheveningen Haven als een krachtig maritiem en toeristisch gebied. De kades worden opgeknapt en de visserijsector krijgt meer ruimte. De Derde Haven krijgt een nieuwe gemengde bestemming voor zeezeilschepen en bedrijfsschepen.  ...


Novio Tech Campus: Waar innovaties werken! (Oost NV)

Samen innoveren In Nijmegen is de Novio Tech Campus in ontwikkeling. Op de plaats waar nu nog de chipfabrikant NXP actief is, verdwijnen de hekken en kunnen bedrijven zich vestigen. Kruisbestuiving tussen bedrijven in de halfgeleiderindustrie, health en life sceinces en de regionale kennis- en zorg...


Ondernemers centraal in Deurne (BOM Bedrijfslocaties)

Succesvolle verzakelijking op bedrijventerrein Kranenmortel in Deurne   Op de huidige bedrijventerreinenmarkt wordt grond meestal per kavel uitgegeven. Dat leidt ertoe dat de eigendomsstructuur versnipperd raakt, waardoor private partijen zich weinig betrokken voelen bij de (her)ontwikkeling...


Herstructurering bedrijventerrein Bosscherveld (LIOF/LHB)

Bosscherveld is het oudste bedrijventerrein van Maastricht en is functioneel sterk verouderd. Het is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Belvédère waarin de volgende projecten zijn opgenomen: de westelijke aanlanding van de Noorderbrug, de realisatie van een duurzame energiecentrale (...


Werklocaties in ontwikkelingsperspectief (gemeente Rotterdam)

Zo'n 2.500 jaar geleden kwam de Griekse filosoof Heracleitos al tot de conclusie dat 'verandering de enige constante is'. Plato zei: 'alles stroomt en niets blijft'. Soms lijkt het lange tijd anders, maar terugkijkend blijken deze oude wijsgeren altijd gelijk te krijgen.   De stad, als plaats...


Maatwerk in tandpastafabriek .......... (NV OMU)

..... stimuleert de herstructurering op bedrijventerrein De Isselt   OMU heeft zich begin 2012 bij gemeente Amersfoort en Ondernemersvereniging De Isselt van het gelijknamige bedrijventerrein gemeld om gezamenlijk initiatieven te ontplooien voor de herstructurering van dit verouderde terrein....


Industrieschap Plaspoelpolder draagt bij aan herstructurering

Op de bedrijvenlocatie Plaspoelpolder heeft het IPP zich door de tijd heen een grondpositie verworven in het havengebied van de Plaspoelpolder. De bedrijvenlocatie Plaspoelpolder is onderhevig aan een achteruitgang in kwaliteit door wegtrekkende bedrijven met leegstand van bedrijfsonroerend goed tot...


SKBN bestaat uit de volgende participanten: