Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Welkom bij SKBN

Sinds medio 2010 is de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) actief met het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In onze stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. SKBN wil graag in contact komen en blijven met andere ontwikkelingsmaatschappijen en staat open voor toetreding.


Doelstellingen

 

Doel van SKBN is kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden over het thema ‘(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen’. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling, herstructurering (revitalisering en herprofilering) en beheer van bedrijventerreinen. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen nadrukkelijk een rol in de vertaling van beleid naar de uitvoering van projecten en vice versa. De hoe-vraag is dan ook de rode lijn in de stichting. Door onderling structureel de reeds beschikbare ervaringen en kennis uit te wisselen (denk aan de organisatie van congressen, cursussen, seminars en workshops), maar ook door gezamenlijk kennis verder te ontwikkelen, streven wij naar één kenniscentrum inzake bedrijventerreinen in Nederland.

SKBN bestaat uit de volgende participanten: