Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Nieuws

 

 

SKBN Academy: Industrieschap Plaspoelpolder

 

Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

 

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’ 

 

Het is een van de beginpassages in de onlangs door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Niet veel verder gaat het nog over zelfrijdende shuttles, waterstofauto’s, markante architectuur, lichtgevende zwerfkeien, een strand en een pool of innovation.

 

De SKBN Academy arriveerde op woensdag 15 februari 2017 in Rijswijk bij een ontwikkelingsmaatschappij met durf, met ideeën en met een visie. Die visie moet alleen nog wel even gerealiseerd worden door het verantwoordelijke Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) in samenwerking met de gemeente Rijswijk.

 

Casusinleiding

In de openingspresentatie van Joris Gerritsen [presentatie invoegen], projectleider Industrieschap Plaspoelpolder, wordt minder gerept over deze visie. Gerritsen is bezig met de praktijk van alledag. In mei 2016 kocht het IPP namelijk zes panden op een online veiling. De bedrijfs- en kantoorpanden daterend uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn in erbarmelijke staat en staan nagenoeg allemaal leeg.

 

Met het verwerven van de panden heeft het IPP een eerste stap gezet om de regie over de herontwikkeling van dit gedeelte van de Plaspoelpolder op zich te nemen. Het streven is de opstallen op de locatie zo snel mogelijk te slopen en de locatie bouwrijp te maken. Dit met de gedachte de locatie te herontwikkelen tot een nieuw stukje Plaspoelpolder.

 

En dan niet zomaar een nieuw stukje met dertien in een dozijn kantoren. De hoop is een ontwikkeling op gang te brengen waarin vastgoedeigenaren en gebruikers in het (omliggende) gebied worden gestimuleerd om te investeren in de Plaspoelpolder.

 

Mooie ambitie, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke ontwikkelingen wil je stimuleren? Hoe verwerk je duurzame ambities en hoe zorg je dat het complete gebied zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen? Dit zijn de vragen die centraal stonden in deze tweede SKBN Academy in Rijswijk.

 

Expertsessies

Drie experts van adviesbureaus gingen twee uur lang met die vragen stoeien door dit onderwerp op te delen in drie punten:

 

·         Hoe creëer je een ecosysteem op de Plaspoelpolder?

o   Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

·         Hoe breng je eigenaren/investeerders maximaal in positie om te investeren?

o   Stec Groep, Jasper Beekmans

 

·         Hoe breng je door herverkaveling een vliegwieleffect op gang?

o   Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee

 

 

De connectie met Shell

Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

Als je gaat denken in ecosystemen kom je al snel uit bij de grote bedrijven op de Plaspoelpolder: Shell en het European Patent Office (na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa). Dit was de conclusie van Sandra van Liere en haar groep. ‘Dit zijn bedrijven met een potentiële magneetwerking, maar je bent afhankelijk van hun bereidheid en hun plannen voor de realisatie van een specifiek ecosysteem.’ En dat kan nog een lastige worden. ‘Shell heeft wel contact met de gemeente, maar die blijven erg naar binnen gericht’, aldus Gerritsen.

 

Wil je toch een aantrekkelijk ecosysteem maken, hoef je niet per se afhankelijk te zijn van grote bedrijven, stelt de groep. ‘Ook maandag kun je al aan de slag. Koppel grotere spelers in het gebied aan shared facilities die je zou kunnen realiseren op de kavels van de zes panden. Ook de koppeling met The Hague Security Delta waar Rijswijk officieus onderdeel van is, is een optie.’

 

Het potentieel van de al gevestigde ondernemers

Stec Groep, Jasper Beekmans

 

Beekmans hamert met zijn groep op het potentieel van de Plaspoelpolder. ‘De ervaring leert dat 30 tot 50% van de investeringskansen in een gebied ligt bij de huidige ondernemers.’ Het is dus van belang de huidige ondernemers optimaal comfort te bieden. ‘De mkb-er moet de Plaspoelpolder redden’, aldus Beekmans. ‘Het is een idee om een ondernemersfonds op te richten dat niet uit is op rendement, maar wel financiële slagkracht heeft om projecten een duwtje in de rug te geven waarnaar de gemaakte kosten later weer terugvloeien in het fonds.’ Uiteindelijk besluit Beekmans met een bekende wielerterm: ‘Parijs is nog ver.’

 

Bioscoop op de Plaspoelpolder

Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee 

 

Allereerst overhandigt Paul van Dijk grote complimenten voor het Industrieschap Plaspoelpolder namens zijn groep. ‘De Plaspoelpolder is van zo’n groot belang voor Rijswijk. De helft van de arbeidsplekken zit op dit bedrijventerrein. De investering van het Industrieschap is op het juiste moment gedaan, tegen een lage prijs hebben ze een groot blok in handen gekregen. Dat biedt speelruimte.’

 

Met die speelruimte wil Van Dijk gaan werken aan de schuifpuzzel. ‘Breng in kaart welke ondernemers investeringskansen zien, maar betrek ook de andere grondeigenaren in dit proces. Maak elkaar niet het leven zuur, want iedereen profiteert van goede ontwikkelingen. Uiteindelijk is de uitgangspositie fantastisch.’

 

Van Dijk wil ook nog wel een idee geven voor invulling van de vrijkomende kavels. ‘Rijswijk heeft geen bioscoop en dit is een functie die perfect te combineren is met werken. In de avond gaan mensen naar de bioscoop, overdag werken ze. Ideaal voor de beperkte parkeerruimte.’ Andere optie is de verkoop van het geheel als een landje, ‘als een showcase voor duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld’.

 

Conclusie

Ideeën genoeg deze middag, maar in welke richting zal de Plaspoelpolder zich uiteindelijk ontwikkelen? Die vraag wordt niet beantwoord deze middag, maar de pitches bieden veel handvatten en denkrichtingen die de gemeente Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder graag gezamenlijk gaan uitzoeken. Gerritsen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het opzetten van een ondernemersfonds en ook die schuifpuzzel is een mooie uitdaging. Nu is het belangrijk dat we in conclaaf gaan met de grondbezitter die nog een strookje land in bezit heeft om het gebied als geheel te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn is het vooral van belang dat de gebouwen gesloopt kunnen worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt.’

 

Het is een eerste stap richting de toekomst voor de Plaspoelpolder. Een toekomst die wederom het best gevat kan worden in een citaat uit de Toekomstvisie.

 

‘Werken heeft hier nog steeds het primaat, maar dan wel op de wijze zoals Google dat al sinds jaar en dag toepast. Is de inspiratie even op, dan kan een partijtje ‘padel’, een ritje op de ‘Wave-070’ of een latte-macchiato de ‘bovenkamer’ weer opfrissen. Internationale studenten lopen hier massaal stage, bedrijven bieden ervaringsplekken aan voor speciale doelgroepen en bijzondere projecten plaatsen oude ambachten in een hi-tech-context.’

 

Commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat wil nieuwe kijk op clustering

Grond maakt plaats voor dynamische ecosystemen Als iedereen dezelfde specialisatie heeft, is het geen specialisatie meer. Met het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ roept de Expertcommissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat op tot scherpere...


Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil is het op vrijwillige basis ruilen van onroerende zaken in stedelijk gebied. Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf hoe hun omgeving eruit komt te zien. In onderling overleg kunnen ze bijvoorbeeld de grenzen van hun grondbezit aanpassen, zodat bewoners een mooiere wo...


SKBN Academy #2: Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’  ...


SKBN Academy #1: Transformatie De Hoef-West

Topplanologie in een zintuigelijk ecosysteem Wonen, werken, leren en recreëren; het zijn vier pijlers waarop de gemeente Amersfoort inzet bij het transformatieproject van bedrijventerrein De Hoef. ‘Zelfs binnen één gebouw zijn deze functies samen te brengen, en het is m...


400 miljoen per jaar naar de regio’s

De economische toekomst van Nederland ligt in de regio’s. Het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ wordt dinsdagmiddag in de Tweede Kamer door burgemeester van Tilburg Peter Noordanus overhandigd aan Roos Vermeij, voorzitter Vaste commi...


OMU maakt flink tempo met transformatie leegstaande kantoorruimte

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht werkt aan de herstructurering van bedrijventerreinen en de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. Al vanaf de oprichting in 2011 is er nauw contact tussen OMU en PT Finance over de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling en transformatie.   H...


Megadeal rond verduurzaming 250 bedrijventerreinen

Met een grote deal met een buitenlandse financier ter waarde van één miljard verduurzaamt de stichting BE+ de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen. Daarmee wordt 32 Petajoule energie bespaard, liefst een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord.   Tevens resulteert d...


Gemeente Waalwijk promoot ouder bedrijventerrein

'Geld voor ondernemers om dromen waar te maken’Kansen, ze zijn er genoeg in Waalwijk. Maar, net als met dat gat in de markt, moet een ondernemer ze wel zien. En daar wringt de schoen als het gaat over huisvesting op een ouder bedrijventerrein. Ruimte zat, mogelijkheden genoeg. Maar ondernemers...


Spookgebieden in Den Helder impuls geven

Den Helder – Pandeigenaren van gebouwen op verouderde bedrijventerreinen zoals Westoever, De Schooten en de haven komen in aanmerking voor een bijdrage van het Beeldkwaliteitsfonds Noord-Holland Noord. De maximale bijdrage vanuit het fonds is 15.000 euro, bij een investering tot 60.000 euro....


Bedrijventerreinen: aanbod omlaag en kwaliteit omhoog

Zeven gemeenten in de Regio Alkmaar slaan de handen ineen om evenwicht te brengen in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Ze hebben hiertoe een convenant gesloten. Inzet is het overaanbod terug te dringen en de kwaliteit te verbeteren zodat deze bedrijventerreinen weer aantrekkelijker worden voor...


Lidl bouwt nieuw distributiecentrum in Oosterhout

Lidl gaat een groot distributiecentrum bouwen op Park 15 in Oosterhout, Gemeente Overbetuwe. De supermarktketen heeft een perceel gekocht van 16 hectare op het mega-bedrijventerrein voor logistiek langs de snelweg A15. Lidl is de tweede grote speler die op Park 15 neerstrijkt. Nieuwe arbeidsplaatse...


Circulaire werklocaties moet je verticaal ontwikkelen

Theo Föllings (SKBN) pleitte eerder voor de invoering van erfpacht om grip te krijgen op de waardeketen van werklocaties. Hoe past dit in een trend van verticale integratie, die nodig is om de kwaliteit te kunnen leveren waar de markt om vraagt? Hoe pas je dat toe bij gebiedsontwikkeling? The...


SKBN Academy helpt bij complexe werklocatievraagstukken

De SKBN Academy is van start. Aan de hand van een reeks expertbijeenkomsten op locatie gaat de academy in een middag oplossingen bieden voor complexe vraagstukken rondom werklocaties bij gemeenten en regio’s.    Concept‘De SKBN Academy daagt deelnemers uit om in actie te kome...


Fons: één loket voor huisvestingsvraagstukken in Tilburg

Ondernemers die niet meer op de juiste plek zitten met hun bedrijf, waarvan het pand te klein of juist te groot wordt, of zelfs al een idee hebben voor een nieuwe invulling van het bedrijfspand, kunnen vanaf vandaag terecht bij Fons. ‘Hij’ adviseert, brengt ondernemers indien nodig in co...


Food Center Amsterdam

“Een gigantische herstructureringsoperatie, pur sang.” Dat was het oordeel van de deelnemers aan de PHB-kennisbijeenkomst op 30 juni over het herstructureringsproject, dat zich momenteel uitrolt op het Food Center Amsterdam (FCA). Verwonderlijk zijn deze superlatieven niet voor dit bedri...


AO World vestigt zich in het Cartesiuskwartier in Utrecht

Online witgoedverkoper AO World heeft een Nederlandse vestiging geopend op het terrein van logistiek dienstverlener Van der Wal in het Cartesiuskwartier in Utrecht. De webwinkel AO.nl is 1 maart 2016 gestart met verkopen en opereert vanuit Utrecht met een callcenter, een overslagloods en een eigen w...


Lage Weide hotspot in centrum van het land : ruimte voor herontwikkeling

  Utrecht is een zeer gewilde vestigingsplaats, ook voor logistieke bedrijven. De unieke positie het bedrijvenpark Lage Weide, met aansluiting op de A2 is een belangrijke factor. Ook de aanwezigheid van de haven met de containerterminal is een plus. Waar veel andere bedrijvenlocaties en mainp...


Economische impuls Bedrijventerrein de Run in Veldhoven

De stichting Veldhovens Ondernemers Contact (VOC), BOM en de gemeente Veldhoven gaan samenwerken om bedrijventerrein De Run een economische impuls te geven. De heer Rob van der Horst wordt als kwartiermaker aangesteld voor het bedrijventerrein.   De samenwerking vloeit voort uit het Masterpla...


SADC en Green IT Amsterdam werken samen aan duurzame datacenterhotspot Schiphol

  Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam zijn onlangs een samenwerking gestart. Zij slaan de handen ineen om samen te werken aan de uitbreiding van de datacenterhotspot rondom Schiphol. Door deze unieke samenwerking wordt een efficiënt en vooral duurzaam...


Versnelling geothermie in Brabant

Op de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen, én burgers die er str...


Slimme gebiedsontwikkeling met herverkaveling

De gemeente Helmond, Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) werken samen met het Kadaster aan stedelijke herverkaveling op bedrijventerrein Induma West. Hiervoor zijn de betrokken partijen 21 maart een overeenkomst aangegaan.   Stedelijke h...


Brabant rekent af met kavelfabriek

Jarenlang gaven gemeenten grond uit voor nieuwe werklocaties om de gemeentekas te spekken. Noord-Brabant gooit het roer radicaal om. Althans, dat staat in het advies ‘Anders samenwerken aan werklocaties’ van de Sociaal-Economische Raad Brabant (SER) en de Provinciale Raad voor de Le...


Officiële start ontwikkeling bedrijventerrein Den Helder

Met de eerste paal in de grond is op 25 februari 2016 officieel gestart met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kooypunt IIIa. Op het nieuwe bedrijventerrein ontwikkelt aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. een nieuw complex voor Total E&P Nederland B.V. Kooypunt IIIa ligt op korte afst...


Noord-Holland Noord bij Top 15 regio’s van Europa

De regio Noord-Holland heeft een opvallende sprong gemaakt in het toonaangevende jaarlijkse rapport van de ‘European Cities & Regions of the Future’ van fDi Magazine, dat vandaag is gepubliceerd. De toonaangevende uitgave, onderdeel van Financial Times, laat de regio tien plaatsen st...


Den Helder aantrekkelijke locatie voor offshore windenergie

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over windenergie op zee, heeft D66 vandaag gepleit voor nader onderzoek naar de meest geschikte locaties. Den Helder komt daarbij naar voren als ‘potentieel, aantrekkelijke locatie’, aldus Tweede Kamerlid Van Veldhoven.   Van Veldhoven: “...


Lokaal Herstructurerings Fonds Tilburg financiert herontwikkeling locatie Allpress

Op de locatie Orionstraat/Wegastraat (bedrijventerrein Loven) in Tilburg is door Versteijnen een perceel grond met gebouwen verworven (2 ha). Doel van deze verwerving is de huisvesting van Allpress te concentreren door middel van gedeeltelijke nieuwbouw én upgrading van bestaande hallen. Voor...


Breedbandfonds Brabant investeert € 35 miljoen in aanleg glasvezel in buitengebieden

Het Breedbandfonds Brabant, dat wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), stelt onder voorwaarden een lening van 35 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Brabant. De lening wordt verstrekt aan de Maatschappij voor Breedba...


Leden ondernemersvereniging Alton ondertekenen Toekomstvisie

Op woensdag 13 januari 2016 hebben de leden en deelnemers van ondernemersvereniging Alton de Toekomstvisie voor het glastuinbouwgebied ondertekend. Hiermee zetten de ondernemers gezamenlijk de schouders eronder om van Alton een modern, toekomstbestendig en duurzaam tuinbouwgebied te maken.  ...


Microsoft bouwt door op Agriport in Middenmeer

Steeds meer Hollandse onderaannemers op Agriport in Middenmeer actief. Op grond van het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft op bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer kunnen maximaal vier datacenters gebouwd worden. Microsoft heeft de vergunning voor een derde servergebouw voor zogeheten cloudd...


Digitale kadastrale kaart beschikbaar als open data

Sinds 1 januari 2016 is de Digitale kadastrale kaart van heel Nederland beschikbaar als open data. Door data als open data beschikbaar te stellen, wil de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.   Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) Op de website va...


Nieuwbouw Truck Service Simons op Businesspark ML in Echt-Susteren

Eind november 2015 is de koopovereenkomst voor een bedrijfskavel van ca. 12.000 m2 bekrachtigd tussen OML en Truck Service Simons uit Echt-Susteren. Deze bedrijfskavel is gelegen op Businesspark ML in de gemeente Echt-Susteren.   Gunstig gelegen nabij de toe- en afritten en op een fraaie zich...


Bedrijfsleven, regio en Rijk zetten schouders onder een circulaire WESTAS

Het Rijk wil participeren in de verdere ontwikkeling van de circulaire WESTAS. Dat was de boodschap die minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer overbracht. Deze ambitie is voortgevloeid uit het bestuurlijk overleg op 14 oktober 2015 tussen de regio en he...


NV OMU betrokken bij herontwikkeling atoomcampus Utrecht

Een deel van het voormalige Vitens-terrein dat is gelegen naast en achter de AtoomClub Utrecht zal de komende 2 jaar worden herontwikkeld tot een AtoomCampus. De locatie bevindt zich op het Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.   De levering van de laatste percelen terrein (totaal 1,8 hecta...


Offgrid Test centre op Afsluitdijk weer iets dichterbij

Vier Noord-Hollandse MKB bedrijven hebben een nieuw innovatief concept bedacht: het Off Grid Energy System. Dit is een autonoom, duurzaam en goedkoper alternatief voor de huidige energiesystemen in afgelegen gebieden.   Het off grid test centre wordt een volledig zelfstandig werkend energiesy...


Europese subsidie voor truckparking Breda

BOM Bedrijfslocaties werkt samen met gemeente Breda en private partijen aan de totstandkoming van een bewaakte parkeervoorziening voor vrachtwagens. Deze parking wordt onderdeel van een Europees netwerk van parkeervoorzieningen gericht op het terugdringen van tekorten, verbeteren van de veiligheid e...


Wie werkt aan het werkbaar maken van bedrijventerreinen voor de ondernemer?

Werk in uitvoering! 14 oktober 2015 was het tiende BT congres, dit keer in Tilburg. Een succesvolle bijeenkomst waarbij de ondernemer centraal stond. Aan de hand van een aantal quotes die tijdens het congres gebruikt zijn blikt investmentmanager Johan Gielen van BOM Bedrijfslocaties terug op de bel...


Picturae verhuist naar Boekelermeer Heilo

Van acht verschillende locaties naar één gezamenlijk pand op Boekelermeer Heiloo: algemeen directeur Mark Lindeman van Picturae kijkt enorm uit naar de verhuizing die op 1 januari 2016 voltooid moet zijn. "Dan zijn we af van het heen en weer lopen en kunnen we nog efficiënter werk...


ABC Westland het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland

Met de installatie van 16.000 zonnepanelen op daken van het bedrijventerrein ABC Westland Agri & Food in Poeldijk, wordt het terrein in 2016 de grootste producent van zonne-energie in Zuid-Holland en het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland.   Volgens Herwi Rijsdijk, directeur v...


SKBN luidt noodklok over bedrijventerreinen

Dringende oproep aan markt én overheid om zich achter nieuwe agenda te scharen   De activiteiten op bedrijventerreinen vertegenwoordigen rond 35% van de nationale economie en 30 tot 35% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Maar het gaat niet goed met onze bedrijventerreinen. &ls...


Feestelijke oplevering project Waterhuishouding Schaapsloop Valkenswaard

Op woensdag 7 oktober 2015 vond de feestelijke oplevering plaats van het project Waterhuishoudingsplan Schaapsloop in Valkenswaard. Op bedrijventerrein De Schaapsloop 1 in Valkenswaard is de afgelopen jaren het masterplan herstructurering uitgevoerd. Doel was het verbeteren van het vestigingsklimaat...


Ingebruikname zonnepanelen op dak Greenpark Aalsmeer door Helga van Leur

Ruim één jaar na de opening van het nieuwe bedrijfsgebouw van Celieplant & Bouquetnet op Green Park Aalsmeer mag directeur John Celie er weer een mijlpaal bijschrijven. Op 1 oktober 2015 was op een zonovergoten dag de officiële ingebruikname van maar liefst 2.000 zonnepanelen....


Intentieovereenkomst Brainport Industries Campus in Eindhoven

De eerste intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Brainport Industries Campus (BIC) is ondertekend. De coöperatie Brainport Industries, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Hebema Holding BV hebben de handen ineen geslagen voo...


SDE+ subsidie voor warmtenet Alton

Volgens minister Kamp moeten we flink inzetten op energiebesparing, CO2-reductie en versneld minder afhankelijk zijn van fossiele bronnen. Met het toekennen van de aangevraagde SDE+ subsidie bij De Rijksdienst voor Ondernemende Nederland (RVO) kan HVC het warmtenet uitbreiden richting de bestaande w...


Nederland als Circulaire Hotspot start op Schiphol Trade Park

Het verwezenlijken van deze ambitie is gestart op Schiphol Trade Park, de nieuwe werklocatie aan de A4. In het Fox Theater op Park 20|20 in Hoofddorp kwamen op 8 juli 2015 diverse invloedrijke Nederlanders uit overheid en bedrijfsleven bij elkaar. Daan Roosegaarde presenteerde hier zijn visie op een...


Gemeente Weesp stelt fonds in voor opknappen gevels en voorterreinen voor Bedrijventerrein Noord

De gemeente Weesp zet, met behulp van provinciale subsidie, het Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein Noord op. De algemene doelstelling van het Gevelrenovatiefonds is om ingrepen, die de beeldkwaliteit van bedrijventerrein Noord ten goede komen, met behulp van financiële bijdragen aan pandeigen...


Beeldkwaliteitskader voor Stadsregio Amsterdam en Noord-Holland Noord

Het architectenbureau M3H heeft een beeldkwaliteitskader ontwikkeld voor bestaande bedrijventerreinen in de Stadsregio Amsterdam en Regio Noord-Holland Noord in opdracht van SADC, PHB en NHN. De omschreven verbetermaatregelen voor individuele kavels dragen bij aan het toekomstbestendig maken van oud...


Economische in plaats van ruimtelijke insteek herstructurering is de toekomst

Op 16 juni 2015 kreeg burgemeester Noordanus uit handen van Henk-Jan Bierlings van Platform31 het boek “De markt voor bedrijventerreinen” aangeboden. Dit gebeurde tijdens het gelijknamige seminar dat door SKBN in samenwerking met BOM Bedrijfslocaties, Oost NV en Platform31 werd georganis...


Amsterdams stadsdeel Nieuw-West draagt beheer over aan bedrijven

Toekomstbestendige werklocaties ontstaan vanuit betrokken bedrijven   Het dagelijks beheer van de openbare ruimte op Business Park Amsterdam Osdorp gaat bij wijze van proef voor een jaar door de bedrijven zelf uitgevoerd worden. Op donderdag 4 juni 2015 ondertekenden Achmed Baâdoud (bes...


Eerste lening uit Breedbandfonds Brabant

4 juni 2015 verstrekt het Breedbandfonds Brabant, dat door de Provincie Noord-Brabant onder beheer is gebracht bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), haar eerste lening aan de Coöperatie Cranendonck/Net in de gemeente Cranendonck voor een aan te leggen glasvezelnetwerk.   Het...


Eerste bijdrage beeldkwaliteitfonds Stadsregio Amsterdam toegekend

Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen Metropoolregio Amsterdam (PHB) heeft onlangs de eerste aanvraag voor een stimuleringsbijdrage uit het Beeldkwaliteitfonds Diemen gehonoreerd.   Met behulp van de toegekende financiële bijdrage van ruim zevenduizend euro worden door de...


Werklocaties: van vastgoedcomplex naar kenniscomplex

Bedrijventerreinen worden vaak geassocieerd met leegstand, verloedering en verrommeling. Om van dit imago af te komen, riep de Taskforce (Her)structurering Bedrijventerreinen in 2008 op om de markt van bedrijven terreinen te gaan hervormen. De publicatie 'De markt voor bedrijven terreinen: uitkomste...


Expertmeeting Stedelijke herverkaveling

Op 10 april 2015 vond de derde expertmeeting Stedelijke herverkaveling plaats in ‘Het Oude Magazijn’ in Amersfoort. Deelnemers waren inhoudelijk specialisten en experts op het gebied van grondbeleid en personen en organisaties die het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij Stedelijke...


Zo maak je duurzaamheid inzichtelijk: kwaliteitsimpuls Induma Oost Helmond

Bedrijventerreinen verouderen en een opknapbeurt kan een terrein weer toekomstbestendig maken. Maar hoe groot is het effect van een dergelijk kwaliteitsimpuls? De applicatie DuurzaamheidsProfiel van een Bedrijventerrein (DPL-BT) maakt de effecten van een herstructurering zichtbaar en stimuleert part...


ROCKWOOL investeert in nieuw logistiek centrum Roermond

Steenwolfabrikant ROCKWOOL investeert € 10 miljoen in een nieuw logistiek centrum van negen hectare, direct gelegen naast haar productielocatie op het bedrijventerrein Roerstreek in Roermond. De investering wordt mogelijk gemaakt door LHB en OML die voor max. € 6 miljoen risicodragend inve...


Deel bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg opgeknapt

Een transportbedrijf heeft een deel van bedrijventerrein Kraaiven geherstructureerd. Het bedrijf maakte daarbij gebruikt van het LHFT. Het zogenoemde Lokaal Herstructurerings Fonds Tilburg (LHFT) is opgericht om verouderde bedrijfskavels op te knappen. Initiatiefnemers van dit fonds zijn de gemeente...


Limburgse havens versterken positie

Om de strategische achterlandpositie van Limburg te behouden en te versterken gaan de Provincie Limburg en de tien Limburgse havengemeenten nog nauwer samenwerken. De vier jaar geleden gesloten intentieverklaring van de zogeheten Blueports Limburg is 4 maart 2015 omgezet in een samenwerkingsovereenk...


Herontwikkeling Lauruscomplex in Someren afgerond

Het Lauruscomplex op het bedrijventerrein Sluis XI in Someren is succesvol herontwikkeld door gemeente Someren en de BOM. Het gaat om het voormalige distributiecentrum van de Edah dat jaren lang leeg stond. Maandag 21 februari 2015 vond de officiële opening plaats van het vernieuwde, in kleine...


Beeldkwaliteitfondsen Bedrijventerreinen Noord-Holland Noord van start

Per 1 maart 2015 zijn er maximaal zestien Beeldkwaliteitfondsen beschikbaar in de regio Noord-Holland Noord. In de afgelopen maanden hebben de regiogemeenten daarvoor de voorbereidingen getroffen. Deze zestien Beeldkwaliteitfondsen konden worden opgericht door een initiatief van de samenwerkende gem...


SADC wint aanbesteding Green Park Aalsmeer

De aanbesteding voor de nieuwe algemeen directeur voor Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. is gewonnen door regionale gebiedsontwikkelaar SADC. Directeur realisatie van SADC, Dick van der Harst, zal deze functie vanaf heden gaan invullen.   Dit betekent de start van een intensieve sa...


Ruim € 3,6 miljoen voor Noord-Hollandse bedrijventerreinen

Van 25 maart tot en met 29 april 2015 is er in Noord-Holland weer subsidie beschikbaar uit de uitvoeringsregelingen voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB). Met deze subsidies kunnen Noord-Hollandse gemeenten tot een half miljoen euro subsidie aanvragen voor f...


Digitale ontsluiting Noord-Holland Noord

GreenPort NHN en het Economisch Forum stellen dat de digitale ontsluiting bij bedrijven en werklocaties in de regio onvoldoende is. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft daarom een stageopdracht verleend aan een student van de Hogeschool van Amsterdam om dit te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt inderda...


Energiefonds Brabant doet eerste investering in Windpark

Energiefonds Brabant heeft haar eerste investering gedaan in een 9 MW Windpark op het industrieterrein Breda-Hazeldonk. Het fonds, in 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant en ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), draagt daarmee bij aan een duurzame energievoorzien...


Facelift voor bedrijventerreinen Stationsweg en Roerstreek-Noord

De bedrijventerreinen Stationsweg/Roerstreek-Noord in de gemeenten Roerdalen en Roermond krijgen een opknapbeurt. De totale kosten bedragen € 1,5 miljoen. Die worden betaald door de Provincie Limburg en de gemeenten Roerdalen en Roermond.   Gedeputeerde Twan Beurskens gaf samen met de we...


Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland actief vanaf 11 februari 2015

Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrijventerrein, waar ongeveer een derde van alle werkgelegenheid is gevestigd. Om deze werkgelegenheid in de toekomst te behouden, maakt de provincie zich sterk voor goede en aantrekkelijke terreinen. De provincie heeft het mogelijk gemaakt dat aan het provincia...


KMWE als eerste op Brainport Industries Campus

Brainport Industries Campus, de campus voor de hightech maakindustrie in Eindhoven Noord-West, wordt realiteit. Op 2 februari 2015 hebben bestuurders van de gemeente Eindhoven, de provincie Noord Brabant, de coöperatie Brainport Industries en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) het st...


Kuehne + Nagel opent vestiging op Schiphol Logistics Park

Nadat in het najaar van 2014 al twee bedrijfshallen in gebruik waren genomen, heeft Kuehne + Nagel per 19 januari 2015 ook haar kantoor op Schiphol Logistics Park geopend.   Beide distributiehallen zijn elk 5.800 m2 bvo groot. Het kantoor meet circa 3.260 m2. Het nieuwe onderkomen biedt huisv...


Beeldkwaliteitfondsen Stadsregio Amsterdam van start

Per 1 januari 2015 zijn vijf Beeldkwaliteitfondsen opengesteld in de stadsregio Amsterdam. In de afgelopen maanden heeft het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen Metropoolregio Amsterdam (PHB) daarvoor de voorbereidingen getroffen. Deze vijf regionale beeldkwaliteitfondsen konden worden...


Primeur in Twente: ondernemers Stepelo investeren zelf in glasvezelnetwerk

Onder toeziend oog van vele Haaksbergse ondernemers en andere belangstellenden graven de gedeputeerde Eddy Van Hijum van de provincie Overijssel, wethouder Ellen Prent van de gemeente Haaksbergen, Tonnie Volmbroek van de bedrijvenvereniging Stepelo, Job Klaasen van de Stichting GON en Jeroen van de...


Succes herstructurering Induma Oost in Helmond resultaat van samenwerking

Op maandag 1 december 2014 is het vernieuwde terrein op Induma Oost in Helmond opgeleverd tijdens een feestelijke eindhandeling. Een jaar na het startsein van de herstructurering heeft het gebied een ware kwaliteitsslag ondergaan en en is het gelukt om binnen de gestelde tijd het maximale uit het be...


Reconstructie bedrijventerrein Heide in Best met PHP-gelden van start

Op vrijdagmiddag 14 november 2014 is met de officiële opening van de nieuwe vrachtwageningang van Philips Healthcare het startschot gegeven voor de reconstructie van bedrijventerrein Heide in Best. Een reconstructie die mede mogelijk gemaakt wordt met provinciale gelden vanuit de stimuleringsre...


Pilot Vraaggericht Ontwikkelen in Helmond groot succes

Betrokken partijen zetten handtekening onder 5-jarig samenwerkingscontract Tijdens een interactief event bij Fitland XL in Helmond zijn 5 november 2014 de resultaten bekendgemaakt van de succesvolle pilot Vraaggericht Ontwikkelen, die het afgelopen jaar in Helmond heeft gedraaid. Tevens zetten alle...


Led-verlichting bedrijventerrein De Liede in Vijfhuizen brandt

Op bedrijventerrein De Liede werd dinsdag 21 oktober 2014 de nieuwe openbare verlichting gevoed door gelijkspanning feestelijk in gebruik genomen. De verlichting gaat aan als wethouder Nederstigt met de stoomwals langs de lantaarnpalen rijdt.   Door over te gaan op led-verlichting daalt het v...


SKBN en het Kadaster werken samen

Op 9 oktober 2014 hebben de SKBN en het Kadaster een overeenkomst ondertekend voor één jaar, waarmee een nieuwe samenwerking is bekrachtigd. Doel van de SKBN is kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden over het thema ‘(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen’. Hierbij...


Westpoort en Industriepark Kleefse Waard Beste Bedrijventerreinen 2014

Westpoort (Amsterdam) is het Beste Bedrijventerrein van 2014 en Industriepark Kleefse Waard (Arnhem) mag zich ‘New kid on the block’ noemen. Dat werd donderdag 9 oktober 2014 bekendgemaakt tijdens het Nationaal Bedrijventerrein Congres in Barneveld.   De andere genomineerden in de...


Succesvolle informatiebijeenkomst BIZ in Amsterdam

Op 2 oktober organiseerde het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen Metropoolregio Amsterdam (PHB) in de Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam een kennisbijeenkomst over de kansen die de nieuwe Wet op Bedrijven Investerings Zones (BIZ) biedt voor bedrijventerreinen. De aanleiding voor...


Sip Marine koopt oud Alcoakantoor op Metal Valley Drunen

Sip Marine, een bedrijf dat onder meer scheepsschroeven ontwerpt, heeft het voormalige hoofdkantoor van Alcoa in Drunen gekocht. Een opsteker voor de gemeente Heusden die met ondersteuning van BOM Bedrijfslocaties eigenaar was van het pand, als onderdeel van de aankoop van gronden en percelen van Sa...


Bierens en Heembouw tekenen overeenkomst voor nieuwbouw machinefabriek en herontwikkeling huidige locatie Tilburg

Algemeen directeur Henk Meijer van Bierens Machinefabrieken en Commercieel directeur Rinus Verhey van Heembouw hebben op 29 september 2014 de handtekening gezet onder de overeenkomst voor de nieuwbouw en herontwikkeling van de huidige huisvesting van Bierens aan de Ringbaan Noord in Tilburg. Ook de...


4 sterren voor Schiphol Trade Park

Excellente score BREEAM-certificaat gebiedsontwikkeling   Schiphol Trade Park heeft een excellente score behaald bij de duurzaamheids-certificering van BREEAM-NL. Maandag 22 september 2014 heeft directeur Dick van der Harst het BREEAM-NL certificaat voor gebiedsontwikkeling met 4 sterren ontv...


Eerste bio-based bedrijf naar oud PLEM-terrein Zevenellen Haelen

Vergunning voor bouw mestbewerkingsinstallatie verleend   Het college van Leudal heeft vergunning verleend voor de bouw van een mestbewerkingsinstallatie, een initiatief van Mousset, op het bedrijventerrein Zevenellen in Haelen.   Plan Mousset Jos Mousset uit Haler gaat mestoverschott...


Nieuwbouw Ham Groep op Genie- en Citadelterrein Hendrik-Ido-Ambacht

Op 3 september 2014 is op het Genieterrein de eerste paal geslagen voor het nieuwe bedrijfspand van de Ham Groep uit Ridderkerk. Naar verwachting zal de onderneming in het voorjaar van 2015 de nieuwe locatie in Hendrik-Ido-Ambacht in gebruik nemen. De Ham Groep kocht van de ROM-D 3200 m2 grond voor...


Action verwerft uitbreidingskavel Businesspark ML

31 juli 2014 heeft ACTION van OML een bedrijfskavel van circa 2,3 hectare verworven als uitbreiding op de in 2013 verworven kavel van ruim 10 hectare.    Bij het verwerven van de grondpositie in 2013 is ACTION met OML een optieovereenkomst aangegaan, waarbij het de verwachting was dat zi...


Opening vernieuwde Vuursteen Haarlemmermeer

Begin juli 2014 is de vernieuwde Vuursteen in de Haarlemmermeer opengesteld. De Vuursteen is een van de belangrijkste toegangswegen naar het bedrijventerrein De Hoek, tussen de A4 en Hoofddorp. Waar voorheen een bocht in de Vuursteen zat, ligt nu een fonkelnieuwe rechte weg. Een oud vervallen woonhu...


Meerlaags distributiecentrum Levels op Schiphol Trade Park

Logistiek ontwikkelaar Vailog heeft een meerlaags distributiecentrum ontwikkeld op Schiphol Trade Park in de Amsterdam Metropolitan Area. Voor meer dan één klant is in Nederland nog niet eerder een meerlaags distributiecentrum ontwikkeld. Het concept past in de visie die SADC met Schip...


KVO-B Verrijn Stuart in gemeente Diemen

Op 10 juli 2014 heeft de audit KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) plaatsgevonden voor het bedrijventerrein Verrijn Stuart in Diemen. De audit werd afgenomen door Richard Sijsterman van KIWA. Aanwezig waren onder andere de vertegenwoordigers van politie, gemeente, parkmanagement, O...


NV OMU financiert aankoop en herontwikkeling van voormalige kantoorlocatie op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht

IeVeMa Beheer BV uit Maarssen heeft op het bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht een perceel grond met opstallen verworven gelegen aan de Reactorweg/Kobaltweg. De oppervlakte van de locatie is ca. 12.000m2 met daarop 8 geschakelde kantoorgebouwen. De opstallen zullen op korte termijn gesloopt wo...


Lancering Urbanisator-PandenPoel.nl!

Donderdag 3 juli 2014 lanceerde de Urbanisator Plaspoelpolder een nieuw online platform om gebouweigenaren en nieuwe gebruikers met elkaar in contact te brengen. De Urbanisator-PandenPoel is een nieuw concept en probeert eigenaren met leegstaand vastgoed in contact te brengen met self-starters. &nb...


Bestemmingsplan Schiphol Trade Park vastgesteld

Het bestemmingsplan voor de nieuwe werklocatie aan de A4 bij Schiphol is medio juni 2014 zonder ingediende beroepen in werking getreden. Dit betekent dat de eerste uitvoeringswerkzaamheden van de innovatieve en duurzame werklocatie nu echt kunnen beginnen.   Schiphol Trade Park: vraaggerichte...


Stede Broec en CNB herontwikkelen CNB terrein in Bovenkarspel

Het CNB-bedrijventerrein aan de Veilingweg 1 in Bovenkarspel wordt door CNB geherstructureerd. CNB heeft daarvoor een ruimtelijk concept-masterplan opgesteld. Voor de voorgenomen herstructurering heeft de gemeente in samenwerking met CNB en het Ontwikkelingsbedrijf NHN HIRB-subsidie aangevraagd met...


Schiphol Trade Park etalage voor circulaire economie gebiedsontwikkeling

Schiphol Trade Park en Delta Development Group tekenen intentieovereenkomst op de Provada   Delta Development Group en Schiphol Trade Park gaan samen de mogelijkheid onderzoeken om een nationale broedplaats voor circulaire economie op Schiphol Trade Park te realiseren. Op 5 juni hebben Dick...


Monitor Bedrijventerreinen West-Friesland draait

Informatie over bedrijventerreinen in de regio West-Friesland, gevestigde bedrijven, werkgelegenheid, maar ook het aanbod van bedrijfsonroerend goed, beschikbare kavels en recente transacties zijn nu beschikbaar door een unieke koppeling van de databestanden van het Kadaster, LISA, BAG, NVM en Data...


Impuls voor Brabantse bedrijventerreinen

Tien Brabantse bedrijventerreinen worden met hulp van de provincie aangepakt. Het gaat om De Dubbelen in Veghel, De Krogten in Breda, Heide in Best, Groenewoud in Heusden, De Haven in Waalwijk, Schaapsloop in Valkenswaard, De Herven in ’s-Hertogenbosch, Ladonk in Boxtel, De Kade in Eindhoven e...


Kick off Ambachtelijke Academie op Schiphol Trade Park

Op 23 mei is de eerste Ambachtelijke Academie van Nederland gestart in het Expocenter van Schiphol Trade Park. 25 studenten vanuit verschillende opleidingen starten met diverse opdrachten zoals het aanleggen van een showtuin met BioBased-gewassen en het maken van beton van BioBased-gewassen. De Amba...


Grootste oppervlak zonnepanelen bij BUKO in Beverwijk

BUKO kiest voor het vergroenen van de energievoorziening op het BUKO Bedrijvenpark in Beverwijk. Patina Duurzame Dakontwikkelingen heeft 1.730 zonnepanelen met een oppervlak van ruim 2.800m2 op het dak van één van de bedrijfshallen geplaatst. Dit is tot op heden het grootste oppervlak...


Zelfreflectie na studiereis Lille-Vilvoorde-Luik

We zien ons in Nederland graag als het middelpunt van de wereld. Dé logistieke hotspot van Europa zijn we toch op zijn mínst, vinden we zelf. Als de studiereis van de SKBN naar Lille, Brussel en Luik één ding leerde, was het dat dat niet vanzelfsprekend is. De concurrenti...


Maasbracht: van industriële binnenhaven naar nautische boulevard

Tijdens de hoogtijdagen van de steenkoolwinning was Maasbracht de grootste binnenhaven met het grootste rangeerterrein van Nederland. De sluiting van de mijnen bracht hier echter abrupt een einde aan. Er vond een verschuiving plaats naar zand- en grindwinning en de baggerindustrie floreerde. Toen oo...


Woonwerkeenheden Molenveld-Zuid in Beesel energieneutraal

De kopers van de werkwooneenheden in Beesel, op het terrein waar ooit de karakteristieke Greswarenfabrieken stonden, zullen geen energienota op de mat vinden. De bewoners krijgen super dikke muren, driedubbele beglazing, zonneboilers, zonnepanelen, en er wordt geen gasleiding onder de woningen aa...


Onderzoek uitbreiding haven Venlo

De industriehaven Venlo ontwikkelt zich in hoog tempo, maar om zijn sterke logistieke positie te behouden is een forse uitbreiding is noodzakelijk.   De haven is een belangrijk knooppunt tussen de Rotterdamse wereldhaven en het achterland. De verwachting is dat over een paar jaar de binnenha...


Structuuronderzoek en belevingscentrum Alton in Heerhugowaard

De tuinders in glastuinbouwgebied Alton te Heerhugowaard hebben de handen ineen geslagen voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de energie-infrastructuur te verduurzamen. Het structuuronderzoek bestaande uit twee fasen is bedoeld om de regiogemeenten en provincie inzicht te geven in wat er de k...


Convenant parkmanagement Saxe Gotha in Boxmeer

Op 31 maart 2014 is door vertegenwoordigers van de Bedrijventerreinvereniging Saxe Gotha (Boxmeer), de gemeente Boxmeer en de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg afdeling Boxmeer op het gemeentehuis van Boxmeer een convenant getekend waarin gemeenschappelijke afspraken zijn vastge...


LHB investeert in C'licious op C-mill

De nieuwste ontwikkeling op ©-mill is het bedrijfsrestaurant C’licious. Deze prachtige en inspirerende ontmoetingsplaats past precies in het concept dat ondernemer Geerd Simonis voor ogen had toen hij zijn visie ontwikkelde voor de omzetting van Phlipslocatie naar “Urban Park&rdquo...


Regio Rivierenland ondertekent Afsprakenkader Bedrijventerreinen Rivierenland

Op 17 maart 2014 ondertekenden de leden van de Programmaraad Welvarend van Regio Rivierenland - met hierin die tien gemeenten in Rivierenland vertegenwoordigd - het Afsprakenkader Bedrijventerreinen Rivierenland. Deze ondertekening betekent de start van een unieke, meer intensieve samenwerking in de...


Kennisdossier 2013 ‘Het Nieuwe Bedrijventerrein’

Naar aanleiding van het achtste Nationaal Bedrijventerrein Congres is het Kennisdossier 2013 ‘Het Nieuwe Bedrijventerrein’ verschenen. Het congres vond donderdag 10 oktober plaats in De Fabrique in Utrecht. Initiatiefnemers SKBN en vakblad Bedrijventerrein kijken terug op een inspirerend...


Bedrijvenpark PolanenPark verwelkomt Air Products

Air Products, één van de grootste leveranciers van medische en industriële gassen ter wereld, bouwt een nieuw vul- en distributiestation op bedrijventerrein PolanenPark. PolanenPark ligt in de Metropoolregio Amsterdam tussen Amsterdam en Haarlem, op slechts 15 minuten van de Amste...


Testcenter Automotive Campus Shared Facilities in Helmond geopend

Minister Kamp opende op 27 januari 2014 het Automotive Campus Shared Facilities en de nieuwbouw Benteler Engineering Services in Helmond.   Met een gewicht van 800 ton en een omtrek van 7 bij 22 meter heeft de Automotive Campus in Helmond een van de grootste rollenbanken van Europa in huis. B...


Knapen Trailers koopt voormalige Philipslocatie in Deurne

Op 27 januari 2014 heeft Knapen Trailers de koopovereenkomst getekend met de gemeente Deurne voor de aankoop van het bijna 2,5 hectare grote perceel aan de Liesselseweg op bedrijventerrein Kranenmortel. Hiermee blijft een groeiend bedrijf waar 160 mensen werken, behouden voor Deurne.   K...


Hernieuwde samenwerking biedt kansen voor bedrijventerrein Haven in Waalwijk

24 januari 2014 hebben de gemeente Waalwijk en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) op het gemeentehuis in Waalwijk een aanvullende samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst maken de twee partijen nieuwe, concrete afspraken over herstructurering en gebiedsontwikkeling voo...


SADC en Schiphol Trade Park ondertekenen Green Deal

18 partijen in de Metropoolregio Amsterdam werken samen aan BioBased Economy Op donderdag 16 januari 2014 ondertekenden SADC en Schiphol Trade Park de 'Green Deal Grassen & Gewassen'. De ondertekening vond plaats tijdens de conferentie 'Connect tot the Biobased Economy' bij Waternet in Amster...


Bedrijvencentrum Majoppeveld in Roosendaal aangepast voor startende ondernemers

Op 16 januari 2014 hebben de Gemeente Roosendaal en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) met de ondertekening van de financieringsovereenkomst het startsein gegeven voor de verbouwing van het Bedrijvencentrum Majoppeveld op het bedrijventerrein Majoppeveld in Roosendaal. Het Bedrijvencentru...


Polderdak in Amsterdam

Polderdak is het eerste dak in Amsterdam dat deel uit maakt van een watersysteem. Het is een experimenteel project zowel inhoudelijk als in proces. Het is het eerste dak dat primair een alternatieve waterberging is en daarnaast een groen dak. Deze co-creatie is geïnitieerd door de Green Busines...


Intensieve samenwerking Bierens, gemeente Tilburg en BOM

De gemeente Tilburg, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Verenigde Bierens Bedrijven hebben besloten nauw te gaan samenwerken.   Bierens Machinefabrieken, een van oorsprong Tilburgs bedrijf, is begonnen in 1880 aan de Lange Nieuwstraat en sindsdien slechts eenmaal verhuisd, na...


Eerste paal Allied Motion op Dordtse Kil III

In december 2013 is in het project Dordtse Kil III een kavel van 5.300 m2 verkocht aan Kadans Vastgoed, die er een bedrijfspand gaat realiseren voor Allied Motion. Dit bedrijf is al jaren gevestigd in Dordrecht, maar was op zoek naar een moderne nieuwe locatie.    Kadans Vastgoed en Alli...


Nieuwe ruimte voor zware industrie in Beatrixhaven Maastricht

De gemeente Maastricht en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) hebben gisteravond het officiële startsein gegeven voor de herontwikkeling van het Middengebied in de Beatrixhaven. De gemeente en LHB creëren in het hart van dit industriële bedrijvenpa...


Programmaplan Den Helder Airport vastgesteld

In november 2013 is in het bestuurlijk overleg van Den Helder Airport een programmaplan vastgesteld. De ambitie is om de best presterende militair–civiele luchthaven in Nederland te worden. Samen met de Port of Den Helder vormt Den Helder Airport de belangrijkste motor van de economie in de Ko...


Start aanleg 40.000 meter glasvezel in Buren

200 bedrijven krijgen beschikking over ultrasnelle verbindingen   Razendsnelle en betrouwbare digitale verbindingen. Dat is waar ruim tweehonderd ondernemers op de vier bedrijventerreinen in Buren op korte termijn over kunnen beschikken. Op maandag 16 december is namelijk het officiële s...


Stichting Parkmanagement Brabant opgericht

Op 8 november 2013 is formeel de Stichting Parkmanagement Brabant opgericht. De Stichting heeft tot doel het stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren van parkmanagement (het beheren van bedrijventerreinen in de meest ruime zin) in het algemeen binnen de provincie Noord-Brabant. Het...


Samenwerkingsovereenkomst verbetert ruimtelijke kwaliteit Ladonk in Boxtel

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst verzilverden Milieu Service Brabant, de BOM en de gemeente Boxtel een unieke kans voor Boxtel, waarmee het volgende wordt bereikt: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerrein Ladonk, verplaatsing van hinder veroorzakende b...


Masterplan De Run 2.0 Veldhoven: klaar voor de toekomst

Vrijdag 8 november 2013 ondertekenden Het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) - waaronder BHB Capital - en de gemeente Veldhoven het Masterplan De Run 2.0. Met dit vernieuwde Masterplan willen deze partijen De Run verder ontwikkelen tot een hoogwaardig...


Start herstructurering Bosscherveld in Maastricht

Gemeente en LHB investeren in duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein   De gemeente Maastricht en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) gaan samenwerken bij de herstructurering van bedrijventerrein Bosscherveld. LHB stelt specifieke kennis en ervaring...


Herstructurering Amerongen in volle gang

Op bedrijventerrein Amerongen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ondersteund de OMU de herstructurering waar mogelijk. Inmiddels hebben verkennende bijeenkomsten en individuele gesprekken plaatsgevonden.De AMON (ondernemersvereniging Amerongen) heeft de wenselijkheid van herstructurering al in 2007...


Beeldimpressie Nationaal Bedrijventerrein Congres

Op 10 oktober 2013 vond in De Fabrique in Utrecht het Nationaal Bedrijventerrein Congres plaats. Via de volgende link kan je een impressie krijgen van deze afwisselende dag: http://t.co/5I25Qpbs62 (YouTube).


Nieuw Expocenter geopend op Schiphol Trade Park

Op 16 oktober opent wethouder John Nederstigt, wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, de deuren van het nieuwe BioBased Economy Expocenter op Schiphol Trade Park. Op de Rijnlanderweg 958 is dit nieuwe Expocenter ingericht voor de presentatie van speciale gewassen die als grondstof kunnen dienen v...


Novio Tech Campus feestelijk geopend

Vanaf 9 oktober 2013 is Novio Tech Campus een state-of-the-art-bedrijfsverzamelgebouw rijker. Op het campusterrein is het geheel gerenoveerde Gebouw M voor kennisintensieve bedrijven geopend. Het gebouw is vier verdiepingen hoog en beslaat 7400 m2 cleanroom en laboratoriumruimte met bijbehorende kan...


Kennispark Twente Beste Bedrijventerrein Nederland

Kennispark Twente mag zich een jaar lang het Beste Bedrijventerrein van Nederland noemen. Dat is 10 oktober 2013 in Utrecht bekendgemaakt tijdens het Nationaal Bedrijventerrein Congres. In de race voor de Award Beste Bedrijventerrein 2013 werden Arnhems Buiten in Arnhem en Grote Polder in...


Logistieke conferentie 17 oktober 2013

Met een toegevoegde waarde van € 16,5 miljard vormt logistiek de motor van de economie in de Metropoolregio Amsterdam. De opgave voor de toekomst is te investeren in duurzame logistiek en beter ruimtelijk beleid. Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de conferentie ‘Logistiek, motor van...


In Helmond herstructurering Induma Oost gestart

In de zomer zijn de voorbereidende plannen voor de herinrichting van Induma Oost, onderdeel bedrijventerrein Hoogeind, afgerond. Dit bedrijventerrein is verouderd en wordt door samenwerkende partijen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en Gemeente H...


Herstructurering glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard

In de gemeente Heerhugowaard zijn meerdere glastuinbouwbedrijven gevestigd, waarvan de meeste in het glastuinbouwconcentratiegebied Alton. Hier zijn 36 glastuinbouwbedrijven gevestigd, die zich met name bezig houden met de teelt en verwerking van bolbloemen, snijbloemen, eenjarige pot- en perkplante...


Etten-Leur draagt verantwoordelijkheid diepe verontreiniging Vosdonk-Noord over aan Bodemzorg

Op 15 juli 2013 gaven Jean Pierre Schouw, wethouder van de gemeente Etten-Leur, en Bert Krom, directeur Afvalzorg, het startsein om de diepe grondwaterverontreiniging onder het bedrijventerrein Vosdonk-Noord te gaan beheren. Dit is het resultaat van een gezamenlijke aanpak van gemeente en bedrijven...


Bedrijfsruimte in Amsterdamse regio nog steeds sexy

Bedrijfsruimte blijkt in de Amsterdamse regio nog steeds een aantrekkelijk vastgoedsegment. Meer sturen op vastgoedwaarde van panden en locaties bij eigenaargebruikers, ruimte bieden voor nieuwe bedrijfsruimteconcepten en experimenteren met nieuwe verdienmodellen zorgen voor behoud van bedrijfsruimt...


Prodentfabriek in Amersfoort wordt De Nieuwe Stad

Bij de voormalige Prodentfabriek aan de Kleine Koppel in Amersfoort ging vrijdag de vlag uit bij de lancering van De Nieuwe Stad. Sinds week donderdag is ontwikkelaar Schipper Bosch de eigenaar van de Prodentfabriek. Met hulp van NV OMUheeft de projectontwikkelaar het twee hectare grote te...


Subsidieregeling HIRB in Noord-Holland opengesteld

In 2013 zal in Noord-Holland voor de laatste keer de subsiedietender Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) worden opengesteld. Voor de subsidieregeling HIRB Light is een budget van € 3,5 miljoen beschikbaar en voor de HIRB Privaat kan voor € 4,5 mil...


Kennisdossier Bedrijventerrein 2012

Op 3 oktober 2012 organiseerde SKBN samen met het vakblad Bedrijventerrein de zevende editie van het Nationaal Bedrijventerrein Congres. In vervolg op dit congres is nu het Kennisdossier Bedrijventerrein 2012 uitgegeven. Aan het Kennisdossier is door diverse partijen, vanuit hun eigen inva...


Someren plaatst bouwbord herstructurering bedrijventerreinen

Vrijdag 23 november 2012 heeft gedeputeerde Y. de Boer van de Provincie Noord-Brabant het bouwbord onthuld dat is geplaatst op de hoek van de Witvrouwenbergweg en de Acaciaweg in Someren. Het bouwbord is een symbolische start van de ambities die de gemeente Someren, de Brabantse Ontwikkelings Maatsc...


Grootste proef met teelt Olifantsgras in Nederland

Op 23 november 2012 hebben boeren uit de Haarlemmermeer (Miscanthusgroep), onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR en GEM A4 zone west een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de proefteelt van ten minste 60 hectare aan Olifantsgras in A4 Zone West, en voor de communicatie over duurzam...


Vier pilots breedband in Gelderland

In 2012 heeft Oost NV gewerkt aan vier pilots Breedband in Gelderland. In de gemeente Bronckhorst ging het om de vraag op welke manier bewoners in het buitengebied de beschikking konden krijgen over snelle digitale infrastructuur. Voor de ondernemers in Buren ligt de vraag voor hoe zij glasvezel op...


Rapport Verzakelijking West-Friesland afgerond

Het rapport ‘Verzakelijking West-Friesland’ is afgerond en gepresenteerd aan de bestuurders in West-Friesland. Door verzakelijking van bedrijventerreinen wordt gestuurd op kwaliteitsbehoud door focus op vastgoedwaarde en professioneel beheer. Het Coördinatiepunt West Friesland, bema...


Regionale afstemming bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaan nauwer samenwerken bij de planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen. De colleges van Burgemeester & Wethouders van de zes regiogemeenten hebben de eerste afspraken voor deze samenwerking formeel vastgelegd door het vaststellen van het Regionaal...


Officiële start herstructurering bedrijventerrein De Terp in Nuland

Op 31 oktober 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen samen met de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli en Maasdonkse projectwethouder Jeanne Moon-van der Biezen met de onthulling van een projectbord het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de...


Abdissenbosch van haalhaarbeidsstudie naar investering

Op donderdag 11 oktober 2012 hebben wethouder Andy Dritty (gemeente Landgraaf), de heer Rob van Midden (directeur Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (initiatief LIOF / Provincie Limburg) en de heer Zucker (vastgoedeigenaar) bij Fresh Valley in Landgraaf de samenwerkingso...


HIRB subsidie voor bedrijventerreinen in NHN

Provincie Noord-Holland heeft in augustus in totaal meer dan 1 miljoen euro toegekend aan herstructureringsprojecten in Noord-Holland Noord. NHN heeft de gemeenten Medemblik en Hoorn ondersteund bij de aanvraag van HIRB Privaat subsidie.   Beide gemeenten krijgen een bijdrage voor fysieke ver...


Start herstructurering Roermond-Oost eind dit jaar verwacht

De bedrijventerreinzone Roermond-Oost is een aaneengesloten gebied van de afzonderlijke bedrijventerreinen Roerstreek-Noord, Roerstreek-Zuid en Oosttangent (alle gelegen in Gemeente Roermond) en bedrijventerrein Stationsweg (thans nog gelegen in de gemeente Roerdalen). Tussen de gemeenten Roermond e...


Prijzen van panden op geherstructureerde bedrijventerreinen omhoog

Herstructurering van bedrijventerreinen zorgt voor hogere prijzen van bedrijfspanden. Dat blijkt uit een onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen en het Kadaster. Het is een opsteker voor de bedrijventerreinen die de afgelopen jaren zijn herontwikkeld en biedt perspectief voor problematische kant...


Download de App Handboek Pilot Verzakelijking

Deze App voor I-Pad bevat het rapport over de Pilot Verzakelijking ©-Mill en Philipslocatie Sittard zoals opgesteld door de Stadsregio Parkstad Limburg, LHB BV en ©-Mill BV samen met Stec Groep. Daarnaast vind u in de app historisch en actueel beeldmateriaal van de locaties.   De Pi...


Lening aan ©-Mill voor volgende fase herontwikkeling

Het terrein ©-Mill in Heerlen, in 2011 uitgeroepen tot Beste bedrijventerrein van Nederland, is toe aan de volgende fase van herontwikkeling. De Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV, kortweg LHB, faciliteert ©-Mill in haar succesvolle upgrading van deze voorma...


Herontwikkeling NIOZ Haven Texel

Vanaf 2013 wordt de NIOZ haven op Texel herontwikkeld tot dé kennishaven van de regio. De ontwikkelingen starten met een uitbreiding van kade en steigers, maar ook met het realiseren van faciliteiten als opslagruimte, kantoor en parkeergelegenheid. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor econom...


Dilemma’s bij regionale samenwerking

Op 31 januari 2012 vond in Hoorn de Kennistafel “Dilemma’s bij regionale samenwerking” plaats. Centraal stonden twee praktijkcasussen waarbij regionale samenwerking in het bedrijventerreinenbeleid en bij de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen aan de orde is....


Wat kunnen we in Nederland met het Valenciaans model?

In april 2012 ging SKBN naar Valencia, op zoek naar de geheimen van het Valenciaans model. De conclusie is ontnuchterend: mooi model, maar het lost de crisis niet op. Een analyse.   Tijdens onze fact finding in Valencia leerden wij over het Valenciaans gebiedsontwikkelingsmodel. Het...


Uitvoering duurzaamheid A4 Zone West vastgelegd in convenanten

Bedrijventerrein A4 Zone West, in uitgifte vanaf 2014, faciliteert nieuwe, duurzame vormen van handel en logistiek. Duurzame oplossingen zijn leidend bij het inrichten van het gebied, bedrijven worden maximaal gefaciliteerd in duurzaam bouwen en de Geniedijk wordt in het plan geïntegreerd. Om p...


Start tijdelijk grondgebruik Schiphol Logistics Park

Op bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) is een experiment gestart met het duurzaam verbouwen van niet-vogel aantrekkende gewassen, die mogelijkerwijs ook nog een impuls kunnen geven aan lokale afzet. Het gaat hier om een gedeelte van het terrein waar de komende jaren nog niet gebouwd wordt...


Doelstelling herstructurering Brabantse bedrijventerreinen ruimschoots gehaald

De provinciale taakstelling; herstructurering van 1.000 hectare Brabantse bedrijventerreinen ultimo 2011 is door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) ruimschoots gehaald. Door inzet van procesmanagement (BOM) en het...


Makelaars en ontwikkelaars blij met Westfries bedrijventerreinenbeleid

Ontwikkelaars en makelaars zijn enthousiast over hoe West-Friesland omgaat met het regionale bedrijventerreinenbeleid. NHN presenteerde hen welke afspraken in West-Friesland zijn gemaakt om overaanbod te voorkomen en thematische bedrijventerreinen te realiseren.   De focus op herstructurering...


‘Seed Valley 2030’

Seed Valley en NHN hebben het initiatief genomen een toekomstvisie op te stellen voor Seed Valley tot 2030. De visie laat de trends in de sector zien en vertaalt deze naar de lange en de korte termijn. De ontwikkeling van een themagericht bedrijventerrein in het Westeinde Zuid met een campus voor on...


Nieuwe website Projectbureau Herstructurering Metropoolregio live

De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe website voor Projectbureau Herstructurering. SADC is, als één van de initiatiefnemers van het projectbureau, nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze website. Op de site vindt u het laatste nieuws en ontwikkelingen over het Proj...


Rapport duurzaam beheer bedrijventerreinen West-Friesland

Het Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland heeft Deloitte opdracht gegeven een rapport te maken over duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Het rapport biedt handvatten om het beheer en onderhoud verder te professionaliseren. Het doel is de gemeentelijke beheer- en onderhoudskosten...


Succesvolle aanpak bedrijventerreinen Noord-Veluwe

Bedrijventerreinen spelen een sleutelrol in de Gelderse economie: ruim eenderde van het regionaal product (18 miljard euro) komt er vandaan. Een gezond vestigingsklimaat betekent dat bedrijven voldoende geschikte ruimte moeten hebben. Tegelijkertijd is een zorgvuldige regionale afstemming bij de aan...


PostNL bouwt nieuw sorteer-/distributiecentrum in de HarnaschPolder

Het bedrijventerrein HarnaschPolder in Den Hoorn verwelkomt PostNL. PostNL bouwt binnenkort een modern sorteer- en distributiecentrum voor pakketten, in het logistieke deel van de HarnaschPolder op een kavel van ca. 17.000m2. PostNL heeft voor de HarnaschPoldergekozen vanwege haar strategische liggi...


Nieuwe website ACT live

Sinds begin februari 2012 is de nieuwe website van Amsterdam Connecting Trade (ACT) online! Op deze compleet vernieuwde site vindt u alle informatie over het programma ACT, de drie bedrijventerreinen en het nieuw aan te leggen Geniepark.   Beyond Logistics' is het motto van Amsterdam Connect...


Naar een betere toekomst voor Cranendonck en omgeving

Cranendonck en omgeving op de kaart zetten als een zeer kansrijke regio. Dat is het doel van de gebiedsvisie ‘Kansen over grenzen’, die initiatiefnemer Jan Kerkhof 25 januari 2012 heeft overhandigd aan gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur Bert Pauli. De visie met een mogelijke...


West-Friesland grijpt stevig in op planning bedrijventerreinen

De gemeenten in West-Friesland hebben afspraken gemaakt over de planning van bedrijventerreinen tot 2020. De afspraken zijn vastgelegd in een programma, dat is aangeboden aan de provincie Noord-Holland. Om overaanbod te voorkomen, houdt de regio stevig de vinger aan de pols en zet meer dan de helft...


Revitalisering bedrijventerreinen Heumen: meer dan nieuw asfalt

Drie verouderde terreinen in de gemeente Heumen - De Hoge Brug, Sluisweg en de Ambachtsweg - waren toe aan een serieuze opknapbeurt. Gemeente en gevestigde bedrijven stoorden zich aan de slechte bestrating, onveilige verkeerssituatie en gebrekkige uitstraling van de terreinen. In goede samenwerking...


Nieuw vorm van Parkmanagement ontwikkeld

Park | Facility Partners BV (P|fP) heeft, samen met Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB), in Noord-Holland een nieuwe vorm van parkmanagement ontwikkeld: Parkmanagement Light. Deze vorm van parkmanagement is ideaal voor bedrijventerreinen die niet direct een compleet pakket a...


Half miljoen voor revitalisering De Laagjes

De gemeente Rotterdam ontvangt € 525.000 van de Stadsregio Rotterdam voor het revitaliseringsproject De Laagjes in het kader van de Investeringsreserve Economie 2011. Projecten die worden gesubsidieerd vanuit de Investeringsreserve Economie zijn bedoeld om de kwaliteit van de bedrijve...


Bedrijven en overheid pakken vervuiling Vosdonk Etten-Leur aan

Vier bedrijven, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur gaan gezamenlijk de sanering van het diepe grondwater op het bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur aanpakken. Woensdag 18 januari 2012 hebben ze daartoe een overeenkomst ondertekend op het gemeentehuis van Etten-Leur.   Het...


Verbeteringen bedrijventerreinen Harenkarspel

Gemeente Harenkarspel werkt aan een hogere kwaliteit van de omgeving op de bedrijventerreinen De Banne, Huisweid en Oudevaart. NHN heeft de gemeente ondersteund bij het aanvragen van 25.000 euro HIRB-subsidie (Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) van de provincie Noord-Holl...


Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht opgericht

De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is op 16 december 2011 opgericht door de provincie Utrecht. De OMU zal de komende jaren zijn tanden zetten in het opknappen van verouderde bedrijventerreinen.   Nieuwe bedrijven in de provincie Utrecht zijn goed voor de economie. Vestiging van bestaa...


LHB op stap met ruim 50 stakeholders naar Brabantse voorbeeldprojecten

"één van de succesvolste Nederlandse herstructureringsaanpakken gebaseerd op samenwerking van markt én overheid"   Vanuit het 'Kennispunt Bedrijventerrein Limburg' organiseerde de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) op 1 december 2011...


Gezamenlijke aanpak bedrijventerrein Haven Waalwijk

Vrijdag 25 november 2011 hebben de gemeente Waalwijk, de Brabantse Herstructurerings­maatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. (BHB) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een Samenwerkings- en participatieovereenkomst ondertekend voor de herstructurering Haven 1 t/m 6. Tegelijkertijd...


Eerste sloophandelingen op bedrijventerrein De Terp in Nuland

De werkzaamheden voor het project Nuland-Oost zijn op 24 november 2011 van start gegaan. Door wethouder Jeanne Moon werd de aftrap gegeven met de sloop van het voormalige bedrijfsgebouw van de Gebroeders Van de Donk BV.   Het pand van Gebroeders Van de Donk BV aan de Industriestraat in Nuland...


Bouwbord voor Loopkant-Liessent in Uden

De gemeente Uden, UOV De Kring, de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) hebben op woensdag 23 november 2011 gezamenlijk een bouwbord voor de herstructurering van be...


LHB bereid te investeren in De Beitel

Medio november heeft de Raad van Commissarissen van de LHB ingestemd met een garantiestelling aan de gemeente Heerlen. Op bedrijventerrein De Beitel wordt het nu mogelijk de doorsteek van de Eisterweg te realiseren, (zie hiervoor BTM box). LHB tracht met een garantiestelling partijen...


Eén loket voor bedrijventerreinen in West-Friesland

Ondernemers in de regio West-Friesland kunnen sinds eind september 2011 bij één centraal loket terecht met vragen over beschikbaar aanbod van kavels op bedrijventerreinen in de verschillende gemeenten.   Het Bedrijvenloket West-Friesland biedt de ondernemers actuele informa...


Duurzaam herstructureringsplan voor bedrijventerrein Ermelo

Bedrijventerrein Veldzicht-Zuid in de gemeente Ermelo is een klassiek voorbeeld van een gefaseerd uitgegeven, gemengd bedrijventerrein waar door een geleidelijk proces van verandering, veroudering is opgetreden. Om verdere fysieke en economische achteruitgang tegen te gaan en om de kwaliteit, verkee...


6e Nationaal Bedrijventerreincongres in teken van economische gebiedsontwikkeling

Op donderdag 29 september 2011 wordt voor de 6e keer het Nationaal Bedrijventerreincongres georganiseerd. De organisatie is in handen van SKBN en Elba Media. Dit keer vindt het congres plaats in de Rai in Amsterdam. Het thema van het congres is ‘Waar is het geld?” gerelateerd aan economi...


Verzakelijking bedrijventerreinenmarkt komt op gang

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft tien illustratieve praktijkvoorbeelden van verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt geanalyseerd. Uit deze voorbeelden blijkt dat er al verschillende vormen van verzakelijking in de praktijk worden gebracht en dat er stappen worden gezet...


10 Brabantse gemeenten krijgen Subsidie PHP 2011

10 Brabantse gemeenten ontvangen via de Brabantse Herstructurerings­maatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) een subsidie uit het Provinciaal Herstructurerings Programma (PHP). De middelen worden ingezet voor investeringen in de publieke ruimte en doeleinden op verouderde bedrijventerreinen. B...


SKBN ondertekent businessplan

De participanten van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) hebben woensdag 8 juni tijdens de Provada in Amsterdam hun handtekening gezet onder het Businessplan 2011-2013. Gezamenlijk beschikken de participanten over € 200 miljoen om te investeren in bedrijve...


Leerzaam bezoek aan Kopenhagen en Malmö

In de laatste week van april 2011 bezochten ongeveer twintig afgevaardigden van de SKBN de Oresundregio. Om elkaar beter te leren kennen en om te leren van deze internationale regio. In Kopenhagen werden de nieuwe woonwerkgebieden Sluseholmen en Orestad bezocht, evenals het havenbedrijf en het hyper...


Interessant eerste kennisatelier

Op donderdag 19 mei 2011 organiseerde SKBN, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en Nicis Institute, een kennisatelier herstructurering bedrijventerreinen. Kern van deze dag vormde de presentaties van en discussies over de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoeksteam van de Rad...


Nieuwe opknapbeurt bedrijventerrein ZKD

Het bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD) wordt verder opgeknapt. Ook gaat het bedrijventerrein over tot duurzaam beheer. De overeenkomst waarin de plannen staan opgesteld, is op woensdag 13 april 2011 ondertekend. Het ZKD-terrein is sterk verouderd. Er is al een begin gemaakt...


Provincie Gelderland op koers met herstructurering bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met subsidieverlening aan de herstructureringsprojecten van de gemeenten Nunspeet (Lepelingen I), Lingewaard (Pannenhuis I) en Culemborg (Erasmusweg op bedrijventerrein Pavijen). In de gemeente Overbetuwe komt het project De Aam in uitvoering en vo...


Ondertekening convenant Bedrijventerreinen Limburg

Bedrijventerreinen zijn van eminent belang voor de economische ontwikkeling, ook in Limburg. Op ruim 250 terreinen in deze provincie van in totaal 8.500 hectare zijn meer dan 8.000 bedrijven gevestigd, met 200.000 arbeidsplaatsen. Dat is bijna 40% van de werkgelegenheid in Limburg. Alle reden d...


Kennisalliantie leidt tot hét praktijk-kennis-centrum over bedrijventerreinen in Nederland

Door 11 participanten is de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) opgericht, die tot doel heeft de reeds opgedane ‘praktijkkennis’ (hoe doe je het?) over de aanpak van bedrijventerreinen verder te gaan ontwikkelen en te verspreiden. “We beginnen heel praktis...


SKBN bestaat uit de volgende participanten: