Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Kennispunt

Herstructurering en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen behoeft landelijke aandacht. In 2010 hebben gemeenten (en regio’s) aangegeven hoe zij met hun bedrijventerreinareaal willen omgaan. 

 

Op 14 oktober 2015 heeft SKBN een Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025 gepresenteerd.  De SKBN roept overheden, private partijen, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van ondernemers op om de agenda te onderschrijven en een actieve rol op te eisen bij de verdere uitwerking van de agenda, om zo in een brede coalitie te kunnen werken aan de broodnodige vernieuwing van de markt voor bedrijventerreinen.

 

Op de volgende pagina's bieden wij u informatie en beleid dat de laatste jaren over bedrijventerreinen is ontwikkeld.

 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: