Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Geplande activiteiten

Er staan nog geen activiteiten voor 2018 gepland. 


Archief


  • 9 juni 2016: Participantendag SKBN

De medewerkers van de participanten en kennispartners van SKBN treffen elkaar jaarlijks in een Nederlandse regio. Gedurende de dag wordt onderling kennis uitgewisseld en wordt een voorbeeldproject bezocht. Dit jaar was SKBN op bezoek in de regio Noord-Holland Noord.


  • 20 t/m 22 april 2016 : Studiereis Manchester

SKBN organiseert ieder jaar een studiereis, in samenwerking met Elba-Rec. De studiereis is voor participanten van SKBN en samenwerkingspartners. Iedere studiereis wordt gekenmerkt door een boeiend inhoudelijk programma met lokale sprekers en een ontspannen sfeer. De bestemming van 2016 was Manchester. Er was voor deze stad gekozen omdat Greater Manchester, na een lange periode van economisch verval, door leiderschap en lef te tonen definitief weer de weg naar boven heeft gevonden.


  • 15 april 2016: Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling

Kennispartner Kadaster organiseerde een nieuwe expertmeeting Stedelijke herverkaveling die in het teken staat van de succes- en faalfactoren van Stedelijke herverkaveling.

Door recente ontwikkelingen in onze binnensteden is stedelijke herverkaveling relevanter dan ooit. Het streven naar compactere binnensteden en zuinig ruimtegebruik vergt een slimme aanpak van vastgoed en eigendom. Tijdens deze expertmeeting wordt u bijgepraat over de stand van zaken rondom de wettelijke regeling. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt samen met u de kritische succesfactoren gedefinieerd en bediscussieerd. Naast het plenaire programma geven experts workshops met regionale thema’s.

 

  • 17 maart 2016: Kennistafel Vastgoedmonitor

Ontwikkelingsmaatschappij NHN organiseerde op 17 maart 2016 voor de participanten van SKBN en haar introducees een kennistafel over de Vastgoedmonitor zoals die in Noord-Holland Noord wordt toegepast. In het kader van Europa Culinair heeft de kennistafel plaatsgevonden in Amsterdam-Noord.

SKBN bestaat uit de volgende participanten: